Avaluacions

Visualització de contingut web

Avaluació del finançament

 

Font: òrgan competent en matèria de pressupostos
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
 

 

Avaluació de polítiques socials

Font: òrgan competent en matèria de polítiques socials
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: febrer 2019