alts càrrecs

 • Enric Nomdedéu i Biosca

 • Secretari Autonòmic d'Ocupació i Director General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació
 • Data de nomenament: 16/09/2016 DOCV
 • Av. Navarro Reverter, 2. 46004. València
 • sa_ocupacio@gva.es
 • 963 869 119 / 963 868 881

Agenda

Agenda maig

La Secretaria Autonòmica d'Ocupació té atribuïdes les següents funcions:

 • les relatives a la Direcció general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
 • les que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de treball, seguretat i salut laboral, foment de l'ocupació, conciliació laboral, inspecció de treball, intermediació al mercat laboral i relacions laborals.

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF Llista completa d'obsequis

10/04/2019 - 12/04/2019

Presentació Avalem Joves en el grup de treball de cohesió económica i social de la Comissió Intermediterrània CRPM (Mompellier-França)

Acompanyant/s
 • Joan Sanchís Muñoz, Assesor membre del Consell
Costs
 • Allotjament
  600,00 €
 • Manutenció
  200,00 €
 • Transport
  250,00 €
 • Total 1.050,00 €
21/02/2019

LXXIV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals. Madrid.

Costs
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  130,00 €
 • Total 150,00 €
05/11/2018 - 07/11/2018

- I Congrés Internacional d'Ocupació. (País Basc) - Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació. (Madrid)

Costs
 • Allotjament
  200,00 €
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  400,00 €
 • Total 650,00 €
23/10/2018 - 25/10/2018

Jornades de treball amb els servicis públics d'ocupació de TRENTO (Itàlia)

Acompanyant/s
 • Directora General de Planificació i Servicis
 • Assessor de membres del Consell
Costs
 • Allotjament
  190,00 €
 • Transport
  225,00 €
 • Total 415,00 €
08/10/2018 - 11/10/2018

Ponent en la Setmana Europea de les Regions i Ciutats 2018.

Acompanyant/s
 • Joan Sánchis i Muñoz, assessor de membres del Consell.
Costs
 • Allotjament
  608,00 €
 • Transport
  496,36 €
 • Total 1.104,36 €
11/04/2018 - 13/04/2018

Visita al Servei Públic d'Ocupació Basc-LANBIDE

Costs
 • Allotjament
  268,00 €
 • Manutenció
  39,30 €
 • Transport
  264,00 €
 • Total 571,30 €
20/12/2017 - 21/12/2017

LXVIII Conferencia Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals. Madrid.

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Transport
  180,00 €
 • Total 280,00 €
22/11/2017

Reunió Patronat de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació. Madrid.

Costs
 • Transport
  160,95 €
 • Total 160,95 €
18/10/2017 - 20/10/2017

Conferència "Garantia Jovenil en Espanya. Perspectives de Futur" Brusel·les.

Costs
 • Manutenció
  102,20 €
 • Transport
  206,32 €
 • Total 308,52 €
17/09/2017 - 18/07/2017

LXVI Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals. Madrid.

Costs
 • Allotjament
  117,00 €
 • Manutenció
  54,08 €
 • Transport
  168,20 €
 • Total 339,28 €
06/09/2017

Reunió preparatòria previa a la reunió de la Comissió Tècnica de directors generals dels Serveis Públics d'Ocupació. Madrid.

Costs
 • Manutenció
  6,20 €
 • Transport
  145,90 €
 • Total 152,10 €
25/07/2017 - 26/07/2017

Reunió del Grup de Treball de preparació de la Conferència Sectorial, reunió de la Targeta Social i LXV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

Costs
 • Allotjament
  62,00 €
 • Manutenció
  109,70 €
 • Transport
  128,95 €
 • Total 300,65 €
23/06/2017

Reunió Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Madrid.

Costs
 • Transport
  148,40 €
 • Total 148,40 €
17/05/2017 - 19/05/2017

Reunió del Comité Director de Productivitat i Inclusió a nivell local, del Programa LEED, de la OCDE-París

Costs
 • Allotjament
  364,00 €
 • Manutenció
  249,40 €
 • Transport
  161,00 €
 • Total 774,00 €
26/04/2017

1a reunió Targeta Social Universal. Madrid.

Costs
 • Transport
  155,25 €
 • Total 155,25 €
06/12/2016 - 07/12/2016

Reunió de l'Intergrup de l'Automòbil del Comité de les regions i Reunió traspàs Consell Europeu EPSCO

Costs
 • Allotjament
  326,50 €
 • Manutenció
  29,28 €
 • Transport
  340,98 €
 • Total 696,76 €
05/10/2016

Acte "Per un finançaqment just"

Costs
 • Transport
  125,80 €
 • Total 125,80 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.224,20 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 69.341,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic d'Ocupació/Director General del SERVEF Llista completa d'obsequis

27/03/2019

Conjunt de bossa amb clauer, bolígraf, regle, tassa i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Laboral de la Construcció Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

20/02/2019

Borsa publicitària sobre l'empleabilitat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx del secretari autonòmic.

20/02/2019

Llibre "Alzira la isla del Jucar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx del secretari autonòmic.

20/02/2019

Reganyà, dolç típic d'Alzira.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Secretaria.

06/02/2019

3 ampolles de vi "Viña Avellán Jesus Requena Gomez, Siete Aguas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Siete Aguas

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: despatx

31/01/2019

CD "Estellesiada" de la Unió Musical de La Nucia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup municipal Compromís per la Nucia.

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal.

04/01/2019

Tassa de "RH en positiu"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RH en positiu

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

19/12/2018

Cabàs d'espart amb verdures i fruites ecològiques.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles.

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Associació Casal de la Pau.

19/12/2018

Agenda, bolígraf i clauer.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles.

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic.

22/11/2018

Bolígraf Pilot.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci Pactem Nord

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx Secretari Autonòmic.

22/10/2018

Llibre "Guia de finances Ètiques, Cooperatives i Locals de la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx secretari autonòmic

02/10/2018

Ampolla de vi negre "Clar de Lluna"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GM Cash

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Particular.

24/05/2018

Llibre amb les ponències de les 12 Jornades de Relacions Laborals, una llibreta, 3 bolígrafs i una memòria USB.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi de graduats socials València

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal

17/05/2018

Caixa amb productes ecològics: 1 col, 1 carabasseta, 6 panets, 1 croissant i un pastisset de peix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ECOLÒGICVAL

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: DONACIÓ AL CASAL DE LA PAU

13/04/2018

Trencaanous metal·lic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal.

13/04/2018

3 pots de sal d'Añana (sal mineral de brollador)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Basc

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal

07/03/2018

Cendrer de vidre, artesania Comunitat Valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

14/02/2018

Còpia aquarela impressa Lluís Vives 145X185

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx secretari autonòmic

31/01/2018

Cartera portadocuments amb memòria usb i calculadora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació....

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: secretari autonòmic

26/12/2017

Llibre "Responsabilidad social y ética empresarial en las entidades bancarias"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Economia - Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Particular

21/12/2017

3 Caixes de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LA ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Particular

14/12/2017

Llibre "El finançament del desenvolupament local i el seu retorn"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

14/12/2017

Llibre "EL FINANÇAMENT VALENCIÀ-DE LA SUBMISSIÓ AL CANVI NECESSARI"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

01/12/2017

Ampolla de vi negre "El Miracle"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Docent curs IVAP

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal

09/11/2017

Peça ceràmica amb representació del "Fadrí" de Castelló de la Plana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum Ciutats per l'Ocupació

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

05/10/2017

Llibreta i bolígrafo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: À Punt

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

06/06/2017

Llibreta gran i llibreta xicoteta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASSOCIACIÓ APSA

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: despatx

04/04/2017

Llibre 'Comisiones Obreras paso a paso'

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CCOO

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: personal

04/04/2017

Llibreta commemorativa 50 anys CCOO

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CCOO

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: personal

30/03/2017

Tassa commemorativa fòrum innovació social

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jovasolides

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: personal

07/03/2017

Botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal

28/02/2017

Gerro de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx de la Secretaria Autonòmica

22/02/2017

3 unitats de Butifarra fresca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Embutidos Martinez

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Personal Direcció General

26/01/2017

Agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Economia 3

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

26/01/2017

Botella de vi 'Pasión de Bobal'

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Economia 3

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

10/01/2017

Llibre "Del taller de los DEVÏS al centro Tecnológico de VOSSLOH (1987 - 2006)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: STADLER

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

09/01/2017

Passe per a accés lliure a tots els certàmens de l'any 2017 organitzats per Fira València per a titular i acompanyant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Valencia

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Passe nominal

29/12/2016

Peluix amb forma de llima+1 calendari de paret i uno de taula.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TECNIDEX-FRUIT PROTECTION

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: SERVEF

20/12/2016

Quatre caixes xicotetes de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Direcció General del SERVEF

14/11/2016

Llibre "Panorama de la Industria Química"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: QUIMACOVA

Destinatari de l'obsequi: ENRIC NOMDEDÉU I BIOSCA

Destinació: Despatx

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ REGIDOR I DIPUTAT PROVINCIAL 01/06/2014 01/05/2015 NO
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ Administración pública VICEALCALDE 01/06/2015 01/09/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS (AVSRE) - CONSEJO DE DIRECCIÓN VOCAL 10/03/2017 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA LUCHA CONTRA EL DESPOBLAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - GRUPO DE TRABAJO VOCAL 22/03/2018 Pública
CONSEJO TRIPARTITO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES LABORALES Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PLENO VOCAL 01/12/2016 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (FFES) PATRONO 23/12/2016 Pública
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SALUD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LA MATERNIDAD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VOCAL 09/12/2016 Pública
COMISIÓN PARITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASESA) PRESIDENTE 09/12/2016 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE FORMACIÓN PROFESIONAL-PLENO VICEPRESIDENTE SEGUNDO 09/12/2016 Pública
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO VOCAL 09/12/2016 Pública
LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN-CONSEJO DE DIRECCIÓN PRESIDENTE 09/12/2016 Pública
LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN -CONSEJO GENERAL VICEPRESIDENTE 09/12/2016 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 09/12/2016 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO(II) VOCAL 09/12/2016 Pública
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONÓMICOS VALENCIANOS VOCAL 09/12/2016 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 11.703,48 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 15.823,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 55.233,82 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 2,57 €
cargando datos