alts càrrecs

 • María Such Palomares

 • Directora General de l´Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
 • maria_such@gva.es
 • 961 247 556

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana d'Igualtat que assumeix les funcions relatives a la promoció i execució de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, promoció, participació i programes, prevenció de la violència de gènere i masclista, i atenció a les víctimes.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats en les polítiques públiques de la Comunitat i, en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones. Implantar i executar programes que tinguen com a objecte la promoció sociolaboral de les dones així com el foment de la participació social i el moviment associatiu.
 • Previndre i contribuir a eradicar tota situació de violència contra les dones, així com coadjuvar en la tramitació de les denúncies que es formulen en tals situacions, prestar assessorament jurídic gratuït a les dones, informant, orientant i canalitzant-les cap a les institucions i organismes competents per a la resolució de la seua problemàtica; actuar contra la violència de gènere amb accions de prevenció i sensibilització, de manera transversal amb la resta d'organismes autònoms.
 • Garantir a les dones víctimes de violència de gènere el dret a l'assistència social integral des dels serveis d'atenció, emergència, suport i acollida per a la seua total recuperació, així com de les seues filles i fills menors.
 • Impulsar actuacions dirigides a afavorir la coresponsabilitat i la coeducació.
 • Dirigir, coordinar, realitzar el seguiment i avaluar els plans intersectorials d'actuació que desenvolupe la Generalitat en matèries de la seua competència.
 • Prestar assistència tècnica als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de competències d'aquesta direcció general.
 • Establir totes les accions que siguen necessàries amb altres administracions per a aconseguir una coordinació eficaç en polítiques socials i d'igualtat de la seua àrea funcional.
 • Gestionar els concerts, subvencions i altres prestacions econòmiques en matèria de la seua competència.
 • Exercir la potestat sancionadora sobre els incompliments quant a requisits dels centres i serveis i respecte dels drets de les persones beneficiàries.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en les matèries de la seua competència.
 • Supervisar les actuacions relatives als serveis i centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització d'aquests, així com l'exercici de la facultat sancionadora, sense perjudici de les funcions que té assignades la Sotssecretaria.
 • Executar qualssevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Directora General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere Llista completa d'obsequis

20/03/2019

Reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d'Igualtat. Secretaria d'Estat d'Igualtat. Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (MADRID)

Costs
 • Transport
  155,25 €
 • Total 155,25 €
19/12/2018 - 20/12/2018

Acte l'avanç de les dones. 40 anys de la Consitució Espanyola i Lliurament XXI Premis Dones Progressistes (MADRID)

Costs
 • Allotjament
  106,63 €
 • Transport
  120,63 €
 • Total 227,26 €
29/10/2018 - 30/10/2018

Jornada Cooperació Social i Institucional contra la Violència de Gènere, Suma de Contrastes. Conselleria de Presidència i Participació Ciutadana. Govern del Principat d'Astúries. (OVIEDO)

Costs
 • Transport
  19,70 €
 • Total 19,70 €
25/10/2018

Reunió Tècnica Xarxa de Polítiques d'Igualtat entre Dones i Homes en els Fons Comunitaris. Intitut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MADRID)

Costs
 • Transport
  167,86 €
 • Total 167,86 €
25/07/2018

Reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d'Igualtat. Secretaria d'Estat d'Igualtat. Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (MADRID)

Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
05/07/2018

Reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d'Igualtat. Secretaria d'Estat d'Igualtat. Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. (MADRID)

Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
11/04/2018 - 13/04/2018

Reunió del 15é Plenari de la Xarxa de Polítiques d'Igualtat entre dones i hòmens en els Fons Comunitaris. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (PALMA DE MALLORCA)

Costs
 • Allotjament
  254,00 €
 • Transport
  354,28 €
 • Total 608,28 €
15/03/2018

Ser entrevistada en el programa "Relatos con Alma", de TVE, per a mostrar l'evolució de la figura de la dona al llarg de la història recent. (MADRID)

27/12/2017

Reunió Conferència Sectorial d'Igualtat. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MADRID)

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
08/11/2017

Reunió del Grup de Treball en el Marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat MSSSI (MADRID)

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
29/06/2017

Reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat. Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat. MSSSI (MADRID)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €
22/06/2017

Reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d'Igualtat. Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat. MSSSI (MADRID)

Costs
 • Transport
  148,38 €
 • Total 148,38 €
14/06/2017

Reunió del Grup de Treball en el Marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat MSSSI (MADRID)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €
31/05/2017

Reunió del Ple de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona. Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat. MSSSI (MADRID)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €
17/05/2017

Reunió del Grup de Treball en el Marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat -MSSSI. (MADRID)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €
30/03/2017

Reunió Ple de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona.- Delegació del Govern per a la Violència de Gènere -MSSSI. (MADRID)

Costs
 • Transport
  126,68 €
 • Total 126,68 €
03/11/2016

VI Congrés de l'Observatori contra la Violència Domèstica de Gènere.- Delegació del Govern per a la Violència de Gènere - MSSSI. (MADRID)

Costs
 • Transport
  125,67 €
 • Total 125,67 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 58.787,70 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.787,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Directora General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere Llista completa d'obsequis

18/01/2019

Cinc llandes de refrescos i begudes Coca-Cola (Plus coffee, hones té bio, honest café bio latte, honest café bio cappucino i suc de poma) i productes de promoció de Coca-Cola: una agenda 2019, uns auriculars, dos bolígrafs plàstic, dues llibretes gràndaria quartilla i dos carregadors de mòbil)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coca-Cola

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere

08/08/2018

Una samarreta i un quadern, de grandària quartilla, commemoratiu del 25 aniversari de l'Institut Aragonés de la Dona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern d'Aragó - Institut Aragonés de la Dona

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

09/03/2018

Un quadern de grandaria quartilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: gallén + ibáñez, estudi disseny gràfic

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

27/02/2018

Un paraigua roig amb el logo de Coca-Cola

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coca-Cola European Partners

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

20/12/2017

Dos paperetes de 4 euros cadascuna de loteria nacional per al sorteig de 22 de desembre de 2017, amb el número 62903

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Mestresses de Casa i Consumidors Tyrius

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

18/07/2017

Baralla d'algunes dones científiques "Dones Científiques: 30 segles de desigualtat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mercedes Alcañiz Moscardó Directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

17/02/2017

Cupó de l'ONCE del 20 de febrer, dedicat al 50 aniversari de l'Associació Tyrius

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Tyrius

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

13/02/2017

Dues samarretes esportives Carrera 10KFem València, commemoratives del Dia Internacional de les Dones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associció Nosaltres Esportistes

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

30/01/2017

Una memòria USB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Julio Verne School

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

26/01/2017

Taulell amb el dibuix de dues corones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

24/11/2016

Una cervesa artesanal "La Socarrada", 33 cl.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Contexto. Universitat de València. Inauguació Jornades d'Intervenció en Violència de Gènere

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

10/11/2016

Una borsa amb els següents productes publicitaris: rosquilletes, un davantal, una gorra, una llanterna, un llibre de receptes i una planta xicoteta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVASAJA-AVAMFAR. XX edició de la Jornada de Dona Rural.

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

17/10/2016

Dos DVD's del Projecte "Darrere de les petjades de Clara Campoamor"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Direcció Tècnica del Projecte

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

17/10/2016

Una llibreta grandària foli en la tapa del qual està la imatge de Clara Campoamor i la següent inscripció: "Darrere de les petjades de Clara Campoamor 2014".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Direcció Tècnica del projecte

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

17/10/2016

Dues estoretes per a ratolins amb la imatge de Clara Campoamor i la següent inscripció: "Darrere de les petjades de Clara Campoamor 2014. Jo vaig posar la llavor... altres dones vindran"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Direcció Tècnica del Projecte

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

14/10/2016

Papallones de paper per dir-li NO a la violència contra la dona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Borriana

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos