Visualització de contingut web

Estadístiques GVA Oberta

Publiquem les estadístiques sobre l'ús del Portal de Transparència GVA Oberta extretes de Google Analytics des de 2015, amb les mètriques web següents: visites, visitants, pàgines vistes, pàgines vistes per visita, durada de la visita, dia amb més visites, percentatge de rebot de la pàgina d'inici, percentatge de nous visitants, les 10 seccions més vistes del portal, les 5 primeres ciutats origen de les visites, nombre de visites per tipus de trànsit i nombre de sessions per tipus de dispositiu de consulta.

Pot consultar el resum de l'ús web del Portal de Transparència en 2016, 2017, 2018 i 2019 polsant en el botó Resum GVA Oberta 2016, 2017, 2018 i 2019.

Font: Google Analytics
Data de creació: setembre 2020
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: setembre 2020
Fonament jurídic: art. 22 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 21 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).