Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ DE LA PLANA 28-11-2019 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I EL PATRONAT DE TURISME DE CASTELLON DE LA PLANA PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCION I DIFUSIÓ DEL PRODUCTE TURISTICO DEL MUNICIPI DE CASTELLON DE LA PLANA DURANT L'ANY 2019 210.000,00
 • Turisme
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FEDERACIÓ ENOTURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 28-11-2019 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ ENOTURISMO DE LA COMUNIDD VALENCIANA PER A DONAR SUPORT A ACCIONS DE PROMOCION DE LA DESTINACIÓ TURISTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT L'ANY 2019 50.000,00
 • Turisme
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE CAMPS DE GOLF DE LA COSTA BLANCA 26-11-2019 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE CAMPS DE GOLF DE LA COSTA BLANCA I LA COMUNITAT VALENCIANA PER A FOMENTAR ACCIONS DE PROMOCION DE TURISME DE GOLF EN L'AMBITO NACIONAL I INTERNACIONAL DURANT L'ANY 2019 50.000,00
 • Turisme
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 25-11-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ), I L'ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (APJCV), PER AL FOMENT D'ACTIVITATS I FORMACIÓ EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT, DURANT L'EXERCICI 2019 20.000,00
Conveni singular AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ASSOCIACIÓ D'ASSESSORS EXCEL·LENTS FISCALS I LABORALES 22-11-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I L'ASSOCIACIÓ D'ASSESSORS EXCEL·LENTS FISCALS I LABORALS, EN RELACIÓ AMB LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS AMB TRANSCENDÈNCIA TRIBUTÀRIA DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA 0,00
 • Hisenda
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 15-11-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE PATERNA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 15-11-2019 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA SOCIETAT ANONIMA DE MITJANS DE COMUNICACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A DUR A TERME ACCIONS PER A LA CREACION I DIFUSION DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER A LES DIFERENTS FINESTRES D'APUNT MITJANA, AMB LA FINALITAT DE PROMOCIONAR ELS RECURSOS I L'OFERTA TURISTCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DURANT L'ANY 2019 600.000,00
 • Turisme
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 13-11-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE BENEJÚSSER PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 13-11-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE LA NUCIA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 13-11-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE XÀBIA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00