alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Aitana Joana Mas Mas

 • IX legislatura (29/06/2015-16/06/2019)
 • Directora General de Transparència i Participació
 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Cessament: 18/03/2019 DOGV
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV

La Direcció General de Transparència i Participació és el centre directiu de la Conselleria que programa i executa les polítiques del Consell i exerceix les seues competències en matèria de transparència en l'activitat pública i participació de la societat civil i ciutadana.

En especial, té atribuïdes les competències següents:

 • Dissenyar la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència i participació ciutadana.
 • Organitzar i coordinar els programes i accions relatius a la transparència en l'activitat pública i la participació ciutadana, impulsar l'execució de les polítiques de la Generalitat en aquestes matèries i coordinar la comunicació de les institucions autonòmiques amb la ciutadania a través de les xarxes socials i altres mitjans tecnològics.
 • Promoure, coordinar i supervisar la formació i avaluació dels mecanismes de participació i transparència, en tots els sectors de la població, amb especial atenció als col·lectius tradicionalment menys actius en els assumptes públics.
 • Donar suport a la relació institucional amb els col·lectius de valencians i valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana i altres entitats cíviques que aglutinen ciutadans i ciutadanes valencians que residixen a l'estranger, especialment aquelles relacionades amb les persones joves desplaçades per raons econòmiques, i mantindre aquesta relació.
 • Actuar, si és el cas, en representació del Consell, en els òrgans col·legiats de les distintes administracions públiques, en les conferències sectorials i en altres òrgans de cooperació que es creen en matèria de transparència i participació.
 • Formar part dels òrgans col·legiats de la Generalitat en què s'aborde l'aplicació de les mesures de transparència, i encarregar-se de la direcció tècnica, així com de la preparació dels assumptes que hagen de ser tractats, i de la coordinació de l'execució i el seguiment dels acords que adopten els esmentats òrgans.
 • Intervindre, si és el cas, en representació del Consell, en els fòrums, jornades, simposis, debats o altres trobades en què es tracten temes relacionats amb la matèria pròpia de la Direcció General.
 • Dissenyar, coordinar i gestionar les ajudes destinades a fomentar les polítiques de transparència i participació.
 • Emetre un informe sobre l'oportunitat dels projectes normatius de la Generalitat que incidisquen directament en les matèries de transparència i participació.
 • Emetre un informe previ sobre l'oportunitat de l'aprovació de programes, ajudes o subvencions en cada un dels sectors de l'Administració de la Generalitat que estiguen destinats a la realització de polítiques públiques relacionades amb les matèries de transparència i participació.
 • Elaborar convenis o altres formes de col·laboració, així com projectes normatius relatius a la matèria.
 • Exercir les competències sobre l'Oficina de Control de Conflictes d'Interessos i el seu registre, a què fa referència la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

 • divendres, 15 març 2019 13:00
  • Recepció CEVEX Ajuntament de València
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 11:00
  • Recepció dels CEVEX-visita Capitania General
  • València (València)
 • divendres, 15 març 2019 09:00
  • Reunió de la comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UPV
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 13:00
  • Visita CEVEX Mercat Centtral
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 12:30
  • Visita CEVEX Llotja de la Seda
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 12:00
  • Firma de conveni amb la UJI
  • València (València)
 • dijous, 14 març 2019 10:15
  • Visita CEVEX a l'Almoina
  • València (València)
 • dimecres, 13 març 2019 12:00
  • Taula redona: "Transparencia: Quién abre la puerta"-Universitat Complutense de Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 11 març 2019 13:30
  • Reunió de la Comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UMH
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 març 2019
  • Vaga feminista
  • València (València)
 • dijous, 7 març 2019 13:30
  • Assistència ajuntament València mascletà de Falles
  • València (València)
 • dimecres, 6 març 2019 12:30
  • Reunió amb membre del Consell de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 4 març 2019 13:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dijous, 28 febrer 2019
  • Conferència Autonòmica de Participació
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019
  • Conferència Autonòmica de Participació
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 21:30
  • Sopar
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 19:30
  • Recorregut per la ciutat
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 17:15
  • Espai d'avaluació
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 16:30
  • Benvinguda del Vicepresident segon de la JCCM
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 27 febrer 2019 15:00
  • Recepció VII Conferència de la Xarxa autonòmica de participació ciutadana
  • Toledo (Toledo)
 • dijous, 21 febrer 2019 20:30
  • Gala de lliurament de premis IMPORTANTE-Diario Información
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 febrer 2019 13:00
  • Reunió: Empreses i transparència
  • València (València)
 • dimecres, 20 febrer 2019 12:00
  • Reunió amb la subdirectora general de transparència i participació
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 18 febrer 2019 10:00
  • Firma de conveni amb la UMH
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 febrer 2019 09:30
  • Reunió de la DG de Gobernanza Pública en el MHAP
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 13 febrer 2019 12:00
  • Comissió Tècnica de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 12:00
  • Concentració denúncia violència masclista
  • València (València)
 • dimarts, 12 febrer 2019 09:00
  • Reunió Pla Biennal
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 13:00
  • Reunió sobre Llei de Lobbies
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 12:30
  • Reunió amb el director de la OCCI
  • València (València)
 • divendres, 8 febrer 2019 11:00
  • Reunió amb la Fed AAVV
  • València (València)
 • dimarts, 5 febrer 2019 10:00
  • Ponent en Jornades municipals JUNTAMENT
  • València (València)
 • dilluns, 4 febrer 2019 11:00
  • Roda de premsa a la UMH per a difondre els resultats obttinguts en l'estudi que es realiztzà en el marc del conveni de la UMH amb la Conselleria de Transparència
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 30 gener 2019 20:00
  • Debat "beers and politics", junt al diari.es i Càtedra Pagoda
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 10:30
  • Reunió amb la UV
  • València (València)
 • dimarts, 29 gener 2019 09:00
  • Reunió amb la subdirectora i la Cap del Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019
  • Celebració del 3 Aniversari de GVAOberta
  • València (València)
 • dilluns, 28 gener 2019 11:00
  • Roda de premsa: Balanç 3 aniversari de GVA Oberta
  • València (València)
 • divendres, 25 gener 2019 09:30
  • Ponència jornada Federació Municipis de Catalunya
  • Barcelona (Barcelona)
 • dijous, 24 gener 2019 13:00
  • Reunió de la DGTP
  • València (València)
 • dijous, 24 gener 2019 10:00
  • Reunió amb EVERIS per a la demo del portal de Dades Obertes de la GVA
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 12:00
  • Reunió amb el Gabinet Tècnic
  • València (València)
 • dimecres, 23 gener 2019 09:30
  • Reunió amb EPSAR i el Sotsecretari
  • València (València)
 • divendres, 18 gener 2019 18:30
  • Acte aniversari CEV 40+1
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 16 gener 2019 15:00
  • Reunió skype amb el director del International Freedom Festival
  • València (València)
 • dimecres, 16 gener 2019 11:00
  • Entrevista skype amb investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 17:00
  • Reunió de Coordinació de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 15 gener 2019 12:00
  • Firma de Conveni de Transparència amb la Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 15 gener 2019 09:00
  • Reunió coordinació de la DGTP
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 14 gener 2019 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonómica
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 13:00
  • Comissió mixta entre la Generalitat Valenciana i la FVMP
  • València (València)
 • divendres, 11 gener 2019 10:00
  • Reunió amb la Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dijous, 10 gener 2019 10:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 12:00
  • Reunió per al Decret de Lobbies
  • València (València)
 • dimecres, 9 gener 2019 10:00
  • Reunió equip de la DGTP
  • València (València)
 • dimarts, 8 gener 2019 10:00
  • Presentació de la LGO al CES
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 desembre 2018 17:00
  • Consell Rector del IVAJ
  • València (València)
 • dijous, 20 desembre 2018 11:00
  • Reunió amb el director de l'OCCI
  • València (València)
 • dimecres, 19 desembre 2018 11:00
  • Reunió seguiment del conveni amb la UPV
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 13:30
  • Copa Nadal Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 18 desembre 2018 10:00
  • Presentació Llei SALER
  • València (València)
 • dilluns, 17 desembre 2018 09:30
  • Desdejuny INFORMACIÓN amb Hervé Falciani. "Cómo aprovechar la información no financiera para la toma de decisiones"
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 13 desembre 2018 19:00
  • Presentació "Les associacions, el cor del nostre poble"
  • Novelda (Alacant)
 • dijous, 13 desembre 2018 11:00
  • Reunió amb el Conseller i el Sotsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018
  • DÍA MUNDIAL contra LA CORRUPCIÓ
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 19:00
  • Acte Daniel Innerarity - dia mundial contra la corrupció
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 12:30
  • Consell Rector de l'IVAJ
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 10:30
  • Reunió d'equip de la DGTP
  • València (València)
 • dimecres, 12 desembre 2018 09:00
  • Reunió Llei de Lobbies
  • València (València)
 • dimarts, 11 desembre 2018 17:30
  • Presentació "Les associacions, el cor del nostre poble"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 11 desembre 2018 11:30
  • Reunió Educació Participació amb DG IVAJ i Ajuntament Silla
  • València (València)
 • dilluns, 10 desembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 5 desembre 2018 10:30
  • Reunió amb la DG de Sector Públic
  • València (València)
 • dimarts, 4 desembre 2018 11:30
  • Reunió elaboració "Plan Retorno"
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 3 desembre 2018 14:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dilluns, 3 desembre 2018 09:30
  • Jornada formativa sobre transparència per a periodistes de la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • divendres, 30 novembre 2018 09:30
  • Participació en la taula redona: Pactes d'Integritat-Congrés Internacional-Universidad de Alcalá
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 29 novembre 2018 14:00
  • Reunió amb el Conseller i el Sotsecretari
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb AECID Argentina
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 11:15
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dijous, 29 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dimecres, 28 novembre 2018 09:30
  • 8ª edició del "Encuentro Aporta-Emprendiendo con datos públicos"
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 novembre 2018 09:15
  • Jornades formatives sobre Pactes d'Integritat en la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 26 novembre 2018 12:00
  • Presentació de la eina "Deman@", en la Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 26 novembre 2018 09:30
  • Reunió telefònica amb la directora general del sector Públic
  • València (València)
 • divendres, 23 novembre 2018 09:00
  • Reunió Laboratori d'Anàlisi i Avaluació- LAS NAVES
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 12:00
  • Reunió amb CAVE-COVA
  • València (València)
 • dijous, 22 novembre 2018 10:00
  • Reunió amb Altea Royo, regidora de transparència de Manises
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 16:00
  • Consell de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 13:00
  • Assistència al Ple de les Corts per a la votació de la Llei de Lobbies
  • València (València)
 • dimecres, 21 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb l'empresa OESIA
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 14:00
  • Reunió amb el Consell de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 20 novembre 2018 09:30
  • Reunió de la Comissió de Govern Obert-MHAP, per videoconferència
  • València (València)
 • dijous, 15 novembre 2018 19:00
  • Celebració 40 Aniversari Prensa Ibérica
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 15 novembre 2018 09:00
  • Assistència a la conferència d'Antonio Gutierrez Rubí
  • València (València)
 • dimecres, 14 novembre 2018 12:00
  • Conferència al Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb el Conseller i representant Observatori Governança, Transparència i RSC-CEU
  • València (València)
 • dimarts, 13 novembre 2018 09:00
  • Reunió equip DGTP
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 13:00
  • Reunió d'equip de la DGTP
  • València (València)
 • dilluns, 12 novembre 2018 11:00
  • Reunió amb el director de la OCCI
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 18:15
  • Campanya de promoció de l'associacionisme: 'Les associacions, el cor del nostre poble' -FHS
  • València (València)
 • dijous, 8 novembre 2018 11:00
  • Reunió Pla Biennal de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 7 novembre 2018 10:00
  • Jornada Càtedra Pagoda-UV
  • València (València)
 • dimarts, 6 novembre 2018
  • Ponent en la "Regional seminar New Approaches and Practical Tools to Prevent Corruption at the Local Level "
  • Viena-Austria
 • dilluns, 5 novembre 2018
  • Ponent en la "Regional seminar New Approaches and Practical Tools to Prevent Corruption at the Local Level "
  • Viena-Austria
 • dilluns, 5 novembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 5 novembre 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonómica
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 13:30
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb delegats de transparència de la Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 31 octubre 2018 09:30
  • Reunió per a tractar la Llei de Govern Obert
  • València (València)
 • dimarts, 30 octubre 2018 12:00
  • Comissió tècnica de transparència
  • València (València)
 • dilluns, 29 octubre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • diumenge, 28 octubre 2018
  • Congrés de Comunitats Valencianes en l'Exterior
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 27 octubre 2018
  • Congrés de Comunitats Valencianes en l'Exterior
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 octubre 2018
  • Congrés de Comunitats Valencianes en l'Exterior
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 26 octubre 2018 16:00
  • Consell de Participació dels CEVEX
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 25 octubre 2018 09:30
  • "Trobada Internacional de Participació Ciutadana de Toledo"
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 24 octubre 2018 09:30
  • X Congrés de Comunicació Digital. Càtedra Transparència UV
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 12:30
  • Reunió amb la UV, seguiment de la Càtedra
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 11:30
  • Reunió TFM, conveni amb la UPV
  • València (València)
 • dimarts, 23 octubre 2018 09:30
  • Curs RECCI
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 13:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 11:00
  • Reunió amb la Secretària Autonómica
  • València (València)
 • dilluns, 22 octubre 2018 10:00
  • Reunió per videocomferència seguiment Càtedra transparència del Conveni amb la UJI
  • València (València)
 • divendres, 19 octubre 2018 09:00
  • Reunió amb la DGTIC-Portal de Participació
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 16:30
  • Consell de participació d'EPSAR
  • València (València)
 • dijous, 18 octubre 2018 09:00
  • Jornades de formació en matèria de transparència
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 17 octubre 2018 12:30
  • Jornada - TRANSPARÈNCIA Y RESPONSABILITAT Fundacions, empreses i societat: una relació necessària
  • València (València)
 • dimecres, 17 octubre 2018 10:30
  • Reunió amb ESATUR-Congrés CEVEX
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 17:00
  • Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut
  • València (València)
 • dimarts, 16 octubre 2018 12:00
  • Presentació declaració Iniciativa empresarial per l'ètica i el bon govern
  • València (València)
 • dilluns, 8 octubre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 5 octubre 2018 09:00
  • Reunió visor pressupostari
  • València (València)
 • dijous, 4 octubre 2018
  • VI Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018
  • VI Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 3 octubre 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dimarts, 2 octubre 2018 18:00
  • Celebracions d'Octubre i 600 Aniversari GV- Madrid Casa de València en Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 1 octubre 2018 17:00
  • Reunió de coordinació
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018
  • Día Internacional del Dret d'Accés Universal a la Informació https://es.unesco.org/iduai2017
  • València (València)
 • divendres, 28 setembre 2018
  • Assistència al III Congrés Internacional de Transparència i Accés a la Informació Pública
  • Cádiz (Cádiz)
 • dijous, 27 setembre 2018
  • Assistència al III Congrés Internacional de Transparència i Accés a la Informació Pública
  • Cádiz (Cádiz)
 • dimecres, 26 setembre 2018
  • Assistència al III Congrés Internacional de Transparència i Accés a la Informació Pública
  • Cádiz (Cádiz)
 • dimarts, 25 setembre 2018 17:00
  • Assistència al III Congrés Internacional de Transparència i Accés a la Informació Pública
  • Cádiz (Cádiz)
 • dimarts, 25 setembre 2018 11:00
  • Reunió skype amb la Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 25 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb el Dtor Gnral de Política Lingüística
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dilluns, 24 setembre 2018 10:30
  • Reunió amb DG IVAJ, i la DG Relacions amb la UE
  • València (València)
 • dissabte, 22 setembre 2018 19:00
  • Acte proclamació Moros i Cristians Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • dijous, 20 setembre 2018 16:00
  • Inauguració jornades Inspeccions Generals de Serveis
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 12:00
  • Reunió de coordinació de la DGTP
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 11:00
  • Reunió sobre la Conferència de Participació
  • València (València)
 • dijous, 20 setembre 2018 09:30
  • III Jornada Open data, Universitat de València
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 13:00
  • Reunió amb la Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dimecres, 19 setembre 2018 09:00
  • Reunió amb el Servei de Participaicó per a estudias les bases de la convocatòria de subvencions
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 17 setembre 2018 13:00
  • Reunió amb el director de Change.org
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 14 setembre 2018 10:30
  • Reunió amb vicerrectora Responsabilitat Social de la UPV, i la Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 13:30
  • Reunió amb la Subdirectora i la Cap de Servei de Transparència: PLa Bienal
  • València (València)
 • dijous, 13 setembre 2018 10:00
  • Inauguració de les IX Jornades de Governs Locals, de la UMH
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 setembre 2018 13:00
  • Presa de possessió de les noves Secretària autonòmica, i DG Cooperació
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 11:30
  • Jornada sobre Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi
  • València (València)
 • dimecres, 12 setembre 2018 09:30
  • Reunió de seguiment del conveni amb la FHS
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 12:30
  • Reunió d'equip de la DGTP
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 11:30
  • Reunió amb DG de Política Lingüística, Rubén Trenzano
  • València (València)
 • dimarts, 11 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb el DG de Política Educativa sobre projecte "Educació en Govern Obert"
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 17:00
  • Reunió del Consell de Direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 10 setembre 2018 12:00
  • Reunió amb la Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • divendres, 7 setembre 2018 10:00
  • Reunió amb Eduardo Béjar, de la Plataforma Intercultural d'Espanya
  • València (València)
 • dijous, 6 setembre 2018 10:30
  • Reunió preparatòria Congrés dels CEVEX
  • València (València)
 • dimecres, 5 setembre 2018 09:00
  • Reunió Visor Pressupostari
  • València (València)
 • dimarts, 4 setembre 2018
  • XXXVI Edició de la Fira del Folklore i la Gastronomía (Casa de València en Valladolid)
  • Valladolid (Valladolid)
 • dimarts, 4 setembre 2018 16:30
  • Acte d'hissar la senyera i dinar oficial (XXXVI Fira del folklore i Gastronomía)
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 3 setembre 2018 21:00
  • Sopar amb el CEVEX de Valladolid
  • Valladolid (Valladolid)
 • divendres, 31 agost 2018 11:30
  • Entrevista al diari Alicante Plaza
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 28 agost 2018 12:00
  • Minut de silenci per assassinat per violència de gènere a Oriola
  • València (València)
 • dilluns, 20 agost 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 13 agost 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 6 agost 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 1 agost 2018 13:00
  • Reunió projecte de dades
  • València (València)
 • dimarts, 31 juliol 2018 11:00
  • Comissió de seguiment del Fons de cooperació municipal de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 30 juliol 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 27 juliol 2018 09:00
  • Reunió de la comissió de valoració subvencions entitats locals 2018
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb la directora general d'Assistència Sanitària - Conveni amb Transparència Internacional
  • València (València)
 • dijous, 26 juliol 2018 10:00
  • Reunió amb la SDG de Transparència i Participació i el Gabinet del Conseller (esmenes Llei de Lobbies)
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 11:00
  • Reunión amb la Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dimecres, 25 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb COSITAL València - Conveni transparència
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 13:00
  • Reunió equip de la DGTP
  • València (València)
 • dimarts, 24 juliol 2018 11:30
  • Reunió amb FESORD
  • València (València)
 • dijous, 19 juliol 2018 19:00
  • Acte de presentació del projecte ELX2030 i d'impuls de la candidatura Capital Verda Europea
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 19 juliol 2018 10:00
  • Roda de premsa Crimina-Conveni transparència UMH
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 18 juliol 2018 12:30
  • Reunió COSITAL Castelló-Conveni transparència
  • València (València)
 • dimecres, 18 juliol 2018 09:30
  • Reunió amb la Cap del Servici de Participació de la Ciutadania i de la Societat Civil
  • València (València)
 • dimarts, 17 juliol 2018 17:00
  • Consell rector del IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 16 juliol 2018 12:00
  • Reunió Visor Pressupostari
  • València (València)
 • divendres, 13 juliol 2018
  • Dialegs d'Estiu-www.forumestiu.gva.es
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 13 juliol 2018 09:00
  • Jornada-Pressupostos participatius (Dialegs d'Estiu)
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018
  • Dialegs d'Estiu-www.forumestiu.gva.es
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 12 juliol 2018 09:00
  • Jornada-Intel·ligència col·lectiva (Dialegs d'Estiu)
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 juliol 2018
  • Dialegs d'Estiu-www.forumestiu.gva.es
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018
  • Dialegs d'Estiu-www.forumestiu.gva.es
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018 12:30
  • Taller-Introducció als pactes d'integritat: mesures contra la corrupció en la contractació pública (Dialegs d'Estiu)
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 10 juliol 2018 09:00
  • Taller-Innovació i ús de les xarxes socials en les administracions públiques (Dialegs d'Estiu)
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 9 juliol 2018
  • Dialegs d'Estiu-www.forumestiu.gva.es
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 6 juliol 2018 12:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI, i la subdirectora gnral de transprència
  • València (València)
 • divendres, 6 juliol 2018 10:00
  • Reunió sobre la Llei de lobbies
  • València (València)
 • dijous, 5 juliol 2018 09:00
  • Reunió de la comissió sectorial de Govern Obert
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 juliol 2018 12:00
  • Reunió seguiment campanya Palaus Transparents de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 4 juliol 2018 11:00
  • Reunió Comissió de seguiment del Conveni amb la Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 3 juliol 2018 13:00
  • Reunió Portal de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 11:30
  • Rode de premsa: Visor Pressupostari
  • València (València)
 • dimarts, 3 juliol 2018 09:00
  • Reunió amb el Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 14:00
  • Firma de conveni amb Transparencia Internacional
  • València (València)
 • dilluns, 2 juliol 2018 09:00
  • Seminari sobre el Sistema d'Alertas per a la prevenció de la corrupció
  • València (València)
 • divendres, 29 juny 2018 11:00
  • Inauguració seu de AESCO
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 19:00
  • Exposició Toni Miró - Tribunal de les Aigües
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 11:30
  • Reunió equip de direcció
  • València (València)
 • dijous, 28 juny 2018 09:30
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dimecres, 27 juny 2018 10:00
  • Reunió amb el Sotsecretari i la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 13:00
  • Reunió d'equip de la DGTP
  • València (València)
 • dimarts, 26 juny 2018 11:00
  • Firma de conveni amb COSITAL València i COSITAL Castelló
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 13:00
  • Comissió de valoració subvencions de CEVEX
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 12:00
  • Reunió comissió de seguiment conveni amb la UJI
  • València (València)
 • divendres, 22 juny 2018 10:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI, i la Cap del gabinet de Premsa
  • València (València)
 • dijous, 21 juny 2018 14:00
  • Assistència a Festes de Fogueres de Sant Joan, dinar oferit per la UA
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juny 2018 11:00
  • Reunió amb representants del CEVEX de San Juan
  • Benidorm (Alacant)
 • dimecres, 20 juny 2018 12:00
  • Reunió per al Portal de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 11:15
  • Reunió amb la SA de Serveis Socials
  • València (València)
 • dimecres, 20 juny 2018 10:00
  • Reunió comissió de seguiment del conveni amb la UPV
  • València (València)
 • dimarts, 19 juny 2018 11:30
  • Reunió amb ALCER CASTALIA
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:30
  • Reunió amb la Regidora de participació de l'Ajuntament de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 19 juny 2018 10:00
  • Curs de formació en transparència a les Forces de seguretat de l'Estat
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 18 juny 2018 10:00
  • Comissió de seguiment del conveni amb la UMH
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 19:30
  • Setmana de directores de cinema. Casa del mediterrani
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 14 juny 2018 13:00
  • Reunió comissions valoració subvencions EELL, CCRR
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 12:15
  • Reunió amb el Consell de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 14 juny 2018 10:00
  • Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 12 juny 2018 09:30
  • Jornada Iniciativa Ètica Empresarial
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 juny 2018 10:00
  • Curs formació transparència a les FFSSE
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 8 juny 2018 14:00
  • Reunió comisió de valoració subvencions
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 12:30
  • Reunió amb el DG Fons Europeus, i la EPSAR
  • València (València)
 • divendres, 8 juny 2018 10:30
  • Comissió tècnica de transparència
  • València (València)
 • dijous, 7 juny 2018 09:00
  • Visita Ajuntament d'Alacant i Casa Mediterraneo (Congrés CEVEX)
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 6 juny 2018 09:00
  • Reunió GVA GIP
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 19:00
  • documental. 2030: Educant per al futur sostenible
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 4 juny 2018 10:00
  • Trobada Generalitat - Junta de Castilla La Manxa
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 13:00
  • Reunió amb el director de la OCCI
  • València (València)
 • divendres, 1 juny 2018 10:00
  • Formació en Transparència de les FFSSE
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 16:00
  • Consell de Participació
  • València (València)
 • dijous, 31 maig 2018 12:30
  • Reunió Consorci Projecte CEF Open Data
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 31 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la UMH-Projecte Crimina
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 30 maig 2018 13:30
  • Reunió amb el Conseller de Transparència, el Conseller d'Economía, i Secretari Autonòmic d'Ocupació i Director General del SERVEF
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 11:30
  • Reunió amb el Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència
  • València (València)
 • dimecres, 30 maig 2018 10:00
  • Reunión con AESCO
  • València (València)
 • dimarts, 29 maig 2018 09:00
  • Reunió de la Xarxa Autonómica de Participació Ciutadana
  • Oviedo (Asturias)
 • dilluns, 28 maig 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 28 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el President i el Secretari del Consell rector del CVMC (À Punt)
  • València (València)
 • divendres, 25 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la Associació de Constructors de Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • dijous, 24 maig 2018 14:00
  • Consell de Centres Valencians a l'exterior
  • València (València)
 • dijous, 24 maig 2018 12:00
  • Presentació Bustia Anònima Agència Antifrau
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 23 maig 2018 10:00
  • Reunió amb l'empresa I2CV
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 13:00
  • Reunió Programa Visor Pressupostari
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 11:30
  • Reunió amb el DG de IVAJ
  • València (València)
 • dimarts, 22 maig 2018 10:00
  • Reunió amb el director la de la OCCI
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 12:00
  • reunió equip DGTP
  • València (València)
 • dilluns, 21 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el DG de Cooperació
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 18 maig 2018 09:00
  • Reunió amb el director de la OCCI
  • València (València)
 • dijous, 17 maig 2018 08:30
  • Reunió amb DG de comunicació del Comité de les Regions. Ian Barber
  • Brussel·les
 • dimarts, 15 maig 2018 13:00
  • Reunió amb ALCER
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 15 maig 2018 09:00
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 14 maig 2018 12:00
  • Reunió amb Sotsecretari, Director de la OCCI, Subdirectora de Transparència, i SGA: Bústia responsable
  • València (València)
 • divendres, 11 maig 2018 11:00
  • SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA: Diàleg 360º sobre Transparència i Participació, aspectes esencials del govern obert.-Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 maig 2018 18:00
  • SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA: Taula redona: Els pactes de l'integritat a la contractació
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 10 maig 2018 11:00
  • SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA: Constitució del "Foro de Govern Obert"-MHAP
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 9 maig 2018 11:00
  • Reunió amb el Director de la Oficina de Conflicte d'Interessos
  • València (València)
 • dimarts, 8 maig 2018 12:30
  • SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA: Reunió de la Xarxa de Transparència de la FVMP
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 8 maig 2018 09:00
  • SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA: I Fira de Govern Obert-Fronteres del Govern Obert
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 maig 2018 21:00
  • SETMANA DE L'ADMINISTRACIÓ OBERTA: Sopar amb ponents de la Fira de Govern Obert
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 7 maig 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 7 maig 2018 09:00
  • SETMANA DE LA ADMINISTRACIÓ OBERTA: Jornada" Estado abierto: retos y oportunidades"
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 4 maig 2018 14:00
  • Reunió amb el Conseller i l'assessor
  • València (València)
 • divendres, 4 maig 2018 12:00
  • Reunió de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 13:00
  • Reunió amb Assessor d'assumptes generals Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 11:30
  • Reunió amb DG Relacions amb la Unió Europea, i el Sotsecretari
  • València (València)
 • dijous, 3 maig 2018 09:30
  • Reunió per Skype de constitució de la Comissió de seguiment del Conveni amb la UJI
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 21:00
  • Visita a la Fira d'Abril, de la Federació de Cases d'Andalusía
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 19:00
  • Presentació de l'Informe 'Innovació i Qualitat de Transparència' amb Hervé Falciani
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 12:00
  • Moderar taula redona UPV: Participació ciutadana, tecnología i aplicacions
  • València (València)
 • dimecres, 2 maig 2018 10:30
  • Desdejuni-presentació a la premsa de l'acte Innovació i qualitat de la transparència
  • València (València)
 • dilluns, 30 abril 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 12:00
  • Reunió amb Ivan Castañon-Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència [Oficina de Suport a la Portavocia i Oficina del Secretariat del Consell
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 10:00
  • Reunió amb Sotsecretari de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 27 abril 2018 09:30
  • Reunió de constitució de la comissió del conveni amb la Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dijous, 26 abril 2018 10:00
  • Reunió Grup treball transparència i rendició de comptes del MAHP
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 25 abril 2018 11:00
  • Taula redona "Foro de transparenica e innovación democrática" del Govern d'Aragó
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimecres, 25 abril 2018 10:00
  • Reunió amb l'empresa Kampal Data Solutions
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dimarts, 24 abril 2018 14:30
  • Reunió amb la subdirectora de transparència i participació
  • València (València)
 • dilluns, 23 abril 2018 18:30
  • Visita CEVEX Saragossa
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dilluns, 23 abril 2018 17:30
  • Visita Fira de Cases Regionals de Saragossa
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dilluns, 23 abril 2018 14:00
  • Dinar amb la Consejera de Transparencia de Zaragoza
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • dissabte, 21 abril 2018 10:15
  • Día de l'exaltació a l'interés turístic internacional de les festes de Moros i Cristians de Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 20 abril 2018
  • Jornades formatives: Auditoria ciutadana en la contractació pública
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 17:00
  • Reunió amb membres de la Comissió Europea
  • València (València)
 • dijous, 19 abril 2018 09:00
  • Jornades formatives: Auditoria ciutadana en la contractació pública
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 17:30
  • Consell Social de la ciutat de València
  • València (València)
 • dimarts, 17 abril 2018 13:00
  • Signatura conveni Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 16 abril 2018 12:30
  • Reunió amb Ivan Castañon, Dtor Gnral Coordinació Institucional Vicepresidencia
  • València (València)
 • diumenge, 15 abril 2018
  • 25 Aniversari de la Falla El Toro
  • Calvià (Illes Balears)
 • dissabte, 14 abril 2018
  • 25 Aniversari de la Falla El Toro
  • Calvià (Illes Balears)
 • divendres, 13 abril 2018
  • 25 Aniversari de la Falla El Toro
  • Calvià (Illes Balears)
 • divendres, 13 abril 2018 13:00
  • Reunió amb el Conseller i el Sotsecretari
  • València (València)
 • divendres, 13 abril 2018 12:00
  • Reunió GVAgip
  • València (València)
 • dijous, 12 abril 2018
  • V Conferència de la xarxa autonòmica de participació ciutadana
  • Cartagena (Murcia)
 • dimecres, 11 abril 2018
  • V Conferència de la xarxa autonòmica de participació ciutadana
  • Cartagena (Murcia)
 • dimarts, 10 abril 2018 10:00
  • Reunió de constitució de la Comissió de seguiment del conveni de transparència amb la UMH
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 5 abril 2018 12:00
  • Acte primer any pacte integritat Ajuntament de Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 4 abril 2018 16:30
  • Reunió Skype amb responsable IFF
  • València (València)
 • dimecres, 4 abril 2018 10:00
  • Reunió Bústia responsable
  • València (València)
 • dimarts, 3 abril 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 2 abril 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 28 març 2018 10:00
  • Consell de salut de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 27 març 2018 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Participació
  • València (València)
 • dilluns, 26 març 2018 11:30
  • Reunió amb el DG Cooperació
  • València (València)
 • dimecres, 21 març 2018 09:00
  • Reunió seguiment conveni amb la UPV
  • València (València)
 • dilluns, 19 març 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dissabte, 17 març 2018 17:00
  • Recepció CEVEX President de la Generalitat
  • València (València)
 • dijous, 15 març 2018 11:30
  • Visita CEVEX Ciutat de les Arts i Les Ciències
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 12:00
  • Visita CEVEX Ajuntament de València-Mascletà
  • València (València)
 • dimecres, 14 març 2018 10:30
  • Visita CEVEX Capitania General-Convent de Sant Domenec
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 12:30
  • Visita CEVEX Palau de Les Corts
  • València (València)
 • dimarts, 13 març 2018 11:00
  • Visita CEVEX Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 12 març 2018 11:30
  • Comissió de seguiment del Conveni amb la UA
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 9 març 2018 11:00
  • Reunió comissió càtedra Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 19:00
  • Presentació revista LUX Barcelona. Revista de transparència metropolitana
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 6 març 2018 11:00
  • Reunió d'equip de la DGTP
  • València (València)
 • dimarts, 6 març 2018 10:00
  • Reunió amb el Cap Superior de la Policia Nacional, i General de Divisió de la Guardia Civil
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 5 març 2018 13:00
  • Assistència al Internet Freedom festival
  • València (València)
 • divendres, 2 març 2018 10:00
  • Entrevista amb periodista de "El Salto diario" País Valencià
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 13:00
  • Ponència: Foment i impuls de la participació ciutadana a la Comunitat valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 28 febrer 2018 11:30
  • Ponència: El Bon Govern
  • València (València)
 • dilluns, 26 febrer 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 20:30
  • Premis "Importantes" Diario Información
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 22 febrer 2018 13:00
  • celebració Día Internacional de la Igualtat Salarial
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb la subdirectora general de transparència i participació
  • València (València)
 • dijous, 22 febrer 2018 09:30
  • Reunió de Govern Obert-Grup de treball de fromació
  • València (València)
 • dimecres, 21 febrer 2018 19:30
  • Jornada Ètica i Bon Govern-Cicle de conferències govern obert-Ajuntament de Llíria
  • Llíria (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 18:00
  • "Gobierno abierto 2018: la agenda que viene"
  • València (València)
 • dimarts, 20 febrer 2018 12:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 19 febrer 2018 12:00
  • Reunió Llei de Govern Obert
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 11:00
  • Reunió amb Iván Castañón - DG Coordinació Vicepresidència
  • València (València)
 • divendres, 16 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb la cap del gabinet de vicepresidència
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 13:00
  • Reunió de equip de la DGTP
  • València (València)
 • dijous, 15 febrer 2018 11:00
  • Recepció dels alumnes del mòdul formatiu Dinamització Comunitària (SERVEF de Torrent)
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 16:00
  • Reunió amb el DGTIC
  • València (València)
 • dimecres, 14 febrer 2018 10:30
  • Reunió amb representants del CEVEX de Connecticut
  • València (València)
 • dijous, 8 febrer 2018 09:00
  • Jornades: Debat sobre la Corrupció Pública
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 13:00
  • Signatura del conveni amb l'Associació Espanyola de Fundacions
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 12:30
  • Reunió amb personal de la regidoria de participació de Xàtiva
  • València (València)
 • dimecres, 7 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb la UPV per a conveni de transparència 2019
  • València (València)
 • dimarts, 6 febrer 2018 13:00
  • Reunió amb el sotsecretari
  • València (València)
 • dilluns, 5 febrer 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 12:00
  • Reunió amb la regidora de transparència de l'ajuntament de València, Neus Fábregas
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 10:00
  • Reunió amb Luis Martínez, diputat de transparència, i amb el Cap de Servei de Transparència de la Diputació de Castelló
  • València (València)
 • divendres, 2 febrer 2018 09:30
  • Reunió amb personal de la OCCI
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 18:30
  • Inauguració Fira de les Cases Regionals
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 14:00
  • Consell de CEVEX
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 12:00
  • Reunió amb personal de la Conselleria educació, Conselleria de transparència, i Transparencia Internacional
  • València (València)
 • dijous, 1 febrer 2018 09:00
  • Reunió amb el Conseller i el Sotsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 31 gener 2018 11:30
  • Grup de treball de transparència i redenció de comptes del foro
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 31 gener 2018 09:30
  • Grup de treball de transparència y rendició de comptes de la comissió sectorial
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 30 gener 2018 18:00
  • Consell Rector del IVAJ
  • València (València)
 • dimarts, 30 gener 2018 10:00
  • Reunió de coordinació de la direcció general
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 29 gener 2018 09:00
  • Visita a la "Casita del Reposo"
  • Orihuela (Alacant)
 • divendres, 26 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el Servei de Transparència i la Subdirectora
  • València (València)
 • divendres, 26 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Participació
  • València (València)
 • dijous, 25 gener 2018 16:00
  • Consell de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 16:30
  • Reunió via skype amb membres del Center for Applied Learning and Impact Information & Media Practice
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 13:00
  • Comissió de seguiment del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 11:00
  • Reunió amb el sotsecretari general del sector públic
  • València (València)
 • dimecres, 24 gener 2018 10:00
  • Comissió Tècnica de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 23 gener 2018 12:00
  • Consell rector de l'IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 22 gener 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 17 gener 2018 12:00
  • Reunió Llei de Govern Obert
  • València (València)
 • dimarts, 16 gener 2018 10:00
  • Reunió amb personal del departament d'Economia Aplicada, de la Facultat d'Econòmiques, de la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 13:00
  • Reunió amb el servei de Participació
  • València (València)
 • dilluns, 15 gener 2018 11:00
  • Reunió amb Servei de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 12:00
  • Reunió amb Ajuntament de València - Projecte Unió de Periodistes
  • València (València)
 • divendres, 12 gener 2018 09:00
  • Reunió amb l'equip del Servei de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 12:00
  • Reunió amb Hisenda i Funció Pública
  • València (València)
 • dijous, 11 gener 2018 10:00
  • Reunió amb la DG de Justícia
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 12:00
  • Reunió amb el Servei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 10 gener 2018 10:00
  • Reunió amb Pedro A. Pernias DGTIC
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 17:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 8 gener 2018 13:45
  • Reunió amb la subdirectora de transparència i participació
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 12:00
  • Reunió amb l'assesor del Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 11:30
  • Reunió amb la Presidenta del CEVEX de Sevilla
  • València (València)
 • dimecres, 27 desembre 2017 10:00
  • Reunió per a l'estudi de les al·legacions a la Llei de Lobbies
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 13:00
  • Reunió equip de coordinació de la DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 26 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb representants de la Casa de València de Barcelona
  • València (València)
 • divendres, 22 desembre 2017 09:30
  • Reunió amb el Director General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència [Oficina de Suport a la Portavocia i Oficina del Secretariat del Consell] Iván Castañón
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 19:30
  • Concert de Nadal del XXXVI Cicle de Concerts de la Unitat de Música Militar
  • València (València)
 • dijous, 21 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Presidenta del CEVEX de Falla el Toro de Calvià
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 13:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació i el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 11:30
  • Reunió amb el Secretari Gnral del IVAJ, i el DG de Política Educativa sobre la Llei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 10:30
  • Reunió amb el Sotsecretari de la Conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 20 desembre 2017 09:00
  • Reunió amb Julián López Milla, DG Anàlisi, Polítiques Públiques i Coordinació
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 13:30
  • Reunió amb representants del CEVEX de Santiago de Xile
  • València (València)
 • dimarts, 19 desembre 2017 10:30
  • Consell de Salut de la CV
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017
  • Trobada govern regió de Múrcia-Generalitat Valenciana
  • Cartagena (Murcia)
 • dilluns, 18 desembre 2017 14:30
  • Dinar de cloenda de la trobada Región de Murcia-Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 13:30
  • Posada en comú de conclusions, i Cloenda de la trobada
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 12:45
  • Reunió de treball dels alts càrrecs i tècnics de Múrcia i València
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:15
  • Roda de premsa i reunió dels alts càrrecs de Múrcia i València
  • València (València)
 • dilluns, 18 desembre 2017 11:00
  • Inauguració de la Trobada Región de Murcia-Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 12:00
  • Reunió amb el Conseller, Manuel Alcaraz
  • València (València)
 • dijous, 14 desembre 2017 09:30
  • Aula al Carrer-Silla
  • Silla (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 21:00
  • Sopar amb el Fiscal Horrach i el Conseller Manuel Alcaraz
  • València (València)
 • dimecres, 13 desembre 2017 19:00
  • Conferència Padro Horrach-Dia mundial contra la corrupció
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 13:00
  • Reunió equip de coordinació de la DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 12:00
  • Reunió Palaus Transparents
  • València (València)
 • dimarts, 12 desembre 2017 09:30
  • Inauguració jornades de transparència Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 11 desembre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació equip directiu de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 12:00
  • Reunió amb Elena Ramallo, càtedra internacional de Responsabilitat Social i Transparència, Galícia
  • València (València)
 • dilluns, 11 desembre 2017 10:00
  • Reunió de Coordinació del equip de la DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 5 desembre 2017 10:00
  • Reunió amb EVERIS sobre open data i el portal de transparència
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 19:00
  • Cloenda de l'acte a càrrec del Conseller Manuel Alcaraz
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 17:15
  • Actuacions musicals
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 16:00
  • Homenatge a tots el presidents, i les Falleres del la Casa de València en París
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 15:30
  • 70 aniversari CEVEX de Paris- Recepció d'autoritats
  • València (València)
 • diumenge, 3 desembre 2017 14:00
  • Commemoració centenari CEVEX de Paris-Assaig de la Capella dels Ministrers
  • Paris
 • dijous, 30 novembre 2017 12:30
  • Reunió amb la empresa Impact on Integrity España, per a la presentació del Sistema BKMS
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 11:00
  • Reunió amb Juan Zuriaga Ruiz: Presidente de la Federación Valenciana de casas Regionales de España Jesús Martínez Gabaldon Presidente de la Federación de casas Castilla la Mancha comunidad Valenciana
  • València (València)
 • dijous, 30 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb CAVE-COVA
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 14:15
  • cloenda curs de les Unitats de Transparència amb el Degà de la Facultat de Ciències Socials
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 12:30
  • Reunió amb la Cap de Servei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 29 novembre 2017 10:30
  • Reunió amb FHS i Cap del Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 13:00
  • Reunió equip de coordinació de la DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 28 novembre 2017 09:30
  • Reunió amb la DG Advocacía
  • València (València)
 • diumenge, 26 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 16:30
  • Reunió amb els membres del CEVEX de Mar del Plata
  • Mar del Plata
 • dissabte, 25 novembre 2017 13:30
  • Dinar amb la directiva del CEVEX de Mar del Palata
  • Mar del Plata-Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Sra. Vicecónsul Honoraria de España en Mar del Plata, Claudia Alvarez Argüelles
  • Mar del Plata, Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 11:30
  • Visita al CEVEX Mar del Plata
  • Mar del Plata-Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 10:00
  • Visita a la ciutat de Mar del Plata
  • Mar del Plata-Argentina
 • dissabte, 25 novembre 2017 09:20
  • Recepció a l'aeroport de Mar del Plata
  • Mar del Plata (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • divendres, 24 novembre 2017 18:00
  • Acomiadament
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 16:00
  • Visita a la seu del CEVEX de Rosario i trobada amb els socis. Grup de danses Micalet, i cor "Voces Levantinas"
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 13:30
  • Dinar amb la comissió directiva dels CEVEX de Rosario, i el CEVEX de Córdoba
  • Rosario (Aregntina)
 • divendres, 24 novembre 2017 12:00
  • Recepció al "Palacio de los Leones" del ajuntament de Rosario
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 10:30
  • Visita a la ciutat de Rosario
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 09:30
  • Desdejuni oficial al bar cultural "El Cairo"
  • Rosario (Argentina)
 • divendres, 24 novembre 2017 08:00
  • Recepció a l'aeroport de Rosario Islas Malvinas
  • Rosario (Argentina)
 • dijous, 23 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • dijous, 23 novembre 2017 20:00
  • Sopar amb el CEVEX Falla el Turia-Actuació del Grup de Danses-Actuació de l'agrupació coral
  • Buenos Aires-Argentina
 • dijous, 23 novembre 2017 19:45
  • Trobada amb els membres de la Falla el Turia
  • Buenos Aires-Argentina
 • dijous, 23 novembre 2017 19:00
  • Recepció i Signatura al Llibre d'Or CEVEX Falla El Túria
  • Buenos Aires
 • dimecres, 22 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • dimecres, 22 novembre 2017
  • Encuentro regional de las Américas, de la Alianza para el Gobierno Abierto
  • Buenos Aires
 • dimarts, 21 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • dimarts, 21 novembre 2017 09:00
  • Encuentro regional de las Américas, de la Alianza para el Gobierno Abierto
  • Buenos Aires
 • dilluns, 20 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • dilluns, 20 novembre 2017 13:00
  • Trobada amb els CEVEX de San Juan i Mendoza
  • Buenos Aires
 • diumenge, 19 novembre 2017
  • "Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto", i Trobada amb els CEVEX d'Argentina
  • Argentina
 • divendres, 17 novembre 2017
  • XXII Congres internacional del CLAD sobre Reforma de l'estat i de l'administració Pública
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 novembre 2017
  • XXII Congres internacional del CLAD sobre Reforma de l'estat i de l'administració Pública
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 novembre 2017 12:30
  • Ponència en Panel Temàtic: "Confianza y gobierno abierto en España: realidades y expectativas de lo local"
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 15 novembre 2017 13:00
  • Reunió amb el conseller
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 18:30
  • Presentació Taula Redona "Transparencia y nuevo periodismo", organitzada per la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap del servei de participació
  • València (València)
 • dimarts, 14 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb el servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació equip directiu de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 13 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb la DG de Relacions amb la UE
  • València (València)
 • divendres, 10 novembre 2017
  • La reforma de la llei estatal de Transparència: reptes i possibilitats
  • Toledo (Toledo)
 • dijous, 9 novembre 2017
  • La reforma de la llei estatal de Transparència: reptes i possibilitats
  • Toledo (Toledo)
 • dimecres, 8 novembre 2017 12:00
  • Compareixença del Conseller pressupostos 2018
  • València (València)
 • dimecres, 8 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • dimarts, 7 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora i la Cap del Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 20:00
  • Conferència del Conseller al Foro d'Opinió de Torrent
  • Torrent (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 18:00
  • Consell Social de la Ciutat de València
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació equip directiu de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 6 novembre 2017 10:00
  • Reunió de coordinació de l'equip de la DGTIP
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 13:00
  • Reunió sobre Transparència en la contractació
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 10:00
  • Reunió amb el Gabinet Tècnic
  • València (València)
 • divendres, 3 novembre 2017 09:00
  • Reunió amb la cap de servei de transparència
  • València (València)
 • dimarts, 31 octubre 2017 09:00
  • Inaugurar jornada UMH: "Corrupció privada: Cap a una major transparència en l'àmbit de l'empresa privada mitjançant els compliance programs"
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 30 octubre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació equip directiu de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 30 octubre 2017 12:00
  • Reunió amb la subdirectora i equip del Servei de Participació
  • València (València)
 • dijous, 26 octubre 2017 13:00
  • Conferència jornada "Participació ciutadana en el procediment legislatiu autonòmic" de la Universitat Miguel Hernández
  • Orihuela (Alacant)
 • dimecres, 25 octubre 2017 12:00
  • Reunió amb el Director de la OCCI
  • València (València)
 • dimecres, 25 octubre 2017 09:30
  • IX Congrés de Comunicació Digital en la CV
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 12:00
  • Reunió de Coordinació del equip de la DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 24 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb Antoni Such, DG d'Administració Local
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 10:30
  • Reunió amb el Servei de Participació
  • València (València)
 • dilluns, 23 octubre 2017 09:30
  • Reunió sobre el Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dissabte, 21 octubre 2017 16:30
  • Taula redona organitzada per CAVE-COVA: "Participación ciudadana: clave de los nuevos tiempos. Mitos, impulsos y frenos"
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 20 octubre 2017 17:30
  • Jornades Pressupostos Participatius
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 12:00
  • Reunió equip de coordinació de la DGTIP
  • València (València)
 • divendres, 20 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb la Regidora de participació de l'ajuntament de Benicarló
  • València (València)
 • dijous, 19 octubre 2017
  • IV Conferència de la xarxa autonòmica de participació ciutadana
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dimecres, 18 octubre 2017 15:30
  • IV Conferència de la xarxa autonòmica de participació ciutadana
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dimarts, 17 octubre 2017 09:00
  • Reunió de la Comissió Mixta de Seguiment i Control del Conveni de col•laboració entre la Generalitat i la UPV sobre càtedra de transparència i gestió de dades per a la realització d'activitats relacionades amb la mateixa.
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència de la activitat pública
  • València (València)
 • dilluns, 16 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transaprència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 13 octubre 2017 13:00
  • trobada amb la tinent d'alcalde i delegada d'Educació i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sevilla, Adela Castaño
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 13 octubre 2017 12:00
  • trobada amb el D.G. de Transparència de l'Ajuntament de Sevilla, D. Juan Tomás de Aragón
  • Sevilla (Sevilla)
 • divendres, 13 octubre 2017 10:00
  • Assistència a la Fira de Federació de cases regionals i provincials de Sevilla
  • Sevilla (Sevilla)
 • dimecres, 11 octubre 2017 14:00
  • Intervenció al seminari "Buena gobernanza y transparencia en las entidades locales del Mediterráneo" en el marco de las actividades de la “Semana Europea de Regiones y Ciudades 2017”
  • Brussel·les
 • dimarts, 10 octubre 2017 19:00
  • Trobada de valencians amb el President de la Generalitat, amb degustació de productes valencians, a la Representació Permanent d'Espanya davant la UE.
  • Brussel·les
 • diumenge, 8 octubre 2017 18:30
  • Entrada cristiana-Festes Moros i Cristians
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 6 octubre 2017 12:00
  • Presentació de les Jornades Pressupostos Participatius
  • Xàtiva (València)
 • dijous, 5 octubre 2017 13:00
  • Reunió sobre la Llei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 11:00
  • Reunió amb representant de la Syngapore Polytechnic
  • València (València)
 • dimecres, 4 octubre 2017 09:00
  • Reunió amb el Director de OCCI
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 16:30
  • Consell de Participació Ciutadana de la CV
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 12:30
  • Reunió de coordinació de la direcció general
  • València (València)
 • dimarts, 3 octubre 2017 09:00
  • Comissió tècnica de coordinació de transparència de la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 2 octubre 2017 10:00
  • Reunió amb la DG de la Advocacía i la Interventora General de la Generalitat Valenciana sobre Pactes d'Integritat
  • València (València)
 • divendres, 29 setembre 2017 09:30
  • Jornada d'acces a la informació com servei públic "Del derecho y no del revés" Diputació de Castelló
  • Almassora (Castelló)
 • dijous, 28 setembre 2017 17:00
  • Reunió a Les Corts
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 16:00
  • Consell dels CEVEX
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb la sotsecretaria d'Hisenda, DGTIC i DG Pressupostos, sobre ferramentes digitals per a canalitzar la informació de contractes i pressupostos de la GV
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb la vicepresidenta del Consell dels CEVEX
  • València (València)
 • dijous, 28 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb Mª José Broseta, Presidenta de la Federació de AAVV de València
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 16:00
  • Taula Redona: Experiències de govern i òrgans de participació: País Basc, Catalunya i el País Valencià (Jornada IPRODES Universitat de València)
  • València (València)
 • dimecres, 27 setembre 2017 10:00
  • Jornada Órgans Participatius de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 26 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb Belén Ivars, regidora de transparència de l'ajuntament de Benissa
  • Benissa (Alacant)
 • dimarts, 26 setembre 2017 10:00
  • Inauguració VIII edició Jornades de govern local, Ajuntament Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 25 setembre 2017
  • Trobada amb el govern d'Aragó
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 25 setembre 2017 13:30
  • Conclusions de les Jornades
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:30
  • Reunió de treball Transparencia -Participació entre Gobierno de Aragón-Generalitat Valenciana
  • Morella (Castelló)
 • dilluns, 25 setembre 2017 10:00
  • Inauguració de la Jornada de treball Gobierno de Aragón-Generalitat Valenciana
  • Morella (Castelló)
 • dissabte, 23 setembre 2017
  • Acte de proclamació de Capitans i Bellees de l'associació de festes de moros i cristians "San Francisco de Asis"
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 22 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb el director de la Oficina de Control de Conflictes d'Interessos
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 11:00
  • Reunió de la Comissió mixta de cooperació entre la Generalitat Valenciana i la FVMP
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 10:00
  • Inauguració de les Jornades Open Data de la Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 21 setembre 2017 09:00
  • II Jornada La resposta penal als reptes del bon govern
  • València (València)
 • dimarts, 19 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • dilluns, 18 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • dilluns, 18 setembre 2017 16:00
  • Reunió amb el CEVEX de Washington
  • Washington
 • dilluns, 18 setembre 2017 13:30
  • Reunió amb Jorge Flores de OpenGov
  • Washington
 • dilluns, 18 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb Katherine Wikrent- Open Contracting Partnership
  • Washington
 • diumenge, 17 setembre 2017
  • Trasllat a Washington
  • Washington
 • diumenge, 17 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • dissabte, 16 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • dissabte, 16 setembre 2017 14:00
  • Trobada amb el CEVEX de Connecticut
  • València (València)
 • divendres, 15 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • divendres, 15 setembre 2017 13:00
  • Reunió-conferència en Data & Society
  • Nova York
 • divendres, 15 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb l'empresa espanyola de tecnologia en data Carto
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 18:00
  • Taula redona a "Thought Works"
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 13:30
  • Reunió amb Intersection
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 11:00
  • Reunió amb Civic Hall
  • Nova York
 • dijous, 14 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb Brittany Lane, de Open Goverment Partnership
  • Nova York
 • dimecres, 13 setembre 2017
  • Viatge Nova York amb motiu de la divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats.
  • Nova York
 • dilluns, 11 setembre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 13:00
  • Reunió amb Neus Fàbregas, regidora de transparència, participació i cooperació de l'Ajuntament de València
  • València (València)
 • dilluns, 11 setembre 2017 10:00
  • Reunió sobre la Llei de lobbies
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 13:00
  • Reunió de coordinació de l'equip de la direcció general
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 11:30
  • reunió amb la Subdirectora de transparència i participació
  • València (València)
 • divendres, 8 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb la sotsecretaria d'Hisenda, DGTIC i DG Pressupostos, i Digital Value
  • València (València)
 • dimecres, 6 setembre 2017
  • Viatge CEVEX Valladolid
  • Valladolid (Valladolid)
 • dimecres, 6 setembre 2017 12:30
  • Reunió amb personal de la DGTIC sobre el Portal de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 22:00
  • Sopar amb la Junta directiva CEVEX de Valladolid
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 13:30
  • Hissada de la Senyera a la XXXV edició de la "Feria del Folklore y Gastronomía" de Valladolid. Posterior visita CEVEX
  • València (València)
 • dimarts, 5 setembre 2017 07:30
  • Viatge CEVEX Valladolid
  • Valladolid (Valladolid)
 • dilluns, 4 setembre 2017 17:00
  • Reunió de coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 4 setembre 2017 10:00
  • Reunió amb el subdirector de la Oficina de conflicte d'interessos
  • València (València)
 • dijous, 31 agost 2017 12:00
  • Reunió amb l'equip del servei de Transparència.
  • València (València)
 • dimarts, 29 agost 2017 10:00
  • Reunió amb la defensora del veinatge de Paterna.
  • València (València)
 • dilluns, 28 agost 2017 12:00
  • Reunió amb la cap de servei de Transparència de l'Activitat Pública.
  • València (València)
 • dimecres, 23 agost 2017 12:00
  • Reunió amb el senyor Font, regidor de l'Ajuntament de Cullera.
  • València (València)
 • dimarts, 22 agost 2017 12:00
  • Reunió amb la cap de Servei de Transparència.
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 13:00
  • Reunió comissió de coordinació entre GV i FVMP
  • València (València)
 • divendres, 28 juliol 2017 09:30
  • Reunió de la comissió de seguiment de la càtedra de la Universitat de València: "Govern obert, participació i open data"
  • València (València)
 • dijous, 27 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb el Gabinet del Conseller, la Secretaria Autonòmica, i el gabinet Tècnic sobre la Llei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb la Directora General de gestió sanitària
  • València (València)
 • dimecres, 26 juliol 2017 11:00
  • Reunió amb representants de l'empresa Digital Value
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb el secretari general de la UJI
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 11:00
  • Reunió conveni Transparència Internacional
  • València (València)
 • dimarts, 25 juliol 2017 10:00
  • Reunió conclusions sobre les Jornades de la nova Llei de participació amb Culturama
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 24 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 21 juliol 2017 11:00
  • Reunió ambs els Ajuntaments de mes 50 mil habitants (Xarxa > 50 mil)
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 20 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb la Subdirectora
  • València (València)
 • dijous, 20 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb la directora general de Justícia
  • València (València)
 • dimecres, 19 juliol 2017 11:30
  • Presentació de la web comptes oberts
  • València (València)
 • divendres, 14 juliol 2017
  • Desmitificando el Gobierno Abierto
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • divendres, 14 juliol 2017 14:30
  • Dinar amb Alcalde, Consellera de Relacions institucionals i la Junta de la Federació de Cases Regionals
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • divendres, 14 juliol 2017 13:00
  • Recepció institucional al Parlament de Navarra
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • divendres, 14 juliol 2017 11:30
  • Recepció Junta de la Federació de Cases Regionals
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • divendres, 14 juliol 2017 08:00
  • Invitació Casa de València en Pamplona festivitat San Fermín
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dijous, 13 juliol 2017 09:00
  • Desmitificando el Gobierno Abierto
  • Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)
 • dimecres, 12 juliol 2017
  • Dialegs d'estiu
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017
  • Dialegs d'estiu
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 11 juliol 2017 12:30
  • Reunió amb el regidor d'urbanisme
  • Sant Joan d'Alacant (Alacant)
 • dilluns, 10 juliol 2017 15:00
  • Reunió de la comissió avaluadora de les subvencions a entitats locals
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 13:30
  • Reunió amb representants del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb els diputats de transparència de les Diputacions de Castelló, Alacant i València
  • València (València)
 • dilluns, 10 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 7 juliol 2017 09:00
  • Jornades Llei de Participació
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 6 juliol 2017 16:30
  • Reunió amb Culturarts, SA Cultura, DG Turisme, sobre activitats culturals a les seus de Palaus Transparents
  • València (València)
 • dijous, 6 juliol 2017 10:00
  • Jornades avantprojecte Llei de Lobbies
  • València (València)
 • dimecres, 5 juliol 2017 11:30
  • "Datos abiertos en la administración"-Presentació de la guia estratègica del grup de dades obertes de la xarxa d'entitats locals de la FEMP
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 4 juliol 2017 13:00
  • Reunió amb el equip de la DGTIP sobre convenis amb les univeritats
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 4 juliol 2017 09:00
  • Reunió amb representants de la Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dilluns, 3 juliol 2017 11:00
  • Grup de treball d'experts en Participació en Espanya, del "Centro de estudios políticos y constitucionales"
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 30 juny 2017 08:30
  • Jornades sobre la nova Llei de Participació
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 29 juny 2017 08:30
  • Jornades sobre la nova Llei de Participació
  • Paiporta (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 12:30
  • Reunió seguiment de Palaus Transparents
  • València (València)
 • dimecres, 28 juny 2017 09:00
  • Reunió d'organització amb la subdirectora de transparència i participació
  • València (València)
 • dimarts, 27 juny 2017
  • Ple del consell general de ciutadania espanyola a l'exterior
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 juny 2017 10:00
  • Consell de salut de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 26 juny 2017 09:00
  • Ple del consell general de ciutadania espanyola a l'exterior
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 22 juny 2017 13:00
  • Reunió amb el servei de Transparencia
  • València (València)
 • dijous, 22 juny 2017 09:30
  • Reunió amb el Servei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 21 juny 2017 14:30
  • Dinar oferit per la Universitat d'Alacant amb motiu de la festivitat de Sant Joan
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 juny 2017 14:00
  • "Mascletà" Plaça dels Estels
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 21 juny 2017 09:00
  • Reunió amb el equip del servei de transparencia per al disseny de la carpeta de l'alt càrrec
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 11:00
  • Reunió de la comissió d'evaluació de les seubvencions als CEVEX i Cases Regionals
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 20 juny 2017 09:00
  • Forum Europa: Elena Cebrian
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 19:30
  • Inauguració exposició Veus Veïnals, de la Federació d'AAVV
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 19 juny 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 16 juny 2017 19:00
  • Festa de l'estiu de la residencia i centre de dia JUBALCOI
  • Alcoi (Alacant)
 • divendres, 16 juny 2017 09:30
  • Reunió amb representants de la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 12:00
  • Reunió sobre l'el·laboració del Reglament de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 15 juny 2017 09:30
  • Reunió amb el Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 14 juny 2017 10:00
  • Reunió de la Comissió permanent de colaboració entre la Generalitat i la FVMP
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 13:30
  • Reunió equip de direcció ed la DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 12:30
  • Reunió amb el DG d'Analisi, Pol Públiques i Coordinació
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 11:30
  • Reunió sobre Llei del Sector Públic
  • València (València)
 • dimarts, 13 juny 2017 09:30
  • Reunió Pactes d'Integritat
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 17:30
  • Reunió sobre Oficina d'Incompatibilitats
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 12 juny 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 10:00
  • Reunió al voltant de l'esborrany del Reglament d'Incompatibilitats
  • València (València)
 • divendres, 9 juny 2017 09:00
  • Reunió amb el Servei de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 13:00
  • Reunió amb la Subdirectora i la Cap del Servei de l'oficina de recolçament al CTAIBG
  • València (València)
 • dijous, 8 juny 2017 11:30
  • Reunió amb el Conseller i el Sotsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 7 juny 2017 09:00
  • Reunió de les Unitats de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 17:00
  • Implantació de la Transparència i Bon Govern als Ajuntaments de la CV
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 11:00
  • Reunió de coordinació del equip de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 6 juny 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 13:30
  • Reunió amb representant de la revista El Temps
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 11:00
  • Reunió amb el Subdirector de l'IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 5 juny 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 2 juny 2017 10:00
  • Ponencia i Acte de presentació del llibre "L'Agenda 2030: Full de ruta per a ciutats i pobles de la Comunitat Valenciana"
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 1 juny 2017 16:30
  • Reunió Jornades sobre Transparència en les Federacions Esportives
  • València (València)
 • dijous, 1 juny 2017 12:30
  • Roda de premsa Palaus Transparents
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 31 maig 2017 16:00
  • Reunió amb el Sotsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 13:30
  • Reunió amb la UPV sobre la Càtedra de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 12:00
  • Reunió Llei de Lobbies
  • València (València)
 • dimecres, 31 maig 2017 09:00
  • Reunió amb el Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 13:00
  • Reunió amb el Dtor Gnral de Política Lingüística
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 11:30
  • Reunió amb el subdirector d'Atenció a la Ciutadania
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 30 maig 2017 09:00
  • Assistència Comferència FORUM EUROPA
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 14:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 13:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 12:00
  • Reunió amb representant de la Universitat de València
  • València (València)
 • dilluns, 29 maig 2017 10:00
  • Participació en Jornada ODS i municipis VLC
  • València (València)
 • divendres, 26 maig 2017 10:30
  • Reunió amb el Cap de Servei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 24 maig 2017 09:30
  • REUReunions Preparatories del III Pla de Govern Obert
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 24 maig 2017 08:00
  • Reunió preparatoria del "III Plan de gobierno abierto"
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 23 maig 2017 17:30
  • Reunió amb la Junta Directiva de Casa de València en Madrid
  • València (València)
 • dimarts, 23 maig 2017 10:00
  • Reunió Equip de la DGTIP
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 22 maig 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 12:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 19 maig 2017 11:00
  • Reunió Reglament d'incompatibilitats
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 20:00
  • Sopar Nit de les Telecomunicacions
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 16:30
  • “L’accés a la informació i la comunicació com a elements fonamentals en la governabilitat democràtica.” Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 10:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 18 maig 2017 09:00
  • Reunió amb Maria Jesús Carrillo, Unita Análisi i Documentació Model Econòmic y profesors UPV
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:30
  • Reunió amb Vicent Alberola i Francesc Valldecabres, de Música Trobada
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 13:00
  • Reunió de coordinació de la DGTIP
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:30
  • Inauguració Tallers Associacionisme-Más que Palabras
  • València (València)
 • dimecres, 17 maig 2017 10:00
  • Reunió del Conseller, Secretaria Autonòmica i Dtroa Gnral de Transparència, abm representants de la Diputació de València
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 16:30
  • Reunió Consell de participació ciutadana
  • València (València)
 • dimarts, 16 maig 2017 09:00
  • Jornades sobre la implantació del Defensor Local
  • Paterna (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 15 maig 2017 09:00
  • Jornades implantació de la Figura del Defensor Local
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 11 maig 2017 18:30
  • Presentació Informe d'avaluació de l'impacte a Quart de Poblet
  • Quart de Poblet (València)
 • dijous, 11 maig 2017 09:30
  • Reunió constitució de la comissió de seguiment del conveni de Transparència amb la Diputació de València
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 13:00
  • Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la FVMP
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 11:00
  • Reunió amb el sotsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 10:00
  • Reunió amb Maria Pérez Conchillo (Institut Espill)
  • València (València)
 • dimecres, 10 maig 2017 08:15
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparencia, i altre personal de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 13:00
  • Reunió amb Bernard Custard Comunicación Visual
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 9 maig 2017 09:00
  • Reunió conveni transparència amb la Diputació de València
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 11:00
  • Reunió sobre Modificació Consell transparència
  • València (València)
 • dilluns, 8 maig 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dissabte, 6 maig 2017 10:00
  • Actes del XVII Alicantino de Adopción
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 5 maig 2017 09:00
  • Reunió reglament de transparència
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 12:00
  • Reunió comissió de seguiment del Conveni amb la Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 4 maig 2017 10:00
  • Presentació Projecte de Llei de joventut
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 14:00
  • Reunió amb el Conseller y el Gabinet Tècnic sobre decret transitòri del ROF
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 13:30
  • Signatura conveni amb la Univeritat de València
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 12:00
  • TECHFEST Ponencia: Dades Obertes. Casos reals d'empresas
  • València (València)
 • dimecres, 3 maig 2017 09:00
  • Jornada de treball Tècnics de participació dels Ajuntaments de l'Horta Sud
  • Torrent (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 19:30
  • Visita a la Fira d'Andalusia
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 13:00
  • Reunió equip de coordinació
  • València (València)
 • dimarts, 2 maig 2017 11:30
  • Reunió amb al Subdirectora i la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 28 abril 2017 10:00
  • Reunió amb la FVMP i la Defensora del vei de Paterna
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 11:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina de Recolçament al CT
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 10:00
  • Reunió amb la Federació d'Associacions de Veins
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 09:30
  • Reunió amb la Subdirectora General de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 26 abril 2017 08:30
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 13:00
  • Acte signatura codi de bon govern Ajuntament Emperador
  • Emperador (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 25 abril 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 24 abril 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 18 abril 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 17 abril 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimecres, 12 abril 2017 12:30
  • Constitució comissió conveni UA
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 12 abril 2017 10:30
  • Constitució comissió conveni amb la UMH
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 11 abril 2017 13:00
  • Reunió comissió seguiment conveni TI
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 11:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparencia i Participació, i la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 10:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dimarts, 11 abril 2017 09:00
  • Skype amb Jose Luis Blasco, comissió seguiment conveni UJI
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 18:30
  • Consell Social de la Ciutat de València
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 13:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 12:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 10 abril 2017 10:00
  • Signatura Conveni s/Transparència UMH
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 6 abril 2017
  • III Conferència Xarxa autonòmica de Participació
  • Mérida (Badajoz)
 • dimecres, 5 abril 2017
  • III Conferència Xarxa autonòmica de Participació
  • Mérida (Badajoz)
 • dimarts, 4 abril 2017
  • III Conferència Xarxa autonòmica de Participació
  • Mérida (Badajoz)
 • dilluns, 3 abril 2017 12:00
  • Conveni amb la Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 31 març 2017 12:00
  • Reunió amb EVERIS-Raúl Juanes i Marta Cano
  • València (València)
 • divendres, 31 març 2017 10:00
  • Reunió equip de direcció de DGTIP
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 17:00
  • Signatura Conveni s/Transparència UJI
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 12:00
  • Reunió amb el Cap del Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 11:00
  • Reunió amb el Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 10:00
  • Reunió amb la Defensora del Vei de Paterna
  • València (València)
 • dijous, 30 març 2017 09:00
  • Reunió amb l'equip organitzador de Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 13:30
  • Reunió amb la Cap de servei de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 12:00
  • Presentació programa Palaus Transparents
  • València (València)
 • dimecres, 29 març 2017 09:00
  • Reunió amb Sotsecretari
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:30
  • Reunió amb la Cap de Servei de Oficina Recolçament al Consell de Transparencia
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 12:00
  • Reunió amb Cristina Montserrat, de Microsoft
  • València (València)
 • dimarts, 28 març 2017 10:00
  • Consell de Salut
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 17:00
  • Reunió Llei Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 27 març 2017 09:30
  • Reunió amb el President del Patronat del Misteri d'Elx
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 24 març 2017 10:00
  • Reunió Grup Assessor Participació
  • València (València)
 • divendres, 24 març 2017 09:30
  • Workshop organitzat per la UPV, el Geneen Institute de Boston i la Fundació Nexe. També col·laboren EVAP i la FEBF.
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 12:00
  • Reunió amb la advocacia
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 11:30
  • Reunió amb la UPV sobre la càtedra
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 10:30
  • Signatura conveni UPV
  • València (València)
 • dijous, 23 març 2017 09:00
  • Reunió amb cap de servei de Transparencia
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 12:00
  • Reunió amb Cap de servei de Participació
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 11:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 22 març 2017 09:30
  • Reunió amb Gustavo Zaragoza: DG Analisi, Pol Pub i Coordianció
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 12:30
  • Reunió equip de direcció DGTIP
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 11:00
  • Reunió amb Andreu Iranzo Navarro, director de la Fundació Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani
  • València (València)
 • dimarts, 21 març 2017 09:30
  • Signatura adhesió Palaus Transparents. Palau Convent de Sant Doménec
  • València (València)
 • dijous, 16 març 2017 12:30
  • Recepció als CEVEX en el Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 13:00
  • Recepció dels CEVEX a L'Ajuntament de València i assistència a la Mascletà.- Recepció en el Saló de Cristal i després assistència a la Mascletà.
  • València (València)
 • dimecres, 15 març 2017 10:30
  • Recepció del conseller de Transparència als CEVEX
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 13:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 14 març 2017 09:30
  • CEVEX-Setmana fallera-Visita Palaus Transparents
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 13:00
  • Reunió amb representants de la Universitat de Valencia-Conveni
  • València (València)
 • dilluns, 13 març 2017 11:00
  • CEVEX-setmana fallera-Visita guiada a Capitania
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017
  • Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • divendres, 10 març 2017 16:00
  • II Datathon de la Universidad Politécnica de Valencia
  • València (València)
 • dijous, 9 març 2017
  • Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017
  • Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 11:00
  • Reunió conveni UPV
  • València (València)
 • dimecres, 8 març 2017 09:00
  • Reunió DGTIC + Simona Levi al IFF
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017
  • Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 18:00
  • XIX Edició dels Premis Isabel Ferrer, Dia Internacional de la Dona
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 13:00
  • Reunió equip coordinació
  • València (València)
 • dimarts, 7 març 2017 09:30
  • Reunió amb el cap de servei de participació
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017
  • Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dilluns, 6 març 2017 12:00
  • Reunió al Ministeri Hisenda i Funció pública, sobre III Plan Gobierno Abierto
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 3 març 2017 11:30
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 10:00
  • Reunió amb la cap de servei d'Administració electrònica Maria Sanchez
  • València (València)
 • divendres, 3 març 2017 08:30
  • Reunió coordinació DGTIP
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 17:00
  • Comissió Mixta GVA-FVMP
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 12:00
  • Roda de premsa del Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 11:00
  • Reunió amb Luis A. Pardo, regidor d'Informàtica i Transparència de l'Ajuntament de Villena, per desenvolupar un Pla estratègic de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 2 març 2017 10:00
  • Reunió amb Manuel Portolés coordinador del comité de transparència a l'Institut d'Investigación Sanitaria La Fe
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 13:30
  • Reunió amb la Subdirectora i la cap de servei de transparència
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 12:00
  • Reunió amb COSITAL
  • València (València)
 • dimecres, 1 març 2017 10:00
  • Presentació per part de Rafael Castelló dels resultats del treball d'investigació "Mapa dels organs de participació vinculats al govern de la Generalitat.
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 17:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 13:00
  • Reunió equip DGTiP
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb el cap del Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb Jordi Ribalta de OpenSeneca
  • València (València)
 • dimarts, 28 febrer 2017 09:00
  • Ponent en Seminari "Modernización digital de las AAPP en la CV", SOCINFO
  • València (València)
 • dilluns, 27 febrer 2017 10:00
  • Reunió de Equip Directiu Conselleria TRSPIC amb la Cª Hisenda
  • València (València)
 • divendres, 24 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb Fernando Miró i visita a Crimina (Universitat Miguel Hernandez)
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 23 febrer 2017 13:00
  • Signatura conveni amb la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • dijous, 23 febrer 2017 11:30
  • Reunió sobre Pactes d'Integritat
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:30
  • Visita a la Seu d'AVACU amb Dtor Gnral Responsabilitat Social, Josep Ochoa
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 13:00
  • Assistència a la mesa informativa d'EVAP amb motiu del dia de la igualtat salarial
  • València (València)
 • dimecres, 22 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb DG Anàlisis politiques pub i coord, Gustavo Zaragoza
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 13:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 21 febrer 2017 12:30
  • Ponència en el Curs de COSITAL: Transparència en la gestió econòmic financera dels ents locals.
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 12:30
  • Reunió amb Francisco Alvarez, DG de Economía, Empreneduría i Cooperativisme + DG Desenvolupament Rural + l'assessor de la DG SERVEF Joan Sanchis i Muñoz
  • València (València)
 • dilluns, 20 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb el Servei de Participació al voltant dels CEVEX
  • València (València)
 • dissabte, 18 febrer 2017 12:00
  • Acte de CAVECOVA a Ibi
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 13:30
  • Reunió amb la Unió de Consumidors CV
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 12:00
  • Reunió del Grup assessor de Participació
  • València (València)
 • divendres, 17 febrer 2017 10:00
  • Reunió de Treball MESA PER LA IGUALTAT LABORAL I SALARIAL I CONTRA LA FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 17:00
  • Consell rector de l'Ivaj
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 12:30
  • Reunió amb el Conseller Manuel Alcaraz i l'alcalde de València, Joan Ribó
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 11:00
  • Presentació campanya Palaus Transparents
  • València (València)
 • dijous, 16 febrer 2017 10:15
  • Reunió amb la DG Esports
  • València (València)
 • dimecres, 15 febrer 2017 10:00
  • Reunió de la Comissió Tècnica del conveni amb la Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 15 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb Regidor Ajuntament Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 14 febrer 2017 17:30
  • Reunió equip de direcció Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 13:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb Plataforma Intercultural
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb Kliper, visionat publicitat
  • València (València)
 • dimarts, 14 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb la DG Inclusió Social
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 16:00
  • Videoconferència amb representants de Open Contracting Partnership
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 14:00
  • Reunió amb la Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 13:00
  • Reunió amb Jose Ignacio Pastor
  • València (València)
 • dilluns, 13 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb la DG Cultura i Patrimoni, DG Turisme, DG Comerç i Consum, DG Agricultura i DG Internacionalització
  • València (València)
 • divendres, 10 febrer 2017 09:00
  • Reunió amb la Unió de Periodistes
  • València (València)
 • dijous, 9 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb Vicente Aguiló (DGTIC) i l'Ajuntament de Barcelona sobre la Bústia Ciutadana
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 8 febrer 2017 18:00
  • Skype amb Viktor Nestulia TI Ukraine
  • València (València)
 • dimecres, 8 febrer 2017 12:00
  • Presentació de la campanya: "La Generalitat Respon"
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 17:30
  • Reunió de coordinació Conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 13:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 7 febrer 2017 11:30
  • Reunió amb el cap del gabinet del Conseller i la cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 14:30
  • Dinar amb el Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 6 febrer 2017 09:30
  • Reunió equip de coordinació-Resum fitxes tasques 2016
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb Antoni Such, DG Administració Local
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 11:00
  • Reunió amb el Cap de Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dijous, 2 febrer 2017 10:00
  • Reunió amb José de Lamo DG d'Igualtat en la Diversitat
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 15:00
  • Rodatge video promocional Palaus Transparents
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 12:00
  • Reunió amb el president de AVACU Fernado Moner
  • València (València)
 • dimecres, 1 febrer 2017 09:30
  • Reunió amb la Subdirectora i Servei de Participació per la contractació de l'assessorament de l'oficina de suport a l'associcionisme
  • València (València)
 • dimarts, 31 gener 2017
  • Reunió del Consell General de Ciutadanía Espanyola a l'Exterior
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 30 gener 2017
  • Reunió del Consell General de Ciutadanía Espanyola a l'Exterior
  • Madrid (Madrid)
 • diumenge, 29 gener 2017
  • Proclamació de representants Casa de València en Navarra
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dissabte, 28 gener 2017 18:30
  • Proclamació de representants Casa de València en Navarra
  • Pamplona/Iruña (Navarra)
 • dijous, 26 gener 2017 19:00
  • Acte Plataforma per la Unió de La Llosa
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 11:00
  • Reunió de coordinació equip DG
  • València (València)
 • dijous, 26 gener 2017 10:00
  • Reunió amb la Presidenta defensora dels veïns de l'Ajuntament Paterna, Mª Antonia Moreno
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 18:00
  • III Afterwork APD Levante
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 12:00
  • Reunió amb l'empresa Daas Group
  • València (València)
 • dimecres, 25 gener 2017 10:00
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 15:00
  • Consell dels CEVEX
  • València (València)
 • dimarts, 24 gener 2017 10:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:45
  • Reunió amb DG Esports i DG Responsabilitat Social Josep Ochoa
  • València (València)
 • dilluns, 23 gener 2017 13:00
  • Reunió amb el Secretari Autonòmic de Cultura, Albert Girona, sobre Setmanes Culturals als CEVEX
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 12:00
  • Reunió de Coordinació amb el Conseller Manuel Alcaraz
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora General de Transparència i la Cap de Servei de Transparència per a organització i planificació
  • València (València)
 • divendres, 20 gener 2017 09:00
  • Reunió amb el Servei de Participació-CEVEX
  • València (València)
 • dijous, 19 gener 2017 09:30
  • Bústia ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimecres, 18 gener 2017 11:00
  • Reunió amb Klipper al voltant de pre-producció video
  • València (València)
 • dimecres, 18 gener 2017 10:00
  • Reunió amb Cap de Servei de Participació per a tractar el Consell dels Cevex de 24 de gener
  • València (València)
 • dimarts, 17 gener 2017 16:30
  • Reunió de coordinació
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 17 gener 2017 09:30
  • Reunió de les Unitats de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 16 gener 2017 11:00
  • Reunió amb Natxo Bellido, Ajuntament d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 11 gener 2017 12:30
  • Reunió amb la Regidoria de Govern Obert de l'Eliana
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 10:00
  • Pacte del Botanic
  • València (València)
 • dimecres, 11 gener 2017 09:00
  • Reunió amb Coronel Antonio Navarro-Capitania general-Palaus Transparents
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 13:00
  • Reunió equip de direcció de la DG Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 12:30
  • Reunió amb la DG de Pressupostos
  • València (València)
 • dimarts, 10 gener 2017 10:00
  • Reunió amb el Conseller i la DG Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 12:00
  • Reunió amb l'empresa SERIKAT
  • València (València)
 • dilluns, 9 gener 2017 10:30
  • Reunió Bústia Respo nsable
  • València (València)
 • dijous, 29 desembre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 13:00
  • Reunió amb la Sotsecretaria de Cª Hisenda, al voltant de la transparència a la Contractació Pública
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb el persident i tresorer de la Casa de València a Catalunya
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb el president de la Casa de València a Madrid
  • València (València)
 • dimecres, 28 desembre 2016 09:00
  • Reunió amb la Presidenta de la Casa de València a Navarra
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:30
  • Reunió amb Kliper
  • València (València)
 • dimarts, 27 desembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 26 desembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 12:30
  • Reunió amb la Associació Observatori ciutadà contra la corrupció
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dijous, 22 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb Conseller d'educació, Vicent Marzá
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 17:00
  • Reunió del consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 16:00
  • Reunió amb Universitat de València-Conveni 2017
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 10:30
  • Reunió del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 21 desembre 2016 09:00
  • Reunió amb el Subdirector d'Educació i Transparència Internacional al voltant dels Pactes d'Integritat
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 17:00
  • Reunió de la Comissio Mixta GV-FVMP
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 15:00
  • Reunió amb Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 12:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 20 desembre 2016 10:30
  • Reunió amb la DG de Justícia
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 12:30
  • Reunió equip de coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 11:00
  • Reunió president "Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana"
  • València (València)
 • dilluns, 19 desembre 2016 09:00
  • Reunió amb el Cap de Servei de Participació
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 10:30
  • Reunió amb el Cap de Servei de Participació
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 09:30
  • Reunió amb la UPV - Conveni Transparència 2017
  • València (València)
 • divendres, 16 desembre 2016 08:45
  • Reunió amb empresa Klipper
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 18:30
  • Conferència Pablo Ruz - Dia mundial contra la corrupció
  • València (València)
 • dijous, 15 desembre 2016 11:00
  • Consell de Direcció
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 11:30
  • Roda de premsa amb la Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dimecres, 14 desembre 2016 09:00
  • Reunió de coordinació amb la cap de premsa
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 13:30
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 12:00
  • Reunió amb la Intervenció General de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 13 desembre 2016 09:00
  • Reunió amb la Unión de Periodistas
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 19:00
  • Asistència a Conferència Tarso Genro "Ciutats, política i participació ciutadana"
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 12:30
  • Reunió amb Marta Hortelano, DG Promoció Institucional
  • València (València)
 • dilluns, 12 desembre 2016 11:00
  • Reunió amb la DG Advocacia de la Generalitat
  • València (València)
 • divendres, 9 desembre 2016
  • Trobada Mundial de govern obert "Open Goverment Partnership" a Paris
  • Paris
 • dijous, 8 desembre 2016
  • Trobada Mundial de govern obert "Open Goverment Partnership" a Paris
  • Paris
 • dijous, 8 desembre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 7 desembre 2016
  • Trobada Mundial de govern obert "Open Goverment Partnership" a Paris
  • Paris
 • dimarts, 6 desembre 2016
  • Trobada Mundial de govern obert "Open Goverment Partnership" a Paris
  • Paris
 • dimarts, 6 desembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 5 desembre 2016 12:00
  • Reunió Conveni de Transparència 2017-Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 5 desembre 2016 09:30
  • Reunió Conveni de Transparència 2017-Universitat Miguel Hernandez
  • Elx (Alacant)
 • divendres, 2 desembre 2016 18:30
  • Inauguració "Jornades d'associacionisme i participació ciutadana"
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 12:30
  • Reunió de Coordinació amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 2 desembre 2016 10:00
  • Reunió amb la DG de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern
  • València (València)
 • dijous, 1 desembre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 30 novembre 2016 17:30
  • Congres de sostenibilitat urbana
  • Fuenlabrada (Madrid)
 • dimarts, 29 novembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 29 novembre 2016 09:00
  • Assistència "Jornada Integritat Institucional" a la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dilluns, 28 novembre 2016 16:00
  • Ponent jornada "Ética Pública i Republicanisme, de les paraules als fets". La taula que intervindrá es: "Caminant cap a unes administracions étiques"
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 25 novembre 2016 11:30
  • Reunió amb DG de Tecnologies de l'Informació i les Comunicacions
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 10:00
  • Reunió amb la Subdirectora de Transparència i Participació
  • València (València)
 • divendres, 25 novembre 2016 09:00
  • Reunió de coordinació de l'equip de la Direcció General de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb equip DG. Tema: Convenis.
  • València (València)
 • dijous, 24 novembre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 23 novembre 2016 09:00
  • Assisténcia "Congress Internacional de Defensors Locals"
  • Girona (Girona)
 • dimarts, 22 novembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 13:00
  • Reunió amb director de l'empresa "Populate Gobierto"
  • València (València)
 • dilluns, 21 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb presidents d'Alacant i Castelló de la "Asociación de Personas con Enfermedad Renal y Trasplantadas ALCER"
  • València (València)
 • divendres, 18 novembre 2016 10:30
  • Reunió amb Decano i representants COITCV
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 15:00
  • Reunió amb cap de servei de transparència de l'activitat pública
  • València (València)
 • dijous, 17 novembre 2016 10:00
  • Ponent taula redona amb motiu jornada "Pressupostos Participatius" organitzat per l'Ajuntament de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 15 novembre 2016 19:30
  • Assistència "Homenatge als presos franquistes empresonats a Sant Miquel Dels Reis"
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 11:30
  • Reunió amb regidora de Participació del Ajuntament de Vila-Real
  • València (València)
 • dimarts, 15 novembre 2016 10:00
  • Reunió Comissió Interdepartamental del Consell Rector de l'IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 12:30
  • Reunió de treball. Assumpte: Execuciò del programa "Palaus Transparents"
  • València (València)
 • dilluns, 14 novembre 2016 09:30
  • Reunió amb la "Unió de Periodistes"
  • València (València)
 • dijous, 10 novembre 2016 10:30
  • Reunió amb el Conseller
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 10 novembre 2016 09:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 9 novembre 2016 11:00
  • Ponent taller pràctic en matèria de transparència per a representants "CNP Cos Nacional de Policia i GC Guàrdia Civil"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 8 novembre 2016 17:00
  • Assistència reunió del "Consell Social de la Ciutat"
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 11:00
  • Ponent taller práctic en matèria de transparència per a representants "CNP Cos Nacional de Policia i GC Guàrdia Civil"
  • València (València)
 • dimarts, 8 novembre 2016 09:00
  • Reunió representant Cátedra UPV
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 7 novembre 2016 11:00
  • Ponent taller pràctic en matèria de transparència per a prepresentants CNP/GC (Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil)
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 15:00
  • Cloenda Congrès "Los principis de transparència i bona administració en el nou procediment administratiu comú. Análisis de les Lleis 39 i 40/2015"
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 12:00
  • Assistència acompanyant al Conseller en Compareixença pressupostos
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb Subd. del IVAJ
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 16:30
  • Reunió comissió seguiment conveni amb President de Transparència Internacional
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 12:00
  • Reunió amb Cap de Servei de participació ciutadana i societat civil. Tema: Plec de Participació
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:30
  • Reunió amb director de l'empresa "Populate". Tema: Projecte Transparència "Gobierto"
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dijous, 3 novembre 2016 09:00
  • Reunió amb la Comissió de seguiment del Conveni amb la Universitat de València
  • València (València)
 • dimecres, 2 novembre 2016 10:00
  • Inauguració jornades "Democracia participativa en perspectiva multinivel.L'eix autonómico"
  • Orihuela (Alacant)
 • dilluns, 31 octubre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • divendres, 28 octubre 2016 09:00
  • Assistència "II Conferència Autonómica de Participació Ciutadana"
  • Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
 • dimecres, 26 octubre 2016 13:00
  • Reunió de coordinació tallers en materia de Transparència amb GC/CNP
  • València (València)
 • dimecres, 26 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb Alcalde Ajuntament de Biar. Tema: Llei Transparència
  • Biar (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 19:00
  • Assistència presentació "Acte Objetiva" pel Grup de Compromis de la Diputació d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 25 octubre 2016 11:30
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 18:00
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 13:30
  • Reunió amb Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana Igualtat/IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 24 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb Institucions Autogover, Universitats C.V., DGTIC i Subd. d'Hicenda. Tema: Comptes Oberts
  • València (València)
 • divendres, 21 octubre 2016 10:00
  • Ponent en "Jornades Innovació pública Oberta, Novajob" organitzada per Diputació Provincial de Castelló.
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 20 octubre 2016
  • Reunió DG Transparència. Tema: INCAU
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 10:00
  • Reunió coordinació Premsa
  • València (València)
 • dijous, 20 octubre 2016 09:00
  • Assistència curs Portafirmes Digital
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimecres, 19 octubre 2016 10:00
  • Ponent en "Jornades Transparència Sindical" organitzada per CC.OO.
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 13:00
  • Reunió amb el Subsecretari
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 12:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 18 octubre 2016 10:00
  • Reunió mediant SKYPE amb Matias Kuorum.org
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 17 octubre 2016 12:30
  • Assistència a "4ª Reunió amb Comunitats Autónomes, Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i la FEMP" convocada pel "Consejo de Transparència Internacional"
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 11 octubre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 13:00
  • Reunió amb Interventora.
  • València (València)
 • dilluns, 10 octubre 2016 10:00
  • Reunió amb representants de la Diputació de València
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 17:00
  • Assistència "4th International Open Data Conference"
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 5 octubre 2016 13:00
  • Reunió amb representats de l'empresa "PWC" acompanyant al Conseller i Secretària Autonòmica
  • València (València)
 • dimecres, 5 octubre 2016 11:00
  • Reunió amb Universitats Comunitat Valenciana. Tema: Codi de bon Govern
  • València (València)
 • dimarts, 4 octubre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 3 octubre 2016 11:00
  • Assistència acompanyant al Conseller, reunió en Toledo amb representants CCAA's en matèria de transparència
  • Toledo (Toledo)
 • diumenge, 2 octubre 2016 18:00
  • Assistència a presidir les "Entrades de Moros i Cristians"organitzats per l'Associació de Festes de Moros i Cristians "San Francisco de Asís" de Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 30 setembre 2016 10:00
  • Reunió Comissió Valoració de Subvencions
  • València (València)
 • dimecres, 28 setembre 2016 12:00
  • Assistència "Congrès Internacional de Transparència en la Universitat complutense de Madrid"
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 27 setembre 2016 12:30
  • Reunió amb Organs Estatutàris i el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 11:30
  • Assistència acte d'adhesió del membres de la Diputació de València al "Codi de Bon Govern" acompanyant al Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 27 setembre 2016 09:30
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 13:30
  • Reunió amb el Conseller.
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 12:30
  • Reunió amb DG de Salut Pública
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb DG Medi Natural i d'Avaluació Ambiental i DG Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental
  • València (València)
 • dilluns, 26 setembre 2016 09:00
  • Reunió Comissió Valoració Subvencions
  • València (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 11:30
  • Reunió amb regidor de participació Ajuntament de Xàtiva
  • Xàtiva (València)
 • divendres, 23 setembre 2016 09:00
  • Reunió amb DG Sector Públic i Subd., i el DG de Pressupostos
  • València (València)
 • dijous, 22 setembre 2016 09:00
  • Ponent esdeveniment preservaciò i publicació digital. EVERIS
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 21 setembre 2016 12:00
  • Reunió acompanyant a la Vicepresidenta en l'audiència amb la Delegaciò d'Azerbaiyán
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:30
  • Reunió amb el Institut Cartogràfic Valenciá
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 11:00
  • Reunió "Open Data" amb EVERIS
  • València (València)
 • dimecres, 21 setembre 2016 10:00
  • Reunió amb Subd., DGTIC i Servici Publicitat i Imatge Institucional de Presidència. Tema: "APP Palaus Transparents"
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 13:30
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb Vicesecretària General de "ASEDIE"
  • València (València)
 • dimarts, 20 setembre 2016 09:00
  • Reunió amb gerent Consultoria en Estratègia i Tecnologies de la Informació "PKF ATTEST"
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb Secretaria Autonómica i Subd. Tema: Balanç gestió 1 semestre.
  • València (València)
 • dilluns, 19 setembre 2016 09:00
  • Reunió comissió valoració subvencions
  • València (València)
 • dissabte, 17 setembre 2016 19:00
  • Assistència acte proclamació "Festes Moros i Cristians de Crevillent"
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 16 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • divendres, 16 setembre 2016 09:30
  • Reunió comissió tècnica de coordinació "Unitats de Transparència de la Generalitat Valenciana"
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 16:00
  • Reunió amb equip direcció DG. Reglament Transparència
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 13:30
  • Reunió amb DG d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i DG d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb Regidor i Cap Servei Transparència de la Diputació de València. Tema: Comissió seguiment Conveni
  • València (València)
 • dijous, 15 setembre 2016 10:30
  • Reunió amb Cap Gabinet del Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 12:00
  • Reunió amb DG de Tributs i Jocs
  • València (València)
 • dimecres, 14 setembre 2016 09:00
  • Reunió comissió Reglament de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 14:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb DG Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 13 setembre 2016 09:30
  • Reunió Diputació de Castelló "NOVAGOB"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dilluns, 12 setembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 12 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 8 setembre 2016 09:00
  • Assistència I Congrès Internacional Bon Govern i Transparència Comunitat Valenciana.
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 17:30
  • Assistència activitats Cátedra UPV
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:30
  • Reunió amb Subdirectora. Tema: "APP Palaus"
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 13:00
  • Reunió amb Subdirectora i Cap de Servei de Participació Ciutadana
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 11:00
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 7 setembre 2016 09:00
  • Reunió comissió reglament de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 6 setembre 2016 10:30
  • Reunió amb assesor del Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 5 setembre 2016 10:00
  • Reunió Transparència en Valeriola
  • València (València)
 • dimarts, 30 agost 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 29 agost 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 23 agost 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 22 agost 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 16 agost 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 15 agost 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dijous, 11 agost 2016 22:30
  • Assistència representació del "Misteri d'Elx"
  • Elx (Alacant)
 • dimecres, 10 agost 2016 11:00
  • Reunió amb Pau Andrés Valencià a l'exterior
  • València (València)
 • dimecres, 10 agost 2016 10:00
  • Reunió amb José Luís Borrás, director de International Freedom Festival.
  • València (València)
 • dimarts, 9 agost 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 8 agost 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 2 agost 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 1 agost 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • divendres, 29 juliol 2016 10:00
  • Reunió amb Secretari Autonómic de Cultura i Esport
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 11:30
  • Reunió amb Secretari Autonòmic de la Agència Valenciana del Turisme i el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 28 juliol 2016 10:45
  • Reunió equip "Decret Transparència"
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 13:00
  • Entrevista Valencia Plaza
  • València (València)
 • dimecres, 27 juliol 2016 10:30
  • Reunió amb representant del Centre Valencià de Salta (Argentina)
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 12:30
  • Reunió amb professor del Grau de Ciències Ambientals i Director Màster Recursos Hídrics de la Universitat de València
  • València (València)
 • dimarts, 26 juliol 2016 10:00
  • Reunió de Coordinació Relacions amb la UE i Acció Exterior
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 25 juliol 2016 12:00
  • Reunió amb unitats de transparència de la C. d'Hisenda i la Subd. Tema: Estudi impacte comptes obertes.
  • València (València)
 • divendres, 22 juliol 2016 12:00
  • Quarta jornada de treball de la Xarxa 50000 (municipis del nostre territori de mès de 50.000 habitants)
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 22 juliol 2016 10:00
  • Forum d`êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Assistència "Jornada de defensories municipals dels veïns"
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 21 juliol 2016 10:00
  • Forum D'êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Assistència seminari: "Experiències de participació en les politiques públiques"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 juliol 2016 11:00
  • Forum D'êtica Pública i Democrácia: Diàlegs d'Estiu. Assistència seminari: "Els mitjans de comunicació davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 20 juliol 2016 09:00
  • Forum d'êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Assistència al curs: "Com treballar la participació i l'associacionisme des dels ajuntaments"
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 12:00
  • Forum d'êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Assistència al seminari: "Espanya i els Objetius de Desenvolupament Sostenible"
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 11:00
  • Forum D'êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Assistència al curs: "Com treballar la participació i l'associacionisme des dels ajuntaments"
  • Alacant (Alacant)
 • dimarts, 19 juliol 2016 10:00
  • Forum d'êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Assistència seminari: "La Responsabilitat Social: una oportunitat de present i futur"
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 18 juliol 2016 10:00
  • Forum d'êtica Pública i Democràcia: Diàlegs d'Estiu. Ponent seminari: "La nova cultura de la transparència: problemes i avantatges"
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juliol 2016 12:45
  • Assistència al Seminari "Polítiques de Transparència i l'ùs d'Internet" acompanyant al Conseller
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 15 juliol 2016 09:30
  • Reunió equip reglament de transparència
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 13:15
  • Reunió amb Cap Superior Policia i General divisió VI Zona Guàrdia Civil acompanyant al Conseller
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 12:00
  • Reunió amb la Interventora General i el Subsecretari
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 10:30
  • Reunió "Open Data"
  • València (València)
 • dijous, 14 juliol 2016 09:30
  • Reunió amb Cap de servei de publicitat i imatge institucional i la subdirectora. Tema: Triptico "Palaus Transparents"
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 15:30
  • Reunió coordinació reglament de transparència
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 13:00
  • Reunió amb els rectors de les Universitats Publiques acompanyant al Conseller
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 12:30
  • Reunió amb DGTIC i Subdirectora. Tema: "APP Palaus Transparents"
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 11:00
  • Reunió amb president "Colectividad Valenciana de Chile"
  • València (València)
 • dimecres, 13 juliol 2016 09:30
  • Reunió amb DGTIC. Tema "Intranet Xarxa 50000"
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 13:00
  • Assistència a l'acte d'Adhesió voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 11:00
  • Assistència signatura Conveni amb UJI i el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 12 juliol 2016 09:00
  • Reunió amb equip directiu DG. Tema Pressupostos 2017
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 12:00
  • Reunió constitució de la Comissió de Modificació de la Llei de Mecenatge
  • València (València)
 • dilluns, 11 juliol 2016 10:30
  • Reunió comissió seguiment amb la Universitat de València i el Cap de Servei de Participació Ciutadana
  • València (València)
 • divendres, 8 juliol 2016 09:00
  • Assistència curs "Codi de Bon Govern de la Generalitat i Gestió de les aplicacions ADAC i RABAC"
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 15:30
  • Reunió amb Subdirectora. Tema: Reglament de Transparència.
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 13:30
  • Reunió amb DG Advocacia acompanyant al Conseller
  • València (València)
 • dijous, 7 juliol 2016 11:00
  • Reunió amb Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 11:30
  • Reunió preparatoria jornades "Diàlegs d'Estiu"
  • València (València)
 • dimecres, 6 juliol 2016 09:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 19:00
  • Assistència conferència-coloqui en la que intervindrá el Conseller D. Manuel Alcaraz, sobre "La participació ciutadana i la responsabilitat cívica com a claus del caví polític del País Valencià"
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 17:00
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 5 juliol 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dilluns, 4 juliol 2016 13:00
  • Assistència signatura Conveni amb UMH i el Conseller
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 4 juliol 2016 12:00
  • Reunió comissió Conveni UMH
  • Elx (Alacant)
 • dilluns, 4 juliol 2016 09:30
  • Reunió amb comissió Conveni UA
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 1 juliol 2016 13:00
  • Assistència signatura Conveni amb UV i el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 19:30
  • Assistència presentació de l'esborrany d'avantprojecte de la Llei Valenciana de Foment de la Responsabilitat Social
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 14:00
  • Reunió de treball amb el Conseller i el Subsecretari
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 12:30
  • Assistència signatura Conveni amb Diputació de València i el Conseller
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 11:00
  • Reunió amb Vicent Cintero, president "Casa de València a Madrid"
  • València (València)
 • dijous, 30 juny 2016 09:00
  • Reunió amb responsable de l'empresa "Deside Datum"
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 19:30
  • Assistència al acte "En Defensa del Dret Històric Valencià"
  • València (València)
 • dimecres, 29 juny 2016 10:00
  • Assisténcia jornada "Transparència a l'empresa i Integritat a la contractació pública"
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 18:00
  • Reunió per Skype amb Alonso Cerdán responsable "Open Government Partnership"
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 28 juny 2016 09:00
  • Reunió Comissió seguiment Càtedra UPV
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 18:45
  • Assistència a exposició "40 anys de vida del moviment veïnal" que organitza la "Federació d'Associacions de Veïns de València" amb motiu "XXVI Setmana Ciutadana"
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 27 juny 2016 11:00
  • Assistència signatura del Conveni amb la UA i el Conseller
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 22 juny 2016 13:00
  • Assistència actes protocolaris amb motiu "Fogueres de Sant Joan en Alacant"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 22 juny 2016 09:30
  • Reunió amb responsable a l'área de participació de la Facultat de Ciències Socials de UV. Rafael Castelló
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 12:00
  • Reunió amb la Subdirectora
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 11:00
  • Reunió amb responsable "Kuorum.org"
  • València (València)
 • dimarts, 21 juny 2016 09:30
  • Reunió amb Guillermo Lopez Professor Periodisme UV i el Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 20 juny 2016 12:30
  • Reunió amb director "TICNOR"
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 13:30
  • Entrevista periòdic Levante sobre participació ciutadana
  • València (València)
 • divendres, 17 juny 2016 09:30
  • Inauguració jornada "Les Tres Claus de la Transparència"organitzada per la Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 16 juny 2016 14:00
  • Reunió DG Transparència i Participació, Subd., Caps de Servei amb el Subsecretari
  • València (València)
 • dimecres, 15 juny 2016 10:00
  • Assistència a l'esdeveniment sobre Transparència i Models de Govern Obert, organitzat per "OESIA"
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 19:00
  • Visita Casa Valéncia a Madrid
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 17:30
  • Reunió Comissió Seguiment Conveni amb Transparència Internacional
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 14 juny 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 14 juny 2016 10:00
  • Reunió conjunta amb Subs. d'Hisenda i Model Económic i D.G. Transparència i Participació i les Universitats Públiques, per a constituir la comissió d'execució de la Llei 5/2016 de Comptes Oberts per a la Generalitat
  • València (València)
 • dilluns, 13 juny 2016 20:00
  • Assistència a la "Nit de l'Economia Alacantina"
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 13 juny 2016 10:00
  • Assistència al Acte sobre el Dia Internacional dels Arxius
  • Novelda (Alacant)
 • dijous, 9 juny 2016 12:30
  • Assistència al Diàleg amb Javier Gomà. Organitzat per la Càtedra PAVASAL-UCV
  • València (València)
 • dimecres, 8 juny 2016 11:00
  • Reunió amb Gerent de l'empresa "Sernutec"
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 13:30
  • Assistència Cloenda Jornada Arxivers GVA
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 11:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 7 juny 2016 09:00
  • Assistència "Fòrum Europa. amb Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi climàtic i Desenvolupament Rural"
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 6 juny 2016 12:00
  • Reunió amb Creu Roja d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 6 juny 2016 10:00
  • Reunió amb Comissió Convenio Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 3 juny 2016 12:30
  • Reunió amb el Subsecretari Conselleria Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 16:00
  • Assistència Jornada Transparència "Marina alta"
  • el Ràfol d'Almúnia (Alacant)
 • dijous, 2 juny 2016 12:00
  • Reunió amb "Federación de Casas Regionales de España en la Comunidad Valenciana" i el Conseller de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 2 juny 2016 10:00
  • Reunió interna amb Subd. i Cap de Servei de la DG. Tema: Iniciatives en participació
  • València (València)
 • dimecres, 1 juny 2016 12:30
  • Reunió amb director "Prisma Global" i Gerente "Fundación Kaleidos"
  • Madrid (Madrid)
 • dimecres, 1 juny 2016 10:30
  • Reunió amb Transparència Internacional. Tema: "Pactes d'Integritat"
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 31 maig 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 31 maig 2016 11:00
  • Reunió amb Subs. C. d'Hisenda i Model Econòmic
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dilluns, 30 maig 2016 09:00
  • Assistència Jornada "GVA-OBERTA" en la Seu Universitaria d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 27 maig 2016 09:30
  • Reunió amb Unitats de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 12:00
  • Reunió amb Cap Gabinet del Conseller y Cap de Servei C. Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. Tema: "Diàlegs d'Estiu"
  • València (València)
 • dijous, 26 maig 2016 10:00
  • Assistència Roda de Premsa "Codi Bon Govern" a Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 25 maig 2016 09:00
  • Reunió amb l'equip d'Arxius de la Conselleria de Cultura i Tècnics de l'Administració Local
  • València (València)
 • dimarts, 24 maig 2016 11:00
  • Reunió amb DGTIC i DGPI. Tema: "APP, Palaus Transparents"
  • València (València)
 • dilluns, 23 maig 2016 09:00
  • Reunió amb Consellers de Catalunya, Govern Balear i Generalitat Valenciana
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 20 maig 2016 11:30
  • Assistència acte signatura Conveni amb UPV/Transparència
  • València (València)
 • divendres, 20 maig 2016 09:30
  • Reunió amb Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 20:00
  • Assistència "Nit Telecomunicacions Valencianes 2016"
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 17:30
  • Reunió amb DG.Relacions Informatives i Promoció Institucional (Ximo Clemente)
  • València (València)
 • dijous, 19 maig 2016 12:00
  • Presentació Conferència: "Software lliure en els Governs" ponent: Richard Stallman.
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 19 maig 2016 10:30
  • Roda de Premsa presentació "Codi Bon Govern"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 18 maig 2016 13:00
  • Reunió amb Universitat Jaume I de Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 12:00
  • Reunió Comissió seguiment UPV
  • València (València)
 • dimecres, 18 maig 2016 10:00
  • Reunió amb president "Prisma Global" i Gerent "Fundació Kaleídos"
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 13:00
  • Reunió amb equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 17 maig 2016 09:30
  • Reunió amb DGTIC (Vicente Aguiló) Subs. (Eva Martinez), DGFFE (Miriam Fernandez),DGRSFA (Josep Ochoa) i Subsecretari (Alfons Puncel) Tema: Pactes d'Integritat
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 12:00
  • Presentació Conferència: "Software lliure en els Governs", ponent: Richard Stallman
  • València (València)
 • dilluns, 16 maig 2016 10:00
  • Reunió amb l'empresa "Heterotopia"
  • València (València)
 • divendres, 13 maig 2016 10:00
  • Reunió amb Frances Laroca (Catedratic Universitat) i el Subsecretari Alfons Puncel
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 18:00
  • Visita a Vila-Real amb el Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
  • Vila-real (Castelló)
 • dijous, 12 maig 2016 12:00
  • Reunió "Palaus Transparent" amb DG Cultura i Patrimoni (Carmen Amoraga), Diputacions Provincials, Aytos. Castellò, València i Alacant i Institucions Autogovern
  • València (València)
 • dijous, 12 maig 2016 09:45
  • Reunió amb sector públic de Conselleria Economìa
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 16:30
  • Reunió amb SA Turisme i Moros i Cristians de Crevillent
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 10:00
  • Reunió de treball convocat per "Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública"per establir mecanismes institucionals que afavorisquen la participació de la ciutadania en salut
  • València (València)
 • dimecres, 11 maig 2016 09:00
  • Reunió amb equip directiu per tractar tema: Plecs Palaus Transparents
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 15:00
  • Reunió amb Conseller de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 13:00
  • Reunió equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 10 maig 2016 09:00
  • Reunió amb UPV
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 12:00
  • Reunió amb Sub.D. IVAJ
  • València (València)
 • dilluns, 9 maig 2016 10:00
  • Reunió amb Cap de Premsa
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 12:00
  • Reunió amb DG Inclusió Social.
  • València (València)
 • divendres, 6 maig 2016 09:00
  • Reunió amb responsables contractes Palaus Transparents
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 13:00
  • Reunió amb SG ADAC, DG Sector Públic, DGTI i Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 11:30
  • Reunió amb SA Transparència i Comissió Mixta Seguiment Conveni de Transparéncia i Participació amb la Universitat de València
  • València (València)
 • dijous, 5 maig 2016 09:30
  • Entrevista amb periodista del "Diari Informació"
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 19:00
  • Assistència "Presentació del Portal de Transparència de la Vall D'Uixò"
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 12:00
  • Reunió amb DG Cooperació i Solidaritat
  • València (València)
 • dimecres, 4 maig 2016 09:30
  • Reunió amb "Directora académica Master en Gestión de la información (MUGI)"
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 12:00
  • Assistència "35 Edició dels Premis Llibertat d'Expressió 2016"
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 10:30
  • Reunió amb equip direcció DG
  • València (València)
 • dimarts, 3 maig 2016 09:00
  • Reunió Comissió de seguiment Conveni Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 19:00
  • Assisteix a Conferència-coloqui "Transparència contra corrupció. L'oficina de transparència i boens pràctiques de l'ajuntament de Barcelona"
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 12:30
  • Reunió amb la presidenta "Federació AA.VV." Mª. José Broseta
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 10:30
  • Reunió amb el Conseller
  • València (València)
 • dilluns, 2 maig 2016 09:30
  • Reunió amb "EVERIS". Open Data 012
  • València (València)
 • divendres, 29 abril 2016 09:00
  • Reunió amb "EVERIS" Tema. Open Data
  • València (València)
 • dijous, 28 abril 2016 10:30
  • Assistència a reunió de constitució del "Consell de Coordinació Turística"
  • València (València)
 • dimecres, 27 abril 2016 10:30
  • Tercera jornada de treball de la Xarxa 50.000 (municipis del nostre territori de més de 50.000 habitants)
  • Elx (Alacant)
 • dimarts, 26 abril 2016 09:00
  • Reunió equip direcció DG tema: "Palaus Transparents"
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 12:00
  • Assistència al Acte Institucional en Les Corts Valencianes
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 11:00
  • Reunió amb "Casa Regional Valenciana de Paris"
  • València (València)
 • dilluns, 25 abril 2016 10:00
  • Reunió amb director de "Minnts&Brains" consultora INMERCO
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 21:00
  • Inauguració XXIV Fira Andaluza a València 2016
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 12:00
  • Reunió equip de coordinació DG
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:30
  • Reunió unitats de transparència
  • València (València)
 • divendres, 22 abril 2016 09:00
  • Reunió amb Frances Laroca (Catedratic Universitat) i Subsecretari Alfons Puncel
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 21:00
  • Assistència a "Premis Sapiens" organitzat per "Col.legi d'Enginyers en Informàtics"
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 13:00
  • Reunió amb DGTIC i Intervenció Delegada
  • València (València)
 • dijous, 21 abril 2016 09:00
  • Taller GVAOBERTA per a periodistes
  • València (València)
 • dimecres, 20 abril 2016 10:30
  • Compareixença a les Corts
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 19:00
  • Assistència presentació del reglament de participaciò del Ajuntament de Bellreguard
  • Bellreguard (València)
 • dijous, 7 abril 2016 15:45
  • Reuniò amb el Subsecretari i el Consell de Trasnparència
  • València (València)
 • dijous, 7 abril 2016 09:00
  • Reunió Pactes Integritat
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 17:00
  • Assistència Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut.
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 13:30
  • Reunió amb l'Observatori Ciutadà contra la Corrupciò
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 11:00
  • Reunió comissió mixta de seguiment Conveni Diputació de Castelló
  • València (València)
 • dimecres, 6 abril 2016 09:00
  • Reuniò amb la DGTI i l'empresa "EVERIS"
  • València (València)
 • dilluns, 4 abril 2016 17:00
  • Reunió amb assamblees de la Creu Roja a Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • dissabte, 2 abril 2016 16:00
  • Assistència Plantá de la Falla i visita del CEVEX "Falla El Toro de Calvià (Mallorca)"
  • Calvià (Illes Balears)
 • dissabte, 2 abril 2016 11:00
  • Assistència y visita al CEVEX "Casa Regional de la Comunitat Valenciana de Mallorca"
  • Palma (Illes Balears)
 • divendres, 1 abril 2016 19:00
  • Assistència a la Plantà de la Falla del CEVEX "Associació Cultural Comunitat Valenciana de Sant Antoni de Portmany" Eivissa
  • Eivissa (Illes Balears)
 • dijous, 31 març 2016 12:00
  • Visita al "Consell Valencià de Cultura" amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 17:30
  • Reunió de coordinació
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 14:00
  • Reunió amb equip de direcció de la D.G.
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 12:30
  • Reunió amb el CJCV
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 10:00
  • Reunió amb el Conseller i els defensors del vei municipals
  • València (València)
 • dimarts, 22 març 2016 09:00
  • Reunió amb el Conseller i el DGTIC (Vicent Aguiló)
  • València (València)
 • dilluns, 21 març 2016 09:00
  • Reunió equip redactor Reglament de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 14:00
  • Assistència a la Mascletá per invitació de "Onda Cero"
  • València (València)
 • dijous, 17 març 2016 11:45
  • Recepció Falleres CEVEX amb el MHP en el Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 13:00
  • Recepció a L'Ajuntament de València i assistència a la Mascletá amb les CEVEX
  • València (València)
 • dimecres, 16 març 2016 11:00
  • Repor Tele-Crevillent per conèixer com ès una jornada de treball de la D.G.
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 12:00
  • Reunió amb la regidora de Benicarlo
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 11:00
  • Visita CEVEX Museu Faller
  • València (València)
 • dimarts, 15 març 2016 09:00
  • Reunió de treball equip D.G. (Subd. y Cap de Servei)
  • València (València)
 • dilluns, 14 març 2016 10:30
  • Visita CEVEX "Acadèmia Valenciana de la Llengua" i "Monestir de Sant Miquel dels Reis"
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 12:30
  • Assistència a la signatura del Conveni amb la GVA y la Diputació de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • divendres, 11 març 2016 11:00
  • Reunió amb la empresa "EVERIS" y la DGTI per a tractar tema Open Data
  • València (València)
 • divendres, 11 març 2016 09:30
  • Reunió amb D. Rafael Ayala "Govern Transparents"
  • València (València)
 • dijous, 10 març 2016 11:00
  • Reunió amb el Consell de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 16:30
  • Reunió coordinació per a tractar tema Pressupost 2017
  • València (València)
 • dimecres, 9 març 2016 11:00
  • Reunió amb les Unitats de Transparència de la Generalitat
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 11:00
  • Reunió amb l'empresa "Prisma Global"
  • València (València)
 • dimarts, 8 març 2016 09:00
  • Reunió amb Cap de Servei de Turisme y DGTI per a tractar tema "OPEN DATA"
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 17:00
  • Reunió amb les CCAA per a tractar tema de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 7 març 2016 11:00
  • Reunió Consell Estatal Transparència a València
  • València (València)
 • dissabte, 5 març 2016 19:30
  • Assistència al concert de música festera, organitzat per "Casa de València a Barcelona"
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 4 març 2016 17:30
  • Assistència al DATATHOM
  • València (València)
 • divendres, 4 març 2016 12:30
  • Reunió amb la Universitat d'Alacant per a tractar tema referent al Conveni
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 4 març 2016 10:30
  • Reunió amb Univesitat d'Elx per a tractar tema referent al Conveni
  • Elx (Alacant)
 • dijous, 3 març 2016 18:30
  • Mesa Redona del "Internet Freedom Festival"
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 15:00
  • Assistència al "Internet Freedom Festival"
  • València (València)
 • dijous, 3 març 2016 11:30
  • Assistència a III Edició dels reconeixements DONA i DONA organitzat per "EVAP"
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 13:00
  • Presentació "GVAOBERTA" Internet Free Festival
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 11:00
  • Reunió amb "Fundació Ciutadana CIVIO"
  • València (València)
 • dimecres, 2 març 2016 10:00
  • Reunió amb Col-legi D'Enginyers Informàtics de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 15:00
  • Assistència "Ponències Internet Freedom Festival"
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 10:30
  • Reunió amb la regidora de l'Ajuntament de l'Eliana
  • València (València)
 • dimarts, 1 març 2016 09:00
  • Assistència "Fórum Europa" D. Manuel Alcaraz
  • València (València)
 • dilluns, 29 febrer 2016 11:00
  • Visita a la "Casa de Valencia en Paris"
  • Paris
 • divendres, 26 febrer 2016 11:30
  • Visita "Associació Valenciana de Persones Sordes"
  • València (València)
 • divendres, 26 febrer 2016 09:00
  • Reunió de treball am tot el personal de la D.G.
  • València (València)
 • dijous, 25 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb Delegació del Consell a Castelló i Diputació Provincial de Castelló sobre el projecte "Palaus Trasnparents"
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 24 febrer 2016 17:00
  • Reunió amb CHANGE.ORG
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 13:00
  • Reunió de coordinació amb la Subd. General de Transparència i Participació
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 11:00
  • Assistència roda de premsa Internet Freedom Festival
  • València (València)
 • dimecres, 24 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb Presidencia i Sector Pùblic
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 12:00
  • Jornada "Ley de Transparencia: Contenido y Aplicación" organitzada per "Confederación Empresarial Valenciana"
  • València (València)
 • dimarts, 23 febrer 2016 09:00
  • Reunió de coordinació amb Subd. General, Cap de Serveis de la D.G.
  • València (València)
 • dilluns, 22 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb Esther Algarra Secretaria General Universitat d'Alacant
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 19 febrer 2016 22:00
  • Sopar de Gala organitzada per "Federación Entidades Culturales Andaluzas Comunidad Valenciana" amb motiu de la celebració del dia d'Andalusia en la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • divendres, 19 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb l'empresa "Oesia"
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 17:30
  • Reunió amb "CAVECOVA"
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 13:00
  • Reunió amb Subd. del llibre, Arxius i Biblioteques
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 11:30
  • Reunió amb Universitat Politècnica de València
  • València (València)
 • dijous, 18 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb Conselleria d'Hisenda per a tratar tema de transparència centres directius i sector públic
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 17:00
  • Reunió Comissió Mixta de Cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 10:00
  • Reunió sobre el Reglament de Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 17 febrer 2016 09:15
  • Presentació Pla Estratègic Transparència Diputació de València
  • València (València)
 • dimarts, 16 febrer 2016 09:30
  • Jornada Formativa usuari aplicació Portafirmas Digital
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 17:00
  • Reunió de coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb president de "HETEROTOPIA" Centre d'estudis d'acció i participació
  • València (València)
 • dilluns, 15 febrer 2016 09:00
  • Assistència "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" con D. Vicent Marzà
  • València (València)
 • dissabte, 13 febrer 2016 18:00
  • Mantenidora de l'acte "Proclamació de les reines de la Casa de la Comunitat Valenciana en Zaragoza"
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • divendres, 12 febrer 2016 09:00
  • Jornada planificació D.G. amb les Caps de Servei i la Subdirectora
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 19:00
  • Presentació Portal de Transparència en l'Ajuntament de Paiporta
  • Paiporta (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb DGTIC i l'empresa "EVERIS"
  • València (València)
 • dijous, 11 febrer 2016 11:00
  • Reunió amb el D.G. Politica Educativa
  • València (València)
 • dimecres, 10 febrer 2016 09:15
  • Reunió amb Sector Públic de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 11:00
  • Jornada de treball de léquip directiu de la conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 9 febrer 2016 09:30
  • Assistència al Seminari: "Transformación Digital de las AA.PP. de la Comunidad Valenciana" organitzat per "SOCINFO"
  • València (València)
 • diumenge, 7 febrer 2016 11:00
  • Assistència a "Coronació i Exaltació de la Reina 2016-2018" de la "Federación de Entidades Culturales Andaluzas Comunidad Valenciana"
  • Aldaia (València)
 • divendres, 5 febrer 2016 09:30
  • Reunió amb DG Patrimoni; Presidents de: L' Acadèmia Valenciana de la Llengua, Consell Juridic Consultiu i Consell Valencià de Cultura
  • València (València)
 • dijous, 4 febrer 2016 12:00
  • Presentació nou portal de transparència
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 4 febrer 2016 09:00
  • Assistència a la inauguració jornades xarxa participació
  • Mislata (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 17:30
  • Reunió coordinació de la conselleria
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 12:00
  • Reunió amb ENERCOOP i director general d'economia, emprendimiento i cooperativisme
  • València (València)
 • dimecres, 3 febrer 2016 10:00
  • Reunió de la xarxa d'ajuntaments de mes de 50000 habitants
  • València (València)
 • dimarts, 2 febrer 2016 12:00
  • Presentació nou portal de transparència
  • Alacant (Alacant)
 • dilluns, 1 febrer 2016 09:00
  • Reunió amb Subd. de UPV
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 17:30
  • Presentació del nou "Portal de Transparència de la Generalitat GVAOBERTA"
  • València (València)
 • dimecres, 27 gener 2016 12:30
  • Presentació als mitjans de comunicació del "Portal de Transparència"
  • València (València)
 • dimarts, 26 gener 2016 10:00
  • Reunió amb regidor del Ajuntament de Vilareal
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 11:00
  • Visita rodatge SPOT "GVAOBERTA"
  • Paterna (València)
 • dijous, 21 gener 2016 10:30
  • Reunió coordinació amb premsa
  • València (València)
 • dijous, 21 gener 2016 09:30
  • Reunió coordinació amb tot el personal de la D.G.
  • València (València)
 • dimecres, 20 gener 2016 12:00
  • Reunió amb Sector Públic C. D'Educació
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 17:00
  • Reunió del Consell Rector de l'IVAJ.GVA JOVE
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 13:00
  • Reunió amb el president del Consell de Transparència
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 11:00
  • Reunió amb Sector Públic Conselleria Medi Ambient
  • València (València)
 • dimarts, 19 gener 2016 09:00
  • Reunió amb Sector Pùblic C. Vivienda, Obras Públicas i Vertebración Territorio
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 19:00
  • Reunió de coordinació de la Conselleria
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 12:00
  • Reunió amb Wikipedia Valéncia
  • València (València)
 • dilluns, 18 gener 2016 10:30
  • REunió coordinació amb premsa
  • València (València)
 • dissabte, 16 gener 2016 20:00
  • Assistència a l'Acte de Coronació de la Reina corresponent a la Casa del Poble Canari les 7 Illes Llar Canàri València
  • Manises (València)
 • dijous, 14 gener 2016 10:00
  • REunió amb el D.G. Politica Lingüística i Gestió del multilingüísme
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 12:00
  • Reunió amb la D.G. Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dimecres, 13 gener 2016 09:30
  • Reunió amb unitats de transparència de totes les conselleries
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 17:30
  • Reunió de coordinació de la conselleria
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 12:00
  • Reunió amb grup d'opinió de participació
  • València (València)
 • dimarts, 12 gener 2016 10:00
  • Reunió amb Director Comercial "CAPELI-Networking"
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 12:00
  • Reunió amb el Subsecretari de la Conselleria de Transparéncia
  • València (València)
 • dilluns, 11 gener 2016 10:30
  • Reunió amb Técnic de D.G. Promoció Institucional y Cap de Premsa
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 11:00
  • Reunió amb Director General Tecnologies de la Informació i Comunicacions
  • València (València)
 • dimecres, 23 desembre 2015 09:00
  • Reunió amb regidor de Vila-real i el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 17:00
  • Reunió amb S.Autónomica Transparència, S.A.Inclusió
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb DGTIC y "Everis" per a tractar tema OPEN DATA
  • València (València)
 • dimarts, 22 desembre 2015 11:00
  • Reunión amb el Conseller, el Director Escola tècnica superior Enginyeria Informàtica, i Directora Acadèmica Màster en Gestió de la Informació UPV
  • València (València)
 • dilluns, 21 desembre 2015 13:00
  • Reunió amb el Conseller y la empresa "GOVERTIS"
  • València (València)
 • dijous, 17 desembre 2015 09:00
  • Assistència acte "Forum Europa" amb la participació de D. Joan Baldoví i Dª. Ángela Ballester
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 18:30
  • Assistència al "Recital Poético" organitzat per "Centro Aragonés del Puerto de Sagunto"
  • València (València)
 • dimecres, 16 desembre 2015 10:30
  • Reunió amb DG Cultura i Patrimoni y Sub.Sector Públic, Model Econòmic y Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb Javier Cavanilles
  • València (València)
 • dimarts, 15 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb Directora Abogacìa General G.V.
  • València (València)
 • dilluns, 14 desembre 2015 13:00
  • Reunió amb president "Govertis"
  • València (València)
 • diumenge, 13 desembre 2015 14:00
  • Visita "Asociación Cultural Valenciana Virgen de los Desamparados" CEVEX
  • Sevilla (Sevilla)
 • dissabte, 12 desembre 2015 07:30
  • Visita "Asociación Cultural Valenciana Virgen de los Desamparados" CEVEX
  • Sevilla (Sevilla)
 • dijous, 3 desembre 2015 18:00
  • Assitència Conferència "ACAVIH"
  • Alacant (Alacant)
 • dimecres, 2 desembre 2015 10:00
  • Reunió amb directora general d'Alta Inspecció Sanitaria
  • València (València)
 • dimarts, 1 desembre 2015 12:00
  • Reunió amb "Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valenciana"
  • València (València)
 • dilluns, 30 novembre 2015 18:00
  • Assistència convocatoria "Consell Social de la Ciutat"
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 12:00
  • Reunió "Federació D'Associacions de Veïns de Valencia
  • València (València)
 • divendres, 27 novembre 2015 09:30
  • Reunió coordinació amb tot el personal de la direcció general
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb l'equip de premsa
  • València (València)
 • dijous, 26 novembre 2015 10:00
  • Assitència Ple de les Corts
  • València (València)
 • dimecres, 25 novembre 2015 10:00
  • Reunió Alcalde y Secretari Ajuntament d'Alzira
  • València (València)
 • dimarts, 24 novembre 2015 17:30
  • Reunió amb Consuls
  • València (València)
 • dilluns, 23 novembre 2015 09:00
  • "Jornades de diagnòstic Parlem de Participació.." organitzades per la D. G. Transparència i Participació
  • Alacant (Alacant)
 • diumenge, 22 novembre 2015 12:00
  • Visita al Museu Setmana Santa de Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 20 novembre 2015 09:00
  • "Jornades de diagnòstic Parlem de Participació.." organitzades per la D.G. Transparència i Participació
  • València (València)
 • dijous, 19 novembre 2015 09:00
  • "Jornades de diagnòstic Parlem de participació.." organitzades per la D.G. Transparència i Participació
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimecres, 18 novembre 2015 12:30
  • Reunió "Foro Participació Ciutadana Agenda 21 Benetússer"
  • València (València)
 • dimecres, 18 novembre 2015 09:00
  • Reunió amb responsables "ADAC"
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 12:30
  • REunió amb la "Federació Valenciana de Mucipis i Provincies" FVMP
  • València (València)
 • dimarts, 17 novembre 2015 09:00
  • Reunió amb responsables "ADAC"
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 19:30
  • Inauguració XXIX Setmana Cultural organitzada per la "Casa Regional de Murcia y Albacete"
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 18:00
  • Assistència a la conclusions y clausura "Conferència Estratègica sobre els reptes de la Cooperació al Desenvolupament Valenciana post 2015"
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb la Cap del Servei Transparència. Tema "Open Data"
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 10:30
  • Assistència a la Sessió inaugural "Conferència Estratègica sobre els reptes de la Cooperació al Desenvolupament Valenciana post 2015"
  • València (València)
 • dilluns, 16 novembre 2015 09:00
  • Assistència a l'Acte "Fórum Europa. Mediterránea" amb D. Gabriel Echávarri, Alcalde d'Alacant
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 19:30
  • Assemblea Compromis
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 13 novembre 2015 12:30
  • Reunió amb "Plataforma Voluntariado" Platavol
  • València (València)
 • divendres, 13 novembre 2015 09:00
  • Reunió amb la DGTIC
  • València (València)
 • dijous, 12 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb Subdirectora General Transparéncia
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 18:00
  • Assistència actuació del "Grupo de Jotes Aldonza" balladores, rondalla i cor amb motiu XI setmana cultural organitzat per "Asociación Castilla- La Mancha" de Mislata
  • Mislata (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 12:00
  • Reunió Tresoreria i SGA
  • València (València)
 • dimecres, 11 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb "Plataforma Intercultural Valencia"
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 18:00
  • Convocatória Consell Social de la Ciutat de València
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb DG Sector Públic Model Econòmic i Patrimoni; i DG Cultura i Patrimoni
  • València (València)
 • dimarts, 10 novembre 2015 09:00
  • Reunió Cap Secció Festes Ajuntament de Valencia
  • València (València)
 • dilluns, 9 novembre 2015 09:00
  • Jornada Representants CCAA en matèria de Transparència
  • Alacant (Alacant)
 • dijous, 5 novembre 2015 10:00
  • Reunió amb la Secretària Autonómica de Salut Pública i Sistema Sanitari Públic
  • València (València)
 • dimecres, 4 novembre 2015 13:30
  • Reunió amb servici de coordinació ADAC y cap de servici de transparència
  • València (València)
 • dimarts, 3 novembre 2015 19:00
  • Visita "Casa de València a Barcelona"
  • Barcelona (Barcelona)
 • dimarts, 3 novembre 2015 12:00
  • Reunió amb Director de l'Agència Antifrau de Catalunya
  • Barcelona (Barcelona)
 • divendres, 30 octubre 2015 08:30
  • Reunió amb Cap de Servei de Transparència
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 17:00
  • Reunió amb CAVECOVA
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 10:45
  • Reunió amb la Secretaria Autonómica de Transparència i Subd. General Transparència
  • València (València)
 • dijous, 29 octubre 2015 09:00
  • Reunió amb el cap del servicio d'aplicacions corporatives i admón electrónica; el cap del servici de publicacions, la Subd. y la cap del servici de transparència
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 19:00
  • Assistència al debat sobre "La construcciò de ciutats inclusives en la globalitzaciò els governs democràtics front les politiques neoliberals"
  • València (València)
 • dimecres, 28 octubre 2015 09:00
  • Inauguraciò de la Jornada Acciò Comunitària Intercultural organitzada per "Fundaciò CEPAIM"
  • Alzira (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 18:00
  • Assistència a la convocatòria del Consell Rector de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)
  • València (València)
 • dimarts, 27 octubre 2015 09:00
  • Assistència a la convocatòria del IV Ple del VI Mandat del Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior "CGCEE"
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 26 octubre 2015 09:00
  • Assistència a la convocatòria del IV Ple del VI Mandat del Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior "CGCEE"
  • Madrid (Madrid)
 • divendres, 23 octubre 2015 12:00
  • Reunió amb la Secretària Autonómica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 13:00
  • Intervenció taula redona "Jornada de Mediació en Conflictes Ambientals" organitzat per el Col.legi Oficial Biòlegs de la C.V.
  • València (València)
 • dijous, 22 octubre 2015 09:30
  • Reunió de coordinació amb tot el personal de la direcció general
  • València (València)
 • dimecres, 21 octubre 2015 11:00
  • Jornades de transparència i participació ciutadana dirigit a ajuntaments de més de 50.000 habitants
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dimarts, 20 octubre 2015 12:00
  • Assistència a la convocatòria del Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG)
  • Madrid (Madrid)
 • dilluns, 19 octubre 2015 18:30
  • Visita a la "Federació Casas Regionals d'Espanya en la C.V."
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 17:30
  • Reunió gabinete de coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 12:00
  • REunió amb el Cap del Servei de Transparència
  • València (València)
 • dilluns, 19 octubre 2015 09:30
  • Reunió amb responsables de les distintes conselleries per a Avaluació Llei de Transparència i Open Data
  • València (València)
 • divendres, 16 octubre 2015 12:00
  • Visita diferents locals a Alacant per a actes de la D.G.
  • Alacant (Alacant)
 • divendres, 16 octubre 2015 07:45
  • Visita al "CDT" de Castelló
  • Castelló de la Plana (Castelló)
 • dijous, 15 octubre 2015 12:00
  • Reunió amb responsable Agenda d'Alts Càrrecs
  • València (València)
 • dimecres, 14 octubre 2015 09:00
  • REunió de tot el personal de la direcció general
  • València (València)
 • diumenge, 11 octubre 2015 17:30
  • Asistencia Festes Moros i Cristians a Crevillent. Entrá Cristiana.
  • Crevillent (Alacant)
 • dissabte, 10 octubre 2015 18:00
  • Asistencia a Festes de Moros i Cristians de Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 9 octubre 2015 10:00
  • Asistencia a làcte institucional del dia de la Comunitat Valenciana al Palau de la Generalitat
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 12:00
  • Reunió DGTIC. Reunión DGTIC
  • València (València)
 • dimecres, 7 octubre 2015 10:00
  • Reunió preparació jornades amb Subd. Transparéncia i Participació
  • València (València)
 • dimarts, 6 octubre 2015 12:30
  • Reunió amb presidenta "Asoc. Casa del Pueblo Canario Las 7 Islas". Reunión con la presidenta "Asoc. Casa del Pueblo Canario Las 7 Islas"
  • València (València)
 • dilluns, 5 octubre 2015 17:30
  • Reunió Gabinet Coordinació. Reunión Gabinete Coordinación
  • València (València)
 • diumenge, 4 octubre 2015 18:00
  • Asistencia al XI Festival de Ciudadanos Mayores en el "Palau de la Música"
  • València (València)
 • dissabte, 3 octubre 2015 21:00
  • Asistencia actes Festes populars del barri de Patraix.
  • València (València)
 • divendres, 2 octubre 2015
  • Primer Tro. Festes Crevillent
  • Crevillent (Alacant)
 • divendres, 2 octubre 2015 09:30
  • Reunió amb el Secretari General del IVAJ. Reunión con el Secretario General del IVAJ
  • València (València)
 • divendres, 25 setembre 2015 20:00
  • Visita a la "Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza"
  • Zaragoza (Zaragoza)
 • divendres, 25 setembre 2015 09:00
  • Asistencia "Debates sobre el Gobierno Abierto: Transparencia y Participación ciudadana como pilares de la calidad democrática" organizado por la UIMP
  • Huesca (Huesca)
 • dijous, 24 setembre 2015 16:00
  • Asistencia a "Debates sobre el Gobierno Abierto: Transparencia y Participación Ciudadana como pilares de la calidad democrática" organizado por la UIMP
  • Huesca (Huesca)
 • dijous, 24 setembre 2015 09:00
  • Inauguració Jornades Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 17:00
  • Reunión con representantes de la "Coordinadora de Entidades de Ciutat Vella"
  • València (València)
 • dimarts, 22 setembre 2015 10:00
  • Reunió con el Diputado de Transparencia de la Diputación de Alicante
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 17:30
  • Reunió Coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 21 setembre 2015 12:00
  • Visita a la AVL
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 12:00
  • Reunión con la DGTI y la empresa EVERIS
  • València (València)
 • divendres, 18 setembre 2015 09:00
  • Reunión conjunta con DG. Función Púbica; DG. Personal Docente; DG. Recursos Humanos y Económicos y Dg de Justicia
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 17:30
  • Visita a la A. VV. la Plata-Gral Urrutia y Adyacentes
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 14:00
  • Reunión Subdirectora General y Jefe Servicio de Transparencia
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 13:00
  • Reunión conjunta con el D.G. Cooperación y "ACULCO-ALICANTE"
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 11:30
  • Reunión con Fundació Horta Sud
  • València (València)
 • dijous, 17 setembre 2015 10:00
  • Reuniò amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 16 setembre 2015 09:30
  • Asistencia Seminario "Transparencia y Participación Ciudadana" organizado por SOCINFO
  • La Acebeda (Madrid)
 • dimarts, 15 setembre 2015 19:00
  • Asistencia Seminario "Transparencia y Participación Ciudadana" organizado por SOCINFO
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 15 setembre 2015 17:30
  • Reunió Ajuntament de Segorbe amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 13:00
  • Reunió Ajuntament de Paiporta amb el Conseller
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 12:00
  • Reunión con el Jefe del Servicio de Publicaciones
  • València (València)
 • dimarts, 15 setembre 2015 09:30
  • Reunión con Jefa Servicio Publicidad e Imagen Institucional y Subd. DG. Aplicaciones y Admón Electrónica
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 17:30
  • Reunió Coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 14 setembre 2015 11:00
  • Visita Ajuntament de Villena amb el Conseller
  • Villena (Alacant)
 • divendres, 11 setembre 2015 11:00
  • Asistencia Moros i Cristians amb el Conseller
  • Ibi (Alacant)
 • dijous, 10 setembre 2015 12:00
  • Reunión con el Secretario Autonómico de cultura D. Albert Girona
  • València (València)
 • dijous, 10 setembre 2015 10:00
  • Reunió Ajuntament de Paterna
  • València (València)
 • dimarts, 8 setembre 2015 13:00
  • Reunión con el ciudadano D. Pedro Joaquin Navarro
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 17:30
  • Reunió Coordinació
  • València (València)
 • dilluns, 7 setembre 2015 10:00
  • Visita Ajuntament d'Alfarrasí
  • Alfarrasí (València)
 • divendres, 4 setembre 2015 11:00
  • Visita Ajuntament de Nules
  • Nules (Castelló)
 • dijous, 3 setembre 2015 21:00
  • Visita a les festes de La Font de la Figuera
  • la Font de la Figuera (València)
 • dijous, 3 setembre 2015 17:30
  • Reunió regidora de transparència Ajuntament de Llíria
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 17:00
  • Reunión con el presidente de l Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana
  • València (València)
 • dimecres, 2 setembre 2015 14:00
  • Reunión con el Director General de Tecnologias de la Información
  • València (València)
 • dimarts, 1 setembre 2015 17:30
  • Reunió al despatx del Conseller i el Col.legi Oficial de Biblioteques i Documentalistes C.V.
  • València (València)
 • dijous, 27 agost 2015 11:00
  • Reunió al despatx del Conseller amb el Secretari Autonòmic de Cultura i Esport D. Albert Girona Albuixech
  • València (València)
 • divendres, 31 juliol 2015 10:30
  • Reunió amb DG Tecnòlogies de la Informació
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 13:30
  • Reunió amb Juan Carlos Galindo. Associació Transparència
  • València (València)
 • dimecres, 29 juliol 2015 12:00
  • Reunió amb Pere Fuset, Regidor de Festes de l'Ajuntament de València en la seu de l'Ajuntament
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 11:00
  • Reunió amb "Pau Andres" un valencià resident a l'Argentina, secretari del "Casal dels Països Catalans de La Plata"
  • València (València)
 • dimarts, 28 juliol 2015 10:00
  • Reunió amb Clara Ferrando. SA Hisenda
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 11:30
  • Reunió amb Director General Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, i el director de "Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana" SR. Pablo Pajín
  • València (València)
 • dilluns, 27 juliol 2015 09:00
  • Reunió amb Sr. Antonio Jareño Civera
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 12:15
  • Reunió amb personal de la DGTI
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 11:30
  • Reunió amb David González-Alcalde d'Oliva
  • València (València)
 • dijous, 23 juliol 2015 09:30
  • Reunió amb el Conseller i el personal de la DG
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 17:00
  • Reunió amb els membres de l' Associació CAVECOVA"
  • València (València)
 • dimecres, 22 juliol 2015 12:00
  • Reunió Grup de Treball "Aplicació Llei de Transparència"
  • València (València)
 • dimarts, 21 juliol 2015 17:30
  • Reunió amb Jesús Lizcano-Transparencia Internacional
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 juliol 2015 12:30
  • Reunió amb Carlos Carnero-Fundación Alternativas
  • Madrid (Madrid)
 • dimarts, 21 juliol 2015 09:30
  • Reunió amb Mar Cabrejas-CGPJ
  • Madrid (Madrid)
 • dijous, 16 juliol 2015 10:00
  • Reunió amb Subdirector General de Transparència i Participació Ciutadana, i Cap de Servei de Participació Ciutadana
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 17:00
  • Reunió amb la Xarxa d'Entitats del PV.
  • València (València)
 • dimecres, 15 juliol 2015 10:00
  • Reunió amb SICOP
  • València (València)
 • dimarts, 14 juliol 2015 10:00
  • Reunió amb Xarxa Participa
  • València (València)

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019) Llista completa d'obsequis

13/03/2019

Madrid-Ponent en la taula redona "Transparencia: ¿quién abre la puerta?" de la U. Complutense

Costs
 • Manutenció
  20,95 €
 • Transport
  129,20 €
 • Total 150,15 €
27/02/2019 - 28/02/2019

Toledo-VII Comferència autonòmica de participació

Acompanyant/s
 • Subdirectora general de transparència i participació
Costs
 • Allotjament
  66,60 €
 • Manutenció
  19,30 €
 • Transport
  182,77 €
 • Total 268,67 €
14/02/2019

Madrid-Convocatoria Comisión Sectorial Gobierno Abierto (MHAP)

Costs
 • Manutenció
  9,75 €
 • Transport
  136,70 €
 • Total 146,45 €
25/01/2019

Barcelona-Ponent en Jornades de la Federació de Municipis i Provincies, trasllat a càrrec de l'organització

Costs
 • Manutenció
  36,20 €
 • Total 36,20 €
04/12/2018

Madrid-Reunió "Plan Retorno", de la Secretaria d'Estat de Migracions-Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social"-(trasllat amb cotxe oficial)

Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Total 15,00 €
30/11/2018

Madrid-Participació com a ponent al Seminari de Transparència Internacional-Despeses a càrrec de l'organització

28/11/2018

Madrid-Assistència a la 8 edició del "Encuentro aporta-Emprendiendo con datos públicos"

Acompanyant/s
 • Cap Servei de Transparència
Costs
 • Manutenció
  16,95 €
 • Transport
  129,20 €
 • Total 146,15 €
05/11/2018 - 06/11/2018

Viena-Presentació de SATAN en "Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia" (despeses a càrrec de l'organització)

25/10/2018

Toledo-I Trobada de Participació Ciutadana (NOVAGOB)

Costs
 • Transport
  22,32 €
 • Total 22,32 €
02/10/2018 - 03/10/2018

Madrid-Assistència als actes de celebració d'Octubre, i del 600 Aniversari de la Generalitat Valenciana, a la Casa de València.

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
26/09/2018 - 28/09/2018

Cadis-III Congrés Internaiconal de Transparència

Costs
 • Allotjament
  345,19 €
 • Manutenció
  89,45 €
 • Transport
  357,23 €
 • Total 791,87 €
17/09/2018

Madrid-Reunió amb representants de Change.org

Costs
 • Transport
  85,30 €
 • Total 85,30 €
03/09/2018 - 04/09/2018

Valladolid-Assistència a la XXXVI edició de la Fira del Folklore i la Gastronomía.

Costs
 • Allotjament
  95,95 €
 • Transport
  213,43 €
 • Total 309,38 €
05/07/2018

Madrid-Assistència a la comissió sectorial de Govern Obert (Gobernanza Pública-MHAP)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/05/2018 - 30/05/2018

Oviedo-Assistència a la Reunió de la Xarxa Autonòmica de Participació

Acompanyant/s
 • Cap de servei de participació
Costs
 • Allotjament
  157,74 €
 • Manutenció
  20,93 €
 • Transport
  282,16 €
 • Total 460,83 €
10/05/2018 - 11/05/2018

Madrid-Assistència a la constitució del "Foro Gobierno Abierto" del MAHP, i participació en la Taula Redona "Pactos de Integridad en la contratación pública"-Trasllat a càrrec de l'organització

Costs
 • Manutenció
  13,85 €
 • Total 13,85 €
06/05/2018 - 07/05/2018

Madrid-Inauguració de la Setmana de l'Administració Oberta al MHAP-DG Gobernanza Pública

Costs
 • Transport
  197,92 €
 • Total 197,92 €
26/04/2018

Madrid-Reunió grup de treball de transparència i rendició de comptes-MHFP

Costs
 • Transport
  93,35 €
 • Total 93,35 €
25/04/2018

Saragossa-Assistència al "Foro de Transparencia e Innovación Democrática"

Costs
 • Transport
  11,05 €
 • Total 11,05 €
23/04/2018 - 24/04/2018

Saragossa-Assistència a la Fira de cases regionals, i visita la CEVEX de Sargossa

Costs
 • Allotjament
  52,04 €
 • Transport
  99,90 €
 • Total 151,94 €
13/04/2018 - 15/04/2018

Mallorca-25 aniversari Falla el Toro, Calvià

Costs
 • Allotjament
  168,75 €
 • Manutenció
  51,13 €
 • Transport
  348,66 €
 • Total 568,54 €
11/04/2018 - 12/04/2018

Cartagena-Assistència a la V Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència-Despeses reflexades als seus viatges
 • Cap de servei de participació ciutadana
Costs
 • Allotjament
  109,00 €
 • Manutenció
  13,00 €
 • Transport
  89,58 €
 • Total 211,58 €
05/04/2018

Madrid-Assistència a Jornades Integritat en la contractació pública: els Pactes d'Integritat

Costs
 • Manutenció
  19,95 €
 • Transport
  89,00 €
 • Total 108,95 €
06/03/2018 - 07/03/2018

Assistència a la presentació de la revista LUX Barcelona. Revista de transparència metropolitana.

Costs
 • Allotjament
  87,82 €
 • Manutenció
  22,17 €
 • Transport
  77,00 €
 • Total 186,99 €
20/02/2018 - 21/02/2018

Madrid-Assistència Jornades "Gobierno abierto 2018, la agenda que viene"

Costs
 • Transport
  150,29 €
 • Total 150,29 €
12/02/2018 - 13/02/2018

Madrid-Assistència a Jornada Impact on Integrity

Costs
 • Transport
  179,81 €
 • Total 179,81 €
30/01/2018 - 01/02/2018

Madrid-Assistència al Grup de treball de transparència i redempció de comptes de la Comissió Sectorial (MHAP)

Costs
 • Transport
  150,08 €
 • Total 150,08 €
18/12/2017

Trobada amb el Govern de la Región de Murcia-Desplaçament amb cotxe oficial, i manutenció a cârrec del Govern de Múrcia

03/12/2017 - 04/12/2017

Paris-Assistència als actes de commemoració del 70 aniversari de la Casa de València a Paris

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència
 • Cap de premsa de la Cª Transparència
Costs
 • Allotjament
  57,79 €
 • Manutenció
  78,92 €
 • Transport
  215,65 €
 • Total 352,36 €
18/11/2017 - 27/11/2017

Assistència al "Encuentro Regional de las Américas ed la Alianza para el Gobierno Abierto", i visita CEVEX Argentina

Costs
 • Allotjament
  503,80 €
 • Manutenció
  118,38 €
 • Transport
  1.470,13 €
 • Total 2.092,31 €
16/11/2017 - 17/11/2017

XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública.

Costs
 • Manutenció
  16,45 €
 • Transport
  71,95 €
 • Total 88,40 €
09/11/2017 - 10/11/2017

Toledo-assistència al "V Congreso Internacional sobre innovación tecnológica y administración pública: La reforma de la ley estatal de transparencia: retos y posibilidades"

Costs
 • Manutenció
  15,75 €
 • Transport
  160,82 €
 • Total 176,57 €
18/10/2017 - 19/10/2017

Pamplona-IV Conferència autonòmica de Participació Ciutadana

Acompanyant/s
 • Cap de servei de participació
Costs
 • Allotjament
  72,90 €
 • Manutenció
  12,60 €
 • Transport
  118,27 €
 • Total 203,77 €
13/10/2017

Assistència a la IX Trobada de Cases Regionals i Provincials de la ciutat de Sevilla

Costs
 • Manutenció
  6,80 €
 • Transport
  133,52 €
 • Total 140,32 €
10/10/2017 - 11/10/2017

Despeses a càrrec de l'organització. Brussel·les-Intervenció com a ponent al Seminari: "Buena gobernanza y transparencia en las entidades locales del mediterraneo", organitzat per l'Assemblea Regional i local Euromediterrània (ARLEM) (bitllet d'avió i allotjament per compte de l'organització)

13/09/2017 - 19/09/2017

Nova York-Divulgació de les politiques de transparència de la Conselleria, i intercanvi d'informació sobre projectes de transparència amb diverses entitats. Visita CEVEX Washington i Connecticut.

Costs
 • Allotjament
  1.318,76 €
 • Manutenció
  192,27 €
 • Transport
  869,96 €
 • Total 2.380,99 €
05/09/2017 - 06/09/2017

Valladolid-XXXV Feria del folklore y la gastronomia-Casa de València en Valladolid

Costs
 • Allotjament
  63,56 €
 • Transport
  165,95 €
 • Total 229,51 €
12/07/2017 - 14/07/2017

Donosti-Pamplona: Assistència a la jornada: "Desmitificando el gobierno abierto", del govern basc; i assistència als actes de la festivitat de San Fermin organitzats per la Junta de la Fed de Cases Regionals de Navarra-Visita Casa de València en Pamplona

Costs
 • Allotjament
  330,91 €
 • Manutenció
  44,10 €
 • Transport
  374,44 €
 • Total 749,45 €
05/07/2017

Madrid-Jornada sobre Dades obertes a l'administració

Costs
 • Manutenció
  17,90 €
 • Transport
  146,20 €
 • Total 164,10 €
03/07/2017

Madrid-Invitació al grup de treball d'experts en participació en Espanya, al "Centro de estudios políticos y constitucionales" (despeces a càrrec del ministeri de presidència)

26/06/2017 - 27/06/2017

Madrid-Celebració del I Ple del "Consejo general de la ciudadania española en el exterior"

Costs
 • Allotjament
  129,92 €
 • Manutenció
  26,90 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 273,82 €
23/05/2017 - 24/05/2017

Madrid-Visita a la Casa de València en Madrid, i Assistència a les Reunions preparatòries del "III Plan de Gobierno Abierto"

Costs
 • Allotjament
  167,00 €
 • Manutenció
  31,72 €
 • Transport
  124,45 €
 • Total 323,17 €
16/05/2017 - 17/05/2017

Brussel·les i Hertogensbosch(convidada)-Reunió amb el DG de Comunicació al Comité de les regions, i assistència a la trobada de Ciutats amb Museu de l'Aigua.(lloguer de cotxe per a transport entre les dos ciutats)

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparència
 • Cap de premsa Cª Transparència
 • Assessor del Conseller
Costs
 • Transport
  59,12 €
 • Total 59,12 €
04/04/2017 - 06/04/2017

Mérida-III Conferència de la Xarxa Autonòmica de Participació Ciutadana

Acompanyant/s
 • Conseller de Transparencia-despeses detallades als seus viatges
 • Cap de servei de participació
Costs
 • Allotjament
  184,00 €
 • Manutenció
  20,00 €
 • Transport
  245,95 €
 • Total 449,95 €
06/03/2017

Madrid-Reunió Ministeri Hisenda i Funció Pública: III Plan de Gobierno Abierto

Costs
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  161,45 €
 • Total 173,45 €
09/02/2017

Reunió amb l'oficina de transparència de l'Ajuntament de Barcelona sobre "Bústia Ciutadana" (Trasllat amb vehicle oficial)

Costs
 • Manutenció
  6,50 €
 • Total 6,50 €
30/01/2017 - 31/01/2017

Reunió del Consell General de la Ciutadanía Espanyola a l'Exterior (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Costs
 • Allotjament
  114,54 €
 • Manutenció
  15,60 €
 • Transport
  129,95 €
 • Total 260,09 €
27/01/2017 - 29/01/2017

Viatge amb motiu de la Proclamació de Representants de la Casa de la Comunitat Valenciana en Navarra

Costs
 • Allotjament
  89,00 €
 • Manutenció
  56,40 €
 • Transport
  179,93 €
 • Total 325,33 €
19/01/2017

Presentació de la Bústia Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona

Costs
 • Manutenció
  14,75 €
 • Transport
  80,55 €
 • Total 95,30 €
06/12/2016 - 09/12/2016

Paris-Trobada Mundial de govern obert "Open government Partnership"

Costs
 • Allotjament
  304,95 €
 • Manutenció
  120,00 €
 • Transport
  217,89 €
 • Total 642,84 €
30/11/2016 - 01/12/2016

Ponent I Congres de sostenibilitat urbana de Fuenlabrada (despeses a càrrec de l'organització)

28/11/2016

Ponent Jornada "Ètica Pública i Republicanisme, de les paraules als fets"

Costs
 • Manutenció
  9,70 €
 • Transport
  72,55 €
 • Total 82,25 €
22/11/2016 - 23/11/2016

Congrés Internacional de Defensors Locals (transport a càrrec de l'organització)

Costs
 • Manutenció
  26,60 €
 • Transport
  62,40 €
 • Total 89,00 €
27/10/2016 - 29/10/2016

Santa Cruz de Tenerife-II Conferència Autonómica de Participació Ciutadana

Costs
 • Allotjament
  195,00 €
 • Manutenció
  21,60 €
 • Transport
  607,38 €
 • Total 802,38 €
17/10/2016

Assistència a "4 Reunió amb CCAA's , Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i la FEMP" convocada pel "Consejo de Transparencia Internacional" en Madrid

Acompanyant/s
 • Cap de Servei de Transparència
Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  172,00 €
 • Total 182,00 €
05/10/2016 - 07/10/2016

Assistència "4TH International Open Data Conference"

Acompanyant/s
 • Cap de Servei de Tansparència
Costs
 • Allotjament
  139,00 €
 • Manutenció
  18,00 €
 • Transport
  157,00 €
 • Total 314,00 €
03/10/2016

Assistència acompanyant al Conseller, reunió en Toledo amb representants CCAA's en matèria de Transparència

Costs
 • Transport
  224,00 €
 • Total 224,00 €
28/09/2016 - 30/09/2016

Assistència "Congrès Internacional de Transparència en la Universitat Complutense de Madrid"

Costs
 • Allotjament
  211,00 €
 • Manutenció
  25,00 €
 • Transport
  142,00 €
 • Total 378,00 €
22/09/2016

Ponent esdeveniment "Preservació i Publicació Digital" a Madrid. Invitada per l'empresa "EVERIS". Coste 0€

14/06/2016 - 15/06/2016

Reunió Comissió Conveni T.I.; i Visita Casa València a Madrid (14.06.16). Assistència a l'esdeveniment sobre Models de Govern Obert organitzat per "OESIA" (15.06.16)

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Transparència i Participació (14/06/2016)
Costs
 • Allotjament
  94,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  157,00 €
 • Total 281,00 €
01/06/2016

Reunió Transparència Internacional i reunió amb director "Prisma Global"

Costs
 • Transport
  142,00 €
 • Total 142,00 €
23/05/2016

Reunió amb Consellers de la Generalitat de Catalunya, Govern Balear i Generalitat Valenciana a Barcelona.

Costs
 • Manutenció
  8,00 €
 • Transport
  149,00 €
 • Total 157,00 €
01/04/2016 - 03/04/2016

Visita a els següents CEVEX: "Associació Cultural C.V. Sant Antoni de Portmany" d'Ibiza, "Casa Regional C.V. de Mallorca" i "Falla el Toro de Calvià" de Mallorca.

Costs
 • Allotjament
  134,00 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  370,00 €
 • Total 539,00 €
05/03/2016 - 06/03/2016

Assistència al Concert de Música Festera organitzat per "Casa de València a Barcelona"

Costs
 • Allotjament
  137,00 €
 • Manutenció
  48,00 €
 • Transport
  92,00 €
 • Total 277,00 €
26/02/2016 - 29/02/2016

Viatge personal de la directora general a París. Visita "Casa de València a París". Cost 0 €

13/02/2016 - 14/02/2016

Mantenidora de l'acte "Proclamació de les reines de la Casa de la Comunitat Valenciana en Zaragoza"

Costs
 • Allotjament
  76,00 €
 • Manutenció
  35,00 €
 • Transport
  183,00 €
 • Total 294,00 €
12/12/2015 - 13/12/2015

Visita "Asociación Cultural Valenciana Virgen de los Desamparados" CEVEX de Sevilla

Costs
 • Allotjament
  64,00 €
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  173,00 €
 • Total 277,00 €
03/11/2015 - 04/11/2015

Reunions de treball amb l'agència Antifrau de Catalunya; i visita Casa de Valencia a Barcelona.

Costs
 • Allotjament
  86,40 €
 • Manutenció
  55,04 €
 • Transport
  178,95 €
 • Total 320,35 €
25/10/2015 - 27/10/2015

Reunió del "IV Pleno del VI Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior" en Madrid

Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Manutenció
  32,00 €
 • Transport
  158,00 €
 • Total 336,00 €
20/10/2015

Assistència a reuniò del Consell de Transparència i Bon Govern en Madrid

Costs
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  146,00 €
 • Total 156,00 €
24/09/2015 - 25/09/2015

Assistència al curs "Debats sobre el Govern Obert" en Huesca ; i visita "Casa Comunidad Valenciana en Zaragoza"

Costs
 • Allotjament
  146,00 €
 • Transport
  140,00 €
 • Total 286,00 €
15/09/2015 - 16/09/2015

Assistència cloenda Seminari "Transparència i Participaciò Ciutadana (VI) organitzat per Socinfo S.L. en Madrid

Costs
 • Allotjament
  49,00 €
 • Transport
  142,00 €
 • Total 191,00 €
20/07/2015 - 21/07/2015

Reunió de treball amb EVERIS, acompanyant el Conseller

Costs
 • Allotjament
  20,48 €
 • Transport
  131,60 €
 • Total 152,08 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Transparència i Participació (Cessament 18.03.2019) Llista completa d'obsequis

13/03/2019

Obra gràfica "Giralda" de Sevilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Sevilla

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

18/02/2019

Llibre: "Abrir instituciones desde dentro"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno de Aragón

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

03/12/2018

Llibre: "Solidaridad y compromiso: dies acciones con alma cooperativa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Confederació de cooperatives de la CV

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

15/11/2018

Llibreta, bolígraf, exemplar de revista "Prensa Ibérica-40 Aniversario" i bossa de paper.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Prensa Ibérica

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

15/11/2018

Llibreta, bolígraf, memòria USB, bossa de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria Govern Obert, Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

08/11/2018

Llibre "Històries de superació", Revista del mateix nom, i llibre "Memòria d'activitats 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

08/11/2018

Postals, punt de llibre, llibreta, bossa de tela i quadre 33x23 promocionals de la campanya "Les associacions: el cor del nostre poble"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Botella de vi-D.O. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Para su consumo

27/10/2018

Llibre: "52 mandalas de diablos danzantes de venezuela", 1 pin, 2 xocolatines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX de Veneçuela

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP, les xocolatines son per a consum del personal de la DGTP

27/10/2018

Punt de llibre "Recuerdo de Chile"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Chile

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Perxa per a torcamans, i cd promocional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asoc. Junta Fallera Valenciana de San Rafael-Mendoza (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Carabasseta "yerba mate"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Córdoba (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Llibre "Menorca 100x100"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre valencià a Menorca-Penya valencianista d'Alaior

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/10/2018

Escultura commemorativa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre valencià San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

16/10/2018

Llibre: "El Ejército en el convento de Sto Domigo de Valencia", 175 aniversario, de Agustín Puig Nebot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: General Jefe del Cuartel Gnral Terrestre de AD-Fco. J. Gan Pampols

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

16/10/2018

Llibre de Festes del Pilar 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Aragonés de Castelló

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

27/09/2018

Revista #RET-"Revista Española de la Transparencia"(Núm 6, primer semestre 2018)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACREDITRA-Asoc. Española de Acreditación de la Transparencia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

17/09/2018

Llibre de la Festa 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asoc. de Festes de Moros y Cristians 'San Frnacisco de Asís', de Crevillent

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

03/09/2018

Ampolla de vi DO. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Para su consumo

19/06/2018

Dos bosses amb objectes promocionals de ALCER-CASTALIA, i documentació de l'associació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALCER-CASTALIA

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

29/05/2018

Tres dolços típics"Marañueles de candas", DVD promocional i llibrets informació turística d'Astúries

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Principat d'Astúries

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consum dels treballadors de la DGTP

08/05/2018

Llibres "Elche: Misterio y Palmeral"; i "La Obra completa de Miguel Hernández", més un Pen Drive.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Elx

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

14/04/2018

Placa de ceràmica tradicional amb motiu del XXV Aniversari de la Falla el Toro, de Calvià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla el Toro

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

12/04/2018

Llibre: "El Imaginario del Viejo Reino de Murcia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Múrcia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

28/03/2018

2 mones de Pasqüa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació veïnal de Patraix

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consum dels treballadors de la direcció general

14/03/2018

Placa decorativa del CEVEX, amb l'escut de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

14/03/2018

Ponxo de llana beix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

14/03/2018

Llibre: "200 años, la Ruta de la Libertad"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX San Juan (Argentina)

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

14/03/2018

Botella de vi Malleolus de laBodega Emilio Moro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

14/02/2018

Llibre: "El parlamento abierto en el mundo, evolución y buenas prácticas", de Rafael Rubio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Manuel Giemenez Abad

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

09/02/2018

Passi anual Feria Valencia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Valencia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Ús personal

01/02/2018

Llibrets i DVD informació turística de la Regió de Múrcia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Múrcia en València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

01/02/2018

Caixa de dolços típics de Cantabria: Sobaos pasiegos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Cantabria en València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consumir

03/12/2017

Reproducció de la Venus de Milo en escaiola, de 19 ctms d'alçaria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

03/12/2017

Llibre de poesia: "El riu-rau de las doce menos cinco", de Jesús Crescas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx d ela DGTP

03/12/2017

Insignia fallera de la "Casa Regional Valenciana de París"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

03/12/2017

Insígnia de la Casa Regional

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en París

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Ús personal de la directora

25/11/2017

2 caixes de dolços tipics "Alfajores"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unión regional valenciana Mar del Plata

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consum de la directora

25/11/2017

Kit promocional turístic de Mar del Plata-punt de llibre conmemoratiu del CEVEX

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unión Reginal Valenciana Mar del Plata

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

24/11/2017

Cartera-Insignia del CEVEX de Rosario

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX de Rosario

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús personal de la directora

24/11/2017

Llibre "Complejo cultural parque de España"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Parque de España-Rosario

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

24/11/2017

Kit promocional turístic de Rosario-punt de llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Municipalidad de Rosario

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

23/11/2017

Banderí de la Falla El Túria-Collar i medalla amb imatge Flor de Lis-Insignia de la Falla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre regional Falla valenciana el Túria

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTP

20/10/2017

Socarrat, ceràmica tradicional valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

18/10/2017

Kit promocional turístic de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno Foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

13/10/2017

Llibre "El palacio de los marqueses de la Algaba"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sevilla

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

16/09/2017

Llibre de receptes "A touch of Spain"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEVEX de Connecticut

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

05/09/2017

Ampolla de vi DO. Ribera del Duero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Valladolid

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per al seu consum

14/07/2017

Imatge en resina de Sant Fermí, de 18 ctms d'alçària.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Federacions de cases regionals de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/07/2017

insígnia amb l'escut de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/07/2017

Mocador festes San Fermín amb escut de la comunitat foral de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/07/2017

Llibre "Navarra-Navarre-Nafarroa" de José Mª Jimeno Jurío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern Foral de Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

10/07/2017

Llibreta, bolígraf, guia de participació juvenil i motxilla de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de la Joventut CV

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

05/06/2017

Exemplar de la Revista "El Temps", de 30 de maig de 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Revista El Temps

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

17/05/2017

Entrades-Sopar per a la Nit de les Telecomunicacions

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EVERIS

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Assistència Directora General TIP

11/05/2017

Informació Turística de Córdoba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación entidades andaluzas en la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

11/04/2017

Dolç tradicional, "mona" de Pasqüa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de veïns de Patraix

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a consumir

05/04/2017

Kit de promoció turística Extremadura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta de Extremadura

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

14/03/2017

DVD Algèria, el meu país

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

10/03/2017

Motxilla, llibreta i boligraf

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UPV-Datathon

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

01/03/2017

Eixemplar Revista d'Arxius

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'arxivers i gestors de documents valencians

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

28/02/2017

Carregador dispositius electrònics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OpenSeneca

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx dela DGTIP

28/02/2017

Rellotge de polsera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SOCINFO

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx del a DGTIP

17/02/2017

Carpeta amb el següent contingut: 1 llibreta de notes, 1 memòria USB, 2 boligrafs, 6 imans de nevera, 1 funda per protegir targetes de crèdit, 6 diptics informatius

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

16/02/2017

Memòria USB amb el següent contingut: arxiu "mp4" amb la història del convent de Sant Domenec de València, seu de Capitania General

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CGTAD Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

15/02/2017

Llibre: "¿Volver a Colombia?-Caracterización del colectivo colombiano parra el retorno en situación de post-conflicto"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONG Aesco

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

30/01/2017

Llibre: LOS NIÑOS DE LA GUERRA CUENTAN SU VIDA, CUETAN SU HISTORIA.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Perticipació

28/01/2017

Llibre NAVARRA, de José Mª Jimeno Jurío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Valencia en Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

28/01/2017

Figureta reproducció d'element arquitectonic "Kiosk", ubicat a la Plaça del Castell, a Pamplona.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de València en Navarra

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DGTIP

20/01/2017

Passi anual GRAN FERIA CLUB per a FERIA VALENCIA 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Feria Valencia

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Directora General Transparència i Participació

03/01/2017

Agenda 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'associacions de veïns de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

03/01/2017

Llibre Memoria Anual 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell de Transparència i Bon Govern

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

27/12/2016

Robot educatiu mBot

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EVERIS

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

14/12/2016

Llibre: "Històries de Superació. Un projecte de la Fundació Horta Sud"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la Directora General de Transparència i Participació

13/12/2016

Exemplar núm. 26 de la revista "Plaza", corresponent al mes de desembre 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Javier Cabanillas, Periodista

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG Transparència i Participació

07/12/2016

Llibre: "La participación pública en la era digital. Implicar a la ciudadanía en el gobierno local"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CIVICITI

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G. Transparència i Participació

09/11/2016

1 Clauer del Cos Nacional de Policia CNP

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissari Principal-Jefe Provincial de Castelló

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús particular de la D.G.

08/11/2016

1 Pen Drive

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Generl Guàrdia Civil de València

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Per a ús particular de la D.G.

26/10/2016

"DVD" de les Festes de Moros i Cristians 2016 Ajuntament de Biar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde President Ajuntament de Biar

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/09/2016

Llibre "Fiestas Patronales en honor a San Francisco de Asís. Moros y Cristianos Crevillent 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/09/2016

2 Llibres: "La ciutat de Xàtiva" i "Xàtiva Fira d'Agost 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidor Participaciò Ciutadana Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

21/09/2016

"Làmina enmarcada"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació d'Azerbaiyán

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D. G.

09/09/2016

Llibre: ""Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Memòria 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

22/07/2016

3 Llibres: "Defensor de la ciutadania de Girona, memòria 2012, 2014 i 2015" Llibre: "Síndic Municipal de Greuges" Una proposta catalana en la defensa dels drets humans.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Fòrum de Cataluña

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

30/06/2016

Un Socarrat de Lliria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

17/06/2016

Guia I: "Actualització i Manteniment del Portal de Transparència Municipal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Provincial de Castelló

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

06/06/2016

Llibre "La Canal d'Alcoi"; "La Font Roja" i "L'Alcúdia d'Elx"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rector Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

18/05/2016

Rellotge d'arena

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa "Everis"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

12/05/2016

1 Bloc de notes, 1 bolígraf i 1 targeter

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde Ajuntament de Vila-Real

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la DG

04/04/2016

Un penjoll amb una creu i "USB" Pen Drive

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Creu Roja d'alacant

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

02/04/2016

Foto emmarcada de la D.G. amb la Fallera Major de Falla El Toro de Calvià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla el Toro de Calvià

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

01/04/2016

Ram de Tulipes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: "Associaciò Cultural C.V. de Sant Antoni de Portmany"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

31/03/2016

"Ploma Estilogràfica" i el llibre: "El enigma de los grecos" de Santiago Grisolía

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/03/2016

Mona de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Associaciò Veïnal Patraix"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Consum D.G.

02/03/2016

Martell. Presentació GVAOBERTA en "Internet Free Festival"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació 1984 Hosting Hammer

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

29/02/2016

Petjapapers i Insignìa de la "Casa de Valencia a Paris"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa de Valencia en Paris

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

13/02/2016

Placa de Plata (18x13cm) en marc de fusta de sobretaula(24x19cm) en agraïment per haver estat mantenidora de la proclamació de les regines 2016 de la "Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta "Casa de la Comunidad Valenciana en Zaragoza"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

12/02/2016

Licor de Xocolate i Cireres (70cl) i Sobao Pasiego de la Vega Pas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de "Casa de Cantabria en Valencia"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

07/02/2016

Espillet de Bossa de Mà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

07/12/2015

Llibre "Código de Transparencia y Buen Gobierno"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

16/11/2015

Llibre "Memorias de la cocina Murciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

16/11/2015

Llibre "Murcia, La Pasión del Barroco"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

16/11/2015

Una Insìgnia de plata de la "Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Casa Regional de Murcia y Albacete en Valencia"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

11/11/2015

Una Insígnia de "l'Asociación Cultural Castilla La Mancha"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Asociación Cultural Castilla La Mancha

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

03/11/2015

Una samarreta de la "Casa de València a Barcelona"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President "Casa de València a Barcelona"

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

26/10/2015

Safata de 13x10cm en conmemoraciò del XXV Aniversari del Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell General de la Ciutadania Espanyola en l'Exterior

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

23/10/2015

Llibre "Yámana Tierra del Fuego"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cónsul de Chile

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

10/10/2015

Una insígnia de plata de l'Associació de Moros i Cristians de Crevillent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Associació de Moros i Cristians de Crevillent

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: A casa de la D.G.

05/10/2015

Llibre "Centro Aragonés de Castellón" "Fiestas del Pilar 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

03/10/2015

Llibre memòria de festes 2015 "Festes Populars a Patraix 2015" Del 3 al 12 d'Octubre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Associació Veïnal Patraix

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

24/09/2015

Llibre ""50 años de la Fiesta" Moros y Cristianos de Crevillent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

24/09/2015

Llibre "Fiestas Patronales en Honor a San Francisco de Asís. Moros y Cristianos Crevillent"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

21/09/2015

Llibre "L'Obra literària de Vicent Andrés Estellés"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Académia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

17/09/2015

llibre "IIICongrés General de Societats Musicals de la C.V.2013" "Les Societats Musicals 2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Federació de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

17/09/2015

Llibre "Les Bandes de música de la C.V." Ediciò enciclopèdica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Federaciò de Societats Musicals de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: AITANA MAS MAS

Destinació: Despatx de la D.G.

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMIENT DE CREVILLENT REGIDORA COMPROMIS CREVILLENT 22/05/2011 15/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT-CONSELLERIA TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ DG TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 07/07/2015
CONSEJO DE CASAS REGIONALES CV SECRETARIA 07/07/2015
CONSEJO DE CIUDADANIA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR VOCAL 07/07/2015
INSTITUT VALENCIA JOVENTUT GV VOCAL 16/10/2015
CONSELL SOCIAL CIUTAT DE VALENCIA VOCAL 10/11/2015
EPSARL CONSELL PARTICIPACIO CONSELLERA 16/11/2015
CONSELL DE SALUT DE LA CV VOCAL 12/04/2016
COMISSIO MIXTA GVA-FVMP VOCAL 28/04/2016
CONSELL DE CENTRES VALENCIANS A L'EXTERIOR CONSELLERA 24/01/2017
CONSELL DE PARTICIPACIO CV VOCAL 16/05/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 29.304,66 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 10.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Descripció Import
Rendiment del treball 56.896,91 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,33 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.