Visualització de contingut web

Declaracions Institucionals

Ací pot consultar les últimes declaracions institucionals del Consell. També pot utilitzar el cercador de declaracions institucionals fetes pel Consell des del 2006 introduint una paraula clau del títol o tema d'interés.

 

Font: Oficina del Secretariat del Consell
Data de creació: març 2019
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: d'acord amb l'última declaració publicada
Fonament: art. 37.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)

« Ves enrere

Declaració institucional amb motiu del Dia mundial sense tabac 2018.

Declaració institucional amb motiu del Dia mundial sense tabac 2018.

Órgan: Consell

Data: 25/05/2018
Localitat: VALÈNCIA

Temes: Salut pública ;


Text:

 

Les malalties no transmissibles (principalment malalties cardiovasculars, càncer, malalties respiratòries i diabetis) provoquen cada any a tot el món 38 milions de morts, de les quals 16 milions, prop de la meitat, podrien evitar-se mitjançant accions contra el consum de tabac i d'alcohol, la reducció del consum de sal i el foment de l'activitat física. En particular, s'estima que el tabaquisme és responsable d'un terç de la mortalitat prematura per malalties cròniques no transmissibles a tot el món.

Segons dades de l'Enquesta de Salut 2016 de la Comunitat Valenciana, en un de cada cinc habitatges en la Comunitat, almenys una persona fuma habitualment. Aproximadament el 20% de les persones adultes és fumadora habitual. Encara que en l'última dècada s'ha observat una disminució en la prevalença de persones fumadores habituals, aquesta disminució ha sigut molt menys marcada en les dones que en els homes, arribant-se quasi a igualar la freqüència de tabaquisme en tots dos sexes (en 2016, 24% dels homes i 20% de les dones adultes es declaren persones fumadores habituals o ocasionals). També, de manera generalitzada, és en les classes socials menys afavorides on són més altes les freqüències de tabaquisme.

Tot açò determina que el consum de tabac seguisca sent una de les causes aïllades de mortalitat amb major pes en el nostre entorn. S'estima que a la Comunitat Valenciana el tabaquisme produeix entorn de 6.500 morts anuals, principalment com a conseqüència de càncer de tràquea, bronquis i pulmó en homes, i de cardiopaties en dones.

L'OMS ha triat com a lema per al Dia Mundial Sense Tabac el de "Tabac i cardiopaties". La campanya cerca cridar l'atenció sobre la relació entre el tabac i les cardiopaties i altres malalties cardiovasculars, entre elles l'accident cerebrovascular, que, conjuntament, són les principals causes de mort en el món, i també a la Comunitat Valenciana.

El Consell està reforçant les accions contra el tabaquisme des de la promoció de la salut, la prevenció, l'assistència i la rehabilitació, recollides en el projecte d'estratègia de prevenció i atenció al tabaquisme a la Comunitat Valenciana, en el marc de l'IV Pla de Salut 2016-2020. Aquesta estratègia permetrà millorar la coordinació de totes les accions preventives i terapèutiques dirigides a la disminució del tabaquisme i el seu impacte sobre la salut.