Visualització de contingut web

Alts Càrrecs del Sector Públic Instrumental

Les persones que exercisquen càrrecs directius en les organitzacions del sector públic instrumental de la Generalitat, com a presidents, directors generals, directors gerents, consellers delegats i altres funcions executives similars, així com qualsevol persona que haja subscrit un contracte laboral especial d'alta direcció tenen, segons la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern, les mateixes obligacions que els alts càrrecs de la Generalitat.

 

Font: DOGV i unitats de transparència
Data de creació: febrer 2020
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: setembre 2020