alts càrrecs

  • Mireia Mollà Herrera

  • Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
  • Data de nomenament: 17/06/2019 DOCV
  • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edifici B0. 46018. València
  • molla_mir@gva.es
  • 961 247 145

La persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l'òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei del Consell en l'àmbit de les competències que estableix l'article 10 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'esmentat àmbit competencial.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 00,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 00,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica Llista completa d'obsequis

05/09/2019

2 caixes de raïm de taula embutxacat del Vinalopó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DOP Raïm de taula embutxacat del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Consellera i personal Gabinet

09/08/2019

LLibre Historia de Villena, Revista Anual Regidoria Cultura-Ajuntament de Villena, fulls informatius sobre activitats, festes i temes de Villena. Llapis i boligraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villena

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Despatx Consellera

07/08/2019

Tres pots de melmelada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COAG-CV

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Conselleria.

31/07/2019

Llibre Borriol II

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Borriol

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Despatx Consellera

30/07/2019

1 DVD "Agricultura. cooperativismo y democracia lo largo de cinco décadas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agromuseu de Vera

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Despatx Consellera

18/07/2019

1 publicació "20 añazos reciclando vidrio"-ECOVIDRIO. Acte de presentació "Banderas Azules"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Altea

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Despatx Consellera

16/07/2019

1 gerro de fang amb dedicatòria.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sr. Francisco Javier Molines - Alcalde de Tàrbena.

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: despatx Consellera.

03/07/2019

1 gerro de fang.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Tàrbena

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Despatx de la Consellera

02/07/2019

1 ampolla d'aigua de vidre i 6 gots de vidre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EGEVASA

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Conselleria.

19/06/2019

1 llibre de Malta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació del Govern de Malta

Destinatari de l'obsequi: MIREIA MOLLÁ HERRERA

Destinació: Despatx de la Consellera.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament d'Elx Regidora 13/06/2015 15/06/2019 NO
Corts Valencianes Diputada 13/06/2015 25/05/2019 NO
Organismo Autónomo Visitelche Presidenta 01/03/2016 26/05/2019 NO
Empresa Publica Municipal PIMESA Consejera 13/06/2015 26/05/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 17/06/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell para el desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana Presidencia 17/06/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación Vocal 17/06/2019 Pública
Comisión Delegada del Consell para coordinar las actuaciones contra las prospecciones de hidrocarburos Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión de Coordinación Interdepartamental del programa de desarrollo rural sostenible de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión de evaluación del impacto en salud Vocal 17/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de desarrollo sostenible de la Generalitat Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la lucha contra el despoblamiento de los municipios valencianos Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Alto Consejo Consultivo en Investugación, Desarrollo e Innovación de la Presidencia de la Generalitat Vocal 17/06/2019 Pública
Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030 Vocal 17/06/2019 Pública
Comisión Consultiva de evaluación y seguimiento de la protección y conservación del patrimonio arbóreo de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión de Coorperativismo Agrario Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión de Coordinación de Consorcios Presidenta 17/06/2019 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Comité Estratégico de Política Territorial de la CV Vocal 17/06/2019 Pública
Consejo Asesor de Ganadería de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Consejo Asesor de Pesca y Acuicultuta de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente Presidenta 17/06/2019 Pública
Consejo Valenciano de la Caza Presidenta 17/06/2019 Pública
Junta Superior de Transportes de la CV (Pleno) Presidenta 17/06/2019 Pública
Mesa de la Minería Vicepresidenta 17/06/2019 Pública
Mesa Forestal de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Momumento Natural del Camí dels Pelegrins de les Useres Presidenta 17/06/2019 Pública
Observatorio de Precios de los Productos Agroalimentarios de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Parc Natural de Penyagolosa Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Reserva Natural de la Illes Columbretes Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Consell de l'Horta de València Presidenta 17/06/2019 Pública
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV Presidenta 17/06/2019 Pública
Agriconsa Presidenta Consejo de Administración 17/06/2019 Pública
Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente Presidenta 17/06/2019 Pública
Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo Presidenta 17/06/2019 Pública
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea Patrona 17/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria Presidenta 17/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Vicepresidenta primera 17/06/2019 Pública
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias Presidenta 17/06/2019 Pública
Agencia Española de Seguridad Alimentaria Miembro 17/06/2019 Pública
Consejo Sectorial de Agricultur y Desarrollo Rural Miembro 17/06/2019 Pública
Confederación Hidrográfica del Ebro Miembro 17/06/2019 Pública
Confederación Hidrográfica del Júcar Miembro 17/06/2019 Pública
Confederación Hidrográfica del Segura Miembro 17/06/2019 Pública
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural Miembro 17/06/2019 Pública
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente Miembro 17/06/2019 Pública
Conferencia Sectorial de Pesca Miembro 17/06/2019 Pública
Consejo Consultivomde Política Agrícola para Asuntos Comunitarios Miembro 17/06/2019 Pública
Parque Natural el Penyal d'Ifac Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Albufera Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Salinas de Santa Pola Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Serra Gelada y su entorno litoral Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Serra Calderona President Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural dd la Serra d'Espadà Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Serra d'Irta y de la reserva natural marina de Irta Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Serra de Mariola Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Tinença de Benifassà Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de la Hoces de Cabriel Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Prque Natural de Puebla de San Miguel Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Carrascar de la Font Roja Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Desert de les Palmes Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Fondó Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Marjal Pego-Oliva Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Montgó Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública
Parque Natural del Turia Presidenta Junta Rectora 17/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 33.076,59 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 32.938,81 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVENDA HABITUAL BBVA 25.293,33 €
Total: 25.293,33 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Protección Pagos Hipotecarios BBVA 93.522,20 €
Hogar-Incendios BBVA 150.000,00 €
Total: 243.522,20 €
Descripció Import
Rendiment del treball 62.651,02 €
cargando datos