alts càrrecs

 • Alberto Ibáñez Mezquita

 • Secretari Autonòmic d´Inclusió i de l´Agència Valenciana de la Igualtat
 • Data de nomenament: 06/07/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre 3. 46018. València
 • ibanyez_albmez@gva.es
 • 961 247 428 / 961 247 427

Agenda

La Secretaria Autonòmica d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, en matèria de prestacions socials, política de suport a les famílies, inclusió social i desenvolupament comunitari, promoció de la igualtat de gènere, prevenció de les violències masclistes i atenció a les dones víctimes de violència de gènere, infància i adolescència, polítiques integrals de joventut, inclusió i atenció a persones migrants, diversitat LGTBI, diversitat familiar, minories ètniques i poble gitano, diversitat religiosa, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció dels delictes d'odi, voluntariat social, i usos de temps i corresponsabilitat.

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat Llista completa d'obsequis

07/02/2019

Comissió Delegada de Serveis socials del Ple del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema d'Autonomia i Atenció de la Dependència.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Transport
  234,00 €
 • Total 234,00 €
14/01/2019

Reunió amb la Secretaria d'Estat de Serveis Socials.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer, Assessor de la Vicepresidència del Consell
Costs
 • Manutenció
  24,00 €
 • Transport
  245,52 €
 • Total 269,52 €
22/06/2018

Comissió Delegada de Serveis Socials del Consell territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i atenció a la Dependència (IRPF)

Costs
 • Transport
  121,65 €
 • Total 121,65 €
11/05/2018

Reunió Comissió Delegada de Serveis Socials del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Manutenció
  44,99 €
 • Transport
  270,05 €
 • Total 315,04 €
13/04/2018

Reunió Grup de Treball de la Comissió Delegada de Serveis Socials.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Manutenció
  23,00 €
 • Transport
  264,30 €
 • Total 287,30 €
04/04/2018 - 05/04/2018

Viatje a Madrid per assistir a la Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Allotjament
  200,00 €
 • Transport
  144,50 €
 • Total 344,50 €
21/03/2018 - 22/03/2018

Comissió Delegada de Serveis Socials del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Allotjament
  180,96 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 308,56 €
08/03/2018

Viatje a Madrid per assistir a la Reunió Extraordinaria de la Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a la Autonomia i Atenció a la Dependència, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
20/02/2018 - 21/02/2018

Reunió extraordinària de la Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per l'autonomia i atenció a la dependència

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Allotjament
  244,00 €
 • Transport
  255,20 €
 • Total 499,20 €
29/11/2017

Jornada Estratègies per a la millora de la Coordinació Interinstitucional i la Intervenció amb Víctimes de la Violència Masclista

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Manutenció
  8,85 €
 • Transport
  138,93 €
 • Total 147,78 €
29/11/2017

Jornada Estratègies per a la millora de la Coordinació Interinstitucional i la Intervenció amb Víctimes de la Violència Masclista

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Transport
  93,73 €
23/11/2017

Jornada Famílies Monomarentales "llei de famílies monoparentals ja!"

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
19/10/2017

Conferència Sectorial d'Igualtat

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Transport
  255,20 €
 • Total 255,20 €
09/10/2017 - 10/10/2017

Reunió extraordinària de la Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Costs
 • Transport
  127,60 €
 • Total 127,60 €
25/07/2017 - 26/07/2017

Reunió Grup de Treball IRPF Autonòmic del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Allotjament
  120,68 €
 • Transport
  253,10 €
 • Total 373,78 €
29/06/2017

Conferència Sectorial d'Igualtat. Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
27/06/2017

Grup de Treball del Consell Territorial Serveis Socials i Dependència. Madrid

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
07/06/2017

Convocatòria extraordinària Comissió Delegada Serveis Socials i Dependència.

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer
Costs
 • Transport
  282,55 €
 • Total 282,55 €
02/06/2017

Reunió preparatòria de la Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Acompanyant/s
 • Enric Juan Alcocer, Assessor del Secretari Autonòmic
Costs
 • Transport
  265,05 €
 • Total 265,05 €
31/05/2017

Comissió Permanent de l'Observatori Estatal de Violència sobre la Dona

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
04/05/2017

Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
19/04/2017

Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
30/03/2017

Convocatòria Ple del Observatori Estatal de Violència sobre la Dona

Costs
 • Transport
  129,10 €
19/12/2016 - 20/12/2016

Seminari Internacional Drets dels Refugiats-Respostes des de l'àmbit local

05/10/2016

Desplaçament a Madrid per motiu de l'Acte "per un finançament just"

Costs
 • Transport
  126,50 €
 • Total 126,50 €
09/04/2016

Acte d'Inauguració XI Aplec de Consells Locals de la Joventut a Amposta (Tarragona). Transport cotxe oficial.

Acompanyant/s
 • Secretari Generral IVAJ
07/04/2016 - 08/04/2016

Comissió Delegada del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència

Costs
 • Transport
  127,90 €
 • Total 127,90 €
16/10/2015 - 17/10/2015

Desplaçament a Barcelona amb motiu del 3er Congrés del Temp Lliure Educatiu. S'ha realitzat una inscripció de 80 euros que s'ha sumat als despesses de transport

Acompanyant/s
 • Secretario General IVAJ
Costs
 • Allotjament
  93,00 €
 • Manutenció
  48,00 €
 • Transport
  175,00 €
 • Total 316,00 €
01/10/2015 - 02/10/2015

Desplaçament a Madrid, amb motiu de l'assistència a una reunió amb el director general de l'INJUVE i a la Jornada Internacional de Presentació de Resultats del Programa Hábitat.

Costs
 • Allotjament
  75,00 €
 • Transport
  126,00 €
 • Total 201,00 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 59.698,74 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.357,82 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.056,56 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat Llista completa d'obsequis

27/02/2019

Tassa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent.

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

26/02/2019

Figura africana artesanal de la República de Gàmbia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministre de Joventut i Esports de la República de Gàmbia.

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

22/02/2019

Caixa de taronges i un paquet d'arròs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: col·legi d'advocats de Sueca

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

15/02/2019

Llibre "SUJETOS INDÓMITOS-Una cartografía disidente de la ciudad de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Carmen Navarrete-Investigadora U.P.V

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx Secretari Autonòmic.

15/02/2019

Llibre "MI PEQUEÑA SUPER FAMILIA"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Famílies Monoparentals en la C.V. (AFAMO)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

09/01/2019

LLibre "El trabajador acompañante". Nuevo perfil en las estructuras empresariales."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Novaterra de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

02/01/2019

estoig amb dos bolígrafs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real.

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

18/12/2018

Detall contrapese per a portes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Infància CSE.Mariano Rivera (Fundació Diagrama)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonòmic.

18/12/2018

Quadre xicotet amb detall de fulles seques.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centro d'infància de Serra (Fundació Diagrama)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonòmic.

18/12/2018

Planta crassa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Infància Camp la Poble (Fundació Diagrama)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonòmic.

18/12/2018

Bombonera amb bombons i Vela daurada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Infància de Massamagrell (Fundació Diagrama)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic

18/12/2018

Agenda 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre de Reeducació de Menors "Pi i Margall" València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic

17/12/2018

Felicitació nadalenca, centre floral i calendari 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Amigó

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretati Autonòmic.

28/11/2018

Botella de vi, del celler J.Haya.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Tyrius de Requena.

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic

09/11/2018

Llibre "Contem Històries de dones d'ací"de Rosa Roig&Manola Roig

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Manuel Gil- ALTRIAM MEDIA & EVENTS

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic

02/11/2018

Llibre "Tots els colors" de Josep-Vicent Marqués.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació.

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic .

10/09/2018

Llibre "Vivir defendiendo derechos"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nello Schisano - Mundubart

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic

10/07/2018

Bolígraf i USB rellotge d'arena.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic.

06/07/2018

samarreta, borsa i lliure "Festival Internacional d'Arts Escèniques València, Castellón, Alacant. TERCERA SETMANA- Una Mirada Internacional 31.05-17.06 2018"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat.

25/06/2018

Libro "Porque las palabras no se las lleva el viento..."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Escola d'Estiu Fem Economia Feminista - Ajuntament Quart de Poblet

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic

01/06/2018

Llibre "Memorias de la Albufera de Valencia-40historias personales"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria de Serveis Sociales d'Alfafar

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic.

11/05/2018

Llibre "I si fores tu?- Patricia Estellés &Guillem Montoro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vincle editorial- ALTRIAM-MEDIA&EVENTS (Manuel Gil)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic

21/04/2018

Llibre "Recuperar la historia de las mujeres: las republicanas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntamen de Xirivella

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx

21/04/2018

Ram de flors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xirivella

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx

26/03/2018

caixa amb tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Mestresses de Casa. TYRIUS de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del Secretari Autonòmic .

15/03/2018

Calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic

26/02/2018

Llibre "En un lugar de tu Vida" Guía Turística de Castille-la Manxa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria encarregada de la coordinació del Pla Integral de Garanties de la Junta de Castella-La Manxa

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic

26/02/2018

Carta de dot i arres de Miguel de Cervantes Saavedra pel seu matrimoni amb Catalina de Palacios Salazar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria encarregada de la coordinació del Pla Integral de Garanties Ciutadanes de la Junta de Castella-La Manxa

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic

16/02/2018

Làmina de Lluís Vives

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat d'Economia de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Despatx del Secretari Autonómic

22/12/2017

Tassa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.A.M. "La Pobla" de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

22/12/2017

Botella d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Acogiment de Menors de Formació Especial ANASSIM de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

22/12/2017

Portallapis, goma, clips i post-it

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Acogiment de Menors de Formació Especial ANASSIM de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

22/12/2017

Caixa amb llaminadures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.A.M. de F.E. Campanar de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

22/12/2017

Adorns de nadal solidaris en cartó per a decorar, bolígraf i calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Germans de Sant Joan de déu

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/12/2017

Dolços eleborats perls menors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.R. Els Reiets de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/12/2017

Detall decoratiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: C.R. Mariano Ribera de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/12/2017

Bolígraf platejat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic

21/12/2017

Carpeta Negra A4

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Reeducatiu la Villa de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/12/2017

Lletres separallibres

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Pi i Margall de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/12/2017

Planta Poinsettia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Arcos del Castillo

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

21/12/2017

Portaretrats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Pi Gros de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

20/12/2017

Dos paperetes de 4 euros cadascuna de loteria nacional per al sorteig de 22 de desembre de 2017, amb el número 62903

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Mestresses de Casa i Consumidors Tyrius

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica

20/11/2017

samarreta de la XIX Trobada Triangle Jove

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Triangle Jove

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonòmic

14/11/2017

llibre lliurat en l'acte XIII Seminari Estatal Isonomia contra la violència de gènere. Llibre "DE PARAULES I PERSONES- UNA HISTÒRIA SOBRE EL LLENGUATGE INCLUSIU"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Fundació Isonomia

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonómic

10/11/2017

Dos llibres: "Camins i Aguaits. Excursionisme i didàctica ambiental a la Marina Alta" de Juli Pasqual i Trilla i Xaro Soler i Escriva- "El Patrimoni Artístico-Monumental de Teulada" de Joan Ivars Cervera i Jaume Buigues Vila

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Entregats en XVI Trobada del Voluntariat Llingüistic Universitari. Espai la Senieta

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretario Autonómic

06/10/2017

llibre "Relatos Salvajes de Género". emeDdona. E.García-E.Arrúe-MC.Pérez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: grup emeDdona

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonómic d'Inclusió i Igualtat

13/09/2017

Dues llandes de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Nacional de Dones de la Pesca, ANMUPESCA

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despaxt Secretaria Autonòmica

28/06/2017

Llibre edició facsimil de la Història de Borriana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Borriana

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretari Autonòmic

10/06/2017

Planta amb test de trencadís

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Nieves Ramos (Presidenta de l'Associació El Cerezo de Villena)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx Secretaria Autonòmica

09/06/2017

2 làmines sobre les Campanyes del 8M

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Vega

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx de la Secretaria Autonòmica

16/05/2017

Llibre "Poesía esencial" de Miguel Hernández

Entitat/Persona que fa l'obsequi: anònim

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx

28/02/2017

CD. Conferèncias en la Universitat Popular. Curs de 1902 a 1903

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx

25/02/2017

CD. Brass, Brass, Brass del Grup Spanish Brass

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Spanish Brass

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx del la Secretaria Autonòmica.

16/02/2017

llibre ¿Volver a Colombia?-Caracterización del colectivo colombiano para el retorno en situación de post-confilicto

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COORDINADOR AESCO-AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Inclusió i Igualtat

16/02/2017

Cupó de la ONCE nº 95825 - Serie 055, per al día 20/2/17, per un import de 1,50€

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tyrius Valencia

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Inclusió i Igualtat

28/01/2017

Llibre "Ángulos del vacío. Un diálogo en clave geométrica" de Carolina Ferrer i Encarna Sepúlveda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Gerente Consorci Museus

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: despatx

11/01/2017

Llibre "Cuidados y consuelos. Cien años de Fontilles"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director Sanatori San Francisco de Borja i Residència de Fontilles

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

11/01/2017

Llibre "Fontilles.El modelo valenciano de colonia sanitaria" de Javier Bonilla/Amparo Bertolín

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director del Sanatori San Francisco de Borja i Residència de Fontilles

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

30/12/2016

Bolígraf platejat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

30/12/2016

Clauer platejat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

29/12/2016

Llibre "La Cité des Dames" Música y Mujeres en la Edad Media

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xavi Rius. Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

29/12/2016

Llibre "Criteris Lingüístics de l'Administració de la Generalitat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

27/12/2016

Llibre "La violència política contra les dones" (1936-1953)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institució Alfons el Magnànim

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

23/12/2016

Bombonera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAM de FE ANASSIM de la Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

23/12/2016

Figura de fusta feta a mà de color bleu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama Centre Pi Gros

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

23/12/2016

Calendari 2017

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre Campanar Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

23/12/2016

Iman Pisarra Nevera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Toldos Iserte Vila-real

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

23/12/2016

Botella d'oli d'oliva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAM de FE ANASSIM de Fundació Diagrama

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

23/12/2016

Llibre "El legado de la sabiduría"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Atenzia serveis de teleasistència

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

21/12/2016

obsequi realitzat amb palés de fusta pintada i pedres de diferents grandàries, dimensions 25x80cm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Diagrama, Centre Pi i Margall (centre menors)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

21/12/2016

test xicotet amb arbol realitzat amb macarrons pintats.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació DIAGRAMA (CR Mariano Ribera)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

21/12/2016

Planta de Nadal de la Colònia Sant Vicent (Centre de menors)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President del Centre

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

19/12/2016

llibres sobre Diversitat Religiosa, grandària butxaca,: -Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya. -Guia creences als centres sanitaris de Catalunya. -Guia creences als centres penitenciaris de Catalunya. -Guia creences a la Via Pública.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Direcció General d'Afers Religiosos. Departament de Governació.Generalitat de Catalunya

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonómic d'Inclusió i Igualtat

21/10/2016

caixa xicoteta decorada de cartó que conté borseta de romaní.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cocentaina

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

07/09/2016

Taça de ceràmica, color blanc amb inscripció "associació professionals de joventut de la comunitat valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Professionals Joventut Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: secretari Autonómic d'Inclusió i Igualtat

07/07/2016

Samarreta de cotó, color groc, mànega curta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Pacte per la Igualtat i els Drets del Fils

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Personal

03/06/2016

Llibre "III Congrés General de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. De la memòria a la INNOVACIÓ. SÍNTESI. Les societats musicals 2020.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la C.V

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

03/06/2016

Llibre. LAS BANDAS DE MÚSICA de la Comunitat Valenciana. Las sociedades musicales. edición enciclopédica. Dimensions: 34cm x 25cm.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de Societats Musicals de la CV

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

19/05/2016

Llibre "El Islam y su Respuesta a las Cuestiones Actuales"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Ahmadia del Islam

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

19/05/2016

Llibre "La Filosofia de las enseñanzas del ISLAM" de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (Fundador de la Comunitat Ahmadía del Islam)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Ahmadia del Islam

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'inclusió i Igualtat

19/05/2016

Llibre "EL SAGRADO CORÁN" amb text en àrab i traducció a l'espanyol

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Ahmadia del Islam

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

19/05/2016

Llibre "Asesinato en el NOMBRE DE AL-LAH" de Hazrat Mirza Tahir Ahmad

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Ahmadia del Islam

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'inclusió i Igualtat

05/05/2016

llibre d'Economia per a un futur sostenible, de Vicent Cucarella

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent Cucarella, tècnic d'investigació de l'institut Valencià d'Investigacions econòmiques (IVIE)

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

04/03/2016

Medalla color or vell amb cinta taronja de 6 cm.de diàmetre ,lliurat en l'acte d'inauguració de la V edició de Jocs- Taronja.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Esportiu LGTB+Samarucs València

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonómic d'Inclusió i Igualtat

19/02/2016

Gravat, grandària A3, lliurat en l'acte inauguració de les XXIII Jornades Professionals:"Psicologia i Sexualitat".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi Oficial de Psicòlegs Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i Igualtat

19/11/2015

botella de vi- UTIEL-REQUENA. Rebuda en la Gala de lliurament dels XV Premis de "Onda Cero Valenciana-Valencianos en la Onda"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONDA CERO VALENCIANA

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: PERSONAL

14/10/2015

Libro "El Islam Historia, Religión, Cultura". Entregado en la reunión con el Presidente de la Unión de comunidades Islámicas de la CV.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociación Musulmana en España-Profesora Muhammad Hamidullah

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ

10/10/2015

Bolígrafo de Pertegaz. Entregado en la X Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos de España en Benicassim.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcohólicos Anónimos

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ

10/10/2015

Libro "El muñeco de varias imágenes" recibido en la X Convención Nacional de Alcohólicos Anónimos de España en Benicàssim

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mª del Carmen Ruiz Pablos

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonòmic d'Inclusió i de la Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ

23/09/2015

Camiseta "Juventud Necesaria". entregado en la Reunión con los representantes del Consejo de la Juventud Española.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejo Juventud Española

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonómic d'Inclusió i de l'Agència valenciana de la Igualtat/IVAJ

02/09/2015

Socarrat de Cerámica. entregado en la Reunión y visita con la Concejala delegada de políticas económicas y de innovación de Gandia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Gandia

Destinatari de l'obsequi: ALBERTO IBÁÑEZ MEZQUITA

Destinació: Secretari Autonómic d'inclusió i de l'Agència Valenciana de la Igualtat/IVAJ

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT VILA-REAL TINENT D'ALCALDE 01/01/2011 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA C.V. VOCAL 06/07/2015
CONSELL RECTOR CONSORCI CASA DEL MEDITERRANI VOCAL SUPLENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE FAMÍLIA I IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'INMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA C.V. VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A la INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VOCAL 06/07/2015
CONSELL INTERTERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS, PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA DE LA CV. VICEPRESIDENT 06/07/2015
OBSERVATORI DE GÉNERE DE LA C.V. VICEPRESIDENT 06/07/2015
FÒRUM VALNCIÀ DE LA IMMIGRACIÓ VICEPRESIDENT 06/07/2015
FÒRUM CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓP I PLE DE L'OBSERVATORI PERMANENT DE LA FAMÍLIA I INFÀNCIA DE LA C.V VICEPRESIDENT 06/07/2015
TAULA DE LA SOLIDARITAT DE LA C.V. VICEPRESIDENT 06/07/2015
COMISSIÓ INTERD. SUPORT FAMÍLIES BIOLÒGIQUES BEBÈS ROBATS I ASSOCIACIONS QUE REPRESENTEN VOCAL 06/07/2015
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A l'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTOGOVERN. VOCAL 06/07/2015
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. CONSELL RECTOR VICEPRESIDENT 07/07/2015
COMISSIÓ DEL PROTECTORAT FUNDACIONS G.V. VOCAL 28/10/2015
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIMENT A PERSONES REFUGIADES I DESPLAÇADES VICEPRESIDENT 06/11/2015
CONSELL PARTICIPACIÓ ENTITAT PÚBLICA SANEAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSEJERO 16/11/2015
CONSELL D'ACCIÓ SOCIAL DEL EXCMO. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA VOCAL 22/12/2015
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 01/01/2016
FUNDACIÓ SANTA ELENA PATRONO 24/02/2016
COMISSIÓ PERMANENT CEIMIGRA (FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS INTEGRACIÓ SOCIAL I FORMACIÓ D'INMIGRANTS VOCAL 06/07/2015
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE VALÈNCIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA VOCAL 24/10/2017 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 03/05/2017 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - PLE VOCAL 01/06/2018 Pública
COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE EN SALUT VOCAL 15/07/2016 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ VICEPRESIDENT 06/06/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URB ANES MUNICIPALS VOCAL 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO VICEPRESIDENT 01/04/2017 Pública
CONSELL CONSULTIU TRANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENT SEGON 01/09/2018 Pública
CONSELL DE LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES (CFPA) VOCAL 29/12/2015 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE L'EMPRENDIMENT - COMISSIÓ EXECUTIVA SECRETARI GENERAL 01/06/2018 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VICEPRESIDENT 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL DE PERSONES MAJORS AMB FACULTATS I CAPACITAT LIMITADA VICEPRESIDENTE 06/07/2015 Pública
COMISSIÓ I PLE INTERDEPARTAMENTAL PER LA ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT DE L'ESTATUD D'AUTONOMIA I DE PROMOCIÓ DE L'AUTOGOVERN VOCAL 06/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 9.557,50 €
Descripció Import
Rendiments del treball 62.087,32 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 4,71 €
cargando datos