alts càrrecs

 • Elena Cebrián Calvo

 • Consellera d´Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. Torre B0, 2ª Planta. 46018 València
 • gabinete_capa@gva.es
 • 961 247 145

Agenda

Agenda maig

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural és el màxim òrgan encarregat de la direcció i l'execució de la política del Consell en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, desenvolupament rural, política agrària comuna i prevenció d'incendis.

El conseller o la consellera és l'autoritat superior de la Conselleria i exerceix les funcions que li confereix la llei del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

07/05/2019 - 09/05/2019

Madrid, Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Costs
 • Transport
  136,10 €
 • Total 136,10 €
10/04/2019

Madrid, Consell Consultiu de Política Agrícola per a Assumptes Comunitaris al MAPAMA.

Costs
 • Transport
  134,41 €
 • Total 134,41 €
08/04/2019

Madrid, Comitè d'Honor en el 33è Saló Gourmets.

Acompanyant/s
 • Juan M. Játiva, Jefe de Prensa
Costs
 • Transport
  377,54 €
 • Total 377,54 €
12/03/2019

Madrid, Consell Consultiu de Política Agrícola per a Assumptes Comunitaris i Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural al MAPAMA.

Costs
 • Transport
  172,46 €
 • Total 172,46 €
23/01/2019 - 24/01/2019

Brussel.les, compareixença representants de la DG d'Agricultura de la Comissió Europea.

Acompanyant/s
 • Eloïsa Sarrió, Assessora per a assumptes parlamentaris
Costs
 • Allotjament
  215,10 €
 • Manutenció
  45,63 €
 • Transport
  363,07 €
 • Total 623,80 €
21/01/2019

Madrid, Consell Consultiu de Polítca Agrícola per a Assumptes Comunitaris en el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

17/12/2018 - 18/12/2018

Madrid, Consell Consultiu de Política Mediambiental en el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Costs
 • Transport
  171,31 €
 • Total 171,31 €
11/12/2018

Madrid, Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera en el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Costs
 • Transport
  124,36 €
 • Total 124,36 €
14/11/2018

Madrid, Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera en el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Costs
 • Transport
  160,36 €
 • Total 160,36 €
23/10/2018

Madrid. Inauguració de la 10ª Fira Fruit Attraction en IFEMA.

Costs
 • Transport
  163,76 €
 • Total 163,76 €
15/10/2018 - 16/10/2018

Pamplona. Trobada de Dones i Canvi Climàtic.

Acompanyant/s
 • Beatriz Fatas, Jefa de Servicio de
08/10/2018

Madrid. Consell Consultiu de Política Pesquera i Agrícola i Conferències Sectorials d'Agricultura i Pesca.

Costs
 • Transport
  104,84 €
 • Total 104,84 €
04/10/2018

Madrid. Jornada sobre Política Agrícola Comú de la Unió de Joves Llauradors i Ramaders (UPA).

Costs
 • Transport
  234,78 €
 • Total 234,78 €
20/09/2018

Madrid. Reunió del Comitè Espanyol del Programa MaB en el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Acompanyant/s
 • Josep R. Nebot Cerdà, Subdirector General de Medi Natural
Costs
 • Transport
  169,02 €
 • Total 169,02 €
31/07/2018

Madrid. Reunió amb el Ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació i reunió de la Conferència Sectorial de Pesca.

Costs
 • Transport
  126,10 €
 • Total 126,10 €
09/07/2018 - 10/07/2018

Madrid. Consell Consultiu de Política Pesquera i Agrícola i Conferències Sectorials d'Agricultura i Pesca.

Costs
 • Manutenció
  8,30 €
 • Transport
  76,70 €
 • Total 85,00 €
03/07/2018

Madrid. Acte commemoratiu del Centenari dels Parcs Naturals.

Acompanyant/s
 • Juan Manuel Játiva - Jefe de Prensa
Costs
 • Transport
  70,70 €
 • Total 70,70 €
20/06/2018

Madrid. Assistència al Consell Consultiu de Política Mediambiental en el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Costs
 • Transport
  115,50 €
 • Total 115,50 €
07/05/2018

Madrid. Assistència al 32e Saló dels Gourmets.

Costs
 • Transport
  164,25 €
 • Total 164,25 €
17/04/2018

Barcelona. Assistència al Saló Internacional de la alimentació, Alimentaria 2018.

Acompanyant/s
 • Maite Cháfer, Directora General de Desenvolupament Rural i PAC.
Costs
 • Transport
  91,62 €
 • Total 91,62 €
09/04/2018

Madrid. Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera per a Assumptes Comunitaris, i Conferències Sectorials d'Agricultura i de Pesca en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  135,20 €
 • Total 135,20 €
18/03/2018 - 19/03/2018

Brussel.les. Assistència a la reunió del Consell d'AGRIFISH.

Costs
 • Allotjament
  127,34 €
 • Transport
  390,88 €
 • Total 518,22 €
13/03/2018

Madrid. Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera per a Assumptes Comunitaris, i Conferències Sectorials d'Agricultura i de Pesca en el MAPAMA.

Costs
 • Manutenció
  8,25 €
 • Transport
  117,00 €
 • Total 125,25 €
14/02/2018 - 15/02/2018

Nuremberg (Alemanya) Assistència a la Fira de productes d'alimentació ecològica BIOFACH.

Acompanyant/s
 • Maite Cháfer - Directora General de Desenvolupament Rural i PAC.
Costs
 • Allotjament
  491,00 €
 • Manutenció
  9,55 €
 • Transport
  792,40 €
 • Total 1.292,95 €
02/10/2017 - 03/10/2017

Madrid. Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera per a Assumptes Comunitaris, i Conferències Sectorials d'Agricultura i de Pesca en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  155,70 €
 • Total 155,70 €
24/07/2017

Conferència Sectorial de Medi Ambient en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  138,75 €
 • Total 138,75 €
10/07/2017

Consells Consultius de Política Agrícola i Pesquera per a Assumptes Comunitaris, i Conferències Sectorials d'Agricultura i de Pesca en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  147,00 €
 • Total 147,00 €
24/04/2017

"31 Salón de Gourmets" a Madrid i Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural al MAPAMA.

Acompanyant/s
 • Cap de Servici de Qualitat Agroalimentària.
Costs
 • Transport
  189,65 €
 • Total 189,65 €
27/03/2017 - 28/03/2017

Conferència de la PAC a Madrid i Consell Consultiu de Política Agrícola per a Assumptes Comunitaris en el MAPAMA.

Acompanyant/s
 • S.A.Agricultura, Asesora del S.A. y Jefe de Prensa.
Costs
 • Transport
  148,55 €
 • Total 148,55 €
16/03/2017

Assistència al Consell Nacional de l'Aigua en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  129,10 €
 • Total 129,10 €
20/02/2017

Assistència al Consell Consultiu de Política Mediambiental per a Assumptes Comunitaris en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  128,00 €
 • Total 128,00 €
07/02/2017 - 09/02/2017

Fira Fruit Logística a Berlín.

Costs
 • Allotjament
  410,00 €
 • Transport
  556,22 €
 • Total 966,22 €
16/01/2017

Assistència a la Tribuna Autonòmica de "EL MUNDO" (intervenció del MHP Ximo Puig) a Madrid i als Consells Consultius de Política Agrícola i Política Pesquera per a Assumptes Comunitaris en el MAPAMA.

Costs
 • Transport
  146,75 €
 • Total 146,75 €
14/12/2016

Assistència al Consell Consultiu de Política Mediambiental per a Assumptes Comunitaris en el MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  141,76 €
 • Total 141,76 €
22/11/2016

Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa amb el MHP Ximo Puig a Madrid.

Costs
 • Transport
  154,01 €
 • Total 154,01 €
08/11/2016

Assistència al desdejuni informatiu de Fórum Europa amb Mónica Oltra a Madrid, i als Consells Consultius de Política Pesquera i de Política Agrícola per a Assumptes Comunitaris en el MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  152,61 €
 • Total 152,61 €
13/10/2016

Assistència al Consell Consultiu de Política Mediambiental per a Assumptes Comunitaris, Conferència Sectorial de Medi Ambient, i VII Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals en el MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  139,86 €
 • Total 139,86 €
04/10/2016 - 06/10/2016

Assistència a la Conferència Sectorial d'Agricultura, Consells Consultius de Polítiques Agrícola i Pesquera en el MAGRAMA, Fira Fruit Attraction, i acte “Per un Finançament Just”.

Costs
 • Transport
  182,86 €
 • Total 182,86 €
08/07/2016 - 10/07/2016

Ple del Consell a Torrevieja.

Acompanyant/s
 • Director del Gabinete y Asesor de Prensa.
Costs
 • Allotjament
  132,00 €
 • Total 132,00 €
30/06/2016

Assistència a la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenrotllament Rural en el MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
20/06/2016

Assistència als Consells Consultius de Polítiques Agrícola i Pesquera per a Assumptes Comunitaris del MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  137,76 €
 • Total 137,76 €
13/06/2016

Assistència al Consell Consultiu de Política Mediambiental per a Assumptes Comunitaris del MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  127,91 €
 • Total 127,91 €
06/04/2016 - 08/04/2016

Assistència a les sessions del Comité de les Regions de la Unió Europea a Brussel.les

Costs
 • Allotjament
  386,70 €
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  743,11 €
 • Total 1.129,81 €
02/04/2016 - 05/04/2016

Assistència a Fira de Madrid i als Consells Consultius de Política Agrícola i Política Pesquera del MAGRAMA.

Costs
 • Transport
  154,65 €
 • Total 154,65 €
29/02/2016

Assistència al Consell Consultiu de Política Mediambiental i Sectoral d'Agricultura i Pesca en Madrid, Ministeri d'Agricultura

Costs
 • Transport
  130,00 €
 • Total 130,00 €
10/02/2016 - 12/02/2016

Assitència a les sessions del Comité de les Regions de la Unió Europea a Brussel.les

08/02/2016

Assistència als Consells Consultius de Política Pesquera i de Política Agraria per Assumptes Comunitaris en el Ministeri

Costs
 • Transport
  130,00 €
 • Total 130,00 €
10/11/2015 - 11/11/2015

Assistència al Consell Consultiu sobre política agrària per a assumptes comunitaris i la conferència sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.

Costs
 • Transport
  126,50 €
 • Total 126,50 €
28/10/2015 - 29/10/2015

Assistència a la Fira Internacional del Sector de Fruites i Hortalisses a IFEMA, Madrid.

Costs
 • Transport
  161,16 €
 • Total 161,16 €
20/10/2015

Assistència sessions dels Consells Consultius de Política Pesquera, Política Agrícola i Política Mediambiental per a Assumptes Comunitaris, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient en Madrid.

Costs
 • Transport
  124,85 €
 • Total 124,85 €
11/10/2015 - 14/10/2015

Assistència a les sessions del Comité de les Regions de la Unió Europea a Brussel.les

Costs
 • Allotjament
  624,80 €
 • Manutenció
  28,67 €
 • Transport
  636,92 €
 • Total 1.290,39 €
03/09/2015

Assistència al Consell Consultiu de Política Agrícola al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a Madrid.

Costs
 • Transport
  87,00 €
 • Total 87,00 €
24/07/2015 - 26/07/2015

Assistència actes amb motiu de la celebració del dia de la Comunitat Valenciana a la Exposició Universal de Milá (Itàlia).

Acompanyant/s
 • Mª Teresa Cháfer Nácher, Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común
Costs
 • Allotjament
  226,00 €
 • Transport
  358,18 €
 • Total 584,18 €

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

 • Sou i complements i: 61.131,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.996,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.558,34 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.686,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

Font: unitats de transparència dels diferents departaments del Consell i organismes públics.

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Llista completa d'obsequis

30/04/2019

Caixa amb botelles de oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Masia el Altet

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/04/2019

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de Regantes Canal Bajo del Algar

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

10/04/2019

Botelle de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vinos de Alicante Denomiación de Origen

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/02/2019

Una botella i un got

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jamie Oliver

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/02/2019

Productes envasats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caridad

21/02/2019

Mare de Déu de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Rafal

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/01/2019

Dos botelles de vi i un calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del Roure

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

10/01/2019

Caixa amb 3 botelles d´oil

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d´Agricultura

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

04/01/2019

Caixa de botelles de sidra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

26/12/2018

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo MGP

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

26/12/2018

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Naturgy

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2018

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Aigües de Novelda y Sindicat d'aigües i regs

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2018

Caixa de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agència Gallega de la Qualitat Alimentària

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2018

Lot de llandes de conserves

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2018

Calenadir 2019

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2018

Caixa de Turro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayto. Xixona

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2018

Caixa de mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2018

Assortiment de dolços nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de Valencìa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2018

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa La Baronia de Turis

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2018

Fruita i verdura fresca y botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta central de usuarios del Vinalopo, l¨Alacanti y consorcio de aguas de la Marina Baja

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2018

Cistella de productes ecològics, una agenda i un clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2018

Caixa amb botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vinos Alicante

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

18/12/2018

Planta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

18/12/2018

Caixa amb botelles de vi y torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAECV

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

18/12/2018

Caixa amb botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gober de la Rioja

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/12/2018

Caixa de taronjes y caquis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Usuaris del Canal Xuquer-Turia

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/12/2018

Caixa de Nadal, de xicotet format, amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller Agricultura Castailla La Mancha

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/12/2018

Una botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bocopa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

14/12/2018

Bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

13/12/2018

Productes envasats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

13/12/2018

Productes envasats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria y Casa Caritat

12/12/2018

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FEV Federació Espanyola del Vi

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

12/12/2018

Borsa promocional amb llibreta i bolígraf.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Phytoma.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

12/12/2018

Caixa de taronjes i Kaquis

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Caixa rural de L´Alcudia

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

12/12/2018

Caixa amb torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador de Xixona i Torró d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

12/12/2018

Planta de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flores, Plantes y Tecnologia Horticola CV.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

11/12/2018

Tres botelles de vin

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coarval

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

10/12/2018

Tres botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AgroSeguro

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

28/09/2018

Una caixa de 8 magranes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval - Sra. Regina Monsalve Mayáns

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

26/09/2018

Col.lecció de llibres "Llegir en valencià, la nostra cuina".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

08/09/2018

Llibre amb motiu del 54 Sexenni de Morella.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

29/08/2018

Un Panettone

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forn Juanfran Asencio de Aspe

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

29/08/2018

Una caixeta de raïm de la D.O. del Vinalopó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominació d'Origen del Vinalopó

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

06/08/2018

Planta d'alfàbega.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bétera.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

31/05/2018

Un xafapapers de l'Assemblea Nacional Francesa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Representants de l'Assemblea Nacional Francesa.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/05/2018

Assortit de productes ecològics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ecologicval SAT Llauradors de Somnis

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

15/05/2018

9 pots petits de verdures variades en conserva.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya - FENACORE

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat de València

15/05/2018

Assortit de regals institucionals amb motiu de l'assistència al XIV Congrès Nacional de Comunitats de Regants.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Nacional de Comunitats de Regants d'Espanya - FENACORE

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/04/2018

Una bateria externa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Red Eléctrica Corporación

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/04/2018

Una jarreta decorativa de fang.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu de Cantereria d'Agost (Alacant)

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

15/03/2018

Tres botelles de vi i regal corporatiu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop, S.Coop.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

16/02/2018

Petit assortit de cosmètica ecològica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Chozas Carrascal

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/02/2018

8 ampolles de vi variat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodega Chozas Carrascal

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/01/2018

Calendari i 4 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler del roure.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

04/01/2018

Caixa xicoteta de productes ecològics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

02/01/2018

Una botella de moscatell i una botella de vi ecològic.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Baronía de Turís, Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

02/01/2018

Agenda 2018.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAASA - Tecnologia de l'Aigua.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

29/12/2017

Caixa de 12 ampolles de cervesa Cruzcampo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Heineken España

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

26/12/2017

Tres ampolles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O.P. Alacant

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

26/12/2017

Caixa de mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IGP Cítrics Valencians

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

22/12/2017

Ampolla de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Bocopa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

22/12/2017

Tres ampolles d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

22/12/2017

Tres ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agrupació espanyola d'entitats asseguradores de les assegurances agraries combinades, SA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

22/12/2017

Llibre: "Ordesa y Monte Perdido Parque Nacional"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gobierno de Aragón. Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Despatx de la Consellera

21/12/2017

Assortit d'enciams.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COHOCA COOP. V

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

21/12/2017

25 llibres: "El Finançament Valencià. De la submissió al canvi necessari".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València. EGEVASA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2017

Assortit de verdures.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, l'Alacantí i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

21/12/2017

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat d'Aigües de Novelda i Sindicat d'Aigües i Regs

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

21/12/2017

Assortit de conserves de peix.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia. Conselleira do Mar

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

21/12/2017

Tres tabletes de torró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corts Valencianes - President

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2017

Un calendari.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Volvo Ocean Race, SLU

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2017

Llibre: "Perú. Patrimonio Cultural y Natural".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Despatx de la Consellera.

20/12/2017

Tres ampolles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Denominació d'Origen Protegida UTIEL-REQUENA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2017

Una agenda.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Defensa. Unitat Militar d'Emergències - UME.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2017

Una planta de Grèvol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2017

Assortit de menjar preparat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver El Grupo, S. Coop.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat

20/12/2017

Dos ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Xunta de Galicia. Conselleria Do Medio Rural

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2017

40 Calendaris.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Tribunal de les Aigües

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/12/2017

Llibre: Memòria de la modernitat. La col.lecció patrimonial de la Diputació de València.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Despatx de la Consellera.

19/12/2017

Caixa xicoteta de productes ecològics.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultors de la Vega de València.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat de València.

19/12/2017

Dos ampolles de vi ecològic i una ampolla d'oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL, Coop. V.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Casa Caritat de València.

18/12/2017

Llibre: Trazos en la Historia. Arte Español en México.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IBERDROLA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Despatx de la Consellera.

18/12/2017

Llibre: Perú milenario. Los caminos del sol.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL Construcción

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Despatx de la Consellera.

18/12/2017

Caixa de caquis.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General d'Usuaris del Canal Júcar-Túria

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

15/12/2017

Caixa amb 1 botella de cava, 1 botella d'oli i 1 llanda de perdiu escabetxada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria d'Agricultura, Medi Ambiente i Desenvolupament Rural de la Comunitat de Castella La Manxa.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria i Casa Caritat.

13/12/2017

Caixa de mandarines i caquis.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

13/12/2017

Cistella de productes ecològics de l'horta valenciana.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COITAVC - Col.legi oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Graduats de València i Castelló

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

12/12/2017

Moneder

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Valenciana d'Estudis Avançats

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

12/12/2017

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

12/12/2017

Caixa de xicotet format de productes de Nadal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

12/12/2017

Planta de Nadal.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Despatx de la Consellera.

11/12/2017

Caixa amb 6 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

24/11/2017

Una safata de caramels de violeta.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMEX

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

24/11/2017

Dos caixes de caquis.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

31/10/2017

Una caixa de magranes i una cistella amb dàtils.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de la Séquia Major del Pantà d'Elx.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

25/09/2017

Botella de vi Microvinya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler La Muntanya

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

22/09/2017

Quadro i ram de flors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Meliana

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

27/07/2017

Llibres : "Documentos fundacionales del ICAV", "La historia del Colegio Abogados de Valencia" y "El tribunal de las Aguas de Valencia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col.legi d'Advocats de València

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet de la Consellera

22/07/2017

Llibres i fullets de promoció turística.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Castielfabib.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

13/07/2017

1 meló de tot l'any.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Regants de Carrizales.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

20/06/2017

Dos caixes de bacores.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació de Productors de bacora d'Albatera (APBA).

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

01/04/2017

Caixa de carxofes de Benicarló

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Benihort

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/03/2017

Fotografia artística amb imatge de la Torre de la Horadada.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pilar de la Horadada.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

21/03/2017

Llibre: "Historia Natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pilar de la Horadada (Alacant).

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/01/2017

Botella de licor de taronja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

28/01/2017

Càntir decoratiu

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Sagunt

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

06/01/2017

Obridor de botelles elèctric

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fraternidad Muprespa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

03/01/2017

Llibre "Corrientes de Vida. Cuaderno de Viaje de los ríos de Aragón".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern d'Aragó

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

02/01/2017

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo COVIÑAS

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

29/12/2016

Caixa amb productes típics nadalencs.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

29/12/2016

Caixa amb bombons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ferrovial.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/12/2016

Caixa amb 4 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Utiel Requena.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/12/2016

Caixa amb 4 botelles d'oli de xicotet format.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/12/2016

Agenda 2017.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEMET (Agència Estatal de Meteorologia).

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/12/2016

Caixa amb 2 botelles de vi i 1 botella d'oli.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, L'Alacantí i Consorci d'Aigües de la Marina Baixa.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/12/2016

Llibre: "La pesca a la Mediterrània".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet de la Consellera.

27/12/2016

Caixa amb 2 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conselleria de Medi Rural de Galícia.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

27/12/2016

Llibre "Marruecos. Patrimonio Cultural y Natural".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Gas Natural Fenosa.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Conselleria.

27/12/2016

Caixa amb 2 botelles de vi.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

27/12/2016

Caixa de productes preparats i envasats.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Surinver Hortofrutícola S.Coop.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa de la Caritat.

27/12/2016

1 kg. d'Arròs Bombó.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jóvens Agricultors Asaja Alacant.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació a Casa de la Caritat.

23/12/2016

Caixa amb botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat Regants Campo Arcis de Requena

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/12/2016

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador D.O. Alacant

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/12/2016

Caixa amb botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejeria Agricultura Regió de Murcia

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/12/2016

Caixa amb botelles d'oli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministra d'Agricultura

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa Caritat

21/12/2016

Caixa amb 2 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coop. La Baronía de Turís

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2016

Caixa amb torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Regulador Xixona i Torró d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa de la Caritat

21/12/2016

1 botella de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2016

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COARVAL

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2016

Caixa amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comité d'Agricultura Ecológica

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació a Casa de la Caritat

20/12/2016

Llibre "Argelia España puentes en la Historia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Obrascón Huarte Lain (OHL)

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

20/12/2016

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGROSEGURO

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2016

Caixa amb 6 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura de La Rioja

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/12/2016

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/12/2016

Planta de Pasqua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ASFPLANT

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

16/12/2016

Llibre "Africa Salvaje"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CLH (Compañia Logística de Hidrocarburos)

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

14/12/2016

Caixa de Nadal, de xicotet format, amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV Agricultores de la Vega de Valencia

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

13/12/2016

Llibre "Arte español en los Estados Unidos de América"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

01/12/2016

Ram de flors i Botella de vi edició limitada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet Consellera

25/11/2016

Llibre "Equipo Crónica"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bancaixa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Gabinet de la Consellera

25/11/2016

1 caixa de caquis.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Anecoop.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa de la Caritat.

23/11/2016

1 caixa de carxofes.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O. Benicarló

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

10/10/2016

Una botella de vi negre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler La Muntanya.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

19/09/2016

Rajola de ceràmica.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

30/08/2016

Xafapapers decoratiu.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Vins de la Vinya.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

30/08/2016

Tres botelles de vi negre.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa La Vinya.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

01/08/2016

Bosses de xufes i productes dolços.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Orxateria Daniel.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

01/08/2016

Llibre: "El gran llibre de l'orxata i la xufa de València".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell regulador de la D.O. Xufa de València.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/07/2016

Llibre: "Sweet Life-Selección de recetas 2014-2016".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/07/2016

Llibres: "Guia botànica de les dunes de la Safor" i "Recuperació dels espais naturals i sostenibilitat socioeconòmica".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/07/2016

Mapa naturalista de la Safor - plànol sud i nord.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/07/2016

Rajola de ceràmica amb emblema de la ciutat de Gandia.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

28/07/2016

Bossa amb productes variats dolços i de pastisseria.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DULCESOL

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

18/07/2016

Llibres: Les plantes del món en la història" i "El Jardí Botànic de la Universitat de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

18/07/2016

Llibre "LLAURAR TERRA NOVA: HISTÒRIA DEL REGADIU A CALLOSA D'EN SARRIÀ".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa d'en Sarrià.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

22/06/2016

caixa de bacores

Entitat/Persona que fa l'obsequi: brevaalbatera.es

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

07/06/2016

Mocador de seda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Forum Nueva Economía

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

01/06/2016

Llibre: “El vi a Alacant”.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: D.O.P. Alacant

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

01/06/2016

Sis botelles de vi rosat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Celler Casa Cesilia.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

11/05/2016

Termo.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Red Eléctrica de España.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

09/05/2016

Serigrafia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guardamar del Segura

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/04/2016

Figura decorativa.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cox.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

19/04/2016

Caixa amb fruites variades.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cox.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

18/04/2016

Caixa amb tres botelles de ví.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunitat de Múrcia.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

22/03/2016

Llibre "Pedreguer, memòria d'un poble".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Pedreguer.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria.

15/01/2016

Video-llibre commemoratiu 125 aniversari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Aigües de València

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

08/01/2016

Bateria recarregable

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MUPRESPA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

08/01/2016

Caixa amb 3 botelles de óli

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa de la Caritat

28/12/2015

Caixa amb 3 botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de Turis

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

28/12/2015

Caixa amb 3 botelles ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: COVIÑAS

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/12/2015

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Denominació d'Orige Vins d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/12/2015

Caixa amb 2 botelles de vi i un pot de conserva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consejero de Agricultura, Mº Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

23/12/2015

Caixa de mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: I.G.P. Cítrics Valencians

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa Caritat

23/12/2015

Caixa amb fruita, verdura, oli...

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa de la Caritat

23/12/2015

Llibre "Maestros Españoles en las colecciones británicas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President d'Iberdrola

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

22/12/2015

Llibre "Los retratos de Goya"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: OHL Construcción

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

22/12/2015

Caixa amb dues botelles de ví, calendari i espardenyes de bany

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2015

Llibre "Antártida"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa CLH

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/12/2015

1 paquet d'1 kg. d'arròs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SEO BirdLife

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa Caridad

18/12/2015

Caixa amb botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas Coviñas

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

18/12/2015

4 paquets d'arròs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agromas Seguros Agrarios

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa Caritat

18/12/2015

Caixa de taronjes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cdad. Gral. Usuaris Canal Júcar-Túria

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa Caritat

17/12/2015

Bolígraf Antonio Miró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/12/2015

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FERROVIAL

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

17/12/2015

Caixa amb dues botelles de ví

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Bodegas BOCOPA

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/12/2015

Llibre "Guía Repsol"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: REPSOL

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/12/2015

Caixa de taronjes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ANECOOP

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Donació Casa Caritat

14/12/2015

Llibre "La vida perenne" de Jose Luis Sampedro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

14/12/2015

Llibre Premi Planeta 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lafarge Cementos S.A.U.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

25/11/2015

Bolígraf Cross

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mutualidad Arrocera AGROMAS

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

25/11/2015

Mocador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mutualidad Arrocera AGROMAS

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

25/11/2015

Llibre "75 años asegurando tu futuro

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Mutualiadad Arrocera AGROMAS

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

19/11/2015

Cistelleta de dàtils madurs de la palmera, del Palmeral d'Elx.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

16/11/2015

Dues saquets de dos kilos d'arroç varietat bomba i 6 mostres d'especialitats d'arroç d'1 kilo cadascuna.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agromas Seguros Agrarios

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

21/10/2015

Basquet de granades (fruita)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comunidad de la Acequia Mayor del Pantano de Elche

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

20/09/2015

Mocador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa de l'Alcúdia

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

11/08/2015

Capseta amb navaixa i petaca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Enginyers de Montes de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: ELENA CEBRIÁN CALVO

Destinació: Conselleria

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ministeri d'Agricultura / Ministeri de Medi Ambient AGE Funcionària de carrera de l'Administració General de l'Estat 28/12/1999 28/06/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
VAERSA Presidenta del Consell d'Administració 29/06/2015 Pública
EPSAR Presidenta del Consell d'Administració 29/06/2015 Pública
IVIA Presidenta Consell Rector 29/06/2015 Pública
AVFGA Presidenta 29/06/2015 Pública
Fundación CEAM Presidenta del Patronat 29/06/2015 Pública
Fundación CVRE Patrona 29/06/2015 Pública
Juntas Rectoras de los Parques Naturales de la CV Presidenta 29/06/2015 Pública
Comisión de Seguridad Alimentaria Presidenta/Vicepresidenta alternativa amb Cons Sanitat 27/05/2016 Pública
CAPMA Presidenta 29/06/2015 Pública
Consejo Valenciano de Caza Presidenta 29/06/2015 Pública
Mesa Forestal de la CV Presidenta 29/06/2015 Pública
Consell de l'Horta de València Presidenta 13/03/2018 Pública
Confederación Hidrográfica del Ebro Miembro de la Junta de Gobierno 29/06/2015 Pública
Confederación Hidrográfica del Xúquer Miembro de la Junta de Gobierno 29/06/2015 Pública
Confederación Hidrográfica del Segura Miembro de la Junta de Gobierno 29/06/2015 Pública
Consejo Nacional del Agua Vocal 29/06/2015 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 03/01/2015 Pública
Fundació AGROALIMED (EXTINGUIDA) Presidenta 29/06/2015 29/06/2018 Pública
Conferencias Sectoriales y Consejos Consultivos del Ministerio Miembro 29/06/2015 Pública
AGRICONSA Presdienta del Consell d'Administració 29/06/2015 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Madrid Espanya 93.006,65 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Total: 38.442,19 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
prèstec hipotecari 83.255,41 €
Total: 83.255,41 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Plan de pensions AGE 1.614,28 €
BBVA Plan Tranquilidad 20 14.784,03 €
Total: 16.398,31 €
Descripció Import
Rendiment net reduït 65.648,62 €
cargando datos