alts càrrecs

 • María Dolores Parra Robles

 • Directora General d´Internacionalització
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • dgi@gva.es
 • 961 209 751

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Internacionalització assumeix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria en matèria d'elaboració, gestió i execució d'actuacions per al desenvolupament i foment del comerç exterior, defensa de la internacionalització dels sectors empresarials de la Comunitat Valenciana i de la seua projecció i defensa en el mercat global.

En particular, li correspon l'exercici de les següents competències en matèria d'internacionalització:

 • Dur a terme el posicionament de la Comunitat Valenciana en el mercat global de forma integral.
 • Dissenyar i executar programes destinats a incrementar la internacionalització i millorar la posició competitiva dels sectors productius de la Comunitat Valenciana en els mercats exteriors.
 • Dirigir i coordinar les actuacions encaminades a la captació d'inversions, en especial les que tinguen un major efecte multiplicador per a l'economia valenciana, i també les que afavorisquen la creació de llocs de treball de forma directa o indirecta.
 • Dissenyar i executar programes d'implantació d'empreses de la Comunitat Valenciana a l'exterior, que no comporten pèrdua d'ocupació o deslocalització.
 • Promocionar instruments de finançament i de mesures de suport per a les empreses que tinguen com a objecte la internacionalització a través del disseny, gestió i avaluació dels seus programes d'ajudes.
 • Procurar l'increment dels recursos humans especialitzats en internacionalització de la Comunitat Valenciana.
 • Analitzar i traslladar al teixit empresarial les tendències i claus de l'escenari internacional per a identificar oportunitats de negoci.
 • Dur a terme l'elaboració i desenrotllament de plans de sensibilització, divulgació i formació en matèria d'internacionalització.
 • Efectuar la planificació, coordinació i execució de les actuacions del Consell en matèria d'internacionalització dels sectors productius de la Comunitat Valenciana.
 • Dissenyar i posar en marxa noves infraestructures a l'exterior que servisquen de suport a les iniciatives d'internacionalització dels sectors productius i de la Comunitat Valenciana.
 • Potenciar la col•laboració entre les distintes institucions de la Comunitat Valenciana implicades en processos d'internacionalització amb l'objecte d'aprofitar les sinergies existents.
 • Organitzar i donar suport a la presentació dels productes i empreses de la Comunitat Valenciana en fires comercials i altres esdeveniments promocionals que tinguen lloc a l'exterior.
 • Fomentar la cooperació i impuls de plans d'actuació conjunts amb organismes i entitats públics i privats internacionals.
 • Realitzar convenis i acords de col•laboració amb entitats públiques i privades, quan incidisquen sobre el desenrotllament de les polítiques d'internacionalització del Consell.
 • Qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la Conselleria o la Secretaria Autonòmica de la qual depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Directora General d'Internacionalització Llista completa d'obsequis

07/06/2018 - 08/06/2018

Assistix a la Jornada "Agilització de tràmits empresarials per a la inversió en la Regió de Múrcia"

Costs
 • Manutenció
  25,35 €
 • Transport
  176,86 €
 • Total 202,21 €
06/06/2018

Acompanya el Conseller a la Fira Sil (Barcelona)

Costs
 • Manutenció
  54,60 €
 • Transport
  79,80 €
 • Total 134,40 €
14/04/2018 - 21/06/2018

Missió empresarial i institucional a Xina i Japó

Costs
 • Allotjament
  1.046,00 €
 • Manutenció
  758,03 €
 • Transport
  2.923,59 €
 • Total 4.727,62 €
05/03/2018 - 07/03/2018

Desplaçament a Brussel·les a fi de mantindre diverses reunions amb membres de la Unió Europea

Costs
 • Allotjament
  278,46 €
 • Manutenció
  86,91 €
 • Transport
  349,77 €
 • Total 715,14 €
26/02/2018

Reunió Multinacionals Marca Espanya i Fundació Conexus (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  76,60 €
 • Transport
  129,15 €
 • Total 205,75 €
29/01/2018 - 31/01/2018

Assistix a la Fira Internacional del Joguet a Nuremberg

Costs
 • Allotjament
  491,00 €
 • Manutenció
  121,28 €
 • Transport
  451,20 €
 • Total 1.063,48 €
09/01/2018 - 10/01/2018

Acompanya el Conseller a la Fira Heimtextil 2018 a Frankfurt (Alemanya)

Costs
 • Allotjament
  195,00 €
 • Manutenció
  112,42 €
 • Transport
  206,60 €
 • Total 514,02 €
25/11/2017 - 01/12/2017

Acompanya al President i al Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació a Canadà a una Missió Multisectorial

Costs
 • Allotjament
  1.020,40 €
 • Manutenció
  110,50 €
 • Transport
  1.972,24 €
 • Total 3.103,14 €
15/11/2017 - 16/11/2017

Assistix a la presentació "Guia Negocis" i a l'Esdeveniment Anual CRE100DO

Costs
 • Allotjament
  145,00 €
 • Manutenció
  57,35 €
 • Transport
  164,75 €
 • Total 367,10 €
02/10/2017 - 03/10/2017

Assistix a Expoquimia

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnico IVACE)
Costs
 • Allotjament
  145,72 €
 • Manutenció
  11,05 €
 • Transport
  103,00 €
 • Total 259,77 €
25/09/2017 - 27/09/2017

Visita Fira CESAIE a Bolonya

Costs
 • Allotjament
  475,21 €
 • Manutenció
  108,35 €
 • Transport
  241,71 €
 • Total 825,27 €
14/09/2017

Assistix Consell Administració ICEX

Costs
 • Manutenció
  11,60 €
 • Transport
  165,75 €
 • Total 177,35 €
07/09/2017

Assistix a la Inauguració Fira Home Tèxtil Premium

Costs
 • Manutenció
  17,35 €
 • Transport
  146,95 €
 • Total 164,30 €
08/07/2017 - 15/07/2017

Missió Comercial Azerbayan i Geòrgia

Costs
 • Allotjament
  780,00 €
 • Manutenció
  132,40 €
 • Transport
  779,60 €
 • Total 1.692,00 €
16/05/2017 - 18/05/2017

Assistència Fira FDI EXPO 2017

Costs
 • Allotjament
  260,00 €
 • Manutenció
  136,85 €
 • Transport
  212,94 €
 • Total 609,79 €
27/04/2017

Consell Administracio ICEX

Costs
 • Manutenció
  16,80 €
 • Transport
  160,00 €
 • Total 176,80 €
19/04/2017

Reunions prescriptors Comunitat Valenciana a Madrid

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnica IVACE)
Costs
 • Manutenció
  21,45 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 138,45 €
04/04/2017 - 06/04/2017

Acompanya el Conseller al Saló Internacional del Moble de Milà 2017

Costs
 • Allotjament
  223,00 €
 • Manutenció
  80,01 €
 • Transport
  519,00 €
 • Total 822,01 €
26/03/2017 - 01/04/2017

Missió estudis Start-Ups Miami i Nova York

Acompanyant/s
 • Monica Paya (Tecnica IVACE)
Costs
 • Allotjament
  945,68 €
 • Manutenció
  189,02 €
 • Transport
  1.125,10 €
 • Total 2.259,80 €
27/02/2017

Participa en el Congrés 4YFN

Costs
 • Manutenció
  27,10 €
 • Transport
  71,60 €
 • Total 98,70 €
16/02/2017

Reunió INVEST SPAIN, Ambaixada Països Baixos i Ambaixada Pakistan

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnica IVACE)
Costs
 • Manutenció
  21,45 €
 • Transport
  171,45 €
 • Total 192,90 €
31/01/2017

Consell Adminitaració ICEX

Costs
 • Manutenció
  14,30 €
 • Transport
  132,75 €
 • Total 147,05 €
30/11/2016 - 01/12/2016

Assistència al Comité Interterritorial d'Internacionalització

Acompanyant/s
 • Jefa Area Internacinalización IVACE (Cristina Villo) y tecnica IVACE (Lucia de Pedro)
Costs
 • Allotjament
  64,90 €
 • Manutenció
  44,10 €
 • Transport
  140,10 €
 • Total 249,10 €
24/11/2016

Reunió Ambaixada Turca a Madrid

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnico IVACE)
Costs
 • Manutenció
  15,70 €
 • Transport
  130,70 €
 • Total 146,40 €
19/10/2016 - 21/10/2016

Missió estudi EUROPEAID (Brussel·les)

Acompanyant/s
 • Enrique del Castillo (Tecnico IVACE)
Costs
 • Allotjament
  280,00 €
 • Manutenció
  50,90 €
 • Transport
  454,47 €
 • Total 785,37 €
19/10/2016

Reunió Actio (Barcelona)

Costs
 • Manutenció
  8,75 €
 • Transport
  30,95 €
 • Total 39,70 €
11/10/2016 - 16/10/2016

Acompanya al Molt Honorable President de la Generalitat a Cuba en viatge institucional

Costs
 • Allotjament
  608,00 €
 • Manutenció
  96,03 €
 • Transport
  1.334,00 €
 • Total 2.038,03 €
07/10/2016

Va reunir "Institut Comerç Regió Múrcia"

Acompanyant/s
 • Lucia de Pedro (Tecnico IVACE)
27/09/2016 - 28/09/2016

Acompanya el Conseller a la Fira CESAIE (Bolonya)

Costs
 • Allotjament
  306,80 €
 • Manutenció
  93,20 €
 • Transport
  454,86 €
 • Total 854,86 €
08/09/2016

Assistix a la Inauguració de la Fira Home Tèxtils Premium (Madrid)

Costs
 • Manutenció
  5,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 125,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,76 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 7.832,40 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 66.620,16 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General d'Internacionalització Llista completa d'obsequis

19/07/2018

Tassa de te

Entitat/Persona que fa l'obsequi: empresa CASIC -China Aerospace Science and Indutry Corporation

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: ús propi

03/07/2018

Pisa papers de metacrilat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa d'UBE

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

25/05/2018

Llibre " Journal of Regional Resarcho Investigaciones Regionales" y usb

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat Economia

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

18/01/2018

Dos Botella d'Oli de 500 ml. Camí d'Anníbal (Hojiblanca i Alberquina)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sistemas Genomicos

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us propi

29/12/2017

Dos corbines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Andromeda Group

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

28/12/2017

Botella de vi blanc “Són 2 dies” i botella de vi negre “”Caràcter propi -Ecològic”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baronia de Turis

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us propi

21/12/2017

Bolígraf Pierre Cardin

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-ral

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

21/12/2017

1 bot de 130 gr. de paté d'oliva negra trufat, botella d'oli amb aroma de tartufo bianco de 250ml. i Licor de Trufa de la Tiença de Benifassà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fruits de la Terra

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us propi

20/12/2017

Llibreta, calendari de taula, calendari de paret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEC (Asociación Española de Componentes de Calzado)

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

04/12/2017

2 llibretes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Plaza

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatxo

29/11/2017

Camiseta mànega curta, llibreta amb bolígraf i USB promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Redondo Iglesias

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

20/10/2017

Llibre "25 anys sense fronteres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xarxa teatre

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

20/09/2017

Plat de ceràmica i una manta xicoteta (artesania romanesa)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: delegació d'Alcaldes de la Província de Timis - Romania

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

19/09/2017

Motxilla de la Fira Hàbitat amb documentació de la fira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira Habitat

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: ús particular

29/08/2017

USB Flash Memory 8GB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Economic i Social Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

24/07/2017

Llibre 50 Aniversari de la "Asociación Española de Fabricantes de Juguetes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEFJ

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

30/06/2017

Joguets

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEFJ

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: despatx

26/06/2017

Catalogue Copenlamp Il·luminació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Copenlamp Il·luminació

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

04/05/2017

Cosmetic moor mud (torba per a l'atenció de la pell)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INFERTOSA

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús personal

02/05/2017

Graella acer inoxidable 35 x 59 x 6

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Don Hierro

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús particular

07/03/2017

Boligraf Parker

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Gas Natural Fenosa

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

25/01/2017

llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: bankia

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: despatx

25/01/2017

Llibre "Panorama de la Industria Química"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Quimacova

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

30/12/2016

Un clauer amb l'escut de Vila-real i un bolígraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús personal

21/12/2016

Caixa que conté 4 culleretes de postres i una llanda de 250 gr. de caviar de xocolate

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GAMAMOBEL

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

20/12/2016

Mocador de coll

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ambaixada de Pakistan

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

20/12/2016

Caixa amb 3 botelles de vi negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cellers Baró de Turís

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

19/12/2016

Caixa que conté un peluix, unes piruletes, unes xocolatines i un calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TENIDEX

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

21/11/2016

Estoig amb dos bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

16/11/2016

Llibre 30 aniversari UNIFAM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNIFAM

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

29/10/2016

Botella oli 500 ml. Agrària Els Alboredes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament La Jana

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús propi

18/10/2016

Botella oli 500 ml. Sentiments

Entitat/Persona que fa l'obsequi: PUIG SABORES GOURMETS S.L.U.

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Ús personal

05/10/2016

Llibre "Forniture Desig&Contract Classic Décor Modern&Trends from Spain

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANIEME (Associació Nacional d'Exportadors del Moble d'Espanya)

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Despatx

15/09/2016

Penjoll realitzat amb restes de producció del taulell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASEBEB (Associació Espanyola de Fabricants de Maquinària i Béns d'Equip per a la Indústria Ceràmica)

Destinatari de l'obsequi: MARIA DOLORES PARRA ROBLES

Destinació: Us personal

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI POST-DOC 01/11/2014 10/07/2015 NO
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI AJUDA RECERCA 11/07/2015 30/06/2016 NO
AJUNTAMENT DE VILA-REAL REGIDORA 14/06/2015 03/08/2016 NO
UNIVERSITAT JAUME I PROFESSOR ASSOCIAT 01/09/2015 03/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Acción Comercial Exterior de la Comunidad Valenciana VOCAL 06/08/2016
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Consejo de Dirección DIRECTORA ADJUNTA 06/08/2016
Fundación para el Desarrrolo y la Innovación de la Comunitat Valenciana - Patronato PATRONA 06/08/2016
Consejo Interterritorial de Internacionalización MIEMBRO 06/08/2016
Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo VOCAL 16/09/2016
Institut Valencià de la Joventut. Generallitat Jove (IVAJ.GVA Jove) Consejo Rector VOCAL 14/11/2016
Fundación Museo del Calzado VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandia VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto VOCAL 23/01/2017
Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia VOCAL 23/01/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló 12.025,39 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 71.483,76 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Castellón/Castelló 4.911,06 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 59.456,10 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 5,69 €
cargando datos