Visualització de contingut web

Contractes d´Obres Públiques

LICITACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES

Consulte tota la informació sobre les licitacions d'obres de la Generalitat publicades en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (des d'octubre de 2016). Seleccione el valor Obres en el camp Tipus de contracte; en el camp Organització Contractant marque Comunitat Valenciana i prema el botó Afegir. Pot restringir la cerca per qualsevol altre camp del seu interès

 

MODIFICACIONS I COMPLEMENTARIS DELS PROJECTES D´OBRES MÉS IMPORTANTS

El Registre Oficial de Contractes de la Generalitat publica les incidències (modificació de terminis, imports o dades identificatives) inscrites en els contractes.

Consulte els contractes d'obres en els quals s'han modificat terminis o imports (enllaç a pàgina web externa)
Consulte els contractes d'obres en els quals s'han modificat dades identificatives (enllaç a pàgina web externa)
Consulte els contractes de concessió d'obres en els quals s'han modificat terminis o imports (enllaç a pàgina web externa)
No s'ha registrat cap contracte de concessió d'obres amb modificació de dades identificatives

Font: Registre Oficial de Contractes de la Generalitat
Fonament: indicador 66 de l'INCAU 2016 de Transparència Internacional

 

EMPRESES QUE HAN CONCORREGUT A CADASCUNA DE LES LICITACIONS D'OBRES PÚBLIQUES

Relació d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques publicitades a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat entre maig i octubre de 2016.

Es facilita el CIF i el nom de les empreses que concorren, l'entitat adjudicadora, l'objecte de la licitació, el número d'expedient, el pressupost de licitació i l'enllaç al document de la Plataforma del qual s'han pres les dades.

 

EMPRESES QUE HAN REALITZAT LES OBRES PÚBLIQUES MÉS IMPORTANTS

Consulte els contractes d'obres amb un import d'adjudicació superior a 200.000 euros en el Registre de Contractes de la Generalitat. Pot exportar aquesta selecció a un format reutilitzable clicant la icona CSV (Exporta a full de càlcul informació del contracte. Apareix una fila per contracte) o la icona CSV lotes (Exporta a full de càlcul informació del contracte i lot. Apareixen tantes files com lots tinga el contracte) que apareixen en el marge superior dret de la pantalla

 

INFORMACIÓ SOBRE LES OBRES D´INFRAESTRUCTURA MÉS IMPORTANTS

Cada obra inclou el municipi, la província, la descripció de l'obra, el nombre d'expedient, el seu estat (aprovada, en execució, rebuda o no iniciada) i la carpeta que conté la memòria, principals plànols, resum i pressupost de l'obra. El nom dels fitxers inclou una abreviatura que codifica el tipus de documento d'acord amb l'Ordre 1/2016, de 18 de gener, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics. [2016/531] (Diari Oficial núm. 7709 de 01.02.2016):

- PB: projecte bàsic.
- PP: projecte de construcció.
- PM1: primer projecte modificat.
- PM2: segon projecte modificat.
- PL: plecs d'obres (conservació, reparació, etc.) i les seues corresponents modificacions: PLM1...…
- PC: projecte complementari.
- PD: projecte de justificació d'obres d'emergència.
- EL: projecte de liquidació.
- MV: memòria valorada.
- ES: estudis de planificació tècnica d'infraestructures.
- OT: altres.

Consulteu la mencionada Ordre per resoldre qualsevol dubte sobre altres abreviatures utilitzades al llistat.

Projectes d'obres d'educació

NOTES DE PREMSA SOBRE OBRES PÚBLIQUES

Consulte les notes de premsa de la Generalitat sobre les obres públiques.

 

Font: òrgan competent en matèria de contractació i gestió patrimonial
Data de creació: octubre 2016
Data actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa