alts càrrecs

 • Joan Piquer Huerga

 • Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
 • Data de nomenament: 29/01/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 1. 5ª. 46018. València
 • dgcalidad_ambiental@gva.es
 • 961 208 552

Agenda

Agenda maig

La Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental assumeix les funcions en matèria de qualitat ambiental, residus, prevenció i control integrat de la contaminació; qualitat de l'aire i protecció del medi ambient atmosfèric; intervenció administrativa ambiental; lluita contra el canvi climàtic, i la inspecció mediambiental.

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental Llista completa d'obsequis

12/11/2017 - 16/11/2017

Assistir a la 23 Conferència de les Parts de la Convenciò Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic a Bonn

Costs
 • Allotjament
  431,25 €
 • Manutenció
  124,00 €
 • Transport
  541,00 €
 • Total 1.096,25 €
06/02/2017 - 07/02/2017

Forum Internacional de Gestió de Residus Municipals, a Girona

Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Manutenció
  38,00 €
 • Transport
  103,00 €
 • Total 236,00 €
02/11/2016 - 03/11/2016

Jornada Institucional a Bilbao de la 8ª Conferència Passivhaus

Costs
 • Allotjament
  88,00 €
 • Transport
  378,37 €
 • Total 466,37 €
19/09/2016 - 20/09/2016

Viatge de treball a Alemanya per a intercanviar experiències en materia de gestió de residus

Costs
 • Allotjament
  213,00 €
 • Transport
  340,00 €
 • Total 553,00 €
16/03/2016

participació en jornada "Ahora la Economía Circular" a Sevilla

Costs
 • Transport
  186,00 €
 • Total 186,00 €
23/02/2016

Assiste al Consell Nacional del Clima. Madrid

Costs
 • Transport
  124,00 €
 • Total 124,00 €
16/02/2016 - 17/02/2016

coneixer el funcionament del sistema de devolució d'envasos, a Dusseldorf

Costs
 • Allotjament
  65,00 €
 • Manutenció
  51,00 €
 • Transport
  457,00 €
 • Total 573,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.172,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.959,98 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental Llista completa d'obsequis

25/03/2019

Llibre 75 anys Pavasal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PAVASAL

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

20/03/2019

Reposteria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AMBILAMP

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

13/02/2019

Estoig amb dos bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

13/02/2019

Llibre Ibn Khafaja d'Alzira-Antologia Poètica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

19/12/2018

Llibre "Yo Julia" Santiago Posteguillo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LafargeHolcim

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Biblioteca Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

18/12/2018

Caixa bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

14/12/2018

Agenda 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sigaus

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

30/11/2018

Socarrat commemoratiu música

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llíria

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

27/09/2018

Bateria externa Lexon

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AECOC

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

06/06/2018

Bossa Reutilitzable amb llibres: "El Pallau de la Generalitat Valenciana", "PSALMUS HUMANUS", "Vida de Cervantes", "Laura y el oso polar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General

04/06/2018

Got de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SIGRE-Medicamento y Medio Ambiente

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General

24/05/2018

Botella de Vidre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMA-Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General

02/05/2018

Llibres d'Economia Circular: conversió de residus en recursos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Suez Spain, S.L.

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

11/04/2018

Llibre: Sevilla Almohade. 1248

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Andalucía

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

02/04/2018

Revista de les festes de Moros i Cristians de Petrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

26/03/2018

Llibre: Refinería de Castellón: Energía contigo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: bp

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

20/03/2018

Planta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundacio Ecolum

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Despatx de la Direcció General

13/02/2018

Figureta decorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuaria d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

11/01/2018

Llibre "Perú. Patimoni Cultural i Natural". Editorial Laia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Cegas, S.A.

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

24/11/2017

bol artesanal de ciment blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMEX España

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

10/11/2017

Memòria de ses 1res. jornades "Sa Caseta des Moros"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Tàrbena

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

27/10/2017

Llibre El Municipi de Vila-real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General

09/06/2017

Bombons i botella de licor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVACU

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General

31/05/2017

corbata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASPLARSEM

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General

24/05/2017

estatueta de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rafal

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: DG del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

28/04/2017

Llibre "Moros i Cristians. Petrer 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: D.G. Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

31/01/2017

Llibre "30 Anys Reciclant"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de la Recuperació i el Reciclatge-FER

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

22/12/2016

Dos Caixes de Bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial Servicios España

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Casa de la Caritat de València

21/12/2016

Caixa amb xocolate i confitures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV-Societat d'Agricultors de la Vega de València

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Casa de la Caritat de València.

12/08/2016

Taulellet ornamental de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

12/08/2016

Llibre "GANDIA Capital de la Safor". Enric Sòria i Francesc Jarque. Monografies Bromera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: JOAN PIQUER HUERGA

Destinació: Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSORCI RESIDUS C1, PLA ZONAL 1 DE LA COMUNITAT VALENCIANA GERENT DEL CONSORCI 02/11/2010 31/01/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSORCI DE RESIDUS C1 VICEPRESIDENT 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS C3/V1 VOCAL 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS V3 VICEPRESIDENT 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS V4 VOCAL 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS V5 VICEPRESIDENT 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS A1 VOCAL 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS A2 VOCAL 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS A3 VOCAL 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS A6 VOCAL 01/01/2016
VAERSA VOCAL 01/01/2016
RECICLATGES DE RESIDUS DE LA MARINA ALTA VOCAL 01/01/2016
CONSELL ASSESSOR I DE PARTICIPACIÓ DEL MEDI AMBIENT VOCAL 01/01/2016
COMISIÓ DE SALUD I MEDI AMBIENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENT 01/01/2016
COMISIÓ INTERDEPARTAMENTAL ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE VOCAL 01/01/2016
COMISIÓ ANÀLISI AMBIENTAL INTEGRADES PRESIDENT 01/01/2016
COMISIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENT 01/01/2016
COMITÉ TÉCNICO, CENTRO DE TECNOLOGIAS LIMPIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MIEMBRO 01/01/2016
COMISIÓN TERRITORIAL DE ANÁLISIS AMBIENTAL INTEGRADO CASTELLÓN PRESIDENT 01/01/2016
COMISIÓN TERRITORIAL DE ANÁLISIS AMBIENTAL INTEGRADO VALENCIA PRESIDENT 01/01/2016
COMISIÓN TERRITORIAL DE ANÁLISIS AMBIENTAL INTEGRADO ALICANTE PRESIDENT 01/01/2016
COMISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD PRESIDENT 01/01/2016
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE PCB's DE LA COMUNIDAD MIEMBRO 01/01/2016
COMISIÓN DE EXPERTOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL (CIDAM) MIEMBRO 01/01/2016
RED DE AUTORIDADES AMBIENTALES MIEMBRO 01/01/2016
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO NACIONAL MIEMBRO 01/01/2016
CONSEJO NACIONAL DEL CLIMA MIEMBRO 01/01/2016
CONSORCI DE RESIDUS C2 VOCAL
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE PCB's DE LA CV DESCONTAMINACIÓN PCB's VOCAL 01/02/2016 Pública
RED NACIONAL DE AUTORIDADES AMBIENTALES COORDINACIÓN NACIONAL AUTORIDADES AMBIENTALES VOCAL 01/02/2016 Pública
COMISIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO COORDINACIÓN NACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO VOCAL 01/02/2016 Pública
CONSEJO NACIONAL DEL CLIMA COORDINACIÓN NACIONAL POLÍTICAS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO VOCAL-SUPLENTE 01/02/2016 Pública
COMISIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL CALIDAD AMBIENTAL SECTOR RESIDUOS COORDINACIÓN NACIONAL GESTIÓN RESIDUOS VOCAL 01/02/2016 Pública
COMISIÓN COORDINACIÓN NACIONAL AMBIENTAL CALIDAD DEL AIRE COORDINACIÓN NACIONAL POLÍTICAS PROTECCIÓN CALIDAD DEL AIRE VOCAL 01/02/2016 Pública
COMISIÓN DE COORDINACIÓN NACIONAL IPPC COORDINACIÓN NACIONAL ACTIVIDADES SUJETAS A IPPC VOCAL 01/02/2016 Pública
MESA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA DE LA CV COORDINACIÓ I IMPULS ESTRATÈGIA VALENCIANA A FAVOR DEL VEHICLE ELÈCTRIC VOCAL 01/01/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 30.979,81 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 38.713,21 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 30.979,81 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
VALENCIA CF. 11 ACCIONS. 742,50 €
Total: 742,50 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 51.623,70 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 135,75 €
cargando datos