alts càrrecs

 • José María Ángel Batalla

 • Director General de l´Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 4, 7ª. 46018. València
 • jmangel@gva.es
 • 961 209 112

Agenda

Sota la dependència del president de la Generalitat, l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències és el centre directiu que assumeix les funcions recollides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'interior, gestió i direcció de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana. Així mateix, assumeix les funcions en matèria de Seguretat Pública i protecció ciutadana, espectacles, establiments públics i activitats recreatives, coordinació de policies locals a la Comunitat Valenciana, formació de policies locals, personal de serveis essencials i complementaris d'intervenció davant d'emergències, protecció civil, ajudes a les víctimes del terrorisme, extinció d'incendis, participació de la Generalitat en els consorcis de bombers i la direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.

En especial, li corresponen les funcions següents:

 • La direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de seguretat pública i protecció ciutadana.
 • La direcció i gestió de les polítiques relacionades amb la formació i selecció de les policies locals i els serveis de bombers, la formació dels serveis essencials i complementaris d'emergències i de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, així com la direcció i gestió de l'organisme que té assumides les competències en aquesta matèria.
 • La investigació, desenvolupament i innovació en matèria de seguretat i emergències a través de l'organisme que té assumides les competències en matèria de formació i selecció.
 • La gestió i realització d'altres activitats formatives en matèria de seguretat, emergències i protecció ciutadana.
 • La coordinació i selecció de policies locals a la Comunitat Valenciana, així com el nomenament de representants en els tribunals.
 • L'estudi, assessorament i elaboració del desplegament normatiu en matèria de policies locals de la Comunitat Valenciana.
 • La competència en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, en el marc del que estableix la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat.
 • En relació amb la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, la direcció i gestió derivades de Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, així com de l'acord administratiu de col·laboració subscrit entre el Ministeri de l'Interior i la Generalitat en matèria policial i l'exercici de les competències en matèria de personal i operativa dels membres de l'esmentada unitat.
 • La gestió en matèria d'ajuda a les víctimes del terrorisme, així com les iniciatives en reconeixement a aquestes.
 • La direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria de protecció civil i emergències i extinció d'incendis forestals, segons el que estableix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, i en tota la normativa aplicable, en coordinació amb altres administracions públiques.
 • El desenvolupament de les competències en matèria de protecció civil i gestió d'emergències en el marc del que estableix la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.
 • La vigilància i extinció dels incendis forestals.
 • La investigació de causes dels incendis forestals.
 • La gestió de la intervenció urgent dels serveis operatius en situacions d'emergència.
 • La direcció i gestió de la participació de la Generalitat en els consorcis provincials de bombers.
 • La direcció i gestió de la comanda del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.
 • Les que se li atribuïsquen per delegació del president de la Generalitat i/o per desenvolupament o complement de la normativa vigent.

La persona titular de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències tindrà rang de secretària o secretari autonòmic i presidirà les comissions i reunions de treball que es deriven de les seues atribucions.

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències Llista completa d'obsequis

22/01/2019

Reunió Comissió Nacional de Protecció Civil. Madrid

18/12/2018

Reunió amb el Director General de Protecció Civil. Madrid

Costs
 • Manutenció
  130,05 €
 • Transport
  124,26 €
 • Total 254,31 €
05/11/2018

Firma conveni Agent Tutor amb la FVMP

Costs
 • Manutenció
  52,50 €
 • Transport
  122,76 €
 • Total 175,26 €
22/10/2018

Reunió amb la Directora General de FP. Madrid

21/09/2018

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA. Madrid

Costs
 • Manutenció
  29,40 €
 • Transport
  141,21 €
 • Total 170,61 €
19/09/2018 - 20/09/2018

Comissio Bilateral Govern Balear- AVSRE Seguretat Ciudadana i Gestió d'Emergències. Palma de Mallorca

Costs
 • Allotjament
  172,00 €
 • Transport
  173,90 €
 • Total 345,90 €
10/09/2018

III Reunió Comissió Permanent. Consell Nacional de Protecció Civil. Madrid

Costs
 • Manutenció
  33,00 €
 • Total 33,00 €
07/09/2018

Comissió Bilateral AVSRE- Ministeri de Politica Territorial y Funció Publica. Madrid

Costs
 • Manutenció
  11,20 €
 • Transport
  170,21 €
 • Total 181,41 €
30/08/2018

Reunió amb la Secretaria d'Estat de Seguretat. Madrid

Costs
 • Transport
  132,40 €
 • Total 132,40 €
24/07/2018

Consell de Politica de Seguretat. Ministeri de l'Interior .Madrid

Costs
 • Transport
  141,95 €
 • Total 141,95 €
20/07/2018 - 22/07/2018

Seminari d'Estiu Govern 2018. Biar

Costs
 • Allotjament
  120,02 €
 • Manutenció
  49,50 €
 • Total 169,02 €
12/06/2018

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA .Madrid

Costs
 • Manutenció
  37,00 €
 • Transport
  90,70 €
 • Total 127,70 €
21/05/2018 - 22/05/2018

Reunió a l'Acadèmia Vasca de Policia i Emergències. Arkaute. Vitoria

Costs
 • Allotjament
  102,42 €
 • Manutenció
  90,00 €
 • Total 192,42 €
12/03/2018

Reunió al Ministeri de l'Interior .Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
07/03/2018

Reunió amb el Cap de la UME. Torrejón de Ardoz .Madrid

Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
29/01/2018

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA. Reunió amb el Director General de la Policía .Madrid

Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
26/01/2018 - 28/01/2018

Seminari d'Hivern 2018 Benicarló

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  15,30 €
 • Total 115,30 €
18/01/2018

Reunió amb la Subdirectora General de Orientació y FP. Ministeri d'Educació. Madrid

Costs
 • Manutenció
  169,45 €
 • Transport
  125,90 €
 • Total 295,35 €
12/12/2017

II Comissió Permanent del Consell Nacional de Protecció Civil.Madrid

Costs
 • Transport
  84,50 €
 • Total 84,50 €
21/07/2017 - 22/07/2017

Seminari Govern Estiu 2017 Ademuz

Costs
 • Allotjament
  60,00 €
 • Manutenció
  37,00 €
 • Total 97,00 €
05/05/2017

Seminari Fiscalies Medi Ambient Valsain (Segovia)

Costs
 • Allotjament
  126,01 €
 • Manutenció
  98,50 €
 • Total 224,51 €
26/04/2017

Reunió amb la Presidenta de TRAGSA.Madrid

Costs
 • Manutenció
  72,90 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 202,00 €
16/02/2017

Grup de treball Comunitats Autònomes en materia d'assietència i recolçe a les victimes del terrorisme .Madrid

Costs
 • Transport
  176,25 €
 • Total 176,25 €
09/02/2017

Reunió Escola Nacional de Protecció Civil .Madrid

Costs
 • Transport
  126,50 €
 • Total 126,50 €
30/01/2017

Reunió amb el Director General de Protecció Civil .Madrid

Costs
 • Transport
  153,60 €
 • Total 153,60 €
14/12/2016

Reunió amb el Director General de Protecció Civil .Madrid

Costs
 • Transport
  126,50 €
 • Total 126,50 €
08/11/2016

Reunió amb el Director General de la Policia .Madrid

Costs
 • Transport
  127,90 €
 • Total 127,90 €
26/10/2016

Jornada sobre Incendis Forestals al Ministeri d'Interior .Madrid

Costs
 • Transport
  69,30 €
 • Total 69,30 €
16/06/2016

Seminari sobre Bioterrorisme. Reial Academia Nacional de Farmàcia .Madrid

Costs
 • Transport
  124,00 €
 • Total 124,00 €
04/05/2016

Jornada coordinació Protecció Civil .Madrid

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
07/04/2016

Reunió al Ministeri de Defensa (Rel·lacions i protocols amb l' UME) .Madrid

Costs
 • Transport
  157,91 €
 • Total 157,91 €
04/02/2016

Reunió amb el Director General de Protecció Civil i Emergències i la Directora de l'Escola Nacional de Protecció Civil .Madrid

Costs
 • Transport
  144,36 €
 • Total 144,36 €
15/12/2015

Reunió Directors competents en Protecció Civil al Ministeri d' Interior .Madrid

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
01/12/2015 - 02/12/2015

Reunió del CLIF Comité de Lluita contra els Incendis Forestals Reunió amb Juan Antonio Díaz Cruz, director general de Protecció Civil i Emergències Entrega de Diplomes Curs Defensa Nacional Reunió amb el Director General de la Policia, Ministeri de l'Interior Entrega de Diplomes Curs Defensa Nacional .Madrid

Costs
 • Transport
  126,22 €
 • Total 126,22 €
09/10/2015 - 10/10/2015

Reunió al Congrés i al Senat .Madrid

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
26/08/2015

Reunió al Senat .Madrid

Costs
 • Transport
  29,50 €
 • Total 29,50 €
16/07/2015

Reunió al Ministeri d'Interior .Madrid

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.467,22 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.584,30 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Director General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Degustació de productes Nadalençs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

18/12/2018

Planta Laurel

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

14/12/2018

Llibre Dones Relevants

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

21/08/2017

Llibre "Cantata al Valle de Cárcer"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Càrcer

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

18/08/2017

Diploma conmemoratiu Cordà de Paterna Festa d'Interés Turístic Nacional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paterna

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

02/05/2017

Cuadre conmemoratiu visita fragata de l'exèrcit indi Trishul

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Indi

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

23/01/2017

Boina militar ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cuartel General de la Otan

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

03/01/2017

Degustació Oli de la Serra d'Espadà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamient d' Artana

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: CCE

28/12/2016

Degustació d'olis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Esmorzar Parc de Bombers de L'Eliana 31-12-2017

27/12/2016

caixa de torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Compartit al despatx amb els companys

27/12/2016

Agenda AEMET 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

15/12/2016

Nina juegaterapia.org

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Adolfo Utor President Baleària

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

01/07/2016

Llibre "ESPORT TRADICIONAL VALENCIÀ I TERRITORI"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: el coordinador de l' edició: Víctor Agulló Calatayud

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

14/04/2016

Llibre "Historia de Vila-Real" del Ajuntament de Vila-Real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: despatx

14/04/2016

Llibre "La Tomatina de Buñol" de Chimo Masmano Palmer-Pegua Ruiz Corachán

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bunyol

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

14/04/2016

Borsa publicitaria del Ajuntament de Vila-Real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: despatx

14/04/2016

llibreta de notres del Ajuntament de Vila-Real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: despatx

16/02/2016

Taulellet de ceràmica esmaltada amb l'escut de Rojales

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rojales

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

04/02/2016

Xafapapers protecció civil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció general de protecció civil

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

28/01/2016

Llibre "El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

18/12/2015

Llibre "Maestros Españoles en las colecciones Británicas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegat d' Iberdrola Comunitat Valenciana, Julián Bolinches

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

17/12/2015

Escultura taurina "Bous i Carrer"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Programa

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

16/12/2015

Llibre "Chile Patrimonio Cultural y Natural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Unión Fenosa

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

15/12/2015

USB nino protecció civil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Protecció Civil Espanya

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

14/12/2015

Tallavent per a participants en la carrera amb motiu del 150 Aniversari del Diari "Las Provincias"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diari "Las Provincias"

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Ús personal

27/11/2015

Mètopa de agraïment de la Policia Local de Vila-Real Vila-Real

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Policia Local de Vila-Real Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

16/10/2015

Marco amb foto en record de l'acte Reconeixement a la Unitat Adscrita de la Policia de la Generalitat pel Col·legi de Fisioterapeutes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi de Fisioterapeutes

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos