alts càrrecs

 • Albert Girona Albuixech

 • Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • Av. Campanar, 32. Edifici Mesquita. 46015. València
 • girona_alb@gva.es
 • 961 970 361

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport assumix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de proposta i execució de la política cultural relatives a teatre, música, cine, exposicions i museus, llibre, biblioteques, arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana, la gestió de les infraestructures culturals i esportives, i ajudes i subvencions de l'àmbit cultural i esportiu.

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

25/01/2019

Assistència a la presentació d'Altea com a Capital Cultural Valenciana en FITUR

Costs
 • Transport
  130,76 €
 • Total 130,76 €
30/10/2018 - 30/11/2018

Assistència al Ple de la Conferència Sectorial de Cultura a Madrid

Costs
 • Transport
  125,14 €
 • Total 125,14 €
22/02/2018

Assistència a la inauguració de la Fira Internacional d'Art Modern ARCO a Madrid

Costs
 • Transport
  175,15 €
 • Total 175,15 €
10/09/2017

Assistència a la 35 edició de la Setmana del Llibre en Català

10/07/2017

Assistència al Ple de la Conferència Sectorial de Cultura

Costs
 • Manutenció
  61,22 €
 • Transport
  126,00 €
 • Total 187,22 €
11/05/2017

Reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d'Assumptes Culturals

Costs
 • Transport
  127,00 €
 • Total 127,00 €
20/02/2017 - 21/02/2017

Assistència a l'entrega del 49é Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Barcelona

Costs
 • Allotjament
  99,75 €
 • Transport
  91,55 €
 • Total 191,30 €
19/02/2017 - 20/02/2017

Reunió trilateral Cultura (Balears, Catalunya, València), a Palma de Mallorca

Costs
 • Allotjament
  117,14 €
 • Transport
  218,62 €
 • Total 335,76 €
27/01/2017

Roda de premsa de presentació de l'espectacle "Happy End", en el Teatre Principal de Palma de Mallorca

Costs
 • Manutenció
  15,95 €
 • Transport
  238,00 €
 • Total 253,95 €
13/12/2016

Reunió amb diputats del Congrés en matèria de cultura

Costs
 • Transport
  126,32 €
 • Total 126,32 €
05/10/2016

Acte Consell "Per un finançament just"

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
12/02/2016

Assistència a l'entrega de la condecoració de "Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia" al Intendent del Palau de Les Arts, Davide Livermore

Costs
 • Transport
  137,05 €
 • Total 137,05 €
04/11/2015

Assistència a la reunió de la Comissió Tècnica Sectorial d'Assumptes Culturals celebrada en la Secretaria d'Estat de Cultura a Madrid

Costs
 • Transport
  127,90 €
 • Total 127,90 €
07/10/2015

Assistència a LIBER (33 Fira Internacional del Llibre) a Madrid

Costs
 • Manutenció
  17,70 €
 • Transport
  180,61 €
 • Total 198,31 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.117,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.394,42 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.511,50 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

07/05/2019

Catàleg:"Taulelleria devocional d'Alcoi (segles XVIII i XIX", de Josep Maria Segura i Martí, Beatriu Navarro i Buenaventura i Josep Lluís Cebríàn i Molina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/05/2019

Llibre: "Els comtes de Bunyol (segles XVI-XVII)", de Maria Lluïsa Muñoz Altabert

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/04/2019

Llibre: "Les dones fortes. La narrativa valenciana sota el franquisme", de María Lacueva Lorenz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/03/2019

Dos CDs amb el calendari de l'any nou xinés 4717

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/03/2019

Llibre: "El rector Vicente Blasco García (1735-1813). Entre la il·lustració i el liberalisme" de Maria Llum Juan Liern

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/03/2019

Llibre: "Literatura valenciana en les festes a Sant Vicent Ferrer (1755)", de Vicent J. Escartí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/02/2019

Llibre: "Crònica parcial (1971-1987)" d'Enric Banyuls

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

28/01/2019

Llibre: "Ciutadà. Poema líric nord-americà" de Claudia Rankine

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/01/2019

Llibre: "180 anys de Teatre Principal d'Alcoi. Volum I. De 1838 a 1938", de Ramón Climent Vaello

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVETID

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/01/2019

Llibre: "El Magnànim. Setanta anys de cultura valenciana" de Gustau Muñoz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/01/2019

Llibre: "Simplement és professionalitat. Història de la Brigada Polític Social de València", de Lucas Marco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/01/2019

Llibre: "Historietes valencianes del segle XIX. Els pioners del tebeo", de Jordi Giner Monfort

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/01/2019

Llibre: "Josep Piera. Poesía completa 1971-2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/01/2019

Llibre: "Mauro Guillén Comín. Dematólogo i Leprólogo. Director Mèdic de Fontilles. València, 1876-1932", de Juan Bautista Codina Bas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/01/2019

Llibre: Tupper i la guerra del francés a terres valencianes", de Mariano Casas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/01/2019

Llibre: "Roque Chabás. Opúsculos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/01/2019

CD "Concert de Nadal"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/01/2019

Llibre: "Revista Valenciana de filologia. Segona època 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

17/12/2018

Borsa amb el següent contingut: Catàleg de l'exposició "Anthony Cragg. Sis escultures", un bolígraf, una llibreta, un pen drive de targeta de 8 gigues i un calendari de sobretaula de 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ciutat de les Arts i les Ciencies

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/12/2018

Catàleg exposició "Martín Noguerol. Constructo Geométrico"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Xirivella Soriano

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/12/2018

Catàleg exposició: "Abstracción versus Figuración. Retazos de una colección"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Xirivella Soriano

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/12/2018

Llibre: "Llibre Blanc dels Arxius Valencians"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/12/2018

Catàleg de l'exposició "Frontó basc vs frontó valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Pilota

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/11/2018

Llibre: "La llengua romaní a Espanya des del segle XVIII fins als nostres dies", de Juan Ramón Montoya Jiménez i Israel Gabarri Vera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/11/2018

Catàleg exposició fotogràfica "Història i persecució de la població gitana a Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/11/2018

Catàleg exposició: "El riu invisible", de Francisco Llop Valero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió de Periodistes Valencians

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Introducció al Cartoixà de Joan Roís de Corella", de Joan Maria Furió Vayà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fondo de obsequios de la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "De ferralla a patrimoni. El procés de patrimonialització industrial de les antigues instal.lacions siderumetalúrgiques de Port de Sagunto (1984-2014)", de Julio Bodí Ramiro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "El temps guanyat. Memòries d'un mestre valencià", de Vicent Esteve Montalvà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Col·lecció d'onze llibres "*Llegir en valencià. La nostra cuina"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Pere Antoni Beuter. Cònica. Primera part de la història de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "La catedral barroca. Església, societat i cultura a la València del Segle XVII (volúm 1)" d'Emilio Callado Estela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Vers la nova salut. Sinergies per a una sanitat millor en el segle de la crisi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Lliure "La Rella número 29. Anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Soler

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "ElectroDance. Estils culturals juvenils i comunicació digital en la Societat Xarxa", d'Antonio Cambra González

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Constantí Llombart" de Josep Enric Estrela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Lliure "La Rella número 30. Anuari de l'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Soler

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Populisme. Una molt breu introducció", de Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Enyego d'Àvalos i l'autoria del Curial, de Abel Soler

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/11/2018

Llibre: "Tots els colors de Josep-Vicent Marqués" de Pedro García Pilan

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Intitució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/11/2018

Llibre: "Miguel Hernández. I la seua paraula es va fer música" de Fernando González Lucini

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

26/09/2018

Tres CDs: "Ab llicència o sens ella. Els villancets en valencià de Pasqual Fuentes 1721-1768"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Música Trobada

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

11/06/2018

Llibre: "Sense déu i sense diable. Columnes per al diari Püblico 2008-2012", de Joan Garí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

11/06/2018

Llibre: "Chaflán", d'Abelardo Muñoz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

05/06/2018

Llibre: "Els amos del món. Hayek, Friedman i el naixement de la polícia neoliberal" de Daniel Stedman Jones

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

04/06/2018

Llibre: "La fantasia de la història feminista", de Joan Wallach Scott

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

04/06/2018

Llibre: "Antologia de Poetes Valencians. I. Del segle XIV al XIX"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

04/06/2018

Llibre: "L'univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII" de María de los Ángeles Herrero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

16/05/2018

Llibre: "Joan Fuster. Poemes inèdits" de Salvador Ortells Miralles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

15/05/2018

Llibre: "La guerrilla antifranquista en la comarca Requena-Utiel (des dels seus orígens fins a 1947). Crònica rural de la postguerra", de Telófilo Gallega

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

08/05/2018

Llibre: "L'univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII" de Mª de los Ángeles Herrero

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

08/05/2018

Llibre: "La (re)evolució social a través del cine". Els arguments cinematogràfics en la crisi de la modernitat" d'Esther Marín Ramos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2018

Llibre: "Camil Albert. Memòries de la viuda d'un anarquista", de Matilde Gras

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

20/04/2018

Llibre: "Memòries de les meues vicissituds polítiques des del 1820 fins al 1836", de Marià Cabrerizo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

13/04/2018

Llibre: "Cultura 1933-1936. Edició facsímil" de F. Xavier Martí i Juan i Ramón Vicent i Isern

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Villanueva de Castelló

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

11/04/2018

Llibre: "El buròcrata i el pobre. Relació administrativa i tractament de la misèria", de Vincent Dubuois

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2018

Llibre: "La línia de defensa immediata a Riba-Roja de Túria", de Juansa Alcácer, José Aleixandre i Esteban Clemente

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba-roja

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2018

Catàleg: "Ceràmica en mans de dona. Mirades diverses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2018

Llibre: "El teatre buit" de Manuel F. Vieites

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació AISGE

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/03/2018

Llibre: "Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi de Banyeres de Mariola. Del 22 al 25 d'abril de 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Banyeres de Mariola

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/03/2018

Llibre: "Pensar problemàticament. Assaig sobre Gilles Deleuze", de Julien Canavera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

13/03/2018

Llibre: "Il.lustració, progrés i modernitat. Història dels conceptes" de Hans Ulrich Gumbrecht, Reinhart Koselleck y Horst Stuke

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

06/03/2018

Llibre: "Laura y el oso polar", de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Anaya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

05/03/2018

Llibre: "Flor de Mayo", de Vicente Blasco Ibáñez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Casa Museo Blasco Ibáñez

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

01/03/2018

Llibre: "Un viatge a Filipinas", de Josep Joaquim Bonet i Serrra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació cultural "Ocell"

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/02/2018

Llibre: "Revista Valenciana de filologia. Segona època 2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Margànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/02/2018

Llibre: "La topografia mèdica d'Alzira de 1917", d'Enrique Badenes Gallach

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Margnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/02/2018

Llibre: Com acabarà el capitalisme? Assaigs sobre un sistema en fallida" de Wolfgang Streeck

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Margnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/02/2018

Llibre: "De la inspiració poètica i la idea de la bellesa", de Luis Gil Fernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

12/02/2018

Llibre: "El sistema de protecció social i l'estat del benestar a la Comunitat Valenciana" de M. Jesús Felipe Tío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnanim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

12/02/2018

Llibre: "L'empobriment valencià. la renda i la seua distribució; pobresa i exclusió social a la Comunitat Valenciana "de Francisco José Goerlich Gisbert

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnanim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/02/2018

Llibre: "La isla de los libros andantes", de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Anaya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/02/2018

Libro: "20 Mestres del Segle XX al País Valencià" de Mª Carmen Agulló Díaz i Vicent Romans Noguera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General de Política Educativa CEICE

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal de Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

06/02/2018

Xicotet catàleg d'obres mestres del Museu del Prado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Garín

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

31/01/2018

Llibre:"Compartint Sentiments", de Josep Mª Jordán Galduf i Carles Subiela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristòbal Soler

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

31/01/2018

Revista musical "Sherzo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristòbal Soler

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

31/01/2018

Revista "SMR 56. Semana de Música Religiosa de Cuenca"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristòbal Soler

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/01/2018

Llibre: "Escoles i Mestres. Dos segles d'història i memòria a València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Ús personal del Secretari Autonòmic

19/01/2018

Llibre: "Pratica de citreria. Un tractat de faconeria de Maties Mercader (1475)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Intitució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/01/2018

Llibre: "Epistolari català dels Borja", de Miquel Batllori, Joan Requesens i Maria Toldrà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Tres i Quatre

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/12/2017

Cd: "Concert de Nadal" de l'Escola Superior de Música Reina Sofía

Entitat/Persona que fa l'obsequi: 'Escola Superior de Música Reina Sofía

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

11/12/2017

Llibre: "Taula redona. Una nova Ràdio Televisió Pública Valenciana", del Consell Valencià de Cultura

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

01/12/2017

Llibre: "El santuari ibèric i romà de La Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penàguila)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi i Museu Arqueològic Municipal Camil Visedo Moltó

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/11/2017

Llibre: "Introducció i comentari a Hyperprism d'Edgard Varèse", de José Mansergas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/11/2017

Llibre: "Les dones en el món de l'Art. Pintores i escultores valencianes (1500-1950)". De Vicent Ibiza i Osca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

17/11/2017

Llibre: "Epistolari Alfons Roig i María Zambrano (1955-1985)", de Rosa Mascarell Dauder

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/11/2017

Llibre: "Ibn Khafaja d'Alzira. Antologia Poètica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mostra Viva del Mediterrani

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/11/2017

Llibre: "La Nova des de 1842. Història d'una banda de música alcoiana", de José María Valls Satorres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banda de Música "La Nova" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/11/2017

Dos exemplars del llibre: "L'olivera en la poesia de Miguel Hernández: Cap a una pràctica educativa interdisciplinària

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Cultural Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/11/2017

Dos exemplars del llibre: "Miguel Hernández: En les llunes del pèrit"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Cultural Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/11/2017

Dos exemplars del llibre: "La llavor de l'òxid", de José Luís García Herrera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Cultural Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

30/10/2017

Llibre: "Excñpsps o Transparentats. Del panôptic a la pantalla digital", de Javier Cigüela Sola

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

30/10/2017

Llibre: "El plaer de la carn. Sexe i temperament en la cultura medieval", d'Albert Toldrà i Vilardell

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

26/10/2017

Caixa amb 25 cds del primer Concert de Passió, interpretat per l'Orquestra de Cambra Acadèmica de Castelló, Coral Música Viva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torreblanca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

26/10/2017

Quadro mesures 50x37, amb una làmina emmarcada de la festa de La Passió de Torreblanca 2010

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torreblanca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/10/2017

Peça de ceràmica emmarcada en fusta, grandària 30x18, amb un taulellet amb la inscripció "Motle Margarida, Ajuntament de Paiporta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/10/2017

Catàleg de l'exposició: "Seqüències i Transfiguració. Salvador Montesa (2000-2017)"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

18/10/2017

Llibre: "Marc Granell. Poesia Completa 1976-2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

18/10/2017

Llibre: "El carlisme en les comarques valencianes i el sud d'Aragó (1833-1840)", d'Antonio Caridad Salvador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

18/10/2017

Llibre: "Josep Melcior Gomis i la cançó lírica de saló. Una aportació valenciana al primer romanticisme musical europeu", de Miquel Àngel Múrcia i Cambra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

12/10/2017

2 DVDs: "Banda Simfònica de la Lira i Casino Carcaixentí, SMR" des de la Sagrada Família de Barcelona, i "39é Certamen Provincial de Bandes", des del Palau de la Música de València el 10 de maig del 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Banda Sinfònica de la Lira i Casino Carcaixentí

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

05/10/2017

Un exemplar de la revista "Festa 2017" de l'Ajuntament de Petrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/09/2017

Llibre: "Art rupestre de Valltorta-Gasulla" de Ramón Viñas y J.Guillermo Morote

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ramón Viñas

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/09/2017

Llibre: "José Serrano. Missa de Glòria a tres veus i cor. Una obra inèdita", de Ramón Ahulló Hermano

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/09/2017

Col·lecció completa dels llibres "Llegir en valencià" (11 llibres + un cd)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/09/2017

Llibre: "Antropologies en transformació: sentits, compromisos i utopies", de Teresa Vicente, María Albert, Pilar Espeso i María José Pastor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/09/2017

Llibre: "Renovació i innovació educativa en les escoles laiques i republicanes valencianes (1900-1939)", de Wilson Ferrús Peris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/09/2017

Llibre: "L'estat actual de la medicina. Perspectives de futur", de Ramón Trullenque Peris

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/09/2017

Llibre: "El camí filosòfic de Hans Blumenberg. Fenomenologia, història i ser humà", de Pedro García Durán

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/09/2017

Llibre: "Chernóbil, Fukushima i la central Nuclear de Cofrentes", de Raquel Montón i Francesc J. Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/09/2017

Llibre: "Contes i llegendes de la matemàtiques", de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Anaya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

04/09/2017

Catàleg exposició "Manolo Valdés. Sis escultures monumentals"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Ciutat de les Arts i les Ciències

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/07/2017

CD: "Mediterranean...", de Ted Lanarás

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ted Lanarás

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

17/07/2017

Llibre "Atava. Història de Yátova", d'Octavio Castillo Juan

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Yátova

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/07/2017

CD: "Gregory Kunde. Vinceró!", de Ramón Tébar i l'Orquestra Simfònica de Navarra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ramón Tébar

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

05/07/2017

Un exemplar de l'anuari de l'exercici 2016 de l'Institut de Biomecànica de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut de Biomecànica de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

30/06/2017

Llibre: "Espai, Gènere, Memòria: Discurs acadèmic i pràctica socioespacial" d'Aneta Vasileva Ivanova

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

30/06/2017

Llibre: "il·lustre anecdotari. Vida i extraordinàries i portentoses aventures dels i de les professionals de la il·lustració gràfica", del 20 aniversari d'APIV

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APIV Associació professional d'il·lustradors de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/06/2017

Tres catàlegs de l'exposició "València en Fang", de Vicente Espinosa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicente Espinosa

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/06/2017

Fullets promocionals del Palau del Mrqués de Dos Aigües, seu del Museu de Ceràmica González Martí de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/06/2017

Llibre: "Hamlet, Tartuf, Don Juan, Marguerite Gautier. Centre Dramàtic de Vila-real", de Hadi Kurich i Vicent Usó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xarxa Teatre

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/06/2017

Libro: "El Saler para el pueblo, ahora!"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/06/2017

Llibre: "Arquitectura tradicional i patrimoni de la Ribera del Xúquer", d'Ignacio Matoses Ortells, Javier Hidalgo Mora i Ana Planells Pérez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ignacio Matoses Ortells

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

05/06/2017

Catàleg de l'exposició "Torrent-Florència. Escultures 1985-2017" de Carmen Romero Martí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Romero Martí

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/06/2017

Bossa de tela color crema amb el logo de l'espectacle "Mulïer" de la companyia Maduixa Teatre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Companyia Maduixa Teatre

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/06/2017

Camiseta negra talla L de l'espectacle "Mulïer" de la companyia Maduixa Teatre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Companyia Maduixa Teatre

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/05/2017

Fullet: "Capítol 1. Castell Palau de Llutxent" de la Col·lecció "El Cau de la Rabosa. Edificis Emblemàtics"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llutxent

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/05/2017

Fullet: "Capítol 13. L'ermita de la Mare de Déu de la Consolació de Llutxent" de la Col·lecció "El Cau de la Rabosa. Edificis Emblemàtics"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Llutxent

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

24/05/2017

Catàleg de l'exposició "La València d'El Flaco"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/05/2017

Llibre: "52 Premi Reina Sofía de Pintura i Escultura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escultors Joan Coderch i Javier Malavia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/05/2017

Catàleg de l'exposició "Coderch+Malavia. Emotions in bronze"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escultors Joan Coderch i Javier Malavia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

18/05/2017

Llibre: "Memòria del poder municipal a Villena" de Cèsar López Hurtado

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Villena

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

17/05/2017

Bufanda del Llevant UD

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Llevant UD

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2017

Guia oficial del Museu de la Prehistòria de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Prehistòria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2017

Cartell de l'exposició "Arquitectura talaiotica en la prehistòria de Menorca"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Prehistòria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2017

Fullets informatius de les Rutes dels Ibers de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Prehistòria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2017

Guia "Menorca talaiótica. La prehistòria de l'illa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Prehistòria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2017

Llibre explicatiu del Museu de la Prehistòria de València, de 1995

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Prehistòria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2017

Guia de l'exposició: "Villa Corn Elivs"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Prehistòria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/05/2017

Dos exemplars del llibre "125 Anys de la Coral Crevillentina 1891-2016", d'Esperanza Sempere Congost i Jose´Sempere Congost

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coral Crevillentina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

28/04/2017

2 CDs i 1 DVD: "Marxa del Rei Barbut, Matilde Salvador; Concert per a Violí i Orquestra, Eduardo Montesinos i Carmina Burana, Carl Orff"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Galduf, Director d'Orquestra

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

28/04/2017

CD: "Vicent Garcés. Cinc cançons valencianes. Obra selecta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Galduf, director d'Orquestra

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2017

Llibre: "De Sukei a Naima", de Gemma Miralles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Valencia (Fira del Llibre)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2017

Llibre: "Los jardines de Babilonia", de Fernando Larrauri

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València (Fira del Llibre)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2017

Llibre: "La manada", de Daniel Dimeco

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València (Fira del Libre)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2017

Llibre: "Aquí, on passa tot", de Pere Antoni Pons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València (Fira del Llibre)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2017

Llibre: "Lienzos", de Mar Busquets Mataix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València (Fira del Llibre)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2017

Llibre: "Roses Fines", de Francesc J. Hernàndez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València (Fira del Libre)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

30/03/2017

Catàleg de l'exposició "Papers. Patrimoni gràfic de la Pilota Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de la Pilota de Genovés

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

28/03/2017

Cartell editat pel Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, per la Fundació Bromera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2017

Llibre: "Josep Vergara Ximeno (1726-1799). Un pintor i acadèmic a L'Alcudia del Segle XVIII", de Oreto Trescolí Bordes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2017

Fullets: "Senda dels barrancs de l'Alcudia", "Ciclorutas de l'Alcudia" i "Pla del Terme de l'Alcudia amb camins i barrancs"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2017

Estoig amb dos llibres: "El pare dels gats", de V.Calvo Acacio i "El pare dels gats. Estudi introductori", de Joan María Furió Vayà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2017

Llibro: "Fernando Puig Sanchis. Pilot de combat al servei de la II República Espanyola", de José Vicente Navarro Rubio i Ximo Martínez Ortiz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/03/2017

Làmina de M.Boix, amb motiu del 30 aniversari de la Casa de la Cultura de l'Alcudia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Alcudia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

24/03/2017

Un exemplar del diari "El nostre" d'Alcoi, de data 11 de juny del 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

CD: "Homenatge al nostre Gonzalo Barrachina. Cent anys del Himne de Festes 1917-2017"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

Llibre: "Gonzalo Barrachina. Semblança biogràfica" de Joan Valls Jordà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

Llibre: "Història de la construcció de la nova parroquia d'Alcoi (1697-1812)" de José Maria Soriano Bellver

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

CD: "Rams de Música II", de la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

Llibre: "El café gelat o café licor. 170 anys d'historia de l'aperitiu Café d'Alcoi", de Josep Tormo Colomina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerente del diario "El nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

Carpeta amb col·lecció de fitxes de "Arbres Monumentals d'Alcoi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2017

Llibre: "Concert en Mi Menor", de Juan Gil-Albert

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del diari "El Nostre" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2017

Llibre: "Mossén Anthoni Sanç". El Guardián del Santo Cáliz", de Pilar de Isausti Machinandiarena i Adolfo Vigil de Insausti

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/03/2017

Llibre: Festes de Moros i Cristians en honor de Sant Jordi 2017 de Banyeres de Mariola"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissió de Festes de Sant Jordi de Banyeres de Mariola

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/03/2017

Catàleg exposició "Cronologies de l'atzar" de Nuria Rodríguez, en la Galeria Shiras

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nuria Rodríguez

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Llibre: "Guia del Museu de Mallorca. Sales de Belles Arts i Arts Decoratives segles XIII al XX"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Llibre: "Els anells del Castell de Santuere i un peu de canelobre bizantí", de Joana Gomila Gomila

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Catàleg: "Lucernas. Estudi de l'àlbum de dibuixos de Rafael de Ysasi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Llibre: "L'evolució del paisatge a Mallorca. Rere la mirada de Rafael de Ysasi Ransome"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Fullet: "Emblanquinar" de la sèrie "El nom de les coses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Fullet: "L'apicultura tradicional" de la sèrie "El nom de les coses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/02/2017

Fullet: "L'argenter", de la sèrie "El nom de les coses"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Mallorca

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

08/02/2017

Una agenda per a l'any 2017 numerada (170/250)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IVAM

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

30/01/2017

Llibre: "L'amada immortal (El jove Beethoven)", de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Anaya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/01/2017

Revista valenciana d'Estudis Autonòmics nº 61

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DG de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogobern

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

10/01/2017

Dos llibres: "Tavernàries", de Manel Marí i "Dibuixos d' Eivissa", de Antonio Marí Ribas "Portmany"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manel Marí

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/01/2017

CD - Concert de Nadal 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola Superior de Música Reina Sofia - Madrid

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/01/2017

CD: "A Jazzy World Christmas" de Ximo Tébar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tébar

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

28/12/2016

Llibreta marca "Moleskine"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Magma Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/12/2016

Llibre "València, capital de la República 1936-37"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/12/2016

Llibres: "Crònica del Rei Jaume I" i "La història del molt alt i invencible Rei En Jaume d'Aragó, primer d'este nom cridat El Conquistador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: LLIG (Llibreria de la Generalitat)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/12/2016

Llibre: "Argelia Espanya, ponts en la història"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL Construcció

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/12/2016

Catàleg de l'exposició: "Cartografies del sublim", de Yturralde

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

12/12/2016

Llibre "Quaderns de viatge. Per terres de Terol i Castelló"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xarxa Elèctrica d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

26/11/2016

Un paquet amb un CD "Il do di petto" de José Sempere; un block de notes; un imant; dos separadors de fulls: un calendari de 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coral Crevillentina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

15/11/2016

Llibre: "Èpica de Rails", de Verónica Aranda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundación Cultural Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/11/2016

Llibre: "Kavafis. Homenatge a Kavafis. Antologia poètica", publicat pel Consell Valencià de Cultura, Ajuntament de València i Mostra Viva del Mediterrani

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Mostra Viva del Mediterrani

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

04/11/2016

Llibre: Xàbia Negra. I Festival de literatura, cinema i fotografia negra 2016"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Xàbia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

04/11/2016

Llibre: "Els riuraus. L'elaboració de la pansa" de Carlos V. Fuster Montagud

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Xàbia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/11/2016

Llibres: "Comerç interior del llibre a Espanya 2015" i "Comerç exterior del llibre 2015"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Gremis d'Editors d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni

02/11/2016

Memòria d'activitats del V Centenari del Naixement de Santa Teresa de Jesús 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicepresidència del Govern d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

26/10/2016

Llibre: "La Traca. La transgresió com a norma"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/10/2016

Un exemplar del Diccionari Normatiu Valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/10/2016

Un exemplar de la Revista Festa 2016 amb motiu de les Festes Patronals de Petrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Petrer

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/09/2016

Llibre "La Cartoixa de Valldecrist, VI Centenari de l'inici de l'obra major"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural Cartoixa de Valldecrist

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/09/2016

Col·lecció completa dels llibres "Llegir en Valencià. Les nostres cançons"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/09/2016

Llibre: "Vall de Crist, Altura y Alcublas", de Joaquín Aparici Martí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural Cartoixa de Valldecrist

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/09/2016

Butlletins "Quaderns de Valldecrist" de maig del 2005, juny del 2007 i setembre del 2011

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Cultural Cartoixa de Valldecrist

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/09/2016

Llibre: "El despertar de Cervantes", de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Anaya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

08/09/2016

Llibres: "Agres i Dolces", de Paco Esteve i Beneito; "Les escoles de la vila d'Agres al llarg del Temps", de Rafael Reig Bodí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Agres

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

05/09/2016

Memòria 2015 del Consell Jurídic Consultiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/08/2016

Quadre de 70x53 cm. dels cartells publicats fins al moment amb motiu de la celebració del Castell de l'Olla d'Altea

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Altea

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

12/07/2016

Col·lecció de set llibres de la promoció "Llegir en valencià. Els nostres cançons"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

11/07/2016

Memòria d'activitats de la Fundació Hortensia Herrero 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Hortensia Herrero

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/06/2016

CD "Soleo", de Ximo Tébar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tébar

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/06/2016

Barret roig de palla de l'Equip Paralímpic Espanyol i informació sobre la targeta Paralímpics, el projecte Trainers Paralímpics i grup empresarial ILUNION

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité Paralímpic Espanyol

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/06/2016

CD: "Ximo Tébar SOLEO"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ximo Tébar

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

24/06/2016

Catàleg exposició: "Artur Heras. No ficció. Obsolescència i Permanència de la Pintura"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

21/06/2016

Llibre: "Refugi il.lustrat. Entre el Taüt i la maleta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: APIV Associació Professional d'Il.lustradors de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

08/06/2016

Llibre: "Art, Acadèmia i Societat. Estudis sobre el Segle XVIII Valencià", de Román de la Calle

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Román de la Calle

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/05/2016

Un gravat de Francesc Aracil Pérez i Enrique Abad Merino "El Castell, Memòria i Descripció"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar del Segura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

17/05/2016

Nº 24 de la revista "Ars Longa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Departament d'Història de l'Art de l'Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2016

CD "I Concurs de Música de Cambra per a Jóvens Intèrprets 2011"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: M.I Acadèmia de la Música Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2016

CD "II Concurs de Música de Cambra per a Jóvens Intèrprets 2012"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: M.I Acadèmia de la Música Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/05/2016

CD.- "Homenatge a la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: M.I. Acadèmia de la Música Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre: "Projecte 3 CMCV. Daniel Jordà - Hugo Martínez Tormo - Alejandra de la Torre. Art i Metamorfosi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre: "La utilitat de l'inútil. Manifest" de Nuccio Ordine

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre: "Projecte 3 CMCV. Inés Parcero - Marta Pina - Cecilia Segura. Blancanieves complix 75 anys"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre: "L'enigma dels grecos" de Santiago Grisolía

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre:"Projecte 3 CMCV -Pablo Bellot - Sergio Luna/Yasmina Morán - David Trujillo. La Finestra Indiscreta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre: "La perrona!, de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

09/05/2016

Llibre:"Eudoxia, filla de Belisario" de Pedro Montegón

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/05/2016

Llibre: "La Sarga. Art rupestre i territori", de Mauro S.Hernández Pérez i Josep M. Segura Martí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/05/2016

Llibre: "Recerques del Museu d'Alcoi"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/05/2016

Llibre: "El Patrimoni Històric i Artístic de Cocentaina. La seua recuperació"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/05/2016

Una botella d'oli d'oliva verge "Oli El Comtat", de 180 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/05/2016

Dos llibres: "La Canal d'Alcoi. Arqueologia, història i paisatge", d'Ignasi Grau Mira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/05/2016

Llibre: "Ciutats Romanes Valencianes", de Manuel H. Olcina Domènech

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del MARQ

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/05/2016

Llibre: "Trobades amb el 50. La veu poètica d'una generació"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pau Pérez Rico, Cap de Comunicació i Relacions Externes d'El Corte Inglés

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/05/2016

Llibre "Museus de la Província d'Alacant"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gerent del MARQ

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

26/04/2016

Llibre "Mirades per a compartir la Llum". Antologia poètica d'autors valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pascual Casañ

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

21/04/2016

Quadern nº 21 del Museu del Transport de la Comunitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Secretari Autonòmic de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/04/2016

Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNED d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Llibre: "Passió per la terra. Cròniques de naturalesa i territori", de José Luis Rubio

20/04/2016

Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Llibre: "Federació Socialista Valenciana", de Sergio Valero

20/04/2016

Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Llibre: "El temps és mentida", de Joanjo Garcia

14/04/2016

Llibre: "Diplomatari Borja 5. Archivio di Stato de Roma: Documents dels protocols de Camillo Beneimbene (1479-1505)" d'Ivan Parisi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial 3 i 4

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

14/04/2016

Llibre" Biblioteca Borja: El poder i la profecia: de la teoria a la pràctica borgiana", de Joan Requesens i Piquer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial 3 i 4

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/04/2016

Llibre: "Trenta anys de polítiques culturals a Espanya", de Joaquím Rius-Ulldemolins i Juan Arturo Rubio Arostegui

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura de la Universitat de Valènci

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/04/2016

Dos DVDs de "El Cant de la Sibil.la", de Capella de Ministrers, en la Catedral de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerector de Cultura de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/04/2016

Llibre: "Almadraba", de Jaume Fuster i Jacinto Vaello

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicerrector de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/04/2016

Bossa amb dos camisetes i dos programes del "Splash, Sagunt Còmic Festival"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organitzadors del "Splash, Sagunt Comic Festival" de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/04/2016

Una caixa de xocolates

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gemma Contreras

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

08/04/2016

Llibre: "Joaquín Sorolla 1863-1923", de Felipe Garín i Facundo Tomás

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Garín

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

08/04/2016

Llibre "Museu de Belles Arts de València", per Felipe Garín, dins de la col·lecció "Grans Genis de l'Art de la Comunitat Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Felipe Garín

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/04/2016

Llibre "Orquestra de Pols i Pua Vila de Chiva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabriel Hernández Muedar

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/04/2016

CD "In crescendo", de l'Orquestra de Pols i Pua Vila de Chiva i Ángel Zamora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabriel Hernández Muedas

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/04/2016

CD "Astoria, Records d'un Teatre", de l'Orquestra de Pols i Pua Vila de Chiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gabriel Hernández Muedar

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/03/2016

Llibre "Almanaque gastronómico de la Comunidad Valenciana 2014"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joan Lagardera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre: Cançons de Cocentaina I

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre: "Els Musulmans al Comtat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre "Centre d'Estudis Contestans 1971-2001. Història i Memòria Gràfica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre de la Col·lecció Personatges de la Festa "José Luis Mansanet Ribes"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNDEF (Unió Nacional d'Entitats Festeres de Moros i Cristians)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre "Cocentaina. Imatge de l'Antigor II"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre "L'Art Esquemàtic"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

22/03/2016

Llibre Alberri. Quaderns d'Investigació del Centre d'Estudis Contestans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Estudis Contestans de Concentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/03/2016

Llibre "L'Alcorà", de Mikel de Epalza

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mikel de Epalza

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

10/02/2016

Llibre "Tro d'Avís", editat per la Falla Plaça Malva d'Alzira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla Plaça Malva d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

28/01/2016

CD "Paco Cabanes "El Genovés". El documental"; Llibre "Paco Cabanes "El Genovés" en imágenes"; Llibre "Faixa Roja, Faixa Blava. La pilota valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del Museu de la Pilota, David Sarasol

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/01/2016

Llibre "Taula Redona: Una nova Ràdio Televisió Pública Valenciana"; Fullet-CD "Psalmus Humanus" d'Albert Szent-Györgyi; Llibre "Els orígens de la indústria de la llana en la baixa Edat Mitjana", de José Antonio Llibrer Escrig; Llibre "El darwinismo valencià del segle XIX i el seu fonament històric", de José María López Piñero; Llibre ""El misteri del cigne (El jove Shakespeare)", de Vicente Muñoz Puelles. També inclou una corbata.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/01/2016

Dos llibres: "Jürgen Schadeberg. 65 anys documentant la vida" i "Obert tot el dia. Els quaderns d'Isidro Ferrer & Pep Carrió"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rectorat de la Universitat Politècnica de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

15/01/2016

DVD Concert "Música en Nadal". Capilla del Palau Reial de Madrid. Gravació en vivo 17-12-2014.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid)

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/01/2016

CD Concert Simfonia núm. 9 en re menor, op. 125 "Coral", de L.Van Beethoven

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/01/2016

Sis llibres: "Les 3 Magues de Gener", "Apunts sobre fonts orals i la seva gestió"; "Guía didáctica Los institutos para obreros 1936-1939"; "Los institutos para obreros. Un hermoso sueño republicano"; "El internado-escuela Durruti 1937-1939" i "De las negras bombas a las doradas naranjas. Colonias escolares 1936-1939" de Cristina Escrivà Moscardó.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cristina Escivá

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

04/01/2016

Llibreta Moleskine

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MagmaCultura

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/12/2015

Serigrafies d'INTRAMURS 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: INTRAMURS Festival per l'Art a València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/12/2015

Agenda 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputat de Cultura de València, Xavier Rius

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

21/12/2015

Catàleg "Los Retratos de Goya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL Construcción

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

10/12/2015

Llibre: "La Canal d'Alcoi", d'Ignasi Grau Mira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Arqueològic Municipal "Camil Visedo Moltó" d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

04/12/2015

Llibre "30 anys de l'Horta. 30 anys de teatre valencià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Companyia L'Horta Teatre

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/12/2015

Llibre "La Ruta Occidental de la Seda"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre UNESCO València

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

01/12/2015

Quatre llibres: "En línia" de Jaume Monzó; "Com un record d'infantesa", de Feliu Ventura; "No ens calia estudiar tant", de Marta Rojals i "La paraula contrària", d'Erri de Luca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Sembra Llibres

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/11/2015

Sis catàlegs (del 2010 al 2015), del Concurs Internacional de Ceràmica de l'Alcora

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Alcora

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/11/2015

Quadro de ceràmica rústica pintada a l'aigua de 20x20 centímetres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/11/2015

Tres llibres: "Historia de la vida del P.Francisco de Borja", de Dionisio Vázquez; "Alguns documents i cartes privades que pertanyeren al segon duc de Gandia en Joan de Borja", de Josep Sanchis Sivera; "Paolo da San Leocadio i els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya", de Ximo Company

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

24/11/2015

Quatre llibres: "En línia", de Jaume Monzó; "El mirall d'Àfrica", d'Edgar Juan; "Boro, Moro i Puromoro", de Toni Cap i "La Balena", de Benji Davies (llibres millor editats 2015)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General de Cultura i Patrimoni

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/11/2015

Llibre "Evolució de l'Art Musical", de Ticià Riera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ticià Riera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

13/11/2015

Tres llibres: "El Tractat d'Almisrà", de Salvador Doménech i Llorens; "El naixement de Jaume I. Drama històric amb pròleg, quatre actes i Epíleg", de Josep David Garrido i "El Tractad d'Almisrà i la governació dellà de Xúquer fins al riu de Xixona" d'Agustí Ventura, més quatre publicacions relacionades amb el Tractat i dos cartells

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Romà Francés

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fondo de obsequios de la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana

12/11/2015

Llibre "Vull ser Muixeranguera!", d'Enric Lluch

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Andana

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

03/11/2015

Llibre: Juan Manuel Muñoz Aguirre, "Un camp de batalla abans de la batalla"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/10/2015

Quatre llibres: "París. Impresiones de un emigrado" i "La Barraca" (dos exemplars), de Vicente Blasco Ibáñez i "Bajo el encanto novelesco: Blasco Ibáñez, ochenta años después" d'Emilio José Sals Dasí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

27/10/2015

Catàleg "l'Escola Valenciana 25 Anys de Trobades", de Víctor Llaurat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Responsables d'Escola Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

23/10/2015

Tres llibres/catàleg sobre la història de Xarxa Teatre i dos cds "La filla del Rei Barbut" i "Pasqualet Swing Band"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Directius de Xarxa Teatre de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/10/2015

Tres CDs de concerts de música clàssica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Galduf

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

16/10/2015

Llibre "Vicent Cañada Blanch (1900-1993)", de Vicent Franch i Ferrer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Cañada Blanch

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/09/2015

Llibre "Meravelles Valencianes" i cd "10 Anys de Música i Viatges"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fil-Per-Randa

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

25/09/2015

Catàleg "La Casa del Col·legi de l'Art Major de la Seda de València i el seu Regne", d'Inocencio V. Pérez Guillém

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi de l'Art Major de la Seda

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

10/09/2015

Llibre "Las Cenizas del tiempo. Diario de un secuestro" de Eduardo Quiles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Eduard Quiles

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

02/09/2015

Dossier de presentació i cd "Homer: l'Odissea", del Grup Melodemodomies

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Melodemodomies

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

29/07/2015

Deu llibres de la col·lecció "10 anys. Llegir en valencià. Paraules d'amor". Llibre "Llegir per a créixer. Guia pràctica per a fer fills lectors" i "Poemania. Guia pràctica per a fer lectors i lestores de poesia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

06/07/2015

Llibre "El movimiento Open", de Antonio Ariño Villarroya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Ariño Villarroya

Destinatari de l'obsequi: ALBERT GIRONA ALBUIXECH

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament d'Almussafes Alcalde 01/01/2009 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió Técnica Sectorial d'Assumptes Culturals del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport VOCAL 07/07/2015
Conferència Interterritorial de l'Esport del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport VOCAL 07/07/2015
Consell d'Administració de Ciutat de Les Arts i Les Ciencies (CACSA) VOCAL 07/07/2015
Consell d'Administració del Circuit del Motor VOCAL 07/07/2015
Consell d'Administració Ciutat de la Llum VICEPRESIDENT 07/07/2015
Consell d'Administració Palau de la Música de València VOCAL 07/07/2015
Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i Relacions amb la Unió Europea VOCAL 07/07/2015
Comissió Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Consell Rector del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) VICEPRESIDENT 07/07/2015
Comissió d'Avaluació dels Esportistes d'Elit de la Comunitat Valenciana PRESIDENT 07/07/2015
Consell de Direcció de CulturArts VICEPRESIDENT 07/07/2015
Comissió Executiva del Palau de Les Arts Reina Sofia VICEPRESIDENT 07/07/2015
Patronat de la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofia SECRETARI 07/07/2015
Consell de Programació de la Fundació Palau de Les Arts Reina Sofia VICEPRESIDENT 07/07/2015
Patronat de la Fundació Jaume II El Just VICEPRESIDENT 07/07/2015
Patronat de la Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández VOCAL 07/07/2015
Patronat de la Fundació Baró de Vallvert VOCAL 07/07/2015
Patronat Rector de la Fundació Misteri d'Elx VOCAL 07/07/2015
Patronat de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana VOCAL 07/07/2015
Comissió Permanent del Patronat del Museu de Belles Arts Sant Pius V VICEPRESIDENT 07/07/2015
Ple del Patronat del Museu de Belles Arts Sant Pius V VICEPRESIDENT 07/07/2015
Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 228.550,69 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 160.027,84 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló 8.128,46 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 76.088,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 250.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 144.021,73 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Total: 18.857,39 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Total: 42.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Fons d'inversió Cajamar Almussafes fons Ruralmixto 15F1 9.649,89 €
Fons d' inversió Cajamar aportació soci COAGAL 122,00 €
Total: 9.771,89 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 75.070,43 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 0,30 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi 0,30 €
cargando datos