activitats formatives transparència

9:15 - 14:30 h. Jornada formativa auditoria ciutadana en la contractació pública

9:15 - 14:30 h. Jornada formativa auditoria ciutadana en la contractació pública

9:15 - 14:30 h. Jornada formativa auditoria ciutadana en la contractació pública

9:15 - 9:30 h. Inauguració.

9:30 - 11:00 h. Auditories Ciutadanes en la Unió Europea.
Ponent: Inguna Kramina, Comissió Europea. Direcció General de Política Regional i Urbana.

11:30 - 13:00 h. Integritat i Transparència en la Nova Llei de Contractes del Sector Públic.
Ponent: Agustí Cerrillo, Catedràtic de Dret Administratiu. Universitat Oberta de Catalunya.

13:00 - 14:30 h. Acció Col·lectiva i Auditories Ciutadanes: Estudis de Casos Europeus.
Ponent: Michaela Rajkova. Transparency International Bulgària.

Lloc: C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d´Octubre. 46018. València.

Inscripció.

Programa.

Setmana de l'Administració Oberta 2018