alts càrrecs

 • Blanca Marín Ferreiro

 • Secretària Autonòmica d´Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç
 • Data de nomenament: 06/08/2016 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 2. Planta 4. 46018. València
 • secretaria_autonomica@gva.es
 • 961 209 426

Agenda

 • La Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, en matèria d'economia sostenible, planificació econòmica i estadística de la Generalitat, emprenedoria, foment del cooperativisme i de l'economia social, indústria, seguretat industrial, recerca i innovació, i també les d'energia i mineria, comerç interior i exterior, artesania i consum.

 • A la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç li correspon dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriuen sota la seua dependència, i també les unitats administratives que s'integren en aquests centres.

 • Li correspon, així mateix, impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius que estiguen sota la seua dependència, i també controlar i supervisar el compliment dels objectius.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.698,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

  Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç Llista completa d'obsequis

  20/12/2018

  Llibre "Historia del Arte en la CV"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoridad portuaria

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  20/12/2018

  Llibre "Yo, Julia"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  19/12/2018

  Cistella amb productes naturals i un quadre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  16/11/2018

  Closca Bottle. Botella d'aigua de plàstic, sostenible i reutilitzable, gris.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Closca Design SL

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  04/10/2018

  Marc amb foto de cotxe

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Avia

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  14/09/2018

  Paté de torró

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Ingeniers Tècnics Industrials d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  14/09/2018

  Collar de Lotus

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Ingeniers Tècnics Industrials d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  14/09/2018

  Botella de Vermut artesà Puig Campana

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Ingeniers Tècnics Industrials d'Alacant

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  27/06/2018

  Mini jardí zen

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: empresarias.com

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  17/05/2018

  Caixa amb productes (pa, col, carabasseta)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Ingeniers Tècnis Agrícoles

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  15/05/2018

  Caixa de bombons

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banc Sabadell

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Repartit entre el personal

  06/04/2018

  Un pin escut metàlic, un taulell ceràmica i un reposa culleres

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Artesania CV

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  13/03/2018

  Plat de marbre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nerinea

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  23/02/2018

  Lot de snacks i creïlles fregides

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fritoper

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  22/12/2017

  Caixa de dolços

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Biar

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  21/12/2017

  Manta de sofà

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Textiles Mora SA

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  21/12/2017

  LLibre "Perú, Patrimonio Cultural y Natural"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  20/12/2017

  Llibre "El Fuego Invisible"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  14/12/2017

  Llibre "100 Años de Soledad"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  14/12/2017

  Vela perfumada

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lladró

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  14/12/2017

  Davantal

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Consumidors de la CV

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  07/12/2017

  Lot de productes innovadors

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Dulcesol

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  25/11/2017

  Arracades de Yanes Young

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Ingeniers Tècnics de Castelló

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  24/11/2017

  Peça de ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cemex

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  15/11/2017

  Lot de productes de Rolser: bossa de tela, llibre "50 va de bo"; i tovalles

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Rolser

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  20/10/2017

  Una caixa de granades

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Eléctrica Albaterense

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  29/09/2017

  Pin daurat

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Aemón

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  09/09/2017

  Un paraigües i una botella de vi negre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  16/06/2017

  Botella de ví

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Florida Universitaria

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  13/06/2017

  Caixa de bacores, 5 kg.

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Brebalbatera, Coop.

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  19/05/2017

  Xancletes de goma i gerra de ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fira de Comerç, Turisme i Gastronomia de Bunyol

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  29/04/2017

  Diferents objectes: DVD "Conjuntos Històrics i Espais Naturales", agulla de cap de solapa, punt de lectura, para-sol de volant i polsera metàl·lica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup feriants Benetússer

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  27/03/2017

  Support de metal per a targetes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa DCM

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  22/03/2017

  Polsera de cuiro amb pedres de colors

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Yiwu-España

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  16/03/2017

  Botella de vidre i 4 gots

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vidrios San Miguel

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  16/03/2017

  Caixa amb 3 botelles de vi

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mopatex

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  10/03/2017

  Bateria externa

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Petrer

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús personal

  27/02/2017

  Xafapapers de vidre

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuaria de Castelló

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  10/01/2017

  Joc de café de dues tasses

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Porvasal

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  28/12/2016

  Llibre "Marruecos. Patrimonio Cultural y Natural"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Fenosa

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  28/12/2016

  Agenda 2017

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET -Agència Estatal de Meteorologia-

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  19/12/2016

  Borsa en productes (xocolat, té, café i trufes)

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Per al personal de la planta

  19/12/2016

  Nino de peluix i calendari

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tecnidex

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  14/12/2016

  LLibre "Todo esto te daré"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús particular

  21/10/2016

  3 caixes de magranes

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Repartiment entre els funcionaris

  10/10/2016

  Llibre "Dos Segles d'Industrialització a la Comunitat Valenciana"

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial d'Ingeniers Industrials

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

  07/10/2016

  Caixa de raïm

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Agost

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Ús particular

  07/10/2016

  Xarró de ceràmica

  Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Agost

  Destinatari de l'obsequi: BLANCA MARÍN FERREIRO

  Destinació: Despatx

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

cargando datos