Visualització de contingut web

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme
Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualitzaciódel text: març 2018
Fonament jurídic: art. 9.1.c) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i l'art. 12 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017). Indicador dccaa5211 de l'índex de transparència DYNTRA i indicador núm. 55 de l'índex INCAU 2016 de Transparència Internacional

Convenis
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FEDERACIÓ DE FALLES SECCIÓN ESPECIAL 12-11-2020 CONVENI DE COLABORACION ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACION FALLES SECCION ESPECIAL, PER A LA REALIZACION D'ACTUACIONS DE MARQUETING COL·LABORATIU PER A LA PROMOCION I IMPULS DE LES FALLES DE LA SECCION ESPECIAL DURANT L'ANY 2020 40.000,00
 • Turisme
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - ESTUDI GENERAL 09-11-2020 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES SUBVENNCIONADAS DURANT L'ANY 2020. 0,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM ASOCIACIÓN PROFESIONAL FLORES, PLANTAS Y TECNOLOGÍA HORTÍCOLA DE LA CV 06-11-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA I L'ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE FLORES, PLANTES I TECNOLOGIA HORTÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PLA DE COMUNICACIÓ I MODERNITZACIÓ EN EL SECTOR DE LES FLORS, PLANTES I TECNOLOGIA HORTÍCOLA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 5.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular TURISME COMUNITAT VALENCIANA FEDERACI? GAIATAS 05-11-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ GESTORA DE GAIATES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE MARQUETING COL·LABORATIU PER A LA PROMOCIÓ DE LA FESTA DE RELLEVANT INTERÉS TURÍSTIC DE LA MAGDALENA A CASTELLÓ DE LA PLANA, DURANT L'ANY 2020. 40.000,00
 • Turisme
Conveni singular VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 03-11-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, I LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX, PER AL FOMENT D'ACTIVITATS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2020 30.000,00
Conveni singular CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA FORD ESPAÑA, SL 30-10-2020 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I FORD ESPAÑA, S.L., PER AL SUPORT A LA TRANSFORMACIÓ MODERNITZADORA DE L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA A TRAVÉS INVERSIONS SOSTENIBLES I AFAVORIDORES DE L'EQUILIBRI MEDIAMBIENTAL EN EL SECTOR DE L'AUTOMOCIÓ DESTINADES O VINCULADES AL PROCÉS DE FABRICACIÓ DEL NOU MODEL DE VEHICLE FORD (KUGA) PER A L'EXERCICI 2020. 1.500.000,00
 • Indústria
Conveni singular CONS. D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, E. CLIM FIRA MOSTRARI INTERNACIONAL DE VALÈNCIA 28-10-2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTUR, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA, I FIRA MOSTRARI INTERNACIONAL DE VALÈNCIA PER A PROMOCIONAR ELS PRODUCTES DE QUALITAT DIFERENCIADA I ECOLÒGICS EN LA FIRA MEDITERRÀNIA GASTRÒNOMA 2020 100.000,00
 • Medi Rural
Conveni singular CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA DELEGACI? DEL GOVERN DEL PL? NACIONAL SOBRE DROGUES 28-10-2020 CONVENI PER A L'ANY 2020 ENTRE LA DELEGACION DEL GOVERN PER AL PLA NACIONAL SOBRE DROGUES I LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE VALÈNCIA EN MATÈRIA DE DROGODEPENDÈNCIES I AMB CÀRREC AL FONS DE BÉNS DECOMISSATS. 0,00
 • Salut
Conveni singular CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA FEDERACIÓ D'EMPRESARIS DEL METALL DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT (FEMPA) 27-10-2020 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA FEDERACIÓ D'EMPRESARIS DEL METALL DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT (FEMPA) PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS QUE PROMOCIONEN LA QUALITAT I LA SEGURETAT INDUSTRIAL. EXERCICI 2020. 35.000,00
 • Indústria
Conveni singular CONS. D'ECONOMIA SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBA FEDERACIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL) 27-10-2020 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL) PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS QUE PROMOCIONEN LA QUALITAT I LA SEGURETAT INDUSTRIAL. EXERCICI 2020. 100.000,00
 • Indústria