alts càrrecs

  • Ana Barceló Chico

  • Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Data de nomenament: 08/06/2018 DOCV
  • C/ Misser Mascó, 31-33. 46010. València
  • consellerasanitat@gva.es
  • 961 928 010 / 961 928 012

Agenda

Agenda juny

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública és el departament del Consell encarregat de la direcció i execució de la política d'aquest en matèria de sanitat, i exerceix les competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, investigació, qualitat i atenció al pacient que legalment té atribuïdes a aquests efectes.

Territorialment, la Conselleria s'organitza en serveis centrals i serveis perifèrics i, funcionalment, en òrgans superiors del departament, nivell directiu i nivell administratiu.

Els serveis centrals estenen la seua competència a tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana i les direccions territorials a l'àmbit provincial respectiu.

La persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a màxim òrgan superior del departament, exerceix totes les competències conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La persona titular de la conselleria, sota la superior autoritat del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

  • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Indemnització per residència i: 8.558,28 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

  • Retribució íntegra i: 69.689,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública Llista completa d'obsequis

06/03/2019

Vocabulari de les Ciències de la Salut (5)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria, Biblioteca

09/02/2019

Detall Commemoratiu, licor taronja i joc productes obertura i conservació de botelles, Jornades Valencianes de Podologia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il·lustre Col·legi de Podòlegs Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Consellera

05/02/2019

Llibre: Estudi històric "Títol de Vila per al lloc de Xabea en el Reyno de València".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàbia

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

21/01/2019

Reproducció en pedra del Castillo de Petrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria

18/01/2019

Llibre: Els Combats Cotidiados: Reflexions des de l'altre costat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Amparo Iraola, Oncologia Mèdica Hospital de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria, Biblioteca

17/01/2019

Publicació 30 anys Premis Rei Jaume I

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Rei Jaume I

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria, Biblioteca

20/12/2018

Felicitació de Nadal i obsequi, dolços

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Consellera, Secretaria, Gabinet, Premsa i altres

20/12/2018

Felicitació de Nadal i obsequi, dolços nadalencs típics zona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Consellera, Secretaria, Gabinet, Premsa i altres

18/12/2018

Felicitació de Nadal i obsequi de dolços nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial de València

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx consellera

17/12/2018

Felicitació de Nadal amb obsequi de 3 llibres de la col·lecció Pioneres de la Ciència

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx consellera

18/11/2018

Llibre: Història Gràfica de la Banda Primitiva i diversos CDs i DVDs de música i actuacions musicals

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banda Primitiva de Llíria

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Consellera

30/10/2018

Obsequi commemoratiu del IV Congrés Nacional de Malalties Rares Comunitat Valenciana, 30 i 31 d'octubre, Ibi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de persones amb malalties rares i diversitat funcional

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria

26/10/2018

Obsequi commemoratiu (estoig amb dos bolígrafs), acte dia de la Infermeria Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Infermeria d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Consellera

05/10/2018

Detall Commemoratiu, botija nevera, Inauguració fira gastronòmica i artesanal d'Agost

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Agost

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria

29/09/2018

Detall Commemoratiu (figura), Festes de Rafal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rafal

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria

20/08/2018

Vara de dansa i llibre del 54 Sexenni de Morella 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

13/08/2018

Llibres commemoratius de la Festa del Misteri d'Elx

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

03/08/2018

Test: Alfàbega

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bétera

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Conselleria

26/07/2018

Objecte ornamental: tronc de vinya amb flors plantades en el seu interior.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEVADACE

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

26/07/2018

Llibres: -El Sistema Alimentari, globalització, sostenibilitat, seguretat i cultura alimentària -Document d'opinió -LAE A Breakthrough in food safety

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VEDEQSA

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Biblioteca Conselleria

23/07/2018

Llibre: Timocràcia de Rubén Sánchez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FACUA

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

23/07/2018

Annals Reial Acadèmia de Medicina de la CV, Volum 17 i 18

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

19/07/2018

Llibre: La Transformació de l'assistència sanitària

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació BAMBERG

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Biblioteca Consellera

16/07/2018

Llistat dels Notaris que componen l'Il·lustre Col·legi Notarial del Territori de València, 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Notarial València

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Biblioteca Conselleria

13/07/2018

Reproducció de bronze del Castillo de Santa Bárbara de Cox

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cox

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx Consellera

29/06/2018

Detall: Logo empresa metàl·lic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UMIVALE

Destinatari de l'obsequi: ANA BARCELÓ CHICO

Destinació: Despatx consellera

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES LEGISLATIVA DIPUTADA 03/06/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN LA FE INVESTIGACIÓN PATRONO 27/06/2018 Pública
FUNDACIÓN INCLIVA INVESTIGACIÓN PATRONO 18/06/2018 Pública
FISABIO INVESTIGACIÓN PATRONO 25/06/2018 Pública
CENTRO INVESTIGACIÓN PRINCIPE FELIPE INVESTIGACIÓN PATRONO 25/06/2018 Pública
FUNDACIÓN GESTIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA ALICANTE - ISABIAL INVESTIGACIÓN PATRONO 03/04/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.549,29 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 28.998,54 €
Ple domini 33 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 5.346,74 €
Ple domini 50 Locals Alicante/Alacant Espanya 10.030,56 €
Ple domini 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 1.354,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 94.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 66.606,52 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 3,09 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 68.402,77 €
cargando datos