<< Ves enrere
  • Daniel López Arteche

  • Director mèdic d'atenció primària del Departament de Salut de Requena
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Nomenament: 27/11/2018 DOGV
  • Av. Constitució, 47. 46340. Requena
  • secreprima_dep08@gva.es
  • 962 339 107 / 962 339 111
Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PUBLICA MÉDICO INSPECTOR SERVICIOS SANITARIOS DEPTO SALUD REQUENA 13/06/2016 26/11/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA Comisión Dirección Departamento Salud de Requena. Vocal. 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión Salud Comunitaria Departamento Salud de Requena. Copresidente. 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión de Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios (CUR) Departamento Requena Presidente 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Subcomisión de seguimiento atención sociosanitaria del Departamento de Salud de Requena. Presidente 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión Programa Optimización del Uso de Antibióticos ámbito comunitario (PROA Comunitario) Departamento Salud de Requena. Presidente 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión de Farmacia y Terapéutica Hospitalaria (CFT) Departamento Salud Requena. Vocal 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión de Transporte Sanitario Departamento Salud de Requena. Secretario 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión de cronicidad y cuidados paliativos. Presidente 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión de prescripción endoprotésica y exoprotésica del Departamento de Requena. Vocal 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión de compras del Departamento de Requena. Vocal 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Subcomisión de Seguimiento de Sugerencias y Reclamaciones Vocal 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión seguimiento programa del Cribado del Cáncer de Colon. Vocal 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Consejo Director de Red de Daño Cerebral Adquirido Departamento Requena. Vocal. 27/11/2018 Pública
DEPARTAMENTO SALUD REQUENA. CONSELLERIA SANITAT UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA. Comisión Diabetes Departamento Salud Requena. Vocal. 27/11/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 158.304,43 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 23.757,10 €
Ple domini 25 Immobles rústics Valencia/València Espanya 48.164,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 3.272,43 €
BANKIA 103,39 €
BANCO SANTANDER 674,14 €
Total: 4.049,96 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
DACIA DUSTER LAUREATE 13.223,01 €
MOTOCICLETA HONDA CB 250 900,00 €
Total: 14.123,01 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO VIVIENDA HABITUAL. CAIXABANK 170.439,21 €
PRÉSTAMO PERSONAL CAIXABANK 13.845,88 €
PRÉSTAMO CONSUMO BANCO SANTANDER 1.135,91 €
PRÉSTAMO COMPRA VEHÍCULO DACIA DUSTER. RCI BANQUE ESPAÑA 4.513,79 €
Préstamo personal CARREFOUR 14.255,04 €
Total: 204.189,83 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA - PLAN PENSIONES EMPLEADOS GENERALITAT. 715,40 €
Total: 715,40 €
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.454,06 €
Rendiment del treball 49.376,61 €