Visualització de contingut web

Sector Públic Instrumental extingit

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A  LA INVESTIGACIÓ AGROALIMENTÀRIA (AGROALIMED)

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA JAUME II EL JUST
  • Resolució de 13 de febrer de 2018, del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions relatives a la inscripció de l'extinció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana de les entitats Fundació de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just (DOGV núm. 8249, de 07.03.2018)
 
FUNDACIÓ "INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA" (FEPORTS)
  • Resolució de 10 de març de 2020 del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, per la qual es fa públic l'extracte de diverses resolucions de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, relatives a la inscripció de l'extinció de diverses fundacions en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana  (DOGV núm. 8765, de 18.03.2020)
  • El Consell autoritza l'extinció de la Fundació de l'Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana (en castellà)

  • Per a recuperar més notes de premsa sobre acords del Consell, introduisca Feports en el camp text en la descripció i polse cercar en el cercador d'acords de govern

Pie de página entidades extinguidas del sector publico instrumental

Data de creació: desembre 2019
Periodicitat: cada vegada que es produixca una extinció
Data d'actualització: abril 2020