Visualització de contingut web

Enquestes i estudis d'opinió

 

Font: òrgan competent en matèria d'anàlisi sociològica
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: octubre 2019
Fonament jurídic: article 9.1.o) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i article 20 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)