alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rafael Climent González

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
  Comerç i Treball
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
 • climent_rafgon@gva.es
 • 961 209 322

La persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 9 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

24/02/2020 - 26/02/2020

Missió institucional a Euskadi

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  196,67 €
 • Transport
  376,94 €
 • Total 573,61 €
16/02/2020 - 19/02/2020

Viatje institucional al Marroc acompanyant al President de la Generalitat Valenciana.

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  562,02 €
 • Transport
  1.065,89 €
 • Total 1.627,91 €
28/01/2020 - 30/01/2020

Fira Internacional del Joguet a Nüremberg

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  719,97 €
 • Manutenció
  21,80 €
 • Transport
  1.062,56 €
 • Total 1.804,33 €
26/01/2020 - 27/01/2020

"Desdejuni Informatiu Forum Europa amb el President de la Generalitat Valenciana".

Acompanyant/s
 • Assessor Parlamentari
Costs
 • Allotjament
  124,58 €
 • Manutenció
  31,10 €
 • Transport
  116,54 €
 • Total 272,22 €
08/01/2020 - 09/01/2020

Assistència a la "Fira Heimtextil" a Frankfurt.

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  268,41 €
 • Manutenció
  85,70 €
 • Transport
  446,18 €
 • Total 800,29 €
21/10/2019 - 23/10/2019

Presentació C.V. a empreses TIC a París - Donar a conéixer a les empreses de la C.V. com a destinació d'inversió.

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  427,33 €
 • Manutenció
  108,96 €
 • Transport
  210,59 €
 • Total 745,92 €
12/10/2019 - 18/10/2019

"Visitar l'oficina comercial a l'ambaixada i mantindre una reunió amb l'Institut Confucio a Beijing", així com visitar la ciutat de Chengdu, amb motiu de la "invitació per a la participació dels actes commemoratius del 25 aniversari de l'agermanament de la Província de Sichuan i la Comunitat Valenciana", per delegació del President de la Generalitat.

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  640,01 €
 • Transport
  2.001,48 €
 • Total 2.641,49 €
23/09/2019 - 26/09/2019

"Fira Cersaei a Bolonia" i "Fira Marmomac a Verona"

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Allotjament
  931,65 €
 • Manutenció
  172,60 €
 • Transport
  589,91 €
 • Total 1.693,51 €
11/09/2019

Assistència a la "Fira Home Textiles Premium by Textilhogar" a Madrid

Acompanyant/s
 • Assessora de Premsa
 • Cap de Gabinet
Costs
 • Manutenció
  6,30 €
 • Transport
  111,91 €
 • Total 118,21 €
01/07/2019 - 02/07/2019

"Desdejuni informatiu a Europa Press amb el Molt Hble. President de la Generalitat" a Madrid.

Acompanyant/s
 • Cap de Gabinet
 • Assessor Parlamentari
Costs
 • Allotjament
  109,30 €
 • Manutenció
  72,10 €
 • Transport
  156,68 €
 • Total 338,08 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.280,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.610,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.272,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 77.163,84 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

23/09/2020

Mascaretes COVID 19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MILA-ROSA SA

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11/09/2020

Libre " No sabràs el teu nom" de Vicent Usó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

11/09/2020

Llibre " Alzira, Jardí babilònic entre el Xuquer i la Murta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09/09/2020

Llibre: "Puerto de Valencia: La Nueva Terminal en la Ampliación Norte, Sostenibilidad, Efectos Socioeconómicos y Necesidades"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Vicente Morata Estragués

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10/08/2020

Màscara higiènica reutilitzable

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE VILLENA

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller

29/07/2020

Agenda amb bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència Local de Desemvolupament

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

17/07/2020

Socarrat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UMIVALE

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

16/07/2020

Màscara *Practi-Mask Adaptador Facial

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Indústria 4.0 Demostrador AIJU

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

16/07/2020

Pack de raspalls de cabell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Indústria 4.0 Demostrador AIJU

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

02/07/2020

Ninot "Mosqui Dolls"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EMPRESA BERJUAN

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

05/03/2020

Quadre EMPAL

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EMPAL

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

03/03/2020

Llibre: " Educació popular, ciutadania i emancipació: un moviment perenne"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CPFPA Franscesc Bosch i Morata de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

26/02/2020

Llibres: Reglament Cooperatives d'Euskadi i Història del Consell Superior de Cooperatives d'Euskadi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell de Cooperatives d'Euskadi

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

25/02/2020

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

25/02/2020

Llibre: "El envejecimiento de la Población Trabajadora"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

24/02/2020

Llibre: "Pensamientos" de D. José Maria Arizmendiarrieta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Mondragon

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

24/02/2020

CD: "Banda Sonora de la Experiencia Cooperativa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Mondragon

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

17/02/2020

llibre: "Quartier Habous À Casablanca"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Marroquí

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

17/02/2020

Llibre: "Directorio de Empresas del Sector del Juguete 2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President AEFJ

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

08/02/2020

Estampa "Vista meridional de la ciudad de Denia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Dénia

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

07/02/2020

Escultura "Peces" de ferro forjat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Xàbia

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx Conseller

30/01/2020

Botella termo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MINILAND Fira Nuremberg

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

14/01/2020

Motxilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Miguel Hernàndez d'Elx

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball

18/12/2019

Plançó de arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12/12/2019

Llibre "Litoral Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

02/12/2019

Agenda 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

25/11/2019

Brodat de seda típic xinés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació xinesa de Cantón

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

22/11/2019

Peça original elaborada amb fil de xarxa de pescador, fusta , resina de poliester i vidre en forma de cap humà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Guardamarencs

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

22/11/2019

Llibre "Baluard, Institut d'Estudis Guardamarencs"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Guardamarencs

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

18/11/2019

Libre "65 años documentando la vida " de Jürgen Schadeberg"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

25/10/2019

Figura del Col·lege Oficial d'Agents Comercials de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·lege Oficial d'Agents Comercials de València

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conselller d'Econolmia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

17/10/2019

Tassa per a te

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobern xinés

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

17/10/2019

Cuadre amb un os panda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobern xinés

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sosenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

17/10/2019

Botella beguda típica xinesa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobern xinés

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

17/10/2019

Ventall típic xinés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobern xinés

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

27/09/2019

Caixa de fusta amb metacrilat d'Aemon

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aemon

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conselleri d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

03/09/2019

Llibre : Alzira, Jardí babilónic entre el Xúquer i la Murta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Hble. Sr. Rafael Climent González

24/07/2019

Estoig de vi i oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Campus Diversia, AMICA

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

10/07/2019

Llibre "Diálogos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gremi de Restauració de Barcelona

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

09/07/2019

Polo negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Parque Eòlic Cofrentes

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

08/07/2019

Llibres I i II "La Diputació Provincial de València i el patrimoni cultural. Quinze anys d'història 1999-2014"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

Destinació: Despatx del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Muro de Alcoi ALCALDE 01/01/1999 31/12/2015 NO
Corts Valencianes DIPUTAT 01/01/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Alto Consejo Consultivo en Investigación ACC i+d+i VOCAL 29/06/2015
FCVRE PATRONO 29/06/2015
Comisión Interdepartamental para la integracion Social de las Personas con Discapacidad VOCAL 29/06/2015
Fundació Museu del Textil de la Comunitat Valenciana VOCAL 29/06/2015
Comisión de Selección de Proyectos de Planes Especiales de Ordenación de zonas para la Implantación de Parques Eólicos, Planes Energéticos y Estudios de Impacto Ambiental PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo de Consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo Valenciano de Estadística PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo Valenciano del Cooperativismo PRESIDENTE 29/06/2015
Consejo Valenciano del Emprendedor- Pleno PRESIDENTE 29/06/2015
Mesa de la Mineria PRESIDENTE 29/06/2015
Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos PRESIDENTE 29/06/2015
Observatorio del Comercio Valenciano PRESIDENTE 29/06/2015
Oficina de Proyectos Empresariales de I+D+I PRESIDENTE 29/06/2015
INVASSAT- Consejo general PRESIDENTE 29/06/2015
SERVEF- Consejo General PRESIDENTE 29/06/2015
IVACE- Consejo de Dirección PRESIDENTE 29/06/2015
INESCOP- Consejo Rector VOCAL 29/06/2015
Fundación de estudios bursátiles y financieros. Consejo Permanente PRESIDENTE 29/06/2015
Fundación de estudios bursátiles y financieros. Patronato VOCAL 29/06/2015
Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana. Patronato PRESIDENTE 29/06/2015
Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales PRESIDENTE 29/06/2015
Conferencia Sectorial del Comercio Interior VOCAL 29/06/2015
Conferencia Sectorial de Consumo VOCAL 29/06/2015
Conferencia Sectorial de la PYME VOCAL 29/06/2015
Conferencia Sectorial Industria y Energia VOCAL 29/06/2015
Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Pleno VOCAL 29/06/2015
Consejo para la Unidad de Mercado VOCAL 29/06/2015
Consorcio de Gestión del Centro de Artesania de la Comunitat Valenciana- Junta Rectora PRESIDENTE 29/06/2015
Comisión Seguimiento del PAVACE II PRESIDENTE 29/06/2015
Institución Ferial Alicantina (IFA)- Patronato PRESIDENTE 29/06/2015
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo (CEAM)- Patronato PATRONO 29/06/2015
Comision Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación VOCAL 06/07/2015
Comisión Interdepartamental para la Estrategia del Desarrollo del Estatut d'Autonomia y de Promoción del Autogobierno- Pleno VOCAL 06/07/2015
Fundación de la Comunitat Valenciana para la promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana VOCAL 30/07/2015
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos VOCAL 03/10/2015
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales VOCAL 01/01/2016
Mesa de Diálogo Social de la Comunitat Valenciana VICEPRESIDENTE 19/02/2016
Comissió d'Avaluació de l'Impacte en Salud Vocal 17/06/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la lluita contra el despoblament dels municipis Valencians Vocal 17/06/2019 Pública
Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Acceleració de la Inversió President 17/06/2019 Pública
Comité Estratègic de Política Territorial de la C.V. Vocal 17/06/2019 Pública
Consell de Política Científica, Tecnològica i d'Innovació- Ple Vocal 17/06/2019 Pública

SI

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 30.225,25 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 37.674,97 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 1.328,94 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 1.328,94 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 1.426,51 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Depósito de Cargo La Caixa 6.011,23 €
Total: 6.011,23 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Plan XXI 97 Mediterraneo Vida Banco Sabadell 9.138,99 €
Total: 9.138,99 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 71.160,34 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,47 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 50,14 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos