alts càrrecs

 • Rosa Pardo Marín

 • Directora General d' Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
 • Data de nomenament: 07/08/2018 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. Planta 11. 46018. València
 • urbanisme@gva.es
 • 961 208 545

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge és el centre directiu dependent de la Secretària Autonòmica, que exerceis els competencies que li atribuïx l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'ordenació del territori i del litoral, urbanisme, paisatge, coordinació territorial i inspecció d'urbanisme.

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge Llista completa d'obsequis

12/03/2019 - 14/03/2019

IX Congrès Internacional d'Ordenació del Territori CIOT. Santander

Costs
 • Allotjament
  119,99 €
 • Manutenció
  32,95 €
 • Transport
  317,34 €
 • Total 470,28 €
17/01/2019 - 19/01/2019

Cerimònia de benvinguda. Marc Tourelle, alcalde de Noisy-le-Roi. Vicepresident Versailles-Grand'Parc. Reunions d'intercanvis relacionades amb l'agricultura i els territoris rurals.

Costs
 • Transport
  227,13 €
 • Total 227,13 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge Llista completa d'obsequis

10/05/2019

Llibre llit nou riu nou

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alejando Pons Romaní

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Personal

13/03/2019

Llibre "El bosque en Cantabria"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Cantabria

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

13/03/2019

Llibre "El camino de la santa cruz"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Cantàbria

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

06/02/2019

Llibre Campus Universitat d'Aalcant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

24/01/2019

Llibre "Instituciones de dererecho urbanístico y ambiental de la Comunidad Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Serrano&Asociados Urbanistes

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Personal

18/01/2019

Quadern "Les fermes royales du Gramd Parc à Bailly, Noisy et Rennemoulin 1700-1850" i "La Ferme de Gally 1700-1850"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Marc Tourelle Alcalde de Noisy-le-Roi (França)

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

12/12/2018

Planta Flor Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Flor, Plantes y T.H. de la CV

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Direcció general

02/11/2018

Llibre "Real Salina de la Mata", demarcación y amojonamiento del terreno inculto, eregido en coto redonda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Salvemos lo Ferris

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

26/10/2018

Llibre la Ciutat és amable

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eduard Ramírez, autor del llibre

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Personal

23/10/2018

CD Musical Ment

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

23/10/2018

Llibre "Som Simbiòtic!"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

23/10/2018

Quadern "Aeròdroms Valencians de la Guerra Civil"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: ROSA PARDO MARIN

Destinació: Despatx directora

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Castelló Serveis municipals públics Arquitecta interina 31/05/2017 05/08/2018 NO
TALP SLP Arquitectura, urbanisme i paisatge Arquitecta 01/03/2016 30/06/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 07/08/2018 Pública
Societat Pla Cabanyal-Canyamelar Societat Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 03/09/2018 Pública
Consell de Participació Ciutadana Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 18/09/2018 Pública
Comissió Permanent d'Inversions del Punt d'Accelaració de la Inversió Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 05/11/2018 Pública
Ple de l'Observatori de l'Habitat i Segregació Urbana de la Comunitat Valenciana Administració Pública Directora General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 12/02/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.425,56 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 3.474,80 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC HIPOTECARI (capital viu a data 21/02/2019) Núm. 8518704725 4.747,98 €
Total: 4.747,98 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 17.205,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 23.306,09 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,23 €
cargando datos