Visualització de contingut web

Cartes de serveis

Les cartes de serveis són documents que informen sobre els compromisos de qualitat dels serveis que gestionen i presten les organitzacions públiques en resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania, i a la demanda de transparència en l'activitat pública.

Són un instrument de millora per a donar a conéixer a la ciutadania els compromisos de qualitat en la prestació dels serveis públics, atenent la seua exigència de major transparència i informació, al mateix temps que possibiliten la seua participació en la millora de la qualitat dels serveis públics.

Font: òrgan competent en matèria de qualitat de serveis
Data de creació: octubre 2015
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa