alts càrrecs

 • Clara Ferrando Estrella

 • Secretària Autonòmica d´Hisenda
 • Data de nomenament: 09/07/2015 DOCV
 • C/ Palau, 12. 46003. València
 • ferrando_cla@gva.es
 • 961 613 256

Agenda

La Secretaria Autonòmica d'Hisenda assumeix les funcions de l'article 68 de la Llei 5/1983 en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, modernització de l'administració, certificació i signatura electròniques, joc, i tutela financera de les entitats locals.

Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades, i respon davant el conseller o consellera de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes i du a terme les competències executives següents:

 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, modernització de l'Administració, certificació i signatura electrònica, així com de les relatives a matèria de joc i tutela financera de les entitats locals.
 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que duen a terme els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assigne reglamentàriament.

Secretària Autonòmica d'Hisenda Llista completa d'obsequis

30/01/2019

Reunió Ministerio de Política Territorial y Función Pública

Costs
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 190,00 €
31/07/2018

Assistència al Consell de Política Fiscal i Financera. Madrid

Costs
 • Manutenció
  40,00 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 190,00 €
19/07/2018

Assistència al Consell de Política Fiscal i Financera. Madrid

Costs
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  150,00 €
 • Total 200,00 €
27/07/2017

Assistència al Consell de Política Fiscal i Financera. Madrid

Costs
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  115,00 €
 • Total 165,00 €
20/07/2017 - 21/07/2017

Reunió amb la Viceconsejera de Hacienda de la Junta d'Andalusia

Acompanyant/s
 • Subdirectora General de Tresoreria
Costs
 • Allotjament
  115,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  148,00 €
 • Total 323,00 €
29/06/2017

Assistència al Consell de Política Fiscal i Financera. Madrid

Costs
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  130,00 €
 • Total 190,00 €
02/05/2017 - 03/05/2017

Assitència a una reunió amb el govern de la Junta d'Extremadura

Costs
 • Allotjament
  105,00 €
 • Manutenció
  60,00 €
 • Total 165,00 €
24/01/2017

Comissió General Comunitats Autònomes Senat

Costs
 • Manutenció
  50,00 €
 • Transport
  115,00 €
 • Total 165,00 €
11/01/2017

Preparació Conferència Presidents Autonòmics

Costs
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  115,00 €
 • Total 175,00 €
22/12/2016

Assitència al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid

Costs
 • Transport
  115,00 €
 • Total 115,00 €
01/12/2016

Assitència al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid

Costs
 • Transport
  115,00 €
 • Total 115,00 €
05/10/2016

Assistència a l'acte "Per un finançament just" a Madrid

Costs
 • Transport
  127,00 €
 • Total 127,00 €
28/04/2016

Assistència al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid

Costs
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 176,00 €
15/04/2016

Assistència al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid

Costs
 • Manutenció
  60,00 €
 • Transport
  116,00 €
 • Total 176,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.699,89 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.699,89 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretària Autonòmica d'Hisenda Llista completa d'obsequis

21/12/2018

Llibre "Alejandro"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretaria Autonòmica d'Hisenda

21/12/2018

Botella de vi "Sericis cepas viejas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM Servicios

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Hisenda

18/12/2018

Caixa de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultura y Conservas, S.A. (AGRICONSA)

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica d'Hisenda (per a posterior repartiment i/o donació a entitat benèfica)

18/12/2018

Planta de llorer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

20/06/2018

CD "Arrels" Capella de Ministrers

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carles Magraner. Capella de Ministrers

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

13/06/2018

Llibre "Chelva, memoria fotográfica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Chelva

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

03/01/2018

Caixa de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Equip Secretaria Autonòmica d'Hisenda

29/12/2017

Dues botelles d'oli "Dehesa el Molinillo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Casino CIRSA Valencia

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Secretaria Autonómica

22/12/2017

Botella de vi "Cepas viejas-Murviedro"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM Servicios

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Secretaria Autonòmica

20/12/2017

Planta de grévol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

28/06/2017

Bloc de notes amb bolígraf i USB

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VidaCaixa

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

28/06/2017

Tarjetero Montblanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VidaCaixa

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Ús personal Secretària Autonòmica d'Hisenda

14/06/2017

Rellotge analògic parlant

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

19/05/2017

Llibre "Las Bandas de Música de la Comunitat Valenciana. Las sociedades musicales"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció de la societat Anuarios Culturales

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Biblioteca despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

10/03/2017

Plat de ceràmica valenciana, gres blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FORINVEST

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

02/03/2017

Llibre "Economia i Territori a l'EURAM"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Economia i empresa Ignasi Villalonga

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Biblioteca despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

02/03/2017

Llibre: "Llibre Blanc de les infraestructures i el finançament territorial de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Economia i empresa Ignasi Villalonga

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Biblioteca despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

22/02/2017

Llibre "Alzira, la isla del Júcar"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

16/02/2017

Lamina emmarcada (23,5 cm X 23,5 cm) “Palauet de Nolla. Meliana”

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Meliana

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonómica d'Hisenda

06/02/2017

Agenda per a l'any 2017 numerada (193/250)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut VAlencià d'Art Modern (IVAM)

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Atonòmica d'Hisenda

27/12/2016

Llibreta de notes i power bank

Entitat/Persona que fa l'obsequi: RECOLIM Servicios

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

22/12/2016

Caixa de Nadal amb productes diversos

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica d'Hisenda (per a posterior repartiment i/o donació a entitat benèfica)

22/12/2016

Llibres "Chronica del Rey en Iacme Primer" i "La Historia del Mvy alto e Invencible Rey Don Iayme de Aragon, Primero deste nombre llamado el conqvistador"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Generalitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Despatx Secretària Autonòmica d'Hisenda

22/12/2016

Pernil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Consum pel personal de la conselleria en l'aperitiu de Nadal

05/01/2016

Llibre "Maestros españoles en las colecciones británicas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IBERDROLA, Delegació Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Biblioteca despatx oficial

05/01/2016

1 botella de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BROSETA Abogados

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Compartit amb els companys

04/01/2016

Llibre "La busqueda de Europa"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BBVA

Destinatari de l'obsequi: CLARA FERRANDO ESTRELLA

Destinació: Biblioteca despatx oficial

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Descripció Import
Rendiments del treball 53.863,12 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 89,05 €
Dividends i rendiments per la participació en fons propis d'entitats 277,15 €
Rendiment net reduït 346,79 €
Guanys patrimonials (base imposable estalvi) 34,82 €
cargando datos