alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Isaura Navarro Casillas

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ Misser Mascó, 31 - 33. 46010. València
 • sas@gva.es
 • 961 928 050

Agenda

Agenda setembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de salut pública, assistència sanitària, gestió i administració del sistema valencià de salut, dirigint i coordinant en matèria sanitària els centres directius i les unitats administratives que s'adscriguen sota la seua dependència; així com les funcions relatives a recursos farmacèutics, a la racionalització de l'ús del medicament i la coordinació de les actuacions i aplicació dels plans de salut de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Llista completa d'obsequis

08/10/2019

Reunió de la Comissió Delegada del Consell Interterritorial del Servici Nacional de Salut a Madrid

Costs
 • Manutenció
  16,85 €
 • Transport
  115,38 €
 • Total 132,23 €
01/10/2019 - 03/10/2019

Assistència a la “I Jornada Internacional sobre alimentació escolar sana i sostenible GOZO” en Bilbao

Costs
 • Allotjament
  125,97 €
 • Manutenció
  96,09 €
 • Transport
  229,52 €
 • Total 451,58 €
15/09/2019 - 19/09/2019

Assistència a la trobada anual de l'Escola de Salut Publica de Menorca i commemoració del 30 aniversari de l'Escola

Costs
 • Allotjament
  598,20 €
 • Manutenció
  178,05 €
 • Transport
  347,00 €
 • Total 1.123,25 €
02/09/2019

Reunió amb la Consellera de Salut I Consum i la Directora General de Salut Pública I Participació de Les Illes Balears

Costs
 • Manutenció
  11,90 €
 • Transport
  153,91 €
 • Total 165,81 €
15/07/2019 - 16/07/2019

Assistència als desdejunis Socio-Sanitarios De press amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública a Madrid

Costs
 • Allotjament
  105,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 252,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.266,60 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.266,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretària Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic Llista completa d'obsequis

14/08/2020

Kit Platja Gandia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: ús personal --- valor 4 €

03/08/2020

Ulleres de sol amb l'anagrama d'Ajuntament de Cullera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cullera

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: ús personal

11/12/2019

Llibre "Illes" de Litoral, revista de poesia, art i pensament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA-ALACANT

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Despatx Secretaria Autonómica

30/11/2019

Dos samarretes esportives. Entrega en la inauguració "III Jornada de Salut, Marxa Nòrdica i Dóna"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balneari de Montanejos, S.Rehabiltación S,Rafael-Hermanas Hospitalàries de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

24/11/2019

Dos samarretes. Entrega de trofeus en el "I Gran Fons Trencant Barreres Per la Salut Mental" organitzat por la Fundació SASM-Sueca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació SASM de Sueca

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal

20/11/2019

Llibre "Una vida de patiment i lluita.La fibromiàlgia, relats i poemes. Autora, Rosa Martinez Mondéjar.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'autora, Rosa Martinez Mondéjar

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Personal de la secreetària autonòmica

20/11/2019

Cistella d'aliments i bossa d'Aliments CHURRUCA. Entrega en la inauguració de la XV Jornada de fibromiàlgia del Dpto. De Salut la Ribera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADAFIR

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal de la Secretària autonòmica

11/11/2019

2 molinets de sal i 2 davantals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa CARMENCITA

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Ús personal de la secretària autonòmica

11/11/2019

Pot de caldo de peix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cofradia de pescadors de Cullera

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: ús personal de la secretària autonòmica

25/10/2019

Xafapapers de metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ADACAM, Associació de Dany cerebral adults i menors

Destinatari de l'obsequi: ISAURA NAVARRO CASILLAS

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONFEDERACIÓN SINDICAL CCOO SINDICATO DE CLASE 13/05/2019 27/06/2019 SI NO
CORTS VALENCIANES PARLAMENT DIPUTADA 11/06/2015 16/05/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CSUiSP SANIDAD SECRETARIA AUTONOMICA 27/06/2019 Pública
CSUiSP SANIDAD SECRETARIA AUTONOMICA 27/06/2019 Pública
CSUiSP SANIDAD SA 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 32.102,17 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 55.874,94 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.234,42 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 46.446,27 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 10.977,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
catalana 21.218,00 €
catalana 7.199,00 €
catalana 27.477,00 €
catalana 25.281,00 €
CATALANA 38.931,00 €
CATALANA 5.851,00 €
MAPFRE 9.300,00 €
Total: 135.257,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 46.356,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 627,73 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 4.134,93 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 74,91 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos