Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

« Ves enrere

Declaració institucional en el dia a favor de la igualtat salarial.

Declaració institucional en el dia a favor de la igualtat salarial.

Órgan: Consell

Data: 23/02/2018
Localitat: ALACANT

Temes: Igualtat; Génere, salaris; retribucions ;


Text:

 

La lluita pel reconeixement dels drets laborals de la dona ha estat un procés històric constant i decisiu per al trencament dels lligams amb la societat patriarcal, mitjançant l'accés al mercat de treball, la recerca de la independència econòmica i la dignitat, conquerint en condicions d'igualtat inclús els espais de treball on no era habitual la presència de les dones. I també lluitant perquè eixa igualtat es reflectira en el terreny retributiu, atés que existeix una escletxa salarial que encara avui allunya a les dones respecte dels homes; i que en la Comunitat Valenciana es mou al voltant del 25%.

La darrera crisi econòmica ha agreujat aquesta situació de desigualtat, ha feminitzat encara més la precarietat laboral, i en conseqüència la pobresa lligada als nivells retributius més baixos.

Des de l'any 2011, per iniciativa de la Comissió Europea, es va establir a Espanya la data del 22 de febrer com al dia de la Igualtat Salarial entre dones i homes, per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta greu forma de discriminació de gènere, i la necessitat d'afrontar mesures concretes que ens permeten abordar el problema amb el suport i el context necessari per a, en primer lloc visibilitzar eixes diferències des d'una major transparència en les retribucions; i en segon lloc, crear els mecanismes que ens possibiliten corregir eixes desigualtats que, malgrat la intensa lluita segueixen discriminant a les dones front als homes.

A més, la Generalitat ha posat en marxa el II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat, fixant objectius, estratègies i pràctiques per tal d'assegurar la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes dins de la funció pública valenciana. Creant també un nou canvi de mentalitats i de patrons per mitjà del treball en matèria de coresponsabilitat.

El govern valencià dins de les seues competències en polítiques de promoció de l'ocupació, ha implementat diverses mesures per a la lluita contra la discriminació laboral de les dones. Així, en tots els programes de foment de la contractació (AVALEM) s'aplica de forma transversal l'acció positiva, per tal de millorar les condicions de contractació.

 

Precisament, una altra de les accions que cal destacar, i justament en aquest àmbit, és l'impuls que ha donat el govern al primer Congrés sobre coresponsabilitat i nous usos del temps, per tal d'afrontar una part de l'ocupació consistent en la cura d'altres persones, i implicar en aquestes tasques tant a homes com a dones, en condicions d'igualtat. Dins de l'àmbit de la contractació i les subvencions cal destacar que la introducció de clàusules de responsabilitat social, han comportat un augment exponencial de les sol.licituds de visat dels plan d'igualtat en les empreses. Ja que aquelles que disposen d'un certificat o distintiu empresarial, en matèria d'igualtat, i emés per l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, són millor valorades en els corresponents procediments. En aquest sentit, vam passar de les 20 sol.licituds de l'any 2014 durant l'anterior govern a les 200 de l'any passat. Han augmentat les sol·licituds per a visat d'un pla d'igualtat presentades per entitats que gestionen centres i serveis per a atendre persones amb diversitat funcional o de la tercera edat, així com entitats que gestionen centres de formació. Amb la creació de la Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat, des d'un enfocament de cooperació institucional i dinamització de la igualtat, s'ha fomentat que els municipis incorporen la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals i elaboren plans d'igualtat municipals millorant les condicions laborals de les persones treballadores. A més, el govern valencià ha impulsat la Mesa per a la Igualtat Salarial i contra la feminització de la pobresa, amb representants de sindicats, patronal, entitats feministes i grups parlamentaris; amb la finalitat de definir línies estratègiques i mesures concretes per combatre l'escletxa salarial, entre altres desigualtats. Altra de les mesures fonamentals ha estat l'elaboració d'un estudi exhaustiu sobre la desigualtat i l'escletxa salarial i de gènere, que permetrà el disseny de les polítiques per a la lluita contra la escletxa salarial, en el sentit de fer una diagnosi de la distribució salarial a l'àmbit de l'administració autonòmica, per a dissenyar les estratègies adequades per tal d'eliminar l'escletxa salarial. En concret en l'àmbit de la funció pública valenciana s'ha proposat millorar les classificacions professionals d'un total de 1.500 llocs ocupats per dones, com a mesura per a acabar amb la escletxa salarial.

El Consell considera fonamental lluitar contra tots els tipus de discriminació que atempten contra els drets de les dones. Per aquesta raó, en el Dia per la Igualtat Salarial, s'uneix a tots els actes que denuncien la escletxa salarial i es compromet a continuar amb la lluita per a la seua eradicació, amb l'articulació de totes les mesures necessàries per assolir l'equiparació retributiva i el restabliment de l'equilibri salarial entre dones i homes.