Visualització de contingut web

Índex de qualitat de les aigües de la Comunitat

Índex de la qualitat de les aigües de la Comunitat, inclou l'aigua de rius, llacs, embassaments, masses de transició, masses d'aigua costanera i ports.


Consulte altres recursos d'informació sobre les aigües i les platges de la Comunitat Valenciana

 

Font: òrgan competent en matèria de aigua i confederacions hidrogràfiques
Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2020
Fonament jurídic: art. 39.d) del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa614 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 63 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional