Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA AJUNTAMENT DE SAGUNT 28-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE SAGUNT PER A LA REALITZACIÓ D'UN PLA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PRODUCTE CULTURAL A TRAVÉS DE LES ARTS ESCÈNIQUES A SAGUNT I DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT L'ANY 2020 100.000,00
 • Turisme
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA SOCIETAT ANÓNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 23-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A PORTAR A ACABE ACCIONS PER A LA CREACIÓ I DIFUSIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS PER A LES DIFERENTS FINESTRES D'À PUNT MÈDIA, AMB LA FINALITAT DE PORMOCIONAR ELS RECURSOS I L'OFERTA TURÍSTICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, DURANT L'ANY 2020 300.000,00
 • Turisme
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ DE LA PLANA 23-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I EL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE CASTELLÓ DE LA PLANA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PRODUCTE TURÍSTIC DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ DE LA PLANA, DURANT L'ANY 2020. 225.000,00
 • Turisme
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) 22-12-2020 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA GENERALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ), L'INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITÀRIA I LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES D'ESTUDIANTS 0,00
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 15-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER AL FUNCIONAMENT DE L'AULA I LA CÀTEDRA D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN 2020 20.000,00
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 14-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA SOBRE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA EN EMERGÈNCIES. 52.300,00
 • Legislació i justícia
Conveni singular PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT FUNDACIÓ MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 14-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL I LA FUNDACIÓ DEL MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER AL FINANÇAMENT DE LA DESPESA DE CAPITAL PER A LA POSADA EN MARXA DEL MUSEU DEL TÈXTIL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 400.000,00
 • Cultura i oci
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESTUDI GENERAL 14-12-2020 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER A LA COL·LABORACIÓ EN LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ AMB HOMES QUE HAN EXERCIT O ES TROBEN EN RISC D'EXERCIR LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 0,00
Conveni singular INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) ESSENT CREATIVA, S. COOP. V., CONSELL LOCAL DE LA JOVENTUT DE SUECA 14-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE L'INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT (IVAJ) I ESSENT CREATIVA. S. COOP. V, PER AL FOMENT DEL TEATRE ENTRE LA JOVENTUT, DURANT L’EXERCICI 2020 23.500,00
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRAC. PÚBLICA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESTUDI GENERAL 14-12-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SOBRE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA EN MATÈRIA D'EMERGÈNCIES. 52.300,00
 • Legislació i justícia