alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Francesc Colomer Sánchez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Turisme
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 25/09/2018 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. Torre 2. Planta 3. 46018. València
 • saturisme@gva.es
 • 961 209 782

Agenda

Agenda novembre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Turisme assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983, en matèria de política turística, control i supervisió de l'activitat i funcionament de Turisme Comunitat Valenciana, i exercirà la presidència d'aquesta entitat

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic de Turisme Llista completa d'obsequis

03/12/2019 - 04/12/2019

LONDRES - Presentació ofereix turística CV

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Allotjament
  305,98 €
 • Transport
  417,54 €
 • Total 723,52 €
03/11/2019 - 05/11/2019

LONDRES - Assistència Fira World Travel Market

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Allotjament
  523,26 €
 • Transport
  313,62 €
 • Total 836,88 €
25/10/2019

LISBOA - Presentació ofereix turística CV

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Transport
  508,03 €
 • Total 508,03 €
07/10/2019

MADRID - Ple Consell Sectorial de Turisme

Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
24/09/2019

MADRID - Reunió Secretària Estat Turisme Madrid

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño, Jefa Comunicacion y Relaciones Institucionales
Costs
 • Transport
  115,38 €
 • Total 115,38 €
09/05/2019 - 10/05/2019

jornada presentació destine CV a Lisboa- Jefa Gabinete

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño
Costs
 • Allotjament
  311,41 €
 • Transport
  436,15 €
 • Total 747,56 €
06/03/2019 - 07/03/2019

FIRA TURISME ITB BERLIN

Acompanyant/s
 • Jefa Gabinete
Costs
 • Allotjament
  332,00 €
 • Transport
  887,00 €
 • Total 1.219,00 €
26/02/2019

Reunió Director General de TURESPAÑA -

Acompanyant/s
 • Jefa Gabinete
Costs
 • Transport
  119,00 €
 • Total 119,00 €
06/02/2019

Consell Sectorial de Turisme- Ministeri Turisme

Acompanyant/s
 • Jefa Gabinete
Costs
 • Transport
  119,00 €
 • Total 119,00 €
28/01/2019

Assistència Fira Madrid Fusió 2019

Acompanyant/s
 • Jefa Comunicación
Costs
 • Transport
  79,74 €
 • Total 79,74 €
22/01/2019 - 24/01/2019

Assistència Fira Internacional Turisme- FITUR 2019

Acompanyant/s
 • Jefa Comunicación
Costs
 • Allotjament
  284,00 €
 • Total 284,00 €
16/01/2019

Lliura certificació com a primera Destinació Turística Intel·ligent a l'Ajuntament de Benidorm- SEGITTUR - MADRID

Acompanyant/s
 • Jefa Comunicación
Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
11/11/2018 - 12/11/2018

Viatge a Carcassonne (França) signatura protocol de col·laboració amb la Regió de l'Aude

30/10/2018

Mesa debat L'ECONOMISTA a Madrid

Acompanyant/s
 • Cristina Guijeño
Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €
11/10/2018

Reunió SEGITUR a Madrid

Costs
 • Transport
  127,64 €
 • Total 127,64 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.266,60 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.266,60 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME TURISME SECRETARI AUTONÒMIC 03/07/2015 24/09/2018 NO
TURISME COMUNITAT VALENCIANA TURISME SECRETARI AUTONÒMIC 25/09/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SPTCV) VICEPRESIDENT 1º DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ 31/07/2015
CONSEJO RECTOR CONSORCIO VALENCIA 2007 VOCAL
CONSELL ADMINISTRACIÓ PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA VOCAL
CONSELL PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ VOCAL
AEROPORT DE CASTELLÓ (AEROCAS) PRESIDENT CONSELL ADMINISTRACIÓ 28/09/2015 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME SECRETARI AUTONÒMIC AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 03/07/2015 Pública
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES PRESIDENT CONSELL D´ADMINISTRACIÓ 28/07/2015 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´HISENDA I ASSUMPTES ECONÒMICS GVA VOCAL 02/10/2015 Pública
COMISSIÓ D´ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES VOCAL Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL ACCIÓ EXTERIOR GVA VOCAL 31/07/2015 Pública
COMISIÓN DEL JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL Pública
COMITÉ DESARROLLO RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE ALICANTE VOCAL Pública
COMITÉ DESARROLLO RUTAS AÉREAS DEL AEROPUERTO DE VALENCIA VOCAL Pública
TURISME COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENT Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 55.629,12 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 7.745,85 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 18.200,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI 31.533,70 €
Total: 31.533,70 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 51.912,95 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 294,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos