Avaluacions

Visualització de contingut web

Avaluació del finançament

 

Font: òrgan competent en matèria de pressupostos
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
 

 

Avaluació de polítiques socials

Font: òrgan competent en matèria de polítiques socials
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: febrer 2019
Fonament: art. 9.3.2.k) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 33.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)