Visualització de contingut web

Emergències

  • Protocol d'actuació en situació d'emergència. Informe al Consell sobre els principis a seguir en la transmissió d'informació en situacions d'emergència i de la transparència en la seua gestió elaborat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. [29.07.2015]
  • Decret 22/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regula la gestió de la informació davant de situacions d'emergència o greu risc col·lectiu. [2017/1691] (Diari Oficial núm. 7990, de 01.03.2017) 

 

Font: òrgan competent en matèria de emergències
Data de creació: abril 2017
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data actualització: març 2018