Visualització de contingut web

Cercador de Subvencions

Cercador de subvencions

El cercador permet recuperar informació sobre les ajudes i subvencions concedides per la Generalitat des de l'1 de gener de 2015 a les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, administracions públiques i autònoms) i, des de l'1 de gener de 2016, també les concedides a les persones físiques. Les dades publicades provenen de la Intervenció de la Generalitat. Per conèixer les subvencions concedides anteriorment consulteu l'històric. També podeu consultar el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (SNPS). Trobareu més informació en el document Ajuda a la cerca.

Subvenciones

DADES DEL BENEFICIARI
DADES DE LA CONCESSIÓ
DADES DEL CONCEDENT
Última data d'actualització de les dades: 23/03/2019
Tots els camps són opcionals

Pie buscador subvenciones

Font: sistema d'informació dependent de la Intervenció General de la Generalitat

Data de creació: maig 2018

Periodicitat: mensual

Data d'actualització del text: maig 2018