Visualització de contingut web

Índex de qualitat de les aigües de la Comunitat

Índex de la qualitat de les aigües de la Comunitat, inclou l´aigua de rius, llacs, embassaments, masses de transició, masses d´aigua costanera i ports.

 

HISTÒRIC

 

Font: òrgan competent en matèria de aigua
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: octubre 2018