alts càrrecs

 • Verónica López Ramón

 • Directora General de Justícia
 • Data de nomenament: 05/04/2017 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4. 46018. València
 • lopez_verram@gva.es
 • 961 209 180

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Assumeix les funcions en matèria de relacions amb la justícia, infraestructures i manteniment de les seus judicials, gestió i formació del personal al servei de l'administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat i unions de fet.

Directora General de Justícia Llista completa d'obsequis

29/06/2017

Reunió Ministeri de Justícia per la presentació informe sistema GARTNER - Gestió procesal administració de Justícia

Costs
 • Manutenció
  21,40 €
 • Transport
  136,95 €
 • Total 158,35 €
30/05/2017 - 31/05/2017

Reunió Comissió coordinació CGPJ-Ministeri Justicia-CCAA amb competència en Justícia

Costs
 • Allotjament
  125,00 €
 • Manutenció
  25,35 €
 • Transport
  131,20 €
 • Total 281,55 €
11/05/2017 - 12/05/2017

Jornades Modernització Administració Justícia

Acompanyant/s
 • Subdirector General de Modernización de la Justicia
 • Jefa Servicio de personal de la Administración de Justicia
Costs
 • Allotjament
  430,35 €
 • Manutenció
  170,26 €
 • Transport
  182,70 €
 • Total 783,31 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 67.018,02 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Justícia Llista completa d'obsequis

16/01/2018

Guia del Palau de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consellera de Presidència, Funció Pública, Interior i Justícia de Navarra

Destinatari de l'obsequi: VERÓNICA LÓPEZ RAMÓN

Destinació: Directora General de Justícia

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos