alts càrrecs

 • Ana María García García

 • Directora General de Salut Pública
 • Data de nomenament: 21/07/2015 DOCV
 • Av. Catalunya, 21. 46021. València
 • dgsp@gva.es
 • 961 925 705

Agenda

Agenda maig

La Direcció General de Salut Pública, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, així com les restants previstes en l'ordenament jurídic, i en particular les referides a la coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment orientades cap a la prevenció, protecció i a la promoció de la salut, vigilància i control epidemiològic, seguretat alimentària i totes aquelles accions que garantisquen la salut de la població. S'adscriu a aquesta direcció general el Laboratori de Salut Pública de València.

A la Direcció General de Salut Pública correspon, respecte a les unitats i serveis centrals i territorials dependents, planificar coordinar i avaluar les actuacions, promoure la qualitat i la innovació en salut pública i promoure la investigació, la difusió i la transferència de la informació i del coneixement.

Directora General de Salut Pública Llista completa d'obsequis

08/05/2019 - 09/05/2019

Comissió Salut Pública. Madrid

Costs
 • Allotjament
  199,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 316,00 €
01/04/2019

Comissió extraordinària de Salut Pública. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
14/03/2019

Comissió de Salut Pública. Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,90 €
 • Transport
  117,04 €
 • Total 127,94 €
18/12/2018 - 19/12/2018

Comissió Salut Pública 18 desembre, Comissió AECOSAN el 19 desembre de matí y Comissió Salut Pública el 19 de vesprada. Madrid

Costs
 • Allotjament
  114,00 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 231,00 €
07/11/2018

Jornada Estat de la Seguretat Alimentària en la CV. Castelló

05/11/2018

II Jornada XarxaSalut: Municipis per la Salut de la CV a l'Alfàs del Pi (Alacant)

Acompanyant/s
 • Rosana Peiro, de la SDG Promoció de la Salut i Prevenció
20/09/2018

Consell de Salut Pública. Madrid

Costs
 • Transport
  130,00 €
 • Total 130,00 €
17/09/2018 - 19/09/2018

III Encontre Alianza de Salut Comunitaria. Mahon

Costs
 • Allotjament
  167,40 €
 • Transport
  349,00 €
 • Total 516,00 €
13/09/2018 - 14/09/2018

Jornada Prevenció Riscs Laborals. Pamplona

25/05/2018

Congreso SEFAC . Alicante

22/06/2017

Comissió de Salut Pública. Madrid

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
24/05/2017 - 25/05/2017

Seminari sobre Polítiques de Promoció de la salut comunitària, Organitza Escola Andalusa de Salut. Granada

Costs
 • Manutenció
  16,30 €
 • Transport
  432,74 €
 • Total 449,04 €
09/02/2017

Comissió Salut Pública. Consell Interterritorial. Madrid

Costs
 • Transport
  130,30 €
 • Total 130,30 €
13/12/2016

Seminari Espai i Salut. Universitat d'Alacant

17/11/2016

Pla Nacional Resistencies Antimicrobianes y Comissió Salut Públcia. Madrid

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
21/09/2016 - 24/11/2016

Encontre participació ciutadana en politiques, estratègies i programes de salut. Menorca

Costs
 • Allotjament
  166,20 €
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  233,00 €
 • Total 411,20 €
15/09/2016

Comissió Salut Pública. Madrid

Costs
 • Transport
  127,80 €
 • Total 127,80 €
13/09/2016 - 16/09/2016

Reunió cientifica SEE. Sevilla

Costs
 • Allotjament
  349,17 €
 • Manutenció
  28,10 €
 • Transport
  279,84 €
 • Total 657,11 €
20/06/2016

Jornada Mosquit Tigre. Col.legi de Metges d'Alacant

20/06/2016 - 21/06/2016

Encontre promoció de la salut per a professionals del centres de salut pública. La Vall de Laguar (Fontilles)

Costs
 • Allotjament
  30,00 €
 • Manutenció
  15,00 €
 • Total 45,00 €
20/06/2016

Jornada Enfortit l'equitat i la igualtat de gènere. Centre Salut Pública d'Orihuela

16/06/2016 - 17/06/2016

Consell de Ministres de Sanitat de la UE. Luxemburg.

Acompanyant/s
 • Acompanya a la Consellera
Costs
 • Allotjament
  195,00 €
 • Manutenció
  100,00 €
 • Transport
  400,00 €
 • Total 695,00 €
08/06/2016

Encontre de projectes d'acció local en salut dirigits a poblacions en situació de vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana

Acompanyant/s
 • Joan Paredes, SDG de Promoció de la Salut i Prevenció
17/05/2016

Jornada Violència gènere. Centre Salut Pública Elx

05/05/2016

Jornada XXX Aniversari dels Centres de Salut Pública a la Comunitat Valenciana. Benicarló

26/04/2016

Reunió Universitat d'Alacant i Jordana Salutogenesis. Alacant

Acompanyant/s
 • Joan Paredes, Subdirector General Promoció de la Salut i Protecció
08/04/2016

Jornada Mosquit Tigre. Requena

06/04/2016

Jornada Mosquit Tigre, dirigida a ajuntaments. Alcoi

26/02/2016

Reunió mosquit tigre i salut. Dirigida Alcaldes i Concejals. LLoc Xàtiva

12/02/2016

I Jornada de Prevenció de la Violència de Gènere. Departament de Salut d'Elda

10/02/2016

Comissió de Salut Pública. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Madrid

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €
21/01/2016 - 22/01/2016

Conferència; L'estat del benestar i la seguretat social com a determinants de salut. Alacant

Costs
 • Allotjament
  80,86 €
 • Transport
  43,74 €
 • Total 124,60 €
03/12/2015 - 05/12/2015

Reunió Intergrup Comitè de les Regions. Presentació Estrategia envelliment actiu i saludable. Brussel.les

Costs
 • Allotjament
  215,52 €
 • Manutenció
  19,45 €
 • Transport
  232,96 €
 • Total 467,93 €
29/10/2015 - 30/10/2015

Reunió, a Granada, sobre determinants socials de salut, invitades per l’Escola Andalusa de Salut. Per al desplaçament utilitza vehicle propi. Granada

Acompanyant/s
 • Rosana Peiró, Técnica de Salud Pública
Costs
 • Transport
  220,04 €
 • Total 220,04 €
31/08/2015

Comissió de Salut Pública. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials, Qualitat i Innovació. Madrid

Costs
 • Transport
  115,80 €
 • Total 115,80 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.394,42 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.182,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de Salut Pública Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Llibre de fotografies Dones Gitanes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associación de Dones Gitanes

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General de Salut Pública

18/12/2018

Plançó de Llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General Salut Pública

13/12/2018

Mitja canya de llom de bellota

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola Fabricants de Pintures i Tintes d'Imprimir

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General Salut Pública

25/01/2018

Dos pollastres ecològics. Un per a la directora general de Salut Pública i un altre per al subdirector general de Seguretat Alimentària i Laboratoris de Salut Pública

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Empresarial d'Agroalimentación de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora general de Salut Pública y subdirector general de Seguretat Alimentària i Laboratoris de Salut Pública

21/12/2017

Mitja canya de llom pota negra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola de fabricants de Pintures i Tintes d'Imprimir

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General de Salut Pública

20/12/2017

PlanÇó de Grèvol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General de Salut Pública

16/10/2017

Llibreta i llapis de l'entitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Quirón-prevenció

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General de Salut Pública

22/09/2017

Contenidor amb iogurts de la marca Danone. Han arribat en condicions no aptes per a consum pel que nos s'els ha donat cap destinació.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Danone

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Cap destinació

11/08/2017

Clauer polipiel amb un Pendrive promocional de l'empresa Grup Tragsa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Direcció General de Salut Pública

04/07/2017

LLibre "Cuina valent"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rosi Moreno Zahinos

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Direcció General de Salut Pública.

10/01/2017

Targeta d'accés lliure a Fira València 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Valencia

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Dirección General Salut Pública

02/01/2017

6 botelles (mostres) de 25 ml de distints olis.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Direcció General de Salut Pública

07/12/2016

Pastilla de torró de xocolate.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xocolates Valor. La Vilajoiosa

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Direcció General de Salut Pública

07/11/2016

Llibres El sanador de cavalls i Pacte de lleialtat. Autor Gonzalo Giner. Editorial Planeta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Il.lustre col.legi Oficial de Veterinaris de València

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Secretaries

14/06/2016

Litografia de Michavila

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Medicina del Treball de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General de Salut Pública, per la seua participació en les Jornades de Seguretat Quimica

13/06/2016

Cabassos de "llata"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del Centre de Salut Pública de Denia

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: Directora General de Salud Pública

16/12/2015

Bolígraf promocional, marca Antonio Miro. Preu aproximat, màxim, 10 €

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

Destinació: directora general de Salut Pública

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Compañías editoriales (Masson, Elsevier, Signo) Edición/publicación Colaboradora ocasional 01/01/1997 01/07/2015 NO
Fundación Dr. Antonio Esteve Formación/divulgación científica Colaboradora ocasional 01/01/2004 01/07/2015 NO
Universitat de València Docencia e investigación Personal Docente e Investigador 01/12/1989 01/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Salud y Medio Ambiente. Consellerias Sanidad Universal y SP y Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y DR PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión Técnico Directiva de elaboración y seguimiento del IV Plan de Salud de la CV. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión Asesora de la Mutual de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social de la CV PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión de Seguimiento del Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral. PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión de Seguimiento y Control del Registro de Enfermos Renales de la CV PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión Técnica Asesora del Plan Oncológico de la CV. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública VICEPRESIDENTA 21/07/2015
Comité Asesor de Vacunaciones de la CV. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión de Seguimiento y Control de los Sistemas de Información de Enfermedades Raras para la CV PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión de Seguimiento y Control del Registro de Mortalidad Perinatal de la CV PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión Seguimiento Registro de Exposiciones Biológicas Accidentales de la CV PRESIDENTA 21/07/2015
Comisión de Evaluación Sistemas de Información en Salud Pública. Conselleria Sanidad Universal y Salud Pública VOCAL 21/07/2015
Comisión Interdepartamental para la prevención y respuesta frente a la posible pandemia de la gripe aviar. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública VOCAL 21/07/2015
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.Administración General del Estado. MIEMBRO 21/07/2015
Comisión de Salud Pública. Administración General del Estado VOCAL 21/07/2015
Patronato FISABIO VOCAL 21/07/2015
Comisión Mixta de Salud Escolar. Consellerias d Sanidad y Educación VOCAL 21/07/2015
Comisión Asesora del Programa de Prevención de Cáncer de Mama de la CV PRESIDENTA 15/10/2015
Comisión de Seguridad Alimentaria. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y Conselleria de Agricultura. Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural SECRETARIA 27/05/2016
Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana SECRETARIA 19/04/2016 Pública
Junta Gobierno FISABIO VOCAL 21/07/2015 Pública
Patronato Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) PATRONA 31/10/2018 Pública
Comunidad vecinas y vecinos (General Prim 9) PRESIDENTA 01/01/2018 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 16.026,12 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete 11.484,85 €
Ple domini 100 Immobles rústics Albacete 2.761,67 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 23.936,34 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 6.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 54.502,21 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 6,22 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 6,22 €
cargando datos