Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 17-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE REDOVÀ PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 17-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE VALL D�ALBA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 15-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DEL DUC PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 15-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'ONDARA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 15-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE MISLATA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 10-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE PEDREGUER PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 10-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE VENTA DEL MORO PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 10-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT DE PEGO PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 09-07-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I MILLARS MARTÍNEZ ASESORES, S.L.P., PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 08-07-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ I L'AJUNTAMENT D'EL FONDÓ DELS FRARES PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PUNT LABORA 0,00