alts càrrecs

 • Francisco Álvarez Molina

 • Director General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. 46018. València
 • alvarez_framol@gva.es

Agenda

La Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme assumeix les competències que preveu l'article 70 de la Llei del Consell en matèria d'estudi i avaluació de l'economia valenciana, d'orientació, planificació i seguiment de les polítiques econòmiques generals i de competitivitat sectorials i territorials, de gestió estadística, les relatives a la supervisió de mediació d'assegurances i reassegurances privades, i també la promoció de l'emprenedoria, cooperativisme i economia social, registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana i els registres administratius d'entitats d'economia social. A més, establirà les directrius generals de la política creditícia en l'àmbit de les seues competències i promourà els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible, el cooperativisme i l'economia social, que amb aquest fi es constituïsquen en coordinació amb l'IVF, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes. Així mateix, li correspon assumir les competències que, derivades de la normativa estatal en matèria d'assegurances, afecten la Comunitat Valenciana. I també qualsevol altra competència que li encomanen les persones titulars de la conselleria o de la secretaria autonòmica de què depén, o li conferisquen les disposicions vigents.

Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme Llista completa d'obsequis

12/02/2019 - 15/02/2019

POLÒNIA (Szczecin). Assistència Haig level. Commitee IEER

Costs
 • Allotjament
  309,00 €
 • Manutenció
  6,79 €
 • Transport
  452,85 €
 • Total 768,64 €
07/11/2018 - 08/11/2018

Les Palmes de Gran Canaria. Invitació per a participar en la Jornada "Retos y Oportunidades en el Sector Primario". Coste 0

08/10/2018 - 10/10/2018

Brusel.les. Participació "Social Economy Regions 2018"

Costs
 • Allotjament
  210,00 €
 • Manutenció
  49,30 €
 • Transport
  356,80 €
 • Total 616,10 €
22/05/2018 - 23/05/2018

Brusel.les. iEER. Conference-Boosting Innovative Entrepreneurship Ecosystem in regions for Growth and Job Creation. Son elegibles per a ser finançats pel Projecte INTERREG iEER la tasa de finançament es el 85%

Costs
 • Allotjament
  317,74 €
 • Manutenció
  20,95 €
 • Transport
  273,55 €
 • Total 612,24 €
23/01/2018 - 24/01/2018

Participació en la Annual Conference of the European Entrepreneurial Regions. Brusel.les (el cost total del viatge serà reembossable per El Comité de les Regions de la UE

Costs
 • Allotjament
  205,24 €
 • Manutenció
  30,90 €
 • Transport
  371,60 €
 • Total 607,74 €
09/10/2017 - 12/10/2017

Participació en el EER Workshop "Supporting Business Transfers in Europe's Regions and Cities". Fianançat per l'Unio Europea

Costs
 • Manutenció
  29,57 €
 • Transport
  141,35 €
 • Total 170,92 €
06/07/2017 - 07/07/2017

Participació XVII Foro ADR Estremadura. Mérida. Cost 0. Finançat per l'IVACE

18/06/2017 - 24/06/2017

Invitation from the Europe-China EcoCity Link (EC-LINK) Project. Zunhai (Xina).Delegació UE

29/05/2017 - 01/06/2017

Participació iEER High Level Group Denmmark. Esta despesa resulta totalment elegible per a ser finançat pel projecte iEER (PGI00111)

Costs
 • Allotjament
  448,52 €
 • Manutenció
  109,41 €
 • Transport
  740,58 €
 • Total 1.298,51 €
06/04/2017

Participació Taula Redona “Finançament per a PIMES i emprenedors per a fomentar el creixement econòmic en l'espai SUDOE”. Organitzat pel Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana. MADRID

Costs
 • Manutenció
  8,20 €
 • Transport
  133,40 €
 • Total 141,60 €
28/03/2017 - 31/03/2017

Participació Peer Review Visit. Tris Project. INTERREG. Projecte INTERREG, finançt per l'IVACE. Cofinançaten un 50% per INTERREG. Coste 0 per a la Direcció General

08/02/2017 - 09/02/2017

Participació iEER 2nd High Level Steering Committee Meeting. EU Committee of the Regions. Brusel.les

Costs
 • Allotjament
  217,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  300,00 €
 • Total 577,00 €
11/10/2016 - 12/10/2016

Brusel.les Participació OPEN DAY. Comité de les Regions.

21/09/2016 - 23/09/2016

Congress Internacional CIRIEC. Reims (França). Invitado por la Organización.

Costs
 • Manutenció
  71,55 €
 • Total 71,55 €
08/09/2016

Inauguració HOME TEXTILES PREMIUM by Textilhogar. MADRID

Costs
 • Transport
  86,90 €
 • Total 86,90 €
27/06/2016 - 29/06/2016

Assistència iEER kickoff. Llançament oficial del Projecte Interreg iEER. Brusel.les. Coste 0. Es fa càrrec de les despeses el Programa Interreg

17/06/2016

Participació Conferència Economia del Bé Comú. Saragossa. Coste 0

17/05/2016

Assistència a la reunió del grupo de treball d'economia col.laborativa de la Fundació COTEC. MADRID

Costs
 • Transport
  97,30 €
 • Total 97,30 €
13/05/2016

Assistència Congrés Anual Internacional de l'Economia del Bé Comú. Barcelona (Coste 0)

21/04/2016

Assistència reunió CISI (Institut Ètic Formació Financera). Madrid. Coste 0

13/04/2016 - 15/04/2016

Assistència REVEL CONFÉRENCE ANNUELLE.Economie Sociale. Tulln (Austria)

Costs
 • Allotjament
  240,75 €
 • Manutenció
  27,40 €
 • Transport
  465,59 €
 • Total 733,74 €
11/04/2016

Assistència com a vocal al Comité Consultiu Comissió Mercat de Valors. Madrid. Coste 0

09/12/2015 - 10/12/2015

Participació Jornada "L'Economia del Bé Comú. Un model econòmic sostenible orientat a la cohesió social". Parlament Europeu. Brusel.les

Costs
 • Allotjament
  174,46 €
 • Manutenció
  42,25 €
 • Transport
  467,06 €
 • Total 683,77 €
23/11/2015 - 24/11/2015

Participació debat anual Integritat/Ètica. Comité Asesores Financieros. Barcelona. Convidat. Coste 0

21/10/2015

Participació constitució Comité Asesor Centro de Referencia Asesores Financieros. Barcelona. Convidat. Coste 0

15/10/2015

Cloenda Jornada "Economía Colaborativa y Economía del Bién Común". Convidat per la Diputació de Córdoba. Coste 0

12/10/2015 - 13/10/2015

Participació Consorci OPEN DAY WORKSHOP a Brusel.les

Costs
 • Allotjament
  283,62 €
 • Manutenció
  28,66 €
 • Transport
  542,24 €
 • Total 854,52 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,76 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,76 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme Llista completa d'obsequis

22/12/2017

Llibre "Marruecos. Patrimonio Cultural y Natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Cegas

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Despatx Director General

02/03/2017

Boligraf marca Cross. 40,00 €

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Climate-Kic

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Ús propi

09/06/2016

Camiseta de cotó MOTO R UPV. 15,00 € aproximadament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Albert Selfa. Proyecte MOTO R UPV

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Ús propi

21/12/2015

Obsequi Llibre "La Valencia Desaparecida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació Cooperatives de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Despatx del Director General

15/12/2015

Tres botelles de vi Gran Selección Gourmet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Associació Profesional Assesors Fiscals de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Personal de la Direcció General

20/11/2015

Insígnia de la Associació COCEMFE CV de llautó, per la seua assistència Mesa debat sostenibilitat i responsabilitat a les organitzacions socials

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COCEMFE CV

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Detall que se li ha donat com a agraïment per la seua participació

19/11/2015

Llibre "Change Marketers. La Empresa como Agente de Cambio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Villar. Direcció Projectes YOUKNOW

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Personatlizat per al Director. Dedicat

03/11/2015

Llibre ((Vila-real)). Personalitzat per al Director General

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mª. Dolores Parra Robles

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA

Destinació: Per a l'ús del Director General

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asesoría Financiera Ética Patrimonios 01/01/2010 31/12/2013 NO
JUBILADO 01/01/2013 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión para el seguimiento de los procesos de venta y externalización de activos y de entidades del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat (COVE) VOCAL 07/07/2015
Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación de la Presidenica de la Generalitat (ACC I+D+I VOCAL 07/07/2015
Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comisión de Inversiones Instituto Valenciano de Finanzas VOCAL 07/07/2015
Consejo de Dirección Instituto Valenciano de Finanzas VOCAL 07/07/2015
Comisión Ejecutiva Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Consejo de Programación Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Patronato Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana PATRONO 07/07/2015
Comisión Ejecutiva Consejo Valenciano del Emprendedor VOCAL 07/07/2015
Comisión Interdepartamental de Estadística VOCAL 07/07/2015
Pleno Consejo Tripartito para el desarrollo de las relaciones laborales y la negociación colectiva de la Comunitat Valenciana MIEMBRO 07/07/2015
Consejo Valenciano del Cooperativismo SECRETARIO 07/07/2015
Pleno Consejo Valenciano del Emprendedor SECRETARIO 07/07/2015
Comisión de Programación Económica e Inversiones Públicas de la Generalitat Valenciana (INACTIVO) VICEPRESIDENTE 07/07/2015
Pleno Mesa de Diálogo social de la Comunitat Valenciana VOCAL SUPLENTE 07/07/2015
Patronato Institución Ferial Alicantina (IFA) VOCAL 07/07/2015
Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comisión Interdepartamental para la Estrategia del Desarrollo Sostenible de la Generalitat (INACTIVA) VOCAL 07/07/2015
Fundación para la Investigación Agroalimenaria (AGROALIMED) PATRONO 07/07/2015
Consejo de Administración Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. (CACSA) MIEMBRO 28/08/2015
Consejo de Administración Ciudad de la Luz, S.A. (En proceso de extinción) VOCAL 01/09/2015
Consejo General Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) VOCAL 20/10/2015
Patronato Fundación Servicio Valenciano de Empleo (en proceso de extinción PATRONO 13/11/2015
Patronato Feria Valencia VOCAL 14/12/2015
Instituto Cartográfico Valenciano VOCAL 17/05/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 25.538,36 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 110.454,49 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Acciones Repsol valor al 31/07/2015 5.094,90 €
Acciones Ética Family Office, S.A. (25,58% de capital social 69.000,00)) 17.650,20 €
LA CLACA FINANCES (Club de Inversión. 2 participaciones) 12.000,00 €
CYBERMONDE, S.L. (1 participación) 6.000,00 €
Instituto Financiero 4.260,00 €
Total: 45.005,10 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 83.374,90 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 391,77 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 0,17 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 57,54 €
cargando datos