Visualització de contingut web

Estudis d'opinió

HISTÒRIC DE BARÒMETRES
 

 

Font: òrgan competent en matèria d'anàlisi sociològica i documentació 
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: juny 2017