alts càrrecs

 • Joan Calabuig Rull

 • Delegat del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ Caballers, 9 Palau de Castellfort. 46001. València
 • calabuig_joa@gva.es
 • 963 868 159

Agenda

Agenda juliol
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Delegació del Consell per a la Unió Europea i Relacions Externes assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de relacions amb la Unió Europea, l'Administració de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

Secretari Autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes Llista completa d'obsequis

26/07/2019

MADRID Assistència a la XXVª reunió del Consell Rector de Casa Mediterrani.Totes les despeses de desplaçament són a càrrec de l'organització

09/07/2019 - 11/07/2019

BRUSSEL.LES 24a Reunió de la Comissió ECON del Comité Europeu de les Regions 24a Reunió de la Comissió COTER del Comité Europeu de les Regions Abonament íntegre de totes les despeses

Costs
 • Allotjament
  336,00 €
 • Transport
  206,00 €
 • Total 542,00 €
08/07/2019 - 09/07/2019

Reunió amb el Director del Col·legi d'Espanya a París

Costs
 • Transport
  73,00 €
 • Total 73,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.117,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Descripció Import
Rendiment net reduït 53.863,12 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 576,89 €
cargando datos