alts càrrecs

 • Ana María Ávila Peñalver

 • Directora General d´Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat
 • Data de nomenament: 16/09/2016 DOCV
 • C/ Misser Mascó, 31. 46010. València
 • avila_anapen@gva.es
 • 961 928 372

Agenda

La Direcció General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, i en particular les referides a coordinació i avaluació del marc global per al desenvolupament de la investigació i la innovació en matèria de salut amb l'objecte d'impulsar un model de ciència excel·lent i aplicada a les necessitats de la ciutadania, l'avaluació de les tecnologies sanitàries i els procediments clínics, les competències en matèria de sistemes i tecnologies de la informació i la comunicació en l'àrea de sanitat, la promoció, l'avaluació i la millora de la qualitat assistencial i la seguretat del pacient, la col·laboració amb les associacions de pacients, de ciutadans i de voluntariat i vetllar pel compliment de la protecció dels drets dels pacients, així com gestionar els requisits i procediments per a l'acreditació, l'autorització i el registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat Llista completa d'obsequis

17/01/2019 - 18/01/2019

Recollir Premi en la XXIV Edició dels Premis Nacionals d'Informàtica i Salut 2018

Costs
 • Allotjament
  157,00 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  184,90 €
 • Total 376,90 €
25/09/2018 - 26/09/2018

Participació en l'Acte de Presentació dels Centres BPSO regionals del Programa de Centres Compromesos amb l'Excel·lència (CCEC/ BPSO Espanya), organitzat pe l'ISCIII i en colaboració amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

Costs
 • Allotjament
  170,50 €
 • Manutenció
  28,50 €
 • Transport
  190,86 €
 • Total 389,86 €
28/06/2018 - 29/06/2018

Participació a la Gala d'Estiu de la Sanitat Espanyola, organitzada per Sanitaria 2000. Entrega del XIV Premi Sanitaria 2000

Costs
 • Allotjament
  108,00 €
 • Transport
  300,75 €
 • Total 408,75 €
11/02/2018 - 12/02/2018

Assistir a l’acte de Designació de Centres Compromesos amb l'Excel•lència en Cures, a l'Institut de Salut Carlos III

Costs
 • Allotjament
  70,00 €
 • Manutenció
  26,90 €
 • Transport
  180,26 €
 • Total 277,16 €
15/11/2017

Reunió en el Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials del grup de treball sobre la Llei 8/2017... dret a la identitat i a l'expressió de gènere. Anada i tornada en tren.

Costs
 • Transport
  121,90 €
 • Total 121,90 €
16/09/2017

Participació a la IX Jornada Tècnica organitzada per l'Associació d'Informàtics de Sanitat (AVISA) a Cullera. Va amb el seu vehicle.

Costs
 • Transport
  15,20 €
 • Total 15,20 €
14/06/2017 - 15/06/2017

Trobada "Iniciativa Europea Conjunta ADVANTAGE Joint Action per la prevenció de la fragilitat"

Costs
 • Allotjament
  198,00 €
 • Manutenció
  32,58 €
 • Transport
  185,41 €
 • Total 415,99 €
12/06/2017 - 13/06/2017

Reunió del Patronat de la Fundació Centre d'Investigació de Malalties Neurològiques (totes les despeses, a càrrec de la Fundació, excepte taxi i dinar)

Costs
 • Manutenció
  16,50 €
 • Transport
  24,50 €
 • Total 41,00 €
16/04/2016

Participació en la VIII Jornada Tècnica AVISA "Caminant cap a la medicina personalitzada" en el Centre de Congressos d'Elx. (Vehicle propi)

Costs
 • Transport
  65,76 €
 • Total 65,76 €
12/04/2016

Assistència a la reunió del Projecte HCDSNS (Història Clínica Digitalitzada del Sistema Nacional de Salut) en el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (En tren)

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
10/03/2016

Participació en el XIX Congrés Nacional d'Informàtica de la Salut "INFORSALUD 2016". (Tren + taxis)

Costs
 • Transport
  132,41 €
 • Total 132,41 €
25/02/2016

Assistència a la VI Reunió de Malalties Minoritàries a Alacant, amb el seu propi cotxe.

Costs
 • Manutenció
  19,07 €
 • Transport
  105,10 €
 • Total 124,17 €
04/02/2016

Reunió del Comité Científic ORPHANET ESPAÑA en l'Hospital 12 de Octubre. Madrid. (El viatje el paga CIBER. Paguem solament els taxis)

Costs
 • Transport
  18,00 €
 • Total 18,00 €
28/10/2015

Acte de lliurament de premis a entitat valenciana guardonada pel diari CincoDías (en avió, ave i taxi)

Costs
 • Manutenció
  7,80 €
 • Transport
  304,53 €
 • Total 312,33 €
30/09/2015

Reunió del Comité Assessor de la Societat Espanyola Informàtica de la Salut, a Bilbao (avió més taxi)

Costs
 • Transport
  297,56 €
 • Total 297,56 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.993,80 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.230,20 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.011,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat Llista completa d'obsequis

20/04/2018

Clauer de bromera amb logo d'INCATIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INCATIV

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

20/04/2018

Tassa amb logo d'INCATIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INCATIV

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: despatx

20/04/2018

Dos bolígrafs amb el logo d'INCATIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INCATIV

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

08/02/2017

Botella de vi ”Bobal únic” denominació d'origen Utiel-Requena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: V Congrés d'Investigació Biomèdica 2017

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Domicili

01/12/2016

Llibre "AGREAL (Veraliprida) davant dels Tribunals"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretària Associació Malaltes per AGREAL

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

09/11/2016

Placa commemorativa d'agraïment per la col.laboració en la 1ª Jornada de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica CV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació AVAFI

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

07/11/2016

Llibreta i bolígraf en paper reciclat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

06/10/2016

Clauer de l'Hospital Doctor Moliner

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerència de l'Hospital Dr. Moliner

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

02/06/2016

Reproducció d'escena dels Reis Mags (16 x 15 cm) amb placa conmemorativa del II Congrés Nacional de Malalties Rares Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació ADIBI

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

19/05/2016

Un dosímetro (instrument de medició radiològica) de butxaca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Nacional de Gestió Sanitària

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

12/05/2016

Un tallapapers (per a obrir sobres)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'Associació Valenciana de Fibromiàlgia

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

26/04/2016

Placa commemorativa de les IV Jornades. Tecnologia al Servei de la Salut. (10x15 cm)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

23/04/2016

Dos taulellets "socarrats" dels artesans La Cerámica Valenciana de José Gimeno (valorats en 15€/unitat)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Societat Valenciana d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Un per a casa i l'altre per al despatx

16/04/2016

Cistella de productes valencians: oli d'oliva verge extra (500ml), xocolate, pamfígol, capellà torrat, infussió de cantueso, melmelada de magrana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVISA (ASSOCIACIÓ VALENCIANA D'INFORMÀTICS DE SANITAT)

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Casa i despatx

10/03/2016

Tovalla de bany de microfibra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FUJITSU

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Casa

12/12/2015

Un pot d'ametles caramel.litzades i una botella de vi Hoya Montés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta de l'Associació DE NEU (Associació de malalties dels neurotransmissors)

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Casa

21/11/2015

Cistella amb productes valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació AVALUS (Asociación Valenciana de Afectados por LUPUS)

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

12/11/2015

llibreta grandària quartilla, feta artesanalment per persones amb discapacitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació APSA (Alacant)

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

09/11/2015

Una llapicera de memòria de 3 GB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COCEMFE (Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Despatx

09/11/2015

Pin de COCEMFE (Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat Valenciana)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: ANA Mª AVILA PEÑALVER

Destinació: Casa

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos