alts càrrecs

 • Alfonso Puncel Chornet

 • Subsecretari
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Passeig de l´Albereda, 16. 46010. València
 • puncel_alf@gva.es
 • 961 922 286

Agenda

La Sotssecretaria presta assistència tècnica al conseller o consellera i a les persones titulars de la Secretaria Autonòmica i de les direccions generals en tot el que es requerisca, i vetla per l'eficaç tramitació dels assumptes que han d'atendre els serveis que en depenen. Per a això, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, exercirà les competències determinades en l'article 69 de la Llei 5/1983, així com la promoció i coordinació de les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i portar el seu seguiment i vigilància. També li correspon l'exercici de la potestat disciplinària pel que fa al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Igualment, la Sotssecretaria assumeix les competències en matèria d'inspecció general de serveis, atenció a la ciutadania, simplificació administrativa i qualitat dels serveis. Així mateix, en l'exercici d'aquesta última competència, també coordina i demana a les diferents unitats administratives de cada conselleria la informació i les actuacions necessàries per a complir amb les obligacions de millora de la qualitat dels serveis públics i la simplificació administrativa establertes en les disposicions legals i reglamentàries.

La Sotssecretaria dirigeix i coordina les funcions corresponents a la gestió administrativa i de personal, contractació, assumptes generals, gestió econòmica i pressupostària, i organització.

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació Llista completa d'obsequis

27/03/2019

II Congrés de Compliance en el Sector Públic. Participació el bloc II: Compliance Officer: nous rols en el sector públic

Costs
 • Transport
  70,50 €
 • Total 70,50 €
14/02/2019 - 15/02/2019

Jornada sobre gobernanza abierta y colaborativa en la Diputación Foral de Guipúzcoa

Costs
 • Manutenció
  17,00 €
 • Total 17,00 €
07/02/2019

Intervindre al mati en una taula redona en la Comissió Nacional de Mercats i la Competència i a la vesprada en un curs d'experts en Transparència Internacional

Costs
 • Manutenció
  13,80 €
 • Transport
  129,40 €
 • Total 143,20 €
06/11/2018 - 16/11/2018

Assistir al XXIII Congrés Internacional del Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament sobre la Reforma de l'Estat i de l'Administració Pública i mantindre diverses reunions amb representats de la Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic i del Govern de Mèxic.

Acompanyant/s
 • Pedro Gimenez Cases - Inspector de la Inspecció General de Serveis ( regresa el 09/11/2018)
Costs
 • Allotjament
  1.701,33 €
 • Manutenció
  212,00 €
 • Transport
  2.534,00 €
 • Total 4.447,33 €
11/09/2018

Jornada de treball en la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència; " Diagnosi i propostes sobre transparència i corrupció a Espanya, en el 25 aniversari de Transparència Internacional".

Costs
 • Transport
  121,65 €
 • Total 121,65 €
07/06/2018

Conferència en l'Ajuntament de Barcelona: " Big Data i Intel.ligencia Artificial per una bona Administració: el sistema d'alertes d'irregularitats".

Costs
 • Manutenció
  20,70 €
 • Transport
  9,45 €
 • Total 30,15 €
20/05/2018 - 22/05/2018

Desplaçament del Sotssecretari a Italia per a presentar la Llei Sistema d'Alertes Ràpides per a la Prevenció de la Corrupció en la Universitat de Trento

Costs
 • Allotjament
  151,10 €
 • Manutenció
  11,50 €
 • Transport
  187,79 €
 • Total 350,39 €
09/05/2018

Assistència a una jornada de treball en la Universitat de Barcelona: big Data, Intel.ligència i millora del sector públic

Costs
 • Allotjament
  137,26 €
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  190,30 €
 • Total 337,56 €
08/05/2018

Assistència a una reunió de la Xarxa Interadministrativa de Qualitat del Serveis Públics en la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Acompanyant/s
 • Francisco Javier Gil Herrero - Subdirector General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Servies
 • José Luís Gaona Barthelemy - Inspector de la Inspecció de Serveis
Costs
 • Manutenció
  48,85 €
 • Transport
  313,39 €
 • Total 362,24 €
25/04/2018 - 26/04/2018

Participar en una taula redona organitzada per Transparència Internacional Espanya: " Instruments de lluita contra la corrupció: Les noves tecnologies. Big data i alertes roges ".

Costs
 • Allotjament
  257,80 €
 • Manutenció
  2,50 €
 • Transport
  88,65 €
 • Total 348,95 €
24/04/2018 - 25/04/2018

Reunió en Office Européen de Lutte Anti-Fraude ( OLAF )

Costs
 • Transport
  16,00 €
 • Total 16,00 €
21/03/2018

Jornada de treball en Media LAB Prado: Transparència i vigilància de la contractació pública.

Costs
 • Manutenció
  29,40 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 146,40 €
13/03/2018

Jornada de treball en l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades a Madrid

Costs
 • Manutenció
  13,44 €
 • Transport
  132,70 €
 • Total 146,14 €
20/02/2018 - 21/02/2018

Jornada de treball: Camí a la nova Llei de contractació pública: Transparència i bon govern

Costs
 • Allotjament
  68,05 €
 • Transport
  109,90 €
 • Total 177,95 €
13/12/2017

Jornada técnica de la Ley de Alertas Rápidas en la Fundación Ciudadana CIVIO

Acompanyant/s
 • Fco. Javier Gil Herrero,Subdirector General Atención a la Ciudadania, Calidad e Inspección de Servicios
 • Pedro Gimenez Cases, Inspector de la Inspección de Servicios
 • Julia Martinez Mompó, Inspectora de la Inspección de Servicios
 • Alicia Gavara Estañol, Inspectora de la Inspección de Servicios
Costs
 • Transport
  609,20 €
 • Total 609,20 €
14/11/2017 - 17/11/2017

Assistència al XXII Congrés Internacional del Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament, sobre la reforma de l'Estat i de l'Administració Pública.

Costs
 • Allotjament
  291,48 €
 • Manutenció
  53,75 €
 • Transport
  124,70 €
 • Total 469,93 €
08/11/2017

Reunió amb el Director de Control Intern de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Acompanyant/s
 • Pedro Gimenez Cases - Inspector de la Inspección General de Servicios
Costs
 • Manutenció
  21,20 €
 • Transport
  238,75 €
 • Total 259,95 €
04/10/2017 - 05/10/2017

Assistència al II Congrés Internacional Transparència Internacional, Participació Ciutadana i Lluita contra la Corrupció

Costs
 • Allotjament
  137,56 €
 • Manutenció
  54,15 €
 • Transport
  361,12 €
 • Total 552,83 €
27/09/2017 - 29/09/2017

Assistència al II Congrés Internacional de Transparència, en la Facultat de Ciéncies de la Informació de la Universitat Complutense de Madrid.

Costs
 • Allotjament
  72,79 €
 • Transport
  139,40 €
 • Total 212,19 €
20/09/2017 - 21/09/2017

Presentació del nou Sistema d'Alertes Ràpides a les Entitats Ciutadanes d'Alacant

Costs
 • Allotjament
  36,23 €
 • Transport
  43,50 €
 • Total 79,73 €
22/06/2017 - 24/06/2017

Reunió amb representants del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), per a presentar-los el Sistema d'Al·lertes Ràpides.

Costs
 • Allotjament
  223,01 €
 • Manutenció
  28,10 €
 • Transport
  425,61 €
 • Total 676,72 €
18/06/2017 - 20/06/2017

Assistència al II FÒRUM DE TRANSPARÈNCIA: "L'impacte de la transparència en la qualitat democràtica i el creixement econòmic".

Costs
 • Manutenció
  5,70 €
 • Transport
  133,60 €
 • Total 139,30 €
29/05/2017 - 30/05/2017

Jornades de Transparència i Bon Govern a l'Ajuntament de Barcelona.

16/11/2016

Reunió i firma amb el conseller de Transparència en la ciutat d'Alacant

Costs
 • Transport
  35,00 €
 • Total 35,00 €
06/11/2016 - 14/11/2016

Assistència al XXI Congrés del CLAD a Santiago de Xile, en representació de la Conselleria de Transparència

Costs
 • Allotjament
  411,00 €
 • Manutenció
  213,29 €
 • Transport
  1.313,57 €
 • Total 1.937,86 €
04/10/2016

Reunió a Madrid amb representants de Transparència Internacional i de l'Associació Internacional Baltasar Garzón per a avançar en el projecte d'Alertes Ràpides

Costs
 • Transport
  144,00 €
 • Total 144,00 €
17/06/2016

Reunió amb Hervé Falciani, Estelle Raso i representants de l'ajuntament de Barcelona per a una possible col·laboració en matèria de prevenció

Acompanyant/s
 • Jaume Alandes i Pedro Jiménez
01/06/2016

Reunió amb personal de Transparència Internacional i amb el sots-director del Servei Nacional de Coordinació Antifrau

Costs
 • Transport
  139,00 €
 • Total 139,00 €
23/05/2016 - 25/05/2016

Estada d'un dia i una nit a Barcelona i dos dies i una nit a Brussel·les:Reunió amb Giovanni Kessler, Director General de l'Oficina Anti-frau de la Comissió Europea (OLAF) i Beatriz Sanz Redrado, directora d'Investigation Support.

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
Costs
 • Allotjament
  276,90 €
 • Manutenció
  214,59 €
 • Transport
  247,07 €
 • Total 738,56 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 60.581,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.795,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.376,78 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social. Participació i Cooperació Llista completa d'obsequis

27/03/2019

2 llibretes i una bateria externa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organització de World Compliance Association per participar com a ponent en l'II Congrés Nacional

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Ús personal

26/03/2019

Llibre: Un tribunal per a la Constitució: 40 aniversari de la Constitució Espanyola

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Registradors Espanya

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx

14/02/2019

Agenda de la Diputació Foral de Guipuzkoa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Guipuzkoa

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx

19/06/2018

Agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Transparencia de La Paz ( Bolivia ), José Antonio Ochoa Pantoja

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Us personal

01/03/2018

Calendari 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confucio de la Universitat de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx

27/04/2016

Caixa amb tres miniatures de vidre amb la representació de "l'ull de Mahoma", tradicionals de la cultura d'Anatolia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de l'Interior de Turkia

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx conselleria

25/04/2016

Llibre: "Centre Històric de València". Vuit segles d'arquitectura residencial (TC cuadernos)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx

19/11/2015

Ampolla de vi: PASIÓN de boval

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Onda Cero (Gala de premis: Valencians en l'Onda)

Destinatari de l'obsequi: ALFONSO PUNCEL CHORNET

Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos