Visualització de contingut web

Plan Formación IVAP

En compliment del que disposa la Disposició Addicional Quinta de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) posarà en marxa un pla de formació específic en matèria de transparència, bon govern i reutilització de dades obertes, a fi de conscienciar els seus empleats públics respecte els drets i obligacions establits en l'esmentada llei.

El Pla de Formació específic en la matèria, dirigit als empleats públics de l'Administració de la Generalitat, es pot consultar a través de l'IVAP (Àrea Formativa: Àrea de Transparència i Integritat Institucional) punxant ací.

A més, s'ha posat a disposició de tota la ciutadania materials didàctics en suport informàtic per a difondre tant la Llei de Transparència valenciana com el Codi de Bon Govern. Si vols accedir a estos materials, punxa ací.

 

Font: Institut Valencià d'Administració Pública i òrgan competent en matèria de transparència.
Data de creació: novembre 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: gener 2019
Fonament jurídic: disposició addicional cinquena de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)