Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014

Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació

Data d'actualització: març 2018

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Tipus conveni Entitat GVA Entitat externa Data firma Publicació en el DOCV Descripció del conveni Obligacions econòmiques Matèria
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) CONSEJO VALENCIANO DE GRADUADOS SOCIALES 05-02-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES S.A. I EL CONSELL VALENCIÀ DE GRADUATS SOCIALS PER A L'APLICACIÓ DE CONDICIONS ESPECIALS EN EL PREU DE L'APARCAMENT �UMBRACLE� 0,00
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) TERRA MÍTICA PARQUE TEMÁTICO BENIDORM S.A. 31-01-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S.A I TERRA MÍTICA PER A L'APLICACIÓ DE DESCOMPTES EN LA COMPRA D'ENTRADES 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 18-01-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I ESPRINTADOR MEGACENTROS DE L'ESPORT PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES NO LABORALS EN EMPRESES A TENOR DEL QUE ES DISPOSA EN EL REIAL DECRET 1543/2011, DE 31 D'OCTUBRE 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 17-01-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT D'ALACANT PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 16-01-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I LA MANCOMUNITAT DE L'INTERIOR TERRA DEL VI PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular FUNDACIÓ CENTRE ESTUDIS AMB. MEDITERRANI (CEAM) UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 16-01-2019 CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LA LLACUNA I LA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS DEL MEDITERRANI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS RELACIONADES AMB MESURES DE FLUXOS DE GASOS I ENERGIA MITJANÇANT LA TÈCNICA EDDY COVARIANCE. 0,00
  • Ciència i tecnologia
  • Educació
Conveni singular LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 16-01-2019 ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) I L'AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DE SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ LABORAL MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI AUTOSERVEF 0,00
Conveni singular CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ 15-01-2019 8477 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL, PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ, PER A LA FORMACIÓ I DIFUSIÓ DELS VALORS I PRINCIPIS ASSOCIATS A LA TRANSPARÈNCIA PÚBLICA I LA RENDICIÓ DE COMPTES 14.520,00
Conveni singular CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 14-01-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES I EL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE PSICÒLEGS/AS EN MATÈRIA DE CRIANÇA I PERSPECTIVA DE GÈNERE. 0,00
  • Legislació i justícia
Conveni singular CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT ESPAÑA 09-01-2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES S.A. I EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT ESPAÑA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ASSEMBLEA GENERAL DE VALÈNCIA 2019-90A SESSIÓ INTERNACIONAL DEL PARLAMENT EUROPEU DE JOVES, ELS DIES 2 I 3 D'AGOST DE 2019 0,00