Visualització de contingut web

Directrius, Instruccions i Circulars

Consulte les directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes plantejades en la mesura en què suposen una interpretació del dret o que tinguen efectes jurídics.

 

Font: òrgans competents en matèria de normativa
Data de creació: setembre 2018
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: octubre 2020
Fonament jurídic: art. 9.2.2.a) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 27.1 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)