alts càrrecs

 • Carlos Domingo Soler

 • Director General d´Obres Públiques, Transport i Mobilitat
 • Data de nomenament: 21/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 46018. València
 • domingo_carsol@gva.es
 • 961 208 379

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica, que exerceix les competències que li atribueix l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'infraestructures públiques, planificació i logística del transport, planificació, coordinació i execució de l'oferta intermodal del transport a la Comunitat Valenciana, seguretat viària, seguretat i ordenació del transport, administració de costes, planificació de ports i infraestructures portuàries de competència autonòmica, així com la gestió i explotació d'aquests, aeroports, gestió de la xarxa de transports i mobilitat metropolitana.

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Llista completa d'obsequis

26/02/2019

Reunió a la direcció general d'Aviació Civil. Ministeri de Foment. Madrid

Costs
 • Manutenció
  14,50 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 131,50 €
28/12/2018

Reunió al Ministeri de Foment

Costs
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  124,34 €
 • Total 184,34 €
18/04/2018

Reunió Ministeri d'Hisenda i Administració Pública reivindicació partida pressupostària Transport Metropolità

Costs
 • Manutenció
  16,50 €
 • Transport
  129,20 €
 • Total 145,70 €
09/06/2017

Assistència al Consell d'Administració de Parque Empresarial de Sagunt, S.L., celebrat a Madrid.

Costs
 • Manutenció
  22,00 €
 • Total 22,00 €
06/06/2017

Reunió amb el Ministre de Foment. Tema: Conflicte del taxi

Costs
 • Manutenció
  19,40 €
 • Transport
  189,05 €
 • Total 208,45 €
20/05/2017

Assistència a l'acte d'entrega de medalles 25 anys de Col·legiació organitzat pel Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i Enginyers Civils d'Alacant

Costs
 • Transport
  102,57 €
 • Total 102,57 €
10/05/2017

Assistir a l'Encontre pel Corredor Mediterrani, celebrat a Almeria

Costs
 • Transport
  420,00 €
 • Total 420,00 €
19/04/2017 - 20/04/2017

Jornada en la Junta d'Andalusia per a l'Establiment d'una Coordinadora de EuroVelo per a Espanya. Organitza: European Cyclists Federation.

Costs
 • Allotjament
  103,84 €
 • Transport
  376,26 €
 • Total 480,10 €
12/01/2017 - 13/01/2017

Reunió amb el Secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya a Barcelona

Costs
 • Allotjament
  99,00 €
 • Transport
  78,85 €
 • Total 177,85 €
27/05/2016

Assistència al XVI Symposium Puertos Deportivos en Marbella (Málaga)

26/05/2016

Assistència al III Encontre del Corredor Ferroviari del Mediterrani a Barcelona. Participa a la Mesa de Debat: El corredor ferroviari del mediterrani com millora e impuls de la competitivitat

03/05/2016

Assistència a la Mesa de directors generals de Carreteres de Comunitats Autonóòmes i Diputaciones Forals a Madrid

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.394,42 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.182,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Llista completa d'obsequis

05/03/2019

Folre polar esportiu i publicitari de la 33 edició Regata Hivern "200 Millas a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Club Nàutic d'Altea

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Al personal de la secretaria de la direcció general

03/01/2019

Mapa "La València del Segle XIX"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alonso Editor, S.L.

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx director general

02/01/2019

Agenda "El tiempo 2019"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET - Director Delegació Territorial en la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Secretaria de la direcció general

02/01/2019

Llibre d'Ovidi Montllor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Pobla de Farnals

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Lliberia despatx director general

02/01/2019

Caixa bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial / Agromán

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

21/12/2018

Caixa amb sis botelles de cava Gramona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent Varadero Port Dénia

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

20/12/2018

Caixa amb torrons i productes típics artesans de Xixona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

17/12/2018

Llibre "Pioneras de la ciencia: Hypatia de Alejandría, Marie Curie, Rosalind Franklin"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Llibrería despatx director general

14/12/2018

Llibre: GARÍN. Història de l'Alre Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx director general

14/12/2018

Figura de ceràmica de l'Alcora commemorativa de la "Trencada de l'Hora - l'Alcora 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Alcora (Castelló)

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Prestatgeria despatx director general

13/12/2018

Estoig amb tres botelles de vi "Lo Necesario"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

27/03/2018

Caixa amb tres pans cremats típics d'Alberic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Levantina, Ingeniería y Construcción, S.L.

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

07/03/2018

Camiseta tipus polo commemorativa de la 32 Regata d'Hivern "200 millas a2"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Club Nàutic d'Altea

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Ús particular

22/12/2017

Caixa amb productes locals i típics de Benimassot: perellós, oli i melmelada de codony.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Benimassot (Alacant)

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

21/12/2017

Caixa amb 6 botelles de cava Gramona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Albert Morell - Gerent del Port de Dénia

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

20/12/2017

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

19/12/2017

Caixa amb tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

19/12/2017

Llibre "Perú: Patrimonio Cultural y Natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Llibreria despatx director general

18/12/2017

Llibre: "Perú milenario. Los caminos del sol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL CONSTRUCCIÓN

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Llibreria despatx director general

18/12/2017

Llibre de Gabriel García Márquez: Cien años de soledad

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Llibreria despatx director general

04/12/2017

Objecte de diseny i decoració denominat "Violetera", per a utilitzar com a recipient a l'oficina.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMEX - Madrid

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx secretaria de la direcció general

20/05/2017

Placa commemorativa per assistència i col·laboració en l'entrega de medalles per 25 anys de col·legiació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques i Enginyers Civils d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx director general

28/02/2017

Jupetí esportiu i publicitari commemoratiu de la 31 edició de la Regata d'Hivern "200 Millas a2" del Club Nàutic d'Altea.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Club Nàutic d'Altea

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx director general

04/01/2017

Calendari de sobretaula amb peu de fusta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dos i Creatius - Consultoria creativa

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Secretaria

03/01/2017

Agenda 2017 "El Tiempo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Tamayo - AEMET - Delegació Territorial en la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx director general

03/01/2017

Agenda de butxaca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ESK - Transports nacionals i internacionals

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Al personal de la secretaria de la direcció general

02/01/2017

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Repartiment entre el personal de la direcció general

20/12/2016

Nina solidària contra el càncer infantil de la Fundación Juegaterapia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALEARIA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx de la secretaria de la direcció general

19/12/2016

Llibre "Argelia España, puentes en la historia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL CONSTRUCCIÓN

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx del director general

16/12/2016

Estoig amb tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Biosca

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

05/10/2016

Caixa tres botelles de vins d'Algueña (Alacant) i una botella de vi dolç "Fondonet"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Algueña (Alacant)

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Repartit entre el personal de la direcció general

14/03/2016

Taulell commemoratiu entregat a l'acte de la travesia inaugural del servei marítim de viagers entre Mostaganem (Argelia) i València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Transports Argelià.

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Despatx de la direcció general.

29/02/2016

Folre polar nàutic, color taronja, amb logo publicitari de la XXX Edició 200 Millas - Regata d'Hivern. Club Nàutic d'Altea.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Club Nàutic d'Altea

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Armari al despatx de la secretaria de la direcció general

28/12/2015

Llibre "Los retratos de Goya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup ELSA-OHL

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Llibrería despatx del director general

22/12/2015

Estux de quatre ampolletes d'oli verge

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GUEROLA CONSTRUCCIONES

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Repartiment al personal de la direcció general

17/12/2015

Estux de tres ampolles de vi "PAROTET"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il·lustre Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

16/12/2015

Ampolla de vi MELQUIOR, colecció familiar MMI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALDESA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Entre el personal de la direcció general

15/12/2015

Caixa de raïm blanc (aprox. 2 kilos)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VECTALIA

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Repartiment entre el personal de la direcció general

14/12/2015

Un exemplar de El Quijote (dos tomos)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. (BALEARIA)

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Llibería del despatx del director general

11/12/2015

Una agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AMINSA (Agrupación Mediterránea de Ingeniería, S.A.)

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Secretaría de la direcció general

10/09/2015

Figura de Lladró Scientia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Española de Empresarios del Transporte per assistir al III Congrés de Transport Frigorífic celebrat al Puig de Santa Maria (Valencia)

Destinatari de l'obsequi: CARLOS DOMINGO SOLER

Destinació: Estanteria del despatx de la secretaria de la direcció general

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITA VALENCIANA FUNCIONARI 01/01/2013 21/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ferrocarrils de la Generalitat - FGV Vocal del consell d'Administració 17/07/2015
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. Vocal 07/01/2016
Entitat d'Infraestructures de la Generalitat - EIGE Vocal del consell d'Administració
Valencia Parque Central, S.A. Vocal del consell d'Administració
Alta Velocidad de Alicante Nodo de Transporte, S.A. -AVANT- Vocal del consell d'Administració
Autoridad Portuaria de Castellón Vocal del consell d'Administració
Parque Empresarial de Sagunto, S.L. Vocal del consell d'Administració
Valencia Plataforma Intermodal Logística, S.L. Vocal del consell d'Administració
FEPORTS Vocal Comissio executivadel consell d'Administració
FEPORTS Vocal Patronal
Consejo de Navegación y Puerto de Valencia Suplent Vocal
Consejo de Navegación y Puerto de Sagunt Suplent Vocal
Consejo de Navegación y Puerto de Gandia Suplent Vocal
AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA ATMV PRESIDENT Comissió executiva del consell d'Administració
AUTORITAT TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA ATMV VOCAL Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 84.556,91 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 32.373,11 €
Nua propietat 0 Vivendes Castellón/Castelló 25.862,92 €
Nua propietat 0 Vivendes Castellón/Castelló 25.862,92 €
Nua propietat 0 Locals Castellón/Castelló 9.853,26 €
Nua propietat 0 Locals Castellón/Castelló 6.997,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 43.950,85 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES BANKINTER 17,88 €
Total: 17,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 82.941,41 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.803,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
FONDOS BANKINTER 5.782,71 €
Total: 5.782,71 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 57.124,21 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 0,63 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 744,14 €
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 634,21 €
cargando datos