alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José García Añón

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia
 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Cessament: 16/06/2019
 • Nomenament: 18/07/2017 DOGV
 • Alt càrrec no cessat des del seu nomenament en la IX legislatura. Per raons tècniques apareix com a data de cessament la del dia anterior al nomenament dels membres del Consell de la legislatura següent.

La Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les corresponents en matèria d'instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic a la Comunitat, memòria democràtica, atenció a víctimes de delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, assistència jurídica gratuïta, mediació, consultes populars i electorals en el marc de la normativa electoral i relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Ordenar i gestionar les competències de la Generalitat respecte a les consultes populars en el marc del que preveu l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la normativa que el desplega.
 • Ordenar i gestionar les competències de la Generalitat respecte a les eleccions a Les Corts, en el marc de la normativa electoral, així com dels processos electorals a les entitats locals menors en el marc de la normativa que els siga aplicable.
 • Organitzar, executar i controlar la política de la Generalitat en matèria d'atenció a la víctima del delicte a través de la Xarxa d'Oficines d'Atenció a les víctimes del Delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.
 • Dur la gestió en matèria d'ajuda a les víctimes del terrorisme, així com les iniciatives en reconeixement a aquestes.
 • Organitzar, executar i controlar l'assistència jurídica gratuïta, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica valenciana.
 • Implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes així com mecanismes alternatius de resolució d'aquests.
 • Promocionar els drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.
 • Impulsar totes aquelles mesures que contribuïsquen a la recuperació de la memòria democràtica valenciana en el marc de la normativa vigent sobre la matèria.
 • Fer-se càrrec de les relacions amb la professió titulada de gestor administratiu.

Les competències enumerades en les lletres a, b i h relatives a les matèries relacionades amb el desplegament legislatiu i reglamentari de la participació política, s'exerciran en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de participació ciutadana.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • dimarts, 11 juny 2019 11:00
  • Reunió amb Busla Ruifi
  • València (València)
 • dilluns, 10 juny 2019 10:00
  • Comissió del Protectorat de FAVIDE.
  • València (València)
 • dimarts, 4 juny 2019 10:30
  • Reunió Comissió Bilateral de Coordinació Administració General de l'Estat - Generalitat, sobre la Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de Mediació de la C.V.
  • València (València)
 • divendres, 31 maig 2019 10:00
  • Reunió sobre la Llei de Mediació
  • València (València)
 • dijous, 30 maig 2019 10:30
  • Reunió constitutiva Comissió Mixta de seguiment del conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló per al desenvolupament de treballs en matèria de violència de gènere.
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 13:00
  • Assisteix a l'acte de jurament i presa de possessió dels Ilms. Srs. Secretaris Coordinadors Provincials de Valencia, Alacant i Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 29 maig 2019 12:00
  • Reunió amb Amnistia Internacional sobre les Oficines d'Atenció a Víctimes del Delicte i l'Institut Valencià de Memòria Democràtica i Llibertats Públiques.
  • València (València)
 • dimarts, 28 maig 2019 12:00
  • Reunión constitutiva Comisión Mixta de seguimiento del convenio con la Universidad de Valencia para el desarrollo de la Cátedra Interuniversitária de Memoria Democrática C.V.
  • València (València)
 • divendres, 24 maig 2019 12:00
  • Reunió del Patronat de FAVIDE.
  • València (València)
 • dijous, 23 maig 2019 13:00
  • Visita l'Oficina d'Atenció a Víctimes del Delicte de Llíria
  • Llíria (València)
 • dijous, 23 maig 2019 11:00
  • Reunió constitutiva Comissió Mixta de seguiment del Conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, per al desenvolupament d'estudis sobre legitimitat de la Justícia penal i impacte de l'accés a la justícia en les víctimes.
  • València (València)
 • dimecres, 22 maig 2019 13:30
  • Reunió sobre l'antic cinema Metropol
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 16:00
  • Reunió amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València
  • València (València)
 • dimarts, 21 maig 2019 11:00
  • Reunió amb el Consell Valencià del Col·legis d'Advocats
  • València (València)
 • dilluns, 20 maig 2019 13:30
  • Reunió constitutiva de la Comissió de seguiment del Conveni amb la Universitat de València sobre violència de genere.
  • València (València)
 • divendres, 17 maig 2019 12:00
  • Assisteix a les XI Jornades de Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana amb el títol “L'atenció a les Víctimes del Terrorisme, nous reptes”.
  • València (València)
 • dijous, 16 maig 2019 10:30
  • Assisteix a la sessió Constitutiva de Les Corts
  • València (València)
 • dimecres, 15 maig 2019 09:00
  • Presenta el Congrés "La Justícia restaurativa i la funció de les oficines d'assistència a les víctimes del delicte".
  • València (València)
 • dimarts, 14 maig 2019 10:00
  • Reunió Comissió Tècnica de Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la dictadura, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • divendres, 10 maig 2019 11:00
  • Reunió de coodinació amb les Unitats Administratives de Mediació
  • València (València)
 • dijous, 9 maig 2019 11:30
  • Reunió amb Ignacio Aymerich Ojea de l'Universitat Jaume I per analitzar dades de les OAVD 2019.
  • València (València)
 • dimecres, 8 maig 2019
  • Participa en el curs "Els Jutges i els nous models de Justícia"
  • Murcia (Murcia)
 • dimarts, 7 maig 2019
  • Participa en el curs "Els Jutges i els nous models de Justícia"
  • Murcia (Murcia)
 • dilluns, 6 maig 2019
  • Participa en el curs "Els Jutges i els nous models de Justícia"
  • Murcia (Murcia)
 • divendres, 3 maig 2019 19:00
  • Assisteix al lliurament de la 38a edició dels Premis Llibertat d'Expressió 2019
  • València (València)
 • divendres, 3 maig 2019 11:00
  • Asisteix a la I Edició Premis CERMI CV
  • València (València)
 • dijous, 2 maig 2019 12:00
  • Assisteix a l'exposició "Con el corazón en las manos"
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 11:00
  • Dia de les Corts Valencianes, lliurament de l'Alta Distinció a Francesc de Vinatea
  • València (València)
 • dijous, 25 abril 2019 09:00
  • Reunió sobre la formació contra el Patrimoni Històric
  • València (València)
 • dimecres, 17 abril 2019 09:15
  • Reunió amb el Vicari Judicial de València sobre Mediació.
  • València (València)
 • dimarts, 16 abril 2019 13:00
  • Reunió valoració sobre trasllat de víctimes, amb la Jutgessa Degana
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 16 abril 2019 12:30
  • Reunió de Mediació
  • Vila-real (Castelló)
 • dissabte, 13 abril 2019 20:15
  • Assistència a l'espectacle "Música Empresonada"
  • València (València)
 • divendres, 12 abril 2019 13:00
  • Reunió amb les Jutgesses de Violència sobre la Dona, el Degà i la Policia Adscrita.
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 19:00
  • Assisteix al documental i debat "El Naufragi. 30 anys de memòria submergida". ICAV
  • València (València)
 • dijous, 11 abril 2019 09:30
  • Reunió amb el responsable del torn d'ofici de Violència de Gènere de l'Oficina de denúncies.
  • València (València)
 • dimecres, 10 abril 2019 11:00
  • Reunió amb sindicats sobre l'oficina de denúncies.
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 19:00
  • Assisteix a la 3a Gal·la anual dels premis Levante-EMV.
  • València (València)
 • dilluns, 8 abril 2019 09:30
  • Reunió de treball sobre l'Oficina de denúncies i assistència a les víctimes de violència de gènere.
  • València (València)
 • dijous, 4 abril 2019 12:00
  • La Mediació en la jurisdicció contenciosa administrativa i el Projecte-Pilot per a la Comunitat Valenciana
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 3 abril 2019 10:30
  • Reunió amb el comissari cap de la policia adscrita a la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 18:00
  • Reunió amb la Vicerrectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València.
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 17:00
  • Constitución del Consejo Rector del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.
  • València (València)
 • dimarts, 2 abril 2019 10:00
  • Jornada de Mediació per a Jutges de Paz
  • Sant Mateu (Castelló)
 • divendres, 29 març 2019
  • Assisteix a la I Trobada Internacional de "Polítiques i pràctiques de Memòria Històrica i Democràtica" a Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 28 març 2019 09:30
  • Assisteix a la I Trobada Internacional de "Polítiques i pràctiques de Memòria Històrica i Democràtica" a Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 març 2019 20:00
  • Assisteix a la representació teatral: Dins d'una hora.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 27 març 2019 11:00
  • Reunió del Comité Tècnic d'Experts sobre vestigis de la Guerra Civil.
  • València (València)
 • dimarts, 26 març 2019 10:00
  • Reunió de la Comissió de Seguiment dels Convenis sobre Mediació entre les CCAA i el CGPJ.
  • Bilbao (Vizcaya)
 • dilluns, 25 març 2019 10:30
  • Reunió de la Comissió Tècnica de Coordinació.
  • València (València)
 • dilluns, 25 març 2019 09:00
  • Reunió amb el Comissari Cap de la Policia Autonòmica
  • València (València)
 • divendres, 22 març 2019 18:00
  • Assisteix al Cicle de conferències: “La guerra civil i la dictadura en la literatura”
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 març 2019 12:00
  • Participació en el Seminari ítalo-espanyol: “Accés a la justícia, responsabilitat social i Clíniques Jurídiques” dins de la reunió “Responsabilitat Social i Clíniques Jurídiques”
  • Brescia, Italia
 • dimarts, 12 març 2019 11:00
  • Reunió amb el Col·legi Oficial de Criminòlegs.
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 18:00
  • Assisteix a l'acte commemoratiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme.
  • València (València)
 • dilluns, 11 març 2019 10:00
  • Jornada de Mediació per a Jutges de Paz
  • Alaquàs (València)
 • dijous, 7 març 2019 10:00
  • Jornada de mediació per a Jutges de Pau
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 març 2019 17:00
  • Jornada Llei de Mediació amb Col·legi Advocats Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 març 2019 12:00
  • Reunió del Consell Assessor de Justícia Gratuïta.
  • València (València)
 • dimarts, 5 març 2019 11:00
  • Reunió de coordinació Unitats de Mediació
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 12:00
  • Observatori Justícia Gratuïta
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 12:30
  • Solemne obertura de l'Any judicial eclesiàstic.
  • València (València)
 • divendres, 1 març 2019 10:00
  • Desdejuni en l'arquebisbat
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 16:00
  • Jornadas "La construcció d'Europa a través de la cooperació judicial en matèria de protecció de víctimes de violència de gènere"
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 12:30
  • Presentació del Programa 500.
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019 09:00
  • Reunió amb l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 19:00
  • Assisteix a l'acte “Dones transformant la Justícia”
  • València (València)
 • dimecres, 27 febrer 2019 11:00
  • Reunió del Consell de Redacció de la Revista Drets
  • València (València)
 • dimarts, 26 febrer 2019 09:00
  • Reunió amb el Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
  • València (València)
 • divendres, 22 febrer 2019 10:30
  • Reunió amb el Vicepresident 3r de la Diputació de València, diputat de l'àrea de cooperació municipal.
  • València (València)
 • dijous, 21 febrer 2019 18:00
  • Assisteix a l'acte "Alacant 2019 Capital de la Memòria"
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb la Unió de Consumidors
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 18:30
  • Assisteix a l'acte cívic de comiat de la Dra. Carmen Alborch.
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 11:00
  • Reunió entre el Ministeri de Justícia i els representants de les CCAA en matèria de memòria històrica.
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 19 febrer 2019 12:30
  • Presa de possessió de la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Excma. Sra. Teresa Gisbert Jordá.
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 20:00
  • Lliurament de les Rajoles de la Memòria
  • Algemesí (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 19:00
  • Lliurament de les Rajoles de la Memòria.
  • la Pobla Llarga (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:00
  • Reunió amb la presidenta de Tyrius.
  • València (València)
 • dijous, 14 febrer 2019 12:00
  • Firma de conveni amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats i el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors.
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 16:30
  • Jornada sobre la nova llei de mediació de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 13 febrer 2019 10:00
  • Reunió amb la Directora General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 10:00
  • Jornada, «La mediació com a mètode alternatiu de resolució de conflictes: possibilitats i abastos».
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 11 febrer 2019 11:00
  • Presentació de la Campanya de les Oficines de Víctimes del Delicte.
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 10:00
  • Dia Europeu de la Mediació.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 6 febrer 2019 18:00
  • Lliurament de les Rajoles de la Memòria.
  • Dénia (Alacant)
 • dimecres, 6 febrer 2019 12:00
  • Reunió amb la Comissió Cívica d'Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 5 febrer 2019 12:15
  • Presentació Programa "JUNTAMENT"
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • Jornada nova llei de Mediació
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 09:00
  • Reunió amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • València (València)
 • divendres, 1 febrer 2019 10:00
  • Jornada sobre la nova Llei de mediació valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 18:00
  • Lliurament de les "Rajoles de la Memòria".
  • Pego (Alacant)
 • dimarts, 29 gener 2019 14:00
  • Lliurament de les "Rajoles de la Memòria".
  • Xàbia (Alacant)
 • dimarts, 29 gener 2019 13:00
  • Inauguració del Jutjat de Pau.
  • Xàbia (Alacant)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • Ple de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC).
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 12:00
  • Acte Acadèmic de lliurament de premis Extraordinaris de Doctorat.
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:30
  • Reunió amb la Degana dels Jutjats de Vila-Real i Col·legi d'Advocats de Castelló.
  • Vila-real (Castelló)
 • dimarts, 22 gener 2019
  • Assisteix al Dia Europeu de la Mediació 2019. Participa en la Mesa redona: “Diferents serveis de mediació”.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 21 gener 2019 12:10
  • Assisteix al Dia Europeu de la Mediació 2019. Participa en la Mesa redona: “Diferents serveis de mediació”.
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 18 gener 2019 09:30
  • Celebració dels actes del Dia Europeu de la Mediació. Presentació de la nova Llei Valenciana de Mediació.
  • València (València)
 • dijous, 17 gener 2019 11:00
  • Reunió de la Comissió de coordinació sobre violència de gènere.
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 10:30
  • Reunió amb Inspector Cap Policial Judicial de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 14 gener 2019 12:30
  • Reunió amb el Capità Cap de la Companyia de Borriana Sr. José Jesús Orzáez Iglesias.
  • Borriana (Castelló)
 • dilluns, 14 gener 2019 10:00
  • Reunió amb Sr. Federico Esteve Castañer de la Unió Professional de València.
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:30
  • Reunió de Coordinació sobre Violència de Gènere.
  • Vila-real (Castelló)
 • dimecres, 9 gener 2019 12:30
  • Reunió amb la Diputada Sra. Alicia Piquer.
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 11:30
  • Reunió amb el Sr. José Luis González Cussac, Director de l'Institut de Criminologia de la Universitat de València.
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:00
  • Reunió sobre el Servei d'Orientació Jurídica en el Centre d'Internament d'Estrangers (SOJCIE).
  • València (València)
 • dijous, 27 desembre 2018 19:00
  • Assisteix a l'Homenatge de l'últim supervivent valencià de Mauthausen, Sr. Francisco Aura.
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 27 desembre 2018 18:00
  • Visita al Centre d'Art d'Alcoi (CADA)
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 27 desembre 2018 17:30
  • Visita el Betlem de Tirisiti.
  • Alcoi (Alacant)
 • dijous, 27 desembre 2018 12:00
  • Reunió en Delegació Consell a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 21 desembre 2018 10:00
  • Alt Consell Consultiu per al desenvolupament de l'Agenda 2030
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 19:00
  • Mostra de Cinema: Refugi "Encontres d'Exili"
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 17:00
  • Consell Rector IVAJ
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 16:00
  • Reunió Comissió Seguiment Mediació.
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:30
  • Acte de la Festivitat de la Facultat de Dret.
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 09:30
  • Reunió Fundació d'Estudis i Iniciatives Sociolaborals del sindicat CCOO del PV
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 20:00
  • Celebració dels 30 anys dels Premis Rei Jaume I i dels 40 anys de la Fundació d'Estudis Avançats.
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 13:00
  • Reunió oficina denuncies
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb el President de l'Audiència Provincial de València.
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 09:00
  • Visita Seu Judicial Segorbe.
  • Segorbe (Castelló)
 • dimarts, 18 desembre 2018 19:00
  • Conferència Manuel Jabois "Mentides en l'era de la posverdad"
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 11:00
  • Visita Seus Judicials Massamagrell i Montcada.
  • Massamagrell (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 12:30
  • Reunió amb sindicats sobre les Oficines d'Atenció a Víctimes del Delicte.
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:00
  • Visita Seu Judicial Quart de Poblet.
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 12:00
  • Reunió Càtedra Interuniversitària
  • València (València)
 • divendres, 14 desembre 2018 11:00
  • I Trobada d'alumnes de la Xarxa Mai Més de Memòria i Prevenció del Feixisme del País Valencià.
  • Pego (Alacant)
 • divendres, 14 desembre 2018 09:30
  • Reunió doctoranda Ana Julián
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 19:00
  • Presentació llibres EDIC I sobre "El Dret d'Accés als Mitjans: Legislació, Participació Ciutadana i Autorregulació", CEU Cardenal Herrera.
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:30
  • Comissió Interdepartamental del Consell Rector IVAJ
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • Trobada del Foro Econòmic Santander amb el President de la Generalitat.
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 12:00
  • Congrés Internacional 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans
  • València (València)
 • dijous, 6 desembre 2018 10:00
  • Assisteix a l'acte de commemoració del 40 aniversari de la Constitució
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 5 desembre 2018 17:00
  • Reunió Patronat FAVIDE
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 12:00
  • Reunió de l'Observatori de la Seguretat a la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 19:00
  • Cicle. Dones Creadores. Paula Bonet
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 18:00
  • Inauguració del Programa de Doctorat Drets Humans 2018-19 de la Universitat València
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 12:00
  • Presentació Oficina Comarcal d'Atenció a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura d'Onda
  • Onda (Castelló)
 • divendres, 30 novembre 2018 18:00
  • Exposició La Memòria del Regne, 600 Anys de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 09:30
  • Presentació Oficina Comarcal d'Atenció a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura d'Altura
  • Altura (Castelló)
 • dimecres, 28 novembre 2018 12:00
  • Presentació Oficina Comarcal d'Atenció a les Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura de Chelva
  • Chelva (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 20:30
  • Inauguració Creadors Valencians pels drets humans.
  • València (València)
 • dimarts, 27 novembre 2018 19:00
  • Conferència d'Esteban Beltran, Amnistia: Cap a on van els Drets Humans en el segle XXI.
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 14:00
  • Assisteix al 75 aniversari de la fundació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alcoi.
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 20:30
  • Assisteix a la XVIII Edició dels Premis Onda Cero València.
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 16:30
  • Jornada sobre “La inclusió de les persones amb discapacitat i les notaries”
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb la DGTIC sobre l'estat dels projectes de la Direcció general.
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 09:30
  • Taller sobre violència de gènere
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 20:00
  • Assisteix a l'acte commemoratiu del 40 aniversari de Premsa Ibèrica.
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:00
  • Assisteix a la V Sessió del Consell de participació ciutadana de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:15
  • Llei de Mediació
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 09:00
  • Reunió amb la Rectora de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 19:30
  • Presentació del llibre d'Amalia Rosado sobre Virtudes Cuevas.
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 10:30
  • Assisteix a la signatura d'un protocol de col·laboració per al foment de valors de llibertat, pau i democràcia en prevenció del terrorisme i de memòria de les víctimes del terrorisme.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 novembre 2018 19:00
  • Presentació del Cicle Cinema i Terrorisme de la Fundació Professor Manuel Broseta.
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 12:00
  • Comité de direcció
  • València (València)
 • dilluns, 19 novembre 2018 09:00
  • Comissió de Valoració d'indemnitzacions de Víctimes del Terrorisme.
  • València (València)
 • divendres, 16 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb Edna Moura sobre doctorat en drets de la Universitat de València.
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 13:00
  • Inauguració Exposició «Drets Humans: Imatges per al 70 aniversari» en la Galeria Octubre del Àgora de la Universitat Jaume I.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 novembre 2018 11:30
  • Assisteix a la Taula «Els drets humans en la societat: comunicació, experiències i organitzacions no governamentals»
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 14 novembre 2018 16:30
  • Inaugura i participa en les jornades, "Els desafiaments del sistema de justícia penal davant els grups vulnerables", en la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 14 novembre 2018 11:30
  • Participa en el curs COM AFRONTAR LA MEMÒRIA HISTÒRICA DES DE L'ÀMBIT MUNICIPAL “La memòria històrica en la normativa”
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 16:30
  • Inaugura i participa en la taula de treball La Mediació Contenciós-Administrativa: supòsits, avantatges i principis d'actuació.
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:00
  • Inauguració Exposició "Traços i puntades pel record"
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • Mesa de treball Educació i Terrorisme.
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 16:00
  • Visita a l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 8 novembre 2018 13:00
  • Assiteix a la cloenda del Congrés sobre víctimes de violència de gènere.
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 16:00
  • Assisteix a la inauguració del Congrés sobre víctimes de violència de gènere
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 12:30
  • Reunió amb la DGTIC i Indra.
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb Miguel Angel Rodríguez Bédmar sobre situació de Creu Roja Espanyola a la Comunitat Valenciana quant a la formació en Drets Humans.
  • València (València)
 • divendres, 2 novembre 2018 12:00
  • Reunió sobre Memòria Històrica en el seminari d'Història, Geografia i Art de la Facultat de Ciències Socials, Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 2 novembre 2018 10:00
  • Assisteix a la compareixença de la Consellera en les Corts sobre exposició del Projecte de Llei de pressupostos.
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:45
  • Assiteix al curs de formació Sistema Judicial i Violència de Gènere: una anàlisi des de la perspectiva de gènere.
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 16:00
  • Curs de formació Sistema Judicial i Violència de Gènere: una anàlisi des de la perspectiva de gènere.
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 18:00
  • Presentació del Cicle i del Projecte Memòria ARA de l'Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 17:00
  • Reunió amb el Magistrat Juan Mejías (GEMME), sobre propostes per al dia europeu de la mediació.
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 20:00
  • Assisteix a la gala de cloenda "33 Mostra de València-Cinema del Mediterrani".
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 10:30
  • Reunió amb l'Associació Professional de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 26 octubre 2018 09:30
  • Inauguració Curs "Assistència psicosocial a víctimes del terrorisme"
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 12:00
  • Reunió amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats.
  • València (València)
 • dijous, 25 octubre 2018 10:00
  • Reunió amb el director de coordinació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP i amb l'Alcaldessa d'Almenara.
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 19:00
  • Assiteix a la conferència "Evolució del Dret Humà a la Ciència", per Mikel Mancisidor, membre del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 16:30
  • Assisteix a l'obertura de la Jornada sobre Anàlisi i situació real de la Mediació Extrajudicial i Judicial
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 13:30
  • Inauguració de l'exposició fotogràfica "Iguals en Drets"
  • València (València)
 • diumenge, 21 octubre 2018 18:30
  • Assiteix a l'acte inaugural del Congrès "La veu del Regne. 600 anys de la Generalitat Valenciana"
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • Conferència inaugural: "Responsabilitat social universitària i Clíniques Jurídiques: El paper de les Universitats en l'accés a la justícia”, 7º Trobada de la Xarxa Universitària Espanyola de Clíniques Jurídiques, Universitat de Salamanca.
  • Salamanca (Salamanca)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:30
  • Assisteix al Seminari Mario Ruiz. Cinema, Literatura i Dret. Universitat de València.
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 19:00
  • Assisteix a la Conferència 'Evolució del Dret Humà a la Ciència', per Mikel Mancisidor, membre del Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU.
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 17:00
  • Reunió del Consell Rector de l'IVAJ
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 13:30
  • Reunió amb l'Associació de Familiars de la Fossa 135 Paterna
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb Cristina Guisasola Lerma profersora de Dret Penal i Vicedegana del Grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat Jaume I.
  • València (València)
 • dilluns, 15 octubre 2018 09:30
  • Reunió amb els directors dels Instituts de Medicina Legal de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 12:00
  • Assisteix a l'Obertura de l'Any Judicial 2018/2019.
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018 10:00
  • Reunió de la Comissió Mixta de seguiment del Conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló sobre Memòria Històrica
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 13:00
  • Assisteix a l'acte de lliurament del XXI Premi d'Estudis Jurídics Universitaris
  • València (València)
 • dilluns, 1 octubre 2018 09:00
  • Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la Universitat d'Alacant sobre violència de gènere
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 13:00
  • Reunió de la Comissió de seguiment del Conveni amb la Universitat Jaume I, sobre violència de gènere
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018 10:30
  • Reunió dels Instituts que van participar en la visita als camps de concentració de Mathausen
  • València (València)
 • dimecres, 26 setembre 2018 20:00
  • La Ciudadania y la promoción de los derechos ¿como garantizar los derechos de las víctimas y de las personas más vulnerables?
  • Granada (Granada)
 • dijous, 20 setembre 2018 14:00
  • Reunió de la Comissió Conveni Universitat València sobre violència de gènere.
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 13:30
  • Reunió FISABIO
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 11:00
  • Reunió amb les Unitats de Mediació
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 10:15
  • Reunió Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat. Alberto Ibañez (Assumpte: Oficines de Denúncies)
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 11:00
  • I Conferència amb els Departaments Oficials per a la Memòria Històrica de les comunitats autònomes Memòria Històrica de les comunitats autònomes
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 18 setembre 2018 10:00
  • Reunió Universitat València, projecte europeu sobre prevenció de violència sexual
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 13:00
  • Reunió Comissió Conveni Universitat Miguel Hernandez Elx. Violència
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 11:00
  • Oficines denúncies
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 09:00
  • Comité Direcció
  • València (València)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • Banc ADN
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 17:00
  • Inauguració Curs Formació bàsica d'atenció a víctimes de violència de gènere. ADEIT
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 17:00
  • Reunió del grup de treball per a la revisió dels protocols d'actuació institucional en matèria de valoració de riscos en casos de violència de gènere.
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 12:30
  • Reunió amb l'Alcalde de Lliria, per a visitar la seu de la OAVD
  • Llíria (València)
 • dilluns, 13 agost 2018 11:00
  • Amb el Degà i Vicedegà de la Facultat de Dret de València.
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 11:30
  • Amb la Diputada del Grup parlamentari Podem per a parlar sobre la llei de mediació.
  • València (València)
 • divendres, 3 agost 2018 09:30
  • Reunió amb el Regidor de Cultura i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Silla
  • València (València)
 • dijous, 2 agost 2018 10:00
  • Reunió amb el Director General de l'Institut Valencià de Finances
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 12:00
  • Reunió sobre llei de mediació amb partit Podemos
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 09:00
  • Reunió amb la Sotsdirectora General de Tresoreria
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 11:30
  • Reunió amb la Degana del Consell Valencià de Col·legis de Procuradors de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:00
  • Reunió de coordinació amb les Unitats Administratives de Mediació
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 18:00
  • Reunió amb la Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 17:00
  • Reunió amb la Vicerectora d'igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València.
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 10:00
  • Firma del conveni amb la rectora de la Universitat Jaume I.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 24 juliol 2018 10:00
  • Assisteix al lliurament del premi Portada del Mes de maig de 2018 del periòdic Llevant.
  • València (València)
 • dissabte, 21 juliol 2018
  • Congrés Internacional 'Cossos incòmodes Violència massiva, fosses comunes i necropolítica: perspectives des de les ciències forenses i socials".
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • divendres, 20 juliol 2018
  • Congrés Internacional 'Cossos incòmodes Violència massiva, fosses comunes i necropolítica: perspectives des de les ciències forenses i socials".
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dimecres, 18 juliol 2018 17:00
  • Reunió del grup de treball per a la revisió dels protocols d'actuació institucional en matèria de valoració de riscos en casos de violència de gènere.
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 10:30
  • Presentació i visita a les Oficines d'Atenció a Víctimes del Delicte.
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 17 juliol 2018 17:00
  • Reunió amb el Consell Rector de l'IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 17:00
  • Reunió d'avaluació i coordinació de les Oficines de Víctimes del Delicte.
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:30
  • Acte de reconeixement als lletrats del torn d'ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Alacant que van participar en l'assistència a les persones migrants en la crisi del Aquarius.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 19:30
  • Assisteix al descobriment d'una placa commemorativa en reconeixement a la tasca efectuada per l'Advocacia del torn d'Ofici.
  • Sueca (València)
 • dimecres, 11 juliol 2018 17:00
  • Reunió amb l'Associació Víctimes del terrorisme de les Forces i Cossos de Seguretat
  • València (València)
 • dimarts, 10 juliol 2018 10:30
  • Presentació del Pla d'infraestructures judicials.
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 10:00
  • Comissió tècnica de coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 17:00
  • Reunió del grup de treball per la revisió del protocol d'actuació institucional en la valoració del risc en violència de gènere.
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb Carla de Parets Gallardo de la Universitat Europea sobre el Conveni de Col·laboració Educatiu de pràctiques curriculars
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 18:30
  • Acte Graduació titulació ADE-DRET
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 17:00
  • Grup de treball per a revisió protocol d'actuació en valoració del risc en violència de gènere
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 10:30
  • Reunió del Patronat de la Fundació per a l'Atenció a les Mates del Delicte (FAVIDE)
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 09:30
  • Visita a les Oficines d'Atenció a les Víctimes del Delicte de Picassent i Carlet
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 10:30
  • Jornada sobre els reptes de les associacions de víctimes del terrorisme
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 13:00
  • Reunió amb el professor D. Fernando de Vicente Pachés de la Universitat Jaume I de Castelló. Espai Jurídic d'Estudis Laborals UJI.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 21 juny 2018 12:00
  • Reunió amb Sra. Marisa Cuerda, de la Universitat Jaume I de Castelló. Conveni Víctimes Violència de Gènere.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 juny 2018
  • Jornada formativa en Mediació del Consell General del Poder Judicial.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 18 juny 2018
  • Jornada formativa en Mediació del Consell General del Poder Judicial.
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 15 juny 2018 11:30
  • Reunió amb l'Associació Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • divendres, 15 juny 2018 09:00
  • Reunió amb Elena Martínez, Vicerectora Universitat de València.
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 16:30
  • Reunió amb Carmen Juanatey, de la Universitat d'Alacant.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 12:00
  • Reunió de coordinació per a l'assistència jurídica a les persones.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 09:00
  • Congrés mediació Alacant - Institut Internacional ProMediació
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 13 juny 2018 18:30
  • Debat: La llibertat d'expressió. La Fábrica de Hielo.
  • València (València)
 • dimecres, 13 juny 2018 10:00
  • Reunió amb la Plataforma pel torn d'ofici digne
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 16:00
  • Reunió de la Comissió Mixta per a l'assistència humanitària als refugiats
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 13:00
  • Reunió de coordinació de l'assistència jurídica a les persones
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 11:30
  • Reunió amb la Fundació Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dilluns, 11 juny 2018 12:00
  • Reunió amb l'Associació 11-M
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018
  • III Congrés Internacional per a l'estudi de la mediació i el conflicte
  • Pontevedra (Pontevedra)
 • dijous, 7 juny 2018
  • III Congrés Internacional per a l'estudi de la mediació i el conflicte
  • Pontevedra (Pontevedra)
 • dimecres, 6 juny 2018 12:00
  • Presa de possessió de la Rectora de la Universitat Europea de València
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 13:00
  • Reunió amb el Consell Valencià del Col·legi d'Advocats
  • València (València)
 • dimarts, 5 juny 2018 09:30
  • Reunió amb la Fundació Manuel Broseta
  • València (València)
 • diumenge, 3 juny 2018
  • Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)
  • PRATO - ITALIA
 • dissabte, 2 juny 2018
  • Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)
  • PRATO - ITALIA
 • divendres, 1 juny 2018
  • Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)
  • PRATO - ITALIA
 • dijous, 31 maig 2018
  • Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)
  • PRATO - ITALIA
 • dimecres, 30 maig 2018 15:00
  • Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)
  • PRATO - ITALIA
 • dimarts, 29 maig 2018 12:00
  • Reunió del Fòrum Justícia i Discapacitat
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 11:00
  • Campanya de sensibilització i apoderament de les persones davant situacions de conflicte. La mediació, un dret dels ciutadans
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:30
  • Reunió amb el Col·lectiu Víctimes del Terrorisme (COVITE)
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 09:30
  • Inauguració del Seminari «El dret a la llibertat d’expressió i informació»
  • Alfara del Patriarca (València)
 • dijous, 24 maig 2018 14:00
  • IV Sessió del Consell de Centres Valencians en l'exterior.
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:00
  • Reunió amb la Hble. Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • Reunió amb Enrique J. Carbonell, responsable de la Universitat de València de la valoració del Projecte de Mediació Penal Intrajudicial de València. Institut Universitari de Recerca en Criminologia i Ciències Penals
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018
  • Congrés sobre mediació a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 10:00
  • Congrés sobre mediació a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 16:30
  • Reunió de la Comissió de Seguiment del Conveni de Mediació CGPJ
  • València (València)
 • dimecres, 16 maig 2018 12:30
  • Mediació intra i extrajudicial: altres perspectives
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 10 maig 2018 12:30
  • Reunió amb Consell Autonòmic de Col·legis Oficials de Gestors Administratius
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 10:30
  • Reunió de coordinació Centre Dona 24h i atenció víctimes violència gènere
  • València (València)
 • dijous, 10 maig 2018 09:30
  • Reunió amb DG IVAJ "Estratègia Valenciana de la Joventut"
  • València (València)
 • dimecres, 9 maig 2018 10:00
  • Reunió amb la Plataforma per un torn d'ofici digne. Trinidad Piquer
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 17:00
  • Reunió grup de Violència de Gènere
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:30
  • II Trobada d’Investigadors de les Universitats i representants d’Ajuntaments, Grups, Entitats i Associaacions cíviques memorialístiques valencianes.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 maig 2018 17:00
  • Reunió amb les Associacions de Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • Reunió amb Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Esport, en el Centre Cultural La Nau.
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 17:00
  • Reunió sobre formació amb el IVAP i IVASPE
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 17:30
  • Reunió amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats (President del CVCA, Degà del Col·legi de Castelló, Degà del Col·legi d'Oriola, Degà del Col·legi d'Alcoi,
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 19:15
  • Presentació del llibre del Camp de concentraciió de Portaceli en la Fira del llibre de València
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 12:30
  • Acte homenatge Jesús Ballesteros
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 20:00
  • IVAM. Inauguració de l'exposició A contratemps. Mig segle d'artistes valencianes (1929-1980)
  • València (València)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • Alta Distinció Francesc de Vinatea i del Premi Guillem Agulló
  • València (València)
 • dimarts, 24 abril 2018 12:00
  • Reunió Observatori Justícia Gratuïta
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 19:00
  • Acte de lliurament dels premis Memòria i Dignitat 2018
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 18:00
  • Presentació oficial del documental “El Camp de Concentració de Portaceli (1939-1942)”
  • València (València)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:00
  • Reunió amb representants de la Federació Salut Mental C.V.
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 09:30
  • Reunió amb l'Associació contra el Maltractament Infantil d'Alfafar (A.C.M.I.A)
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 12:00
  • Dia de la Memòria a la Comunitat Valenciana, Homenatge a les Víctimes de la Guerra Civil i del Franquisme.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 27 març 2018 17:00
  • Reunió per a la constitució del grup de treball sobre Violència de Gènere
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 13:00
  • Reunió amb els Col·legis Oficials de Treball Social de la C.V.
  • València (València)
 • dijous, 22 març 2018 11:00
  • Reunió amb la Policía Nacional de Sagunt per a establir un protocol de coordinació amb les Oficines d'Assistència a Víctimes del Delicte.
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 09:30
  • Reunió amb el Lletrat Major de les Corts, per a la planificació de les Eleccions.
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 18:30
  • Presentació del Llibre "Mujeres y represión franquista". Una guia per al seu estudi en València.
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:00
  • Assisteix a l'elecció del Degà de la Facultat de Dret, de la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 09:30
  • Reunió amb el Consell Valencià de Col·legis de Procuradors.
  • València (València)
 • diumenge, 11 març 2018 11:30
  • Assistèix a l'Acte Commemoratiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • divendres, 9 març 2018 10:00
  • Reunió amb representants de la Federació Salut Mental C.V.
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 12:00
  • Reunió amb representants de la C.V. del Institut Internacional ProMediació.
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 09:00
  • Reunió amb el director general de Política Educativa, de la Conselleria de Educació, sobre l'Any dels Drets Humans.
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 20:15
  • Inauguració de la mostra "La memòria d'un lloc de memòria democràtica"
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 març 2018 13:00
  • Visita la Oficina d'Assistència de Víctimes del Delicte en Torrent i reunió amb el Jutge-Degà.
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 12:00
  • Assisteix a l'Inauguració del les X Jornades de l'Associació amb el lema "Les Víctimes i les noves amenaces de seguretat"
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 13:00
  • Reunió amb la Presidenta de la Federació Valenciana per a la Mediació FEPAMED-CV.
  • València (València)
 • dijous, 1 març 2018 09:30
  • Reunió amb l'Alcalde i la Concejal d'Igualtat de l'Ajuntament de Villena.
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 12:00
  • Reunió de CITEC
  • València (València)
 • dimarts, 27 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb l'Alcaldessa de Quart de les Valls i el President de l'Associació de Memòria Històrica "El Molí".
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 16:00
  • Assisteix a la Presentació del IV Curs de Mediació Penal
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 febrer 2018 14:00
  • Reunió sobre Mediació amb la Magistrada del Consell General del Poder Judicial
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 26 febrer 2018 11:00
  • Visita l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 23 febrer 2018 12:00
  • Visita l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delito d'Elche
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:00
  • Assisteix a la reposició de "Els quatre genets de l'Apocalipsi" de Vicente Blasco Ibáñez
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 13:00
  • Reunió sobre Drets Humans amb Creu Roja.
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 11:00
  • Reunió sobre Mediació amb Federico Esteve i Salvador Mocholí (Unió Professional)
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:30
  • Reunió per a coordinar el Congrés de Mediació
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 10:00
  • Reunió sobre las OAVD amb l'Alcalde d'Utiel i el President de la Mancomunitat La Plana de Utiel-Requena.
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats per a tractar el conveni de colaboració sobre Asistencia Jurídica Gratuïta.
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 13:00
  • Reunió sobre L'Any dels Drets Humans amb representants de la Universitat Cardenal Herrera, CEU
  • València (València)
 • divendres, 9 febrer 2018 10:30
  • Reunió sobre mediació amb el Magistrat, Juan Francisco Mejias
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 12:00
  • Reunió sobre el conveni de colaboració de Justícia Gratuïta amb el Consell Valencià de Procuradors.
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 11:00
  • Reunió sobre OAVD amb la Concejal de Sueca.
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:30
  • Reunió de coodinació sobre ajudes de comedor escolar per a víctimes de violència de genere.
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 10:00
  • Visita a les Oficines d'atenció a víctimes del delicte i el gabinet psicosocial.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • Participa en la Conmemoració del dia Europeu de la Mediació en Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 30 gener 2018 09:00
  • Desayuno informativo del "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" con doña Gabriela Bravo
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 18:30
  • Celebració Dia Internacional de l'Holocaust
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 10:00
  • Presentació de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'assitència a les víctimes del delicte
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la concejal de l'Ajuntament d'Orihuela, Maite Dominguez
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 12:00
  • Reunió amb les Associacions de Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 13:30
  • Reunió amb el D.G. de Cooperació i Solidaritat, Federico Buyolo García, sobre l'any del Drets Humans
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:00
  • Reunió amb S.A. Justícia, sobre el pacte Valencià contra la violència de Gènere.
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 09:45
  • Reunió amb el D.G. de l'Agència Valenciana d'Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, sobre Drets Humans.
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 09:00
  • Comité de direcció
  • València (València)
 • divendres, 19 gener 2018 09:30
  • Assistèix als actes del Dia Europeu de la Mediació
  • València (València)
 • dijous, 18 gener 2018 11:00
  • Reunió de la Comissió permanent de FAVIDE
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 17:00
  • Imparteix el 3º curs: Guía d'actuacions de les Oficines d'assistència a víctimes del delicte
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 16:00
  • Imparteix el 2º Curs: La Red d'Oficines d'assistència a víctimes del delicte
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 10:00
  • Reunió amb José Andujar del Consell Valencià dels Col·legis d'Advocats de CV
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:45
  • Reunió amb Carmen Cabrera, Advocada de la Secció d'Extrangeria i Drets Humans, ICAV.
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 09:00
  • Reunió amb el Subdirector del IVAP
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 16:00
  • Inaugura els cursos de formació de les Oficines d'assistència a Víctimes del Delicte de la provincia d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 15 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el President de l'Audiència Provincial d'Alacant, Juan Carlos Cerón
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 12 gener 2018 12:30
  • Reunió amb el Jutge-Degà i el President de l'Audiència Provincial de Castelló sobre Mediació, víctimes i Fòrum de discapacitat
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Visita a l'Oficina d'assistència de víctimes del delicte
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 12 gener 2018 11:00
  • Reunió sobre l'Any dels Drets Humans.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 11 gener 2018 12:00
  • Reunió permanent de FAVIDE
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 09:30
  • Reunió amb la D.G. de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Maria Such
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:30
  • Reunió sobre l'any dels Drets Humans
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • Visita l'Oficina d'Assistència de Víctimes del Delicte de la C.V.
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 11:00
  • Reunió amb el Jutge-Degà d'Alacant, Sr. Salvador Bellmont Lorente
  • València (València)
 • dimarts, 9 gener 2018 10:30
  • Reunió amb Rosa Pérez Garijo, Diputada delegada d'Inclusió Social, Teatres i memòria Històrica de la Diputació de València.
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 12:30
  • Reunió amb Javier Vilalta Ibáñez Director Festival Internacional de Cine i Drets Humans HUMANS FEST
  • València (València)
 • dijous, 4 gener 2018 11:00
  • Reunió amb el Sr. José Luís Moreno Maicas, Direcció adjunta d'audiovisuals i cinematografia - Culturarts
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb el Jutge-Degà de València sobre mediació i víctimes.
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 18:00
  • Conferència d'inauguració del Programa de Doctorat en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 10:30
  • Reunió amb el President de l'Audiència Provincial de València
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb la Fiscal delegada de Víctimes en la Fiscalia Provincial de València
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 17:00
  • Festivitat de la Facultat de Dret. Presentació de la Història de la Facultat de Dret
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb sindicats sobre els horaris de les OAVD's
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 18:30
  • Entrega de distincions pel President de la Generalitat a Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 19:00
  • Assistèix a la Jornada d'El retorn de l'esclavitud: 70 anys després de la Declaració Universal de Drets Humans. Setmana de Drets Humans.
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:00
  • Comissió Mixta Càtedra Interuniversitària de memòria democràtica de la C.V.
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 18:00
  • Assisteix a la Jornada de Discapacitat, Justícia i Drets. Setmana de Drets Humans
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 12:00
  • Asiste a la 4ª Reunió del Grup de treball en matèria de recolçament a les víctimes del terrorisme.
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 desembre 2017 18:00
  • Jornada d'Els Drets Humans de les persones estrangeres internes en els CIE. Setmana de Drets Humans
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 16:00
  • Assistèix a la Jornada de la Memòria, Drets i justícia universal: un intent de jutjar els crims del franquisme al voltant de 1970. Setmana de Drets Humans
  • València (València)
 • dijous, 7 desembre 2017 10:30
  • Reunió amb el Magistrat Juan Francisco Mejías sobre Mediació Judicial
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:00
  • Inauguració del Cicle: Amenaces Geoestratègiques, Convivència i Societat Civil en el Segle XXI. Fundació Professor Manuel Broseta.
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 11:00
  • Comissió permanent del Patronat de la Fundació FAVIDE.
  • València (València)
 • dilluns, 27 novembre 2017 09:30
  • Comitè de Direcció
  • València (València)
 • divendres, 24 novembre 2017 11:00
  • Mesa Tècnica sobre el Decret d'Horaris de les Oficines d'Atenció a Víctimes del Delicte OAVD.
  • València (València)
 • dijous, 23 novembre 2017
  • I Congrés Internacional de Mediació Intrajudicial
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimecres, 22 novembre 2017 15:30
  • I Congrés Internacional de Mediació Intrajudicial
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimecres, 22 novembre 2017 10:30
  • III Reunió de les comissions de seguiment dels Convenis Marc de Mediació
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimarts, 21 novembre 2017 17:30
  • Reunió amb l'Associació de Familiars de víctimes del Franquisme de la Fosa comú nº 113 de Paterna.
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb la secretària de la Executiva Nacional del PS-PV sobre Memòria Històrica
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:30
  • Reunió extraordinària sobre violència de gènere
  • València (València)
 • dimarts, 21 novembre 2017 11:00
  • Reunió del Consell de Redacció de la revista Drets
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 17:00
  • Reunió amb responsables de l'Institut Interuniversitari de Qualitat i Bones Pràctiques de la UJI
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 13:00
  • Reunió sobre Mediació
  • València (València)
 • dilluns, 20 novembre 2017 10:30
  • Reunió amb FAVIDE
  • València (València)
 • dissabte, 18 novembre 2017
  • Participa en les Jornades "Repressió, Democràcia i Memòria"en A Coruña
  • A Coruña (A Coruña)
 • divendres, 17 novembre 2017
  • Participa en les Jornades "Repressió, Democràcia i Memòria"en A Coruña
  • A Coruña (A Coruña)
 • dijous, 16 novembre 2017
  • Participa en les Jornades "Repressió, Democràcia i Memòria"en A Coruña
  • A Coruña (A Coruña)
 • dimecres, 15 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Secretàri Autonòmic i regidores de l'Ajuntament de València sobre oficines d'ajuda a les víctimes del Delicte.
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017 21:30
  • Xarrada "Drets i Memòria": exposició dels motius de la Llei de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana".
  • l'Alcúdia (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 17:00
  • Participa en els Diàlegs amb el poble gitano: “Coneix els teus drets”
  • Sagunt (València)
 • diumenge, 5 novembre 2017
  • XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.
  • València (València)
 • dissabte, 4 novembre 2017
  • XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017
  • XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.
  • València (València)
 • dijous, 2 novembre 2017
  • XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.
  • València (València)
 • dimecres, 1 novembre 2017
  • XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb representant del Periòdic el País, sobre Memòria Històrica
  • València (València)
 • dissabte, 28 octubre 2017 10:15
  • Assisteix a les Jornades de Conscienciació Social "DIA DE LA DONA VÍCTIMA DEL TERRORISME"
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 19:00
  • Assisteix a la inauguració del Máster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • Clausura el Congrés edic I. El Dret de accés als medis: Legislació, participació ciutadana i autorregulació.
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 10:00
  • Assisteix a la reunió de la Comissió de treball del Comitè Econòmic i Social de Castelló, per a dictaminar la Llei de Mediació de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 12:00
  • Seminari sobre les possibilitats i limitacions normatives del concepte de víctima en la Guerra Civil i el franquisme
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 12:00
  • Reunió de constitució del Fòrum de Justícia i Discapacitat
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 09:00
  • Reunió de la Comissió de Coordinació i Seguiment d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 19:30
  • Assisteix a l'acte de presentació del llibre "Advocacia i Guerra Civil. El Col·legi Valencià en perspectiva comparada (1936-1941)"
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017 10:30
  • Assisteix a Les Corts, aprobació de la Llei de Memòria Democràtica i per la Convivència de la Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 18 octubre 2017 16:30
  • Participa en els Diàlegs amb el poble gitano: “Coneix els teus drets”
  • València (València)
 • dimecres, 11 octubre 2017 12:00
  • Reunió amb la Consellera i representants de la Federació de persones amb discapacitat física i orgànica de la província de València. COCEMFE
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 14:00
  • Reunió del Consell de Centres Valencians a l'Exterior. CEVEX
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 11:15
  • Reunió amb el Colectiu de Víctimes del Terrorisme (COVITE)
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 16:15
  • Presentació del Curs sobre Tràfic de persones amb fins d'Explotació Sexual - Trata
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 10:30
  • Asisteix a les Corts, Comparecència de la Consellera
  • València (València)
 • dissabte, 23 setembre 2017 09:30
  • Jornades de Formació, assistència psicològica Integral a Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dimecres, 20 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Consell Valencià del Col·legis d'Advocats sobre Justícia Gratuïta.
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017 18:00
  • Assisteix als Actes de Graduació de les titulacions de la Facultat de Dret de la UV
  • València (València)
 • dimecres, 13 setembre 2017 10:30
  • Debat de Política General
  • València (València)
 • dimarts, 12 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb el director de la programació de la Mostra de Cinema del Mediterrani
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 12:30
  • Reunió amb els Degans del Col·legis d'Advocats de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 11:00
  • Reunió del Consell Assessor de Justícia Gratuïta.
  • València (València)
 • dissabte, 19 agost 2017
  • Participa en l'Escola d'Estiu sobre la Introducció al Dret Internacional dels Drets Humans y la Educació Jurídica Clínica per a estudiants de Bielorrusia en Lund
  • Suecia
 • dijous, 3 agost 2017 10:00
  • Reunió del Patronat de la Fundació per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte (FAVIDE)
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 12:00
  • Reunió de la Comissió Tècnica de Coordinació per a l'elaboració d'un catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura en la C.V.
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 11:30
  • Reunió amb la Federació d'Associacions Gitanes de la C.V., FAGA
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb el president del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI CV).
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:30
  • Reunió amb la Consellera i Associacions de Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 16:30
  • Participa com a ponent en el I Curs d'eines i Recursos per a investigar la memòria Democràtica Valenciana.
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 21 juliol 2017 12:00
  • Reunió de la Comissió Tècnica de Coordinació
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 12:00
  • Reunión amb la Consellera i quatre Associacions de Víctimes del Terrorisme
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 17:00
  • Comitè de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb la Diputada Memoria Histórica Diputación Provincial de Valencia
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 09:30
  • Reunió sobre les OAVD de Dénia, Torrevieja i Orihuela
  • València (València)
 • dimarts, 18 juliol 2017 09:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Seguretat Pública sobre víctimes del terrorisme
  • València (València)

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia Llista completa d'obsequis

06/05/2019 - 08/05/2019

Participa en el curs "Els Jutges i els nous models de Justícia"

27/03/2019 - 29/03/2019

Assisteix a la I Trobada Internacional de "Polítiques i pràctiques de Memòria Històrica i Democràtica" a Alacant.

Acompanyant/s
 • Cap de Servei d'Anàlisi i Impuls dels drets, llibertats i desenvolupament democràtic.
Costs
 • Allotjament
  437,00 €
 • Total 437,00 €
25/03/2019 - 26/03/2019

Reunió de la Comissió de Seguiment dels Convenis sobre Mediació entre les CCAA i el CGPJ.

Costs
 • Allotjament
  92,00 €
 • Transport
  294,00 €
 • Total 386,00 €
14/03/2019 - 18/03/2019

Participació en el Seminari *ítalo-espanyol: “Accés a la justícia, responsabilitat social i Clíniques Jurídiques” dins de la reunió “Responsabilitat Social i Clíniques Jurídiques”.

20/02/2019

Reunió entre el Ministeri de Justícia i els representants de les CCAA en matèria de memòria històrica.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
21/01/2019 - 22/01/2019

Assisteix a la celebració del Dia Europeu de la Mediació 2019, que organitza la Unitat de Mediació del Consell General del Poder Judicial a Madrid, mitjançant la seua participació en la Mesa redona: “Diferents serveis de mediació” dins del “Primer Fòrum de Mediació Intrajudicial”.

19/10/2018

Conferència inaugural: "Responsabilitat social universitària i Clíniques Jurídiques: El paper de les Universitats en l'accés a la justícia”, 7º Trobada de la Xarxa Universitària Espanyola de Clíniques Jurídiques, Universitat de Salamanca.

10/10/2018 - 14/10/2018

Taller de capacitació sobre “Planificació, lliurament i avaluació de programes d'educació clínica amb accés a l'enfocament de justícia” de l'11 al 13 d'octubre 2018 a Ankara (Turquia).

18/06/2018 - 19/06/2018

Participació en la Jornada Formativa en Mediació, organitzada per la Unitat de Mediació del Consell General del Poder Judicial els dies 18 i 19 de juny a Madrid.

07/06/2018 - 08/06/2018

Assistència a l'III Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte a celebrar entre el 7-9 de juny de 2018 a Pontevedra

Acompanyant/s
 • JEFE DE SERVICIO DE ANÁLISIS E IMPULSO DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO
Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Transport
  380,00 €
 • Total 475,00 €
30/05/2018 - 03/06/2018

Participa en el taller: Street Law Train the Trainer workshop, organizat per la Monash University y la European Network for Clinical Legal Education (ENCLE), a Prato, Italia.

13/12/2017

Assisteix a la 4ª Reunió del Grup de treball en matèria de recolçament a les víctimes del terrorisme. Madrid

Costs
 • Manutenció
  9,05 €
 • Transport
  140,05 €
 • Total 149,10 €
22/11/2017 - 23/11/2017

Participa en el I Congrés Internacional de Mediació Intrajudicial

Costs
 • Allotjament
  51,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  229,40 €
 • Total 340,40 €
22/11/2017

III Reunió de les comissions de seguiment dels Convenis Marc de Mediació

16/11/2017 - 18/11/2017

Participa en les Jornades "Repressió, Democràcia i Memòria"en A Coruña

01/11/2017 - 05/11/2017

XXVIII Conference of Academic Legal Clinics, “20 years of Academic Legal Clinics in Poland -achievements, future goals and development opportunities”.

19/08/2017

Participa en l'Escola d'Estiu sobre la Introducció a la Llei Internacional de Drets Humans per a estudiants de la Clínica Legal en Bielorrusia.

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia Llista completa d'obsequis

01/03/2018

Placa d'agraïment per la colaboració amb la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica CV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx D.G.

21/02/2018

Diploma de reconeixement i d'agraïment per la participació i col·laboració com a patrocinador dins del pograma UVCàtedres.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx D.G.

21/02/2018

Bola de cristal regal UV Càtedres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx D.G.

12/02/2018

Llibre amb el títol: "Methodological guide for the creation of protective environment por the rights of the child”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

06/02/2018

Estàtua de madera amb la figura de una dona (26 cm d'alçada)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre de menors "el Pi Gros"

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Direcció General

10/11/2017

Làmina enmarcada en agraïment per la participació en l'activitat Sopars i Xarrades del Bloc.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bloc de Progrés Jaume I

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Director general

28/10/2017

Medalla conmemorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

28/10/2017

Obsequi decoratiu conmemoratiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ GARCÍA AÑÓN

Destinació: Despatx de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA. ESTUDI GENERAL PROFESSOR TITULAR UNIVERSITAT 27/10/1998 08/09/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA DG REFORMES DEMOCRATIQUES 08/09/2015 17/07/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
OBSERVATORI DE LA SEGURETAT EN LA CV VOCAL 18/05/2016
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA JOVE VOCAL 16/10/2015 Pública
OBSERVATORI DE DRET CIVIL VALENCIA VOCAL 18/04/2016 Pública
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnologica, la Calidad y la Sociedad del Conocimiento de la Comunidad Valenciana (CITEC) VOCAL 20/07/2016 Pública
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito miembro patronato 18/07/2017 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 93.189,92 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 7.418,40 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 56.499,13 €
Ple domini 50 Immobles rústics Valencia/València 8.596,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 16.514,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 33.928,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
50% PRESTAMO HIPOTECARIO 192.927,00 €
Total: 192.927,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 59.674,85 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 28,08 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.