alts càrrecs

 • Francisco Rodríguez Mulero

 • Secretari Autonòmic d´Agricultura i Desenvolupament Rural i Director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre, Edif. B0-2ª Planta. 46018. València
 • rodriguez_framul@gva.es
 • 961 247 095

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

En qualitat de titular de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural ostenta les següents competències:

La Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural és l'òrgan a què correspon exercir les funcions establides en l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de foment i garantia agrària, política agrària comuna, desenvolupament rural, investigació i innovació agroalimentària, programes operatius, cadena agroalimentària, producció i comercialització agrària, indústria alimentària, cooperativisme agrari, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com protecció, qualitat, innovació i tecnologia agroalimentària.

En concret, assumeix les funcions executives següents: impulsar i coordinar els programes i executar els projectes que exerceixen els centres directius que estan sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels seus objectius; resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estan sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa, i qualsevol altra que li atribuïsca la legislació vigent o se li assigne reglamentàriament.

L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s'adscriu a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural. La direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària correspon a la persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria d'agricultura, sota la direcció superior del conseller o la consellera.

Així mateix, s'adscriu a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de la Secretaria Autonòmica d'Agricultura i Desenvolupament Rural, l'Observatori de Preus dels Productes Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col•legiat amb funcions d'informació, consulta, assessorament, proposta i estudi en matèria de preus dels aliments.

En qualitat de titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària ostenta les competències següents:

El Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 és l'instrument de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de política de desenrotllament rural.

L'objectiu final que es pretén aconseguir amb l'execució del Programa és la millora de la qualitat de vida dels habitants del medi rural valencià en el marc d'un model social i mediambiental sostenible.

Els objectius intermedis per a aconseguir este objectiu final són els següents:

Foment de la competitivitat de les exportacions agràries.

Suport al sector forestal i ple aprofitament del seu potencial des d'una perspectiva multifuncional (econòmica, social i mediambiental).

Protecció dels recursos naturals i control de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i suport a la iniciativa Leader.

El Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana.

El Programa ha sigut elaborat sota la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en qualitat d'Autoritat de Gestió del Programa, i va ser aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 28 de juliol de 2015.

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA Llista completa d'obsequis

08/04/2019

Visita Fira Gourmets

Costs
 • Transport
  155,26 €
 • Total 155,26 €
16/03/2019 - 18/03/2019

Visita Fira PROWEIN a Düsseldorf (Alemania)

Costs
 • Allotjament
  854,00 €
 • Manutenció
  29,15 €
 • Transport
  703,60 €
 • Total 1.586,75 €
25/02/2019

Comissió Sectorial D'Agricultura i Desenvolupament rural a Madrid (MAPA)

Costs
 • Transport
  124,60 €
 • Total 124,60 €
05/02/2019 - 08/05/2019

visita Fira Fruit Logística a Berlin

Costs
 • Allotjament
  452,00 €
 • Manutenció
  6,10 €
 • Transport
  643,00 €
 • Total 1.101,10 €
28/01/2019 - 29/01/2019

Reunió de política Territorial (Despoblament) a Bruselas.

Costs
 • Allotjament
  141,24 €
 • Manutenció
  3,60 €
 • Transport
  299,91 €
 • Total 444,75 €
23/01/2019 - 24/01/2019

Reunió amb representants de la C. Europea a Brussel.les sobre efectes d'importacions en la crisi de mercat cítricola de la U.E.

Costs
 • Allotjament
  180,14 €
 • Manutenció
  19,00 €
 • Transport
  330,50 €
 • Total 529,64 €
30/11/2018 - 01/12/2018

Assisteix a la 12ª Conferència de Directors d'Oranismes Pagadors en Bruselas.

Costs
 • Manutenció
  12,50 €
 • Transport
  129,77 €
 • Total 142,27 €
27/11/2018

Examen anual del PDR a Madrid

Costs
 • Transport
  123,75 €
 • Total 123,75 €
22/11/2018

Jornada Reforma de la PAC, organitzada per Unión de Uniones a Madrid

Costs
 • Manutenció
  4,40 €
 • Transport
  139,70 €
 • Total 144,10 €
14/11/2018 - 15/11/2018

Jornada "Sin Pueblos no hay futuro" (Sevilla)

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  8,90 €
 • Transport
  238,23 €
 • Total 347,13 €
06/11/2018 - 08/11/2018

Reunió a Badajoz de Directors dels Organismes Pagadors.

Costs
 • Manutenció
  20,60 €
 • Total 20,60 €
30/10/2018 - 31/10/2018

participa en 20ª Jornada de Regs de l'Alt Aragó a Huesca

Costs
 • Manutenció
  10,50 €
 • Total 10,50 €
23/10/2018 - 24/10/2018

Fira Fruit Attractión (Ifema)

Acompanyant/s
 • Técnico Agrónomo
Costs
 • Allotjament
  508,00 €
 • Transport
  153,82 €
 • Total 661,82 €
20/10/2018 - 22/10/2018

visitA FIRA SIAL- PARIS

Acompanyant/s
 • TÉCNICO AGRÓNOMO
Costs
 • Allotjament
  973,06 €
 • Manutenció
  175,70 €
 • Transport
  566,30 €
 • Total 1.539,36 €
01/10/2018

Comissió sectorial d'Agricultura i Desenvolupament rural

Costs
 • Manutenció
  21,70 €
 • Transport
  125,28 €
 • Total 146,98 €
24/09/2018 - 27/09/2018

reunió Conferència d'alt nivell de pesca a xicoteta escala

Acompanyant/s
 • Director General agricultura, ganadería y pesca
Costs
 • Allotjament
  870,00 €
 • Manutenció
  148,10 €
 • Transport
  577,00 €
 • Total 1.595,10 €
14/09/2018

reunió al Ministeri d'agricultura, Pesca i alimentació tema PAC.

Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  115,14 €
 • Total 130,14 €
31/07/2018

Reunió al >Ministeri d'agricultura pesca i alimentació, amb la Consellera

Costs
 • Transport
  126,10 €
 • Total 126,10 €
09/07/2018

reunió al Ministeri de Transicio ecológica tema Regants

Costs
 • Manutenció
  32,00 €
 • Transport
  126,10 €
 • Total 158,10 €
21/06/2018 - 23/06/2018

XXVI SESSIÓ PLENARIA DE LA ASSAMBLEA DE LES REGIONS VITIVINICOLES

Acompanyant/s
 • ELENA PICO
Costs
 • Allotjament
  408,00 €
 • Manutenció
  145,67 €
 • Transport
  789,00 €
 • Total 1.342,67 €
18/06/2018 - 19/06/2018

Consell d'agripesca de la U.E.

Costs
 • Allotjament
  580,00 €
 • Manutenció
  110,72 €
 • Transport
  546,00 €
 • Total 1.236,72 €
13/06/2018

Reunió amb el Director del Gabinet de la Ministra de Transició Ecològica.

Costs
 • Manutenció
  38,20 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 165,80 €
30/05/2018

COMISSIO SECTORIAL D'AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL

Costs
 • Manutenció
  14,20 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 143,30 €
27/03/2018 - 29/03/2018

Assamblea de les regions Europees Hortofrutícoles

Acompanyant/s
 • Técnico Consellería.
Costs
 • Allotjament
  442,00 €
 • Manutenció
  27,60 €
 • Transport
  842,00 €
 • Total 1.311,60 €
16/03/2018 - 19/03/2018

fira Prowein en DÜESSELDORF

Acompanyant/s
 • Director General.
Costs
 • Allotjament
  867,00 €
 • Manutenció
  171,40 €
 • Transport
  565,00 €
 • Total 1.603,40 €
07/03/2018

Amb els regants de la Vega Baixa i Usuaris del Tajo-Segura

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
07/02/2018 - 09/02/2018

fruit Logística en Berlín

Acompanyant/s
 • Tècnica de Agricultura
Costs
 • Allotjament
  832,00 €
 • Manutenció
  41,00 €
 • Transport
  1.332,78 €
 • Total 2.205,78 €
25/01/2018

Ple extraordinari del CAVA

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
23/01/2018

reunió comitè de coordinació de les autoritats de gestió (Reglament OMNIBUS)

Acompanyant/s
 • SOTSDIRECTORA GENERAL DE LA AVFGA
Costs
 • Transport
  234,00 €
 • Total 234,00 €
17/01/2018 - 17/05/2018

Comissió sobre el futur de l'Alimentació i l'agricultura

Costs
 • Manutenció
  51,60 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 180,70 €
17/10/2017 - 18/10/2017

Visita a la Fira "fruit attractión"

Acompanyant/s
 • técnica de Agricultura
Costs
 • Allotjament
  256,00 €
 • Manutenció
  185,50 €
 • Transport
  252,55 €
 • Total 694,05 €
27/09/2017

Comissió Nacional del XIV Congres Nacional de Comunitats de Regants.

Costs
 • Manutenció
  6,70 €
 • Transport
  137,85 €
 • Total 144,55 €
25/09/2017

Comissió sectorial d'agricultura i Desenvolupament Rural.

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
20/09/2017

Reunión amb el Secretari General d'Agricultura i alimentació del MAPAMA

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
18/09/2017

Reunió amb Consellers d'Andalucía, Aragó i Castilla Mancha.

Costs
 • Transport
  151,05 €
 • Total 151,05 €
04/09/2017 - 10/09/2017

Assitència a la Fira "Asia Fruit Logística- 2017"

Acompanyant/s
 • Tecnica de la consellería
Costs
 • Allotjament
  1.140,00 €
 • Manutenció
  178,24 €
 • Transport
  1.974,17 €
 • Total 3.292,41 €
27/06/2017

Reunió de directors d'Organismes Pagadors

Acompanyant/s
 • subdirectora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
Costs
 • Manutenció
  2,00 €
 • Transport
  246,75 €
 • Total 248,75 €
25/04/2017

Visita al Saló Gourmets en Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
06/04/2017

Comissió Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.

Costs
 • Manutenció
  16,20 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 145,30 €
26/03/2017 - 28/03/2017

conferència sobre POST-PAC 2020

Acompanyant/s
 • ELENA PICO ESPASA
Costs
 • Allotjament
  384,00 €
 • Manutenció
  204,17 €
 • Transport
  258,20 €
 • Total 846,37 €
23/03/2017 - 24/06/2017

Assamblea General de Anecoop- en Almería (coche oficial)

Costs
 • Allotjament
  48,50 €
 • Manutenció
  81,85 €
 • Total 130,35 €
16/03/2017

Reunió del Ple del Consell Nacional del Aigüa

Costs
 • Manutenció
  27,30 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 156,40 €
14/02/2017 - 16/02/2017

visita la Fira BioFach en Nüremberg

Costs
 • Allotjament
  750,00 €
 • Manutenció
  76,06 €
 • Transport
  452,91 €
 • Total 1.278,97 €
07/02/2017 - 10/02/2017

visita la fira Fruitlogistica de Berlín

Acompanyant/s
 • Elena Picó.
Costs
 • Allotjament
  1.230,00 €
 • Manutenció
  195,36 €
 • Transport
  1.168,00 €
 • Total 2.593,36 €
23/01/2017 - 25/01/2017

Visita a la Fira de ESSEN.- (Planta Ornamental i de Viver)

Acompanyant/s
 • Elena Picó Espasa
Costs
 • Allotjament
  724,26 €
 • Manutenció
  370,75 €
 • Transport
  512,52 €
 • Total 1.607,53 €
17/01/2017 - 18/01/2017

Reunió previa i reunió amb el Ministeri i Sec. Grls. d'altres CC.AA., ref. a la PAC (PASTOS) 2009-2013

Costs
 • Allotjament
  136,00 €
 • Manutenció
  51,01 €
 • Transport
  127,90 €
 • Total 314,91 €
19/12/2016 - 20/12/2016

reunió amb el FEGA sobre subvencions PAC..

Acompanyant/s
 • Subdirectora de la AVFGA y subdirector de la PAC,
Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  75,00 €
 • Total 215,00 €
18/12/2016 - 19/12/2016

Reunió a Brusseles dels Directors dels Organismes Pagadors de les CC.AA.

Costs
 • Allotjament
  300,00 €
 • Manutenció
  100,00 €
 • Total 400,00 €
24/11/2016 - 26/11/2016

II Conferència Europea sobre instruments financers del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

Costs
 • Allotjament
  300,00 €
 • Manutenció
  150,00 €
 • Transport
  340,00 €
 • Total 790,00 €
15/10/2016 - 17/10/2016

Visita a la Fira SIAL a Paris, Fira del sector agroalimentari, en el que hi ha stand de la G.V.

Acompanyant/s
 • Técnico . Elena Picó
Costs
 • Allotjament
  540,00 €
 • Manutenció
  231,92 €
 • Transport
  195,00 €
 • Total 966,92 €
04/10/2016 - 05/10/2016

fira fruit attraction (Fira agroalimentaria de Madrid)

Acompanyant/s
 • D.G. de agricultura, ganaderia y pesca
Costs
 • Allotjament
  107,00 €
 • Manutenció
  83,80 €
 • Transport
  106,00 €
 • Total 296,80 €
26/09/2016

reunió de la comisió Sectorial d' Agricultura i Desenvolupament al Magrama- Madrid.

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
20/09/2016

assistir i participar a les jornades de l'euroregió de l'arc Mediterrani en representació de la Generalitat Valenciana

Acompanyant/s
 • Asesor de asuntos Generales Antonio Lozano Pastor
Costs
 • Transport
  145,29 €
 • Total 145,29 €
22/06/2016

comissió Sectorial d'Agricultura

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
13/06/2016

presentació internacional de Cava de Paraje Calificado

Acompanyant/s
 • Elena Picó
02/03/2016

sssio de Treball "El Sector Agroalimentari a L'Euram".

Acompanyant/s
 • Antoni Lozano.
Costs
 • Manutenció
  80,00 €
 • Total 80,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.482,00 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.599,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural/ AVFGA Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat d'aigües de Novelda

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A

21/12/2018

Caixa de verdures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COHOCA VALENCIA

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

20/12/2018

Caixa mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP CITRICS VALENCIANS

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

19/12/2018

Caixa Ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. vi d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

19/12/2018

Ampolla de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baronia de Turis

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: s.A.

19/12/2018

Cuadro Llibreta i llavero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: coitavc

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

19/12/2018

Caixa de varietat de verdures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.a.

18/12/2018

llorerer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

17/12/2018

Caixa de persimons i taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'usuaris del Canal Xùquer Turia

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

17/12/2018

Ampolla Vi Bocopa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler Bocopa

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

17/12/2018

Caixa de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Utiel Requena

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

13/12/2018

PLANTA NADALENCA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

12/12/2018

Caixa de Torrons de Xixona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.-O. Torró de Xixona

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

11/12/2018

Caixa Ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bocopa

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

11/12/2018

Caixa Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: otros

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

10/12/2018

motxilla

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Basf

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: S.A.

18/12/2017

Botella Sadurni Noia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Do.Cava

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari autonómic

18/12/2017

Ensaimades de Mallorca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa G.A. Torres

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari Autonómic

18/12/2017

Caixa de Taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Canso

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari Autonómic

15/12/2017

llibre "Perú Milerani"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: mpresa OHL

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari Autonómic

14/12/2017

Caixa de Torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CR.JIJONA

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari autonómic

13/12/2017

sistella de fruites i verdures ecològiques

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari Autonómic

12/12/2017

planta Nadalenca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: asfplant

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretaria autonòmica

23/12/2016

peluix, piruletes, globus i calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tecnidex

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

23/12/2016

1 botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bocopa

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

23/12/2016

calendari, 2 botelles de vi i una funda guarda roba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

23/12/2016

varietat d'arrossos artesans i botelles cervesa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mediterránea Quality

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

23/12/2016

3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DO Alacant

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

22/12/2016

3 botelles d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: agrisanz

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

22/12/2016

2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Baronía de Turís

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

22/12/2016

3 botelles de vi, fruita i verdura variada (3 pomes, 1 pera, 1 magrana, 1 porro, 1 api, 1 borsa carlotes, raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Regants del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

21/12/2016

1 quilo d'arròs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asaja

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

21/12/2016

2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: cellers Utielanes

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

19/12/2016

ensaimadas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empreses innovadores de la garrofa (*EIG)

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: se tiraron en recepción por estar en mal estado

16/12/2016

Planta de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: particular

14/07/2016

Llibre: Llaurar terra nova Història del regadiu a Callosa d'en Sarrià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa D'En Sarrià

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

13/07/2016

Llibre: Vins, olis, caves i cerveses ecològiques de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Unió

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

11/07/2016

lliure Guia de les bones pràctiques en gestió agrària II

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tragsa

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Conselleria d'Agricultura, Medi ambient Canvie Climàtic i Desenvolupament Rural

22/06/2016

caixa de vacores

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Frutas J. Molina,. (Albatera)

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Secretari Autonómiv

13/06/2016

llibre--"El Libro Verde de la Viña del Cava"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: consell Regulador de la DOP Cava-

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: biblioteca de la S.A.

10/05/2016

figura de porcellana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVA

Destinatari de l'obsequi: FRANCISCO RODRIGUEZ MULERO

Destinació: Particular

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COM. INTERD. ACCION EXTERIOR Y REL. CON LA U.E. VOCAL 06/07/2015
COM. INTERD. DE TURISMO DE LA C.V. VOCAL 06/07/2015
OBSER. DE LA IND. Y DE LOS SEC. ECN. VALENCIANOS VOCAL 06/07/2015
COMITÉ VAL. DE CONTROL DE OMG PRESIDENTE 06/07/2015
VAERSA VOCAL CONSEJO ADMINISTRACION 17/07/2015
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACION 26/08/2015
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR JUNTA DE GOBIERNO 26/08/2015
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACION 26/08/2015
COM. DE SEGURIDAD ALIMENTARIA VOCAL 27/05/2016

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 110.940,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 256.824,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 121.600,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 33.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA SANTANDER 88.000,00 €
HIPOTECA BBVA 15.000,00 €
Total: 103.000,00 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 59.122,84 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 109,97 €
cargando datos