Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

« Ves enrere

Declaració Institucional sobre la defensa dels drets humans del poble palestí

Declaració Institucional sobre la defensa dels drets humans del poble palestí

Órgan: Consell

Data: 26/10/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Drets humans; cooperació; Palestina ;


Text:

Declaració Institucional sobre la defensa dels drets humans del poble palestí

 

La població palestina a Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est, després de dècades d'ocupació israeliana, pateix la vulneració sistemàtica dels seus drets. Els obstacles per a la subsistència més bàsica condemnen als seus habitants a la pobresa crònica, al sofriment i al desplaçament forçós. La violació dels drets humans en aquests territoris s'ha convertit en una cosa habitual des que Israel els envaïra en 1967 incomplint el Dret Internacional.

Per a donar resposta a aquesta situació, el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana 2017-2020 de la Generalitat va incloure als territoris palestins dins de la categoria de "Països i poblacions prioritàries". Com a desenvolupament de IV Pla Director, el Consell Valencià de Cooperació Internacional al Desenvolupament, va informar el 19 de desembre de 2017 el Pla d'acció en Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària en els Territoris Palestins i població refugiada, que contempla els objectius operatius i actuacions prioritàries de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament, complementant les accions de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Pròxim (UNRWA), dirigits a l'eradicació de la pobresa, al desenvolupament humà, econòmic i social i a la defensa dels drets fonamentals de la població palestina.

Al gener d'aquest any el govern dels Estats Units va anunciar una retallada de 300 milions de dòlars en la seua aportació a l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà, reduint-la a 60 milions, la qual cosa ha suposat la finalització de diversos programes d'ajuda per als milions de refugiats i refugiades de Palestina a Jordània, Líban, el territori Palestí ocupat i Síria.

Fa unes setmanes, el govern dels Estats Units ha decidit suspendre de forma permanent les seues contribucions a UNRWA fent molt difícil la viabilitat d'aquesta agència i les seues accions humanitàries.

Per tot això, el Consell:

1. Reitera el seu ferm compromís amb la defensa dels drets humans de la població palestina, condemna les agressions i els atacs indiscriminats dels quals estan sent objecte, i reafirma el seu suport als programes de cooperació internacional al desenvolupament en territoris palestins.

2. Lamenta i rebutja la greu decisió anunciada pel Departament d'Estat dels Estats Units de suspendre totalment la seua contribució al finançament de l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a Orient Mitjà (UNRWA).

3. Manifesta el seu ferm compromís de donar suport al Mandat de la UNRWA en la prestació de serveis vitals per al benestar, la protecció i el desenvolupament humà en els refugiats palestins.

4. Convoca el pròxim dia 29 d'octubre una reunió extraordinària del Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana, per a, amb caràcter excepcional i per raons humanitàries i d'emergència, assignar finançament a projectes d'ajuda alimentària i nutrició en els Territoris Palestins per a pal·liar els efectes del bloqueig en les zones de Gaza i Cisjordània.