alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Carolina Pascual Villalobos

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • Nomenament: 17/06/2019 DOGV
 • Av. Jean Claude Combaldieu, S/N (Ciutat de la Llum). 03008. Alacant
 • ciusd_gab@gva.es
 • 965 318 505

Agenda

Agenda octubre
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983 en l'àmbit de les competències que estableix l'article 12 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial esmentat.

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital davant de qualsevol tipus d'institucions públiques i privades.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Llista completa d'obsequis

24/02/2020

Conferència General de Política Universitaria i Consell De Politica Científica, Tecnològica i d'Innovació

Acompanyant/s
 • María Cáceres Fernández-Sanguino
 • María Luisa Mira Pina
Costs
 • Manutenció
  22,00 €
 • Transport
  294,00 €
 • Total 316,00 €
17/02/2020

Premis Nacionals d'Investigació 2019

Costs
 • Manutenció
  27,00 €
 • Transport
  141,00 €
 • Total 168,00 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Assistència a conferència-desdejune en la tribuna del Fòrum Europa que dona el *president de la Generalitat a Madrid

Costs
 • Allotjament
  159,00 €
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  153,00 €
 • Total 323,00 €
18/10/2019 - 19/10/2019

XIX Nit de les Telecomunicacions de la Regió de Múrcia

Costs
 • Allotjament
  89,00 €
 • Total 89,00 €
10/10/2019

Assistència a la "Jornada de la Implantació de les xarxes 5G en el territori"

Costs
 • Transport
  110,00 €
08/09/2019 - 09/09/2019

Acte de lliurament de distintius Sever Ochoa i María de Maeztu

Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Transport
  110,00 €
 • Total 255,00 €
24/07/2019

Reunió amb el ministre de Ciència, Innovació i universitats

Costs
 • Transport
  122,00 €
 • Total 122,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.280,52 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.605,76 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.886,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observaciones: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

Consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital Llista completa d'obsequis

19/10/2020

Escultura figura humana llegint

Entitat/Persona que fa l'obsequi: F. Pajaron ( Diputació València)

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions conselleria

03/10/2020

Motxilla teixida a mà artesana multicolor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento d' Ayora

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Us propi

03/10/2020

Bastó artesà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Zarra

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Us propi

03/10/2020

Assortit d'embotits de Zarra "La matanza"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rosa, jamones y embutidos

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Us propi

01/10/2020

botella de vi La Princesa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Óscar Olmos

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Us Propi

29/09/2020

Lliure " L'alimentació del futur en una sola publicació" de Foodturistic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: KMZero

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

11/09/2020

Bossa de roba, màscara i bolígraf de l'I Congrés Internacional de Creativitat i Innovació en el Disseny

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Barreira Arte y Diseño

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Ús personal

02/09/2020

màscares Reutilitzable UNEIX 0065:2020, blanca y negra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Personal

07/08/2020

Lliure "Relació curricular dels seus membres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia de la Música Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

07/08/2020

Llibre de José Manuel Leceta "Innovació Fractal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Manuel Leceta

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

07/08/2020

usb amb dades de l'Acadèmia de la Música Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia de la Música Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

05/08/2020

caixa amb guia per a frenar l'impacte de la crisi del *covid-19 en la joventut valenciana, més mòbil antic i agenda xicoteta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell valencià de la Joventut

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

30/07/2020

Llibre-Informe: "La Indústria a Espanya: propostes per al seu desenvolupament"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell econòmic i social

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

20/07/2020

bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xabia

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

10/07/2020

Llibre de Jorge Ballester "Entre l'equip realitat i el silenci"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

10/07/2020

Revista "Centre de documentació, investigació i innovació educativa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

10/07/2020

CD Interactiu on es mostra un recorregut per la vida i obra del cèlebre economista alacantí Germán Bernacer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

10/07/2020

Llibre de fotografies "Jocs d'Alquímia" de *Pamen Pereira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la Conselleria a Alacant

10/07/2020

Llibre "Functional Doctrine of Money" de Germán Bernacer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

10/07/2020

Revista "Llegats CAM"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

10/07/2020

separadors de llibres de diversos autors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació CAM

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

17/02/2020

peça de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la conselleria

11/02/2020

Tinter de ceràmica, peça habitual dels escriptoris dels segles XVII i XIX

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria a Alacant

11/02/2020

Llibreta, bolígraf i got " De camí a casa vull ser lliure, no valenta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Picanya

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: INSTAL·LACIONS DE LA CONSELLERIA A ALACANT

07/02/2020

Escultura amb títol PEIXOS d'Antonio Marí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Marí, escultor

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

07/02/2020

Llibre de la Història Il·lustrada de Dénia, d'Andrés Jaén

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la conselleria a Alacant

07/02/2020

Llibre imprés en commemoració del 125 Aniversari del naixement del Tenor Cortis, de Antoni Reig Pérez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Dénia

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la conselleria a Alacant

30/01/2020

Calendari de fotos de l'Ajuntament d'Elda i Clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elda

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria a Alacant

21/01/2020

Foulard de seda disseny exclusiu per a la UV, pintat a mà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de Valènica

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a la ciutat de la llum a Alacant

17/01/2020

llibre "30 anys transformant el mon"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperació Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

08/01/2020

Llibre de fotografies de ponts d'Alcoi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Alcoi

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria a Alacant

07/01/2020

Memòria d'assoliments, premis i reconeixements a TECNIDEX i a Manuel García-Portillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TECNIDEX

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria de Innovación

07/01/2020

Cd de música

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caley

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria a Alacant

07/01/2020

Llibre d'il·lustracions "*Betlem de *Tirisiti de Jordi Raül Verdú

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reclam Editorial

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la conselleria a Alacant

07/01/2020

Tres pastilles de torró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

19/12/2019

Placa commemorativa de la visita als grups de Generació Espontània de la UPV, Campus d'Alcoi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UPV, Campus de Alcoi

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria a Alicante

19/12/2019

Caixa de dolços, confits, xocolate, olives farcides i licor d'herbes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal·lacions de la conselleria a Alacant

17/12/2019

Llibreta tapes dures negres personalitzada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola D'Empreses de Components per al Calçat"

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria

16/12/2019

Manual per a L'Elaboració del Codi de Bones Practiques de les Empreses y Corporacions Valencianes Socialment Responsables

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ciriec

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la conselleria en la Ciudad de la Luz

02/12/2019

Llibre de Gramàtica básica i d'us de la llengua catalana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Catalans

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Llibreria de les instal.lacions de la Ciutat de la Llum

29/11/2019

Llibre de cómics " Electro Scouts" Guide to the galaxy

Entitat/Persona que fa l'obsequi: José Sepúlveda

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Llibreria en les instal.lacions de la Ciutat de la Llum

06/08/2019

Esquiex de la Figuera de Miguel Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Politècnica Superior d'Oriola (UMH)

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instal.lacions de la conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a Alacant

15/07/2019

Figura de la Dama d'Elx

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Rotari Elx

Destinatari de l'obsequi: CAROLINA PASCUAL VILLALOBOS

Destinació: Instalacions de la conselleria a Alacant

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) Decana Demarcación Territorial Comunidad Valenciana (COITCV) 21/12/2017 17/06/2019 NO
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) Consejera COIT 16/03/2018 17/06/2019 NO
Asociación Valenciana Ingenieros Telecomunicación (AVIT) Presidenta AVIT 21/12/2017 17/06/2019 NO
Universidad de Alicante Profesora Titular de Universidad (En excedencia actualmente) 09/06/2009 17/06/2019 NO
Universidad de Alicante Coordinadora Proyectos Institucionales asociados a Tecnología 23/05/2017 17/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Generalitat Valenciana Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 17/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 64.234,93 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 48.389,81 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 50.304,95 €
Ple domini 25 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 20.416,38 €
Ple domini 25 Locals Alicante/Alacant Espanya 35.477,74 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 631.651,61 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 27.617,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Santander 23.729,88 €
CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 96,00 €
Total: 23.825,88 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 44.313,61 €
Rendiment del treball 56.007,89 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,84 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 9.332,65 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 10,20 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos