alts càrrecs

 • Andreu Iranzo Navarro

 • Director General de Fons Europeus
 • Data de nomenament: 18/09/2018 DOCV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 10, 1. 46003. València
 • iranzo_and@gva.es
 • 961 207 161

Agenda

Agenda maig

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus, i exerceix, entre altres, les funcions següents:

 • Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració General de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que se subscriguen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 • Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 • Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la UE gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent-hi els corresponents a la Cooperació Territorial Europea.
 • Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la Inversió.
 • Definir i gestionar el Programa de Desenvolupament Local.
 • Direcció del Programa Eurodissea de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del seu Comité de direcció, i la seua gestió.
 • Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 • La coordinació i control de les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 • Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les comissions delegades corresponents o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 • Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat en projectes amb finançament europeu.

Director General de Fons Europeus Llista completa d'obsequis

17/12/2018

Assistència i participació en el debat sobre Present i futur dels fons europeus en la Comunitat Valenciana a Alacant

Costs
 • Transport
  69,25 €
 • Total 69,25 €
12/12/2018

Assistència a les trobades anuals del Fons Social Europeu a Madrid

Costs
 • Transport
  173,45 €
 • Total 173,45 €
04/12/2018

Trobades anuals 2018 amb la Comissió Europea a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,60 €
 • Transport
  183,90 €
 • Total 192,50 €
20/11/2018

Assistència a la X conferència del programa "Marc d'investigació i innovació de la Unió Europea en Espanya" a Toledo

Costs
 • Transport
  177,84 €
 • Total 177,84 €
30/10/2018

Assistència a la Jornada informativa nacional H2020 repte 6 "Europa en un món canviant" i Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,90 €
 • Transport
  196,20 €
 • Total 208,10 €
08/10/2018 - 10/10/2018

Assistència i participació en els Open Days a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  180,00 €
 • Manutenció
  66,00 €
 • Transport
  336,92 €
 • Total 582,92 €
01/10/2018

Reunió amb el Servici de Suport a les Reformes Estructurals a Madrid

Costs
 • Transport
  181,45 €
 • Total 181,45 €
25/09/2018

Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Transport
  176,85 €
 • Total 176,85 €
06/09/2018

Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Transport
  148,70 €
 • Total 148,70 €
24/07/2018

Reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  134,45 €
 • Total 145,45 €
05/07/2018 - 06/07/2018

Assistència al Fòrum d'Economia i Política Regional a Santiago de Compostel·la

Costs
 • Allotjament
  119,90 €
 • Transport
  291,80 €
 • Total 411,70 €
26/06/2018 - 27/06/2018

Reunió del III Fòrum del Fons Social Europeu a Valladolid

Costs
 • Allotjament
  131,94 €
 • Manutenció
  18,05 €
 • Transport
  137,00 €
 • Total 286,99 €
21/06/2018

Jornada de presentació de les noves polítiques de cohesió 2021-2027 a Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 161,00 €
18/06/2018 - 20/06/2018

Reunions amb representants de les Institucions de la Unió Europea a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  432,96 €
 • Manutenció
  72,15 €
 • Transport
  434,96 €
 • Total 940,07 €
04/06/2018

Assistència a una sessió informativa sobre instruments de finançament organitzada per el Banc de Desentvolupament del Consell d'Europa a Madrid

Costs
 • Transport
  136,95 €
 • Total 136,95 €
31/05/2018

Reunió del Comité de Seguiment del FEDER de la Iniciativa PIME a Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,70 €
 • Transport
  153,20 €
 • Total 162,90 €
29/05/2018

Reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  6,00 €
 • Transport
  169,10 €
 • Total 175,10 €
24/05/2018

Reunió del Comité de Seguiment Fons Social Europea Ocupació juvenil a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  178,25 €
 • Total 189,15 €
27/04/2018

Reunió de la Comissió Delegada del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil a Madrid

Costs
 • Manutenció
  27,36 €
 • Transport
  217,20 €
 • Total 244,56 €
20/03/2018

Reunió de Seguiment d'Estat d'Execució del POEJ a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  136,15 €
 • Total 144,55 €
07/03/2018 - 08/03/2018

Reunió de la Comissió d'Auditoria i del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Allotjament
  83,39 €
 • Manutenció
  56,10 €
 • Transport
  135,30 €
 • Total 274,79 €
27/02/2018

Reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  140,80 €
 • Total 149,20 €
22/02/2018 - 23/02/2018

Reunió del Fòrum d'Economia i Política Regional a Jerez de la Frontera

Costs
 • Allotjament
  77,00 €
 • Manutenció
  8,40 €
 • Transport
  233,90 €
 • Total 319,30 €
14/02/2018 - 15/02/2018

Reunió del Buró Polític de la Comissió Intermediterrània a Cartagena (Múrcia)

Costs
 • Allotjament
  83,00 €
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  31,73 €
 • Total 125,73 €
29/01/2018 - 30/01/2018

Reunió amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i reunió del Consell d'Administració de TRAGSA a Madrid

Costs
 • Allotjament
  88,00 €
 • Manutenció
  37,30 €
 • Transport
  130,80 €
 • Total 256,10 €
19/12/2017

Assistència a una reunió del Consell d'Administració de TRAGSA i a una reunió en el Ministeri d'Ocupació i Seguritat Social, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,95 €
 • Transport
  124,50 €
 • Total 139,45 €
29/11/2017 - 30/11/2017

Assistència a les trobades anuals 2017 a Madrid

Costs
 • Allotjament
  165,72 €
 • Manutenció
  56,60 €
 • Transport
  144,20 €
 • Total 366,52 €
23/11/2017 - 24/11/2017

Assistència al Fòrum d'Economia i Política Regional a Múrcia

Costs
 • Allotjament
  65,00 €
 • Transport
  49,09 €
 • Total 114,09 €
18/10/2017 - 21/10/2017

Assistència a l'Assemblea General de la CPRM, a Hèlsinki

Costs
 • Allotjament
  397,00 €
 • Manutenció
  34,55 €
 • Transport
  518,88 €
 • Total 950,43 €
16/10/2017

Assistència a la Jornada explicativa de la tercera convocatòria estratègies DUSI, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  127,00 €
 • Total 139,00 €
09/10/2017 - 10/10/2017

Assistència i participació en els Open Days 2017 a Brussel·les

Costs
 • Allotjament
  161,18 €
 • Manutenció
  22,75 €
 • Transport
  417,45 €
 • Total 601,38 €
03/10/2017

Assistència al "Work Shop ESF Finantial Instruments Supporting Social Inclusion in the 2014-20 Programming period", a Madrid

Costs
 • Transport
  151,80 €
 • Total 151,80 €
26/09/2017 - 27/09/2017

Assistència a la Jornada de Llançament del Projecte PANORAMED, a Sevilla

Costs
 • Allotjament
  86,12 €
 • Manutenció
  6,70 €
 • Transport
  244,67 €
 • Total 337,49 €
20/09/2017

Assistència a reunió sobre Governança-West Med Initiative, a Madrid

Costs
 • Transport
  162,00 €
 • Total 162,00 €
29/06/2017

Assitència a la conferència "Making the Investment Plan Work for Cities and Regions", a Brussel.les

Costs
 • Manutenció
  12,96 €
 • Transport
  361,08 €
 • Total 374,04 €
27/06/2017

Assitència al Comité de Seguiment del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, a Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  131,60 €
 • Total 141,60 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Fons Europeus Llista completa d'obsequis

25/02/2019

Bossa amb productes de promoció

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Europe Direct Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Desptax del director

18/12/2018

Branca de llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Ús personal

09/10/2018

Memòria externa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité de les Regions

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

09/10/2018

Bateria mòbil externa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité de les Regions

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

24/09/2018

Portafolis de pell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Valenciana d'Estudis Avançats

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: despatx del director general

21/09/2018

Bossa amb material promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTERREG, amb motiu de la celebració del dia de la Cooperació Europea

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

05/07/2018

Productes típics gallecs i informació turística de Santiago de Compostel·la

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galícia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

28/06/2018

Protector de cambra per a tablets i portàtils

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

26/06/2018

Motxilla amb material de papereria de la Xunta de Castella i Lleó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria d'Economia i Hisenda de la Xunta de Castella i Lleó

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

14/06/2018

Llibre "Empreses que canvien el món"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REDIT

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

17/05/2018

Bolígraf làser i llum

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissions Obreres

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

08/05/2018

Figura decorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

08/05/2018

Carpeta amb calendari i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

08/05/2018

2 sabons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Ús personal

08/05/2018

Agenda realitzada artesanalment amb persones amb discapacitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

08/05/2018

Un clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FAGA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Ús personal

14/03/2018

Vi espumós de Moscatell "Reymos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

14/03/2018

Barret i mocador faller

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extra Cellers Vegamar i vinagre balsàmic "Olixir LXR"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

22/02/2018

Vi de Xerés "Palo cortado Península"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cellers Lustau

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

22/02/2018

Botella d'oli d'oliva verge extra DOP Sierra Màgina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta d'Andalucia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

15/02/2018

Bossa amb material de promoció turística de l'Ajuntament de Cartagena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cartagena

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

19/12/2017

2 Plantas, grèvol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Jardí Botànic de València

19/12/2017

Botella de vi Imperial Reserva 2012 Rioja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: per a consum

05/12/2017

Llibre "El llibre que volia canviar el teu món. Creativitat per a no creatius"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Equip Humà

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general de Finançament i Fons Europeus

29/11/2017

Pin Creu de Caravaca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regió de Múrcia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del Director General

29/11/2017

Bossa amb productes peribles típics de la regió de Múrcia (arròs, confitura de figa, ametles, pebre roig i fruita)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regió de Murcia

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Per al seu cosum

28/11/2017

Bolígraf "Antonio Miró"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa del Mediterrani

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: despatx del Director

09/11/2017

Mostra fotoluminiscente de paviment indicada per al seu ús exterior

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Night Way

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

30/10/2017

Llibre verd del finançament europeu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Local Europe

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

19/10/2017

Paraigua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regió de Helsinki/Uusimaa

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

28/09/2017

Llibre "Casa del Mediterrani i el ferrocarril Alacant-Múrcia. Un recorregut històric"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Mediterrani

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

04/08/2017

Llapis de memòria USB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Oficina INTERACT València

Destinatari de l'obsequi: ANDREU IRANZO NAVARRO

Destinació: Despatx del director general

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos