alts càrrecs

 • María Elena Ferrando Calatayud

 • Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal
 • Data de nomenament: 01/01/2017 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
 • ferrando_hel@gva.es

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota l'autoritat de la persona titular de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal és l'òrgan superior que assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en matèria de polítiques de serveis socials, direcció i execució de la política social, coordinació de les polítiques de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a les persones amb discapacitat i majors.

La Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal està integrada per la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència i la Direcció General de Diversitat Funcional.

Dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals per a la coordinació sociosanitària en l'àmbit de la seua competència, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal Llista completa d'obsequis

13/11/2018

Participar al Seminari del Projecte MIRELADISO al Panel "Políticas Públicas para el regreso al trabajo de las personas con discapacidad sobrevenida en España" organitzat per la Fundación 1º de Mayo de la Confederació Sindical de Comisions Obreres

Acompanyant/s
 • Patricia Ramón Galindo, Assessora de la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal
Costs
 • Transport
  302,22 €
 • Total 302,22 €
28/05/2018 - 30/05/2018

Assistència al Congrés Europeu dels Serveis Socials a Sevilla

Costs
 • Allotjament
  209,00 €
 • Manutenció
  26,20 €
 • Transport
  204,82 €
 • Total 440,02 €
12/04/2018

Viatge a Madrid per assistir al Seminari "La meva casa", organitzat per Plena Inclusió.

Costs
 • Manutenció
  25,00 €
 • Transport
  127,00 €
 • Total 152,00 €
01/03/2018

Assistència de la S.A. de SS.SS. i Autonomia Personal i l'assessora de la S.A. a la reunió extraordinària del Ple del Consell Territorial de Serveis Sociales i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en delegació de la Vicepresidenta

Acompanyant/s
 • Assessora de la Secretaria Autonòmica
Costs
 • Manutenció
  24,50 €
 • Transport
  234,00 €
 • Total 258,50 €
16/05/2017 - 18/05/2017

Assistència a la reunió "Innovation in care - Urban ageing with integrated Care in European cities" en el Comité Econòmic i Social Europeu (EESC)

Acompanyant/s
 • Joan Conca doménech Assessor del Gabinet
Costs
 • Allotjament
  580,00 €
 • Manutenció
  92,50 €
 • Transport
  472,40 €
 • Total 1.144,90 €
19/04/2017

Viatge a Madrid per a assistir a la Comissió Delegada de Serveis Socials i Dependència convocada pel Imserso.

Costs
 • Manutenció
  16,00 €
 • Transport
  168,00 €
 • Total 184,00 €
11/11/2016 - 12/11/2016

Assistència al XXIII Congrés anual Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials, celebrat a Fuenlabrada (Madrid)

Acompanyant/s
 • Directora General de Servicios Sociales y Personas en situación de dependencia, Mercé Martínez i Llopis
Costs
 • Allotjament
  96,00 €
 • Total 96,00 €
05/10/2016

Assistència acte "Per un finançament just"

Costs
 • Transport
  116,00 €
 • Total 116,00 €
06/09/2016 - 07/09/2016

Reunió convocada per l'IMSERSO, de Directors Generals de Comunitats Autònomes competents en matèria de Dependència

Acompanyant/s
 • Directora General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez
Costs
 • Allotjament
  143,00 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 259,00 €
26/06/2016 - 29/06/2016

Assistència per delegació de la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a la conferència ELISAN ENSA YOUTH CARE, celebrades en ROTTERDAM (HOLANDA)

Costs
 • Allotjament
  320,00 €
 • Manutenció
  176,00 €
 • Transport
  512,00 €
 • Total 1.008,00 €
02/06/2016 - 03/06/2016

Participació Fòrum de trobada i Congrés nacional relatiu a INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, celebrat a Madrid

06/04/2016 - 08/04/2016

Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Acompanyant/s
 • Mercé Martínez I Llopis (Directora General de Servicios Sociales y personas en situación de dependencia)
Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 262,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.117,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal Llista completa d'obsequis

04/04/2019

Caixa de fusta folrada de paper color verd amb la tapa amb dibuix en tons verd i rosa feta artesanalment per persones amb discapacitat intel·lectual en el Centre Ocupacional de Xirivella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SERCOVAL

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

03/04/2019

Motiu decoratiu de ceràmica en forma de "K" pintat de diversos colors sobre blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Ocupacional Koynos de Godella

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica

03/10/2018

Llibre de l'Informe especial del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana a les Corts Valencianes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sindic de Greuges

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Secretaria Autonómica

03/10/2018

Quadern jornades formatives COCEMFE ALICANTE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COCEMFE ALICANTE

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Secretaria Autonómica

21/09/2018

Una caixa amb sis gots de paper amb dibuixos de seqüències del llibre "El Capitán Zheimer". Un exemplar del llibre "El Capitán Zheimer" de Nacho Golfe. Un ventall de plàstic de color beig amb la següent inscripció: "Aire solidario con el Alzheimer".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AFAVALEN (Associació Familiars d'Alzheimer de València)

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx S.A.

17/01/2018

Dos objectes decoratius de metacrilat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació amics Nau Gran.

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx S.A.

24/10/2017

Petjapapers de metacrilat amb dibuix de la Diputació Provincial d'Alacant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

24/10/2017

Mocador per al coll de seda color gris amb estampat beig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputación Provincial d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

24/10/2017

Ventall de fusta amb tela blava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

18/07/2017

Llibre "Gandia Capital de la Safor" de Enric Sòria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx de la S.A.

17/07/2017

"Bluetooth Stereo Speaker"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació ONCE

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx S.A.

12/05/2017

tassa creada per a la campanya "Imborrables"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AFA Alacant (Associació d'Alzheimer d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: MARÍA ELENA FERRANDO CALATAYUD

Destinació: Despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE PICANYA REGIDORA 13/06/2015 07/07/2015 NO
COORDINADORA DE CENTRE Fundación Secretariado Gitano 01/01/2000 08/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA DG D'INCLUSIO SOCIAL 08/07/2015 31/12/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS MUNICIPALES VOCAL 02/01/2017
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 02/01/2017
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA VOCAL 02/01/2017 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA C.V. VOCAL 02/01/2017 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SANITARIA (IVASS) CONSEJO DE DIRECCIÓN VICEPRESIDENTA 02/01/2017 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS VOCAL 02/01/2017 Pública
MESA DE DIÁLOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PLENO) VOCAL 02/01/2017 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL ESTATUT D'AUTONOMIA Y DE PROMOCIÓN DEL AUTOGOBIERNO (PLENO) VOCAL 02/01/2017 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VOCAL 02/01/2017 Pública
COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL DE INCAPACITADOS (PLENO) VICEPRESIDENTA 02/01/2017 Pública
(Comisión Permanente) CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PRESIDENTA 02/01/2017 Pública
(Pleno) CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES, PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTA 02/01/2017 Pública
COMITÉ CONSULTIVO AUTONÓMICO DEL SISTEMA VALENCIANO PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PRESIDENTA 02/01/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 118.600,66 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 43.540,84 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 47.870,96 €
Nua propietat 40 Vivendes Valencia/València 58.585,59 €
Nua propietat 27 Vivendes Valencia/València 107.904,86 €
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 91.626,16 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.189,41 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 1.521,93 €
Nua propietat 40 Garatge Valencia/València Espanya 8.481,26 €
Nua propietat 40 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 1.612,95 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.754,08 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 4.800,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 9.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 53.863,12 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,10 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 0,10 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 833,11 €
cargando datos