alts càrrecs

 • Jorge Iván Castañón Ortega

 • Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència [Oficina de Suport a la Portavocia i Oficina del Secretariat del Consell]
 • Data de nomenament: 08/12/2017 DOCV
 • Pl. de Nules, 2 (Palau de Valeriola). 46003. València
 • castanyon_iva@gva.es
 • 963 424 710

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència és el centre directiu dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al qual corresponen les funcions relatives a la Portavocia i Secretariat del Consell, organització general i el suport a la Vicepresidència en aquells assumptes que, en la seua qualitat de Vicepresidència, li encomane la Presidència, en especial la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana i la coordinació de l'acció del Consell. Així mateix, aquells assumptes que la Vicepresidència li encomane expressament en el seu àmbit competencial.

Per a l'exercici de les seues competències la Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència s'estructura en l'Oficina de Suport a la Portaveu i l'Oficina del Secretariat del Consell, totes dues amb rang de subdirecció general.

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Llista completa d'obsequis

21/02/2019 - 22/02/2019

Acte entrega Premios Importantes 2018

Costs
 • Transport
  93,54 €
 • Total 93,54 €
17/01/2019

Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones

Costs
 • Transport
  130,00 €
 • Total 130,00 €
16/01/2019

Varies reunions

Costs
 • Transport
  40,69 €
08/01/2019

Reunios varies

Costs
 • Transport
  41,34 €
 • Total 41,34 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència Llista completa d'obsequis

21/03/2019

2 calendaris de l'any nou xinés 4717

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Unviersitat de València

Destinatari de l'obsequi: JORGE IVÁN CASTAÑÓN ORTEGA

Destinació: La direcció general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

04/12/2018

Botella de Chardonnay, Botella d'Oli i Paraigua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana d'Agriculturos (AVA - ASAJA)

Destinatari de l'obsequi: JORGE IVÁN CASTAÑÓN ORTEGA

Destinació: Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

03/12/2018

Llibre "Solidaridad y Compromiso"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: JORGE IVÁN CASTAÑÓN ORTEGA

Destinació: Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

26/11/2018

Estoig de fusta amb 4 punts de llibre de diferents fustes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Northeast normal university (Instituto Confucio)

Destinatari de l'obsequi: JORGE IVÁN CASTAÑÓN ORTEGA

Destinació: Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos